Інші завдання дивись тут...

Завдання 707

3/4 від 1 м — це 100 см : 4 • 3 = 25 см • 3 = 75 см

2/5 від 1 дм — це 10 см : 5 • 2 = 2 см • 2 = 4 см

2/5 від 1 дм2 — це 100 см2 : 5 • 2 = 20 см2 • 2 = 40 см2

3/4 від 1 м2 — це 100 дм2 : 4 • 3 = 25 дм2 • 3 = 75 дм2

2/від 1 а — це 100 м2 : 5 • 2 = 20 м2 • 2 = 40 м2 

 

Завдання 708

3 + 5 = 8 (см2)

 

Завдання 709

Обчисли периметр і площу прямокутника зі сторонами 5 дм і 3 дм та квадрата зі сторо­ною 4 дм. Порівняй периметри і площі цих фігур.

Розв’язання
1)  3 = 15 (дм2– площа прямокутника.
2) (5 + 3) • 2 = 16 (дм) – периметр прямокутника.
3) • 4 = 16 (дм2) – площа квадрата.
4) 4 • 4 = 16 (дм) – периметр квадрата.
Відповідь: периметри фігур однакові; площа квадрата на 1 дм2 більша, ніж площа прямокутника.

 

Завдання 710 Знайди площу круга і п'ятикутника.

Розв’язання

5 + 16 : 2 = 5 + 8 = 13 (см2– площа круга.

5 + 10 : 2 = 5 + 5 =10 (см2– площа п'ятикутника.

 

Завдання 711

За допомогою палетки знайди площу листка дерева з гербарію.

 

Завдання 712

Периметр прямокутника 48 см. Периметр 2/3 квадрата складає — периметра прямокутника. Знайди площу квадрата.

Короткий запис

Р прямок. = 48 см, це 2/3 Р кв.

Р кв. — ?

S кв.— ?

Розв’язання

1) 48 : 2 • 3  = 24 • 3 = 72 (см) – периметр квадрата.

2) 72 : 4 = 18 (см) – довжина сторони квадрата.

3) 4  4 = 16 (см2) – площа квадрата.

Відповідь: 16 см2.

 

Завдання 713

Ящик, що має форму куба з ребром 5 дм, потрібно обгорнути папером. Скільки квадратних дециметрів паперу потрібно взяти, щоб обгор­нути ним ящик?

Короткий запис

Ребро = 5 дм.

S грані — ?

S куба — ?

Розв’язання

1) 5 • 5  = 25 (дм2) – площа грані.

2) 25  6 = 150 (дм2) – площа куба.

Відповідь: потрібно взяти 150 дмпаперу.

 

Завдання 714

З 1 л молока отримують 150 г вершків, а з 1 кг вершків — 300 г масла. Скільки масла можна отримати зі 100 л молока?

Короткий запис

1 л  150 г вершків

300 г — 1 кг вершків

100 л — ?

Розв’язання

1) 150 • 100 = 15000 (г) = 15 (кг) – отримують вершків із 100 л молока.

2) 15  300 = 4500 ) =  4 кг 500 г – отримують масла із 15 кг вершків.

Відповідь: зі 100 л молока можна отримати 4 кг 500 г масла.

 

Завдання 715

Першого дня продали половину сувою ткани­ни, другого — половину залишку, а третьо­го — решту 5 м. Скільки метрів тканини було в сувої?

Короткий запис

 ?, 1/2 від всього

II — ?, 1/2 від решти

III — 5 м

Розв’язання

1) 5 • 1 = 10 (м) – продали тканини другого дня.

2) 10  2 = 20 )

Відповідь: у сувої було 20 м тканини.

 

Завдання 716 Рівняння

2 • х – 430 = 360 : 6

2 • х – 430 = 60

2 • х = 430 + 60

2 • х = 490

х = 490 : 2

х = 245

920 – 220 – х : 2 = 680

700 – х : 2 = 680

х : 2 = 700 – 680

х : 2 = 20

х = 20 • 2

х = 40

(х + 560) : 2 = 470

х + 560 = 470 • 2

х + 560 = 940

х = 940  560

х = 380

500 : 100 • х = 850 : 10

5 • х = 850 : 10

5 • х = 85

х = 85 : 5

х = 17

Завдання 717

Площа прямокутника 640 м2, а довжина сторо­ни — 40 м. Знайди площу квадрата, периметр якого дорівнює периметру прямокутника.

Короткий запис

S прямок. = 640 м2

а = 40 м

Р кв. — Р пр.

S кв. — ?

Розв’язання

1) 640 : 40 = 16 (м) – довжина ширини прямокутника.

2) (40 + 16)  2 = 56  2 = 112 ) – периметр прямокутника і периметр квадрата.

3) 112 : 4 = 28 ) – довжина сторони квадрата.

4) 28  28 = 784 2) – площа квадрата.

Відповідь: 784 м2.

 

Завдання 718 Вирази

Якщо а = 640, тоді (а – 620) • 19 = (640 – 620) • 19 = 20 • 19 = 380

Якщо а = 640, тоді а : 40 • 5 = 640 : 40 • 5 = 16 • 5 = 80

Якщо а = 640, тоді 96 • 8 – а = 96 • 8 – 640 = 768 – 640 = 128

Якщо а = 640, тоді (а + 256 ) : 16 = (640 + 256 ) : 16 = 896 : 16 = 56

 

Завдання 719 На скільки більше (менше)

1/4 м менше 5 дм на 25 cм, бо 1/4 м = 100 см : 4 = 25 см, а 5 дм = 50 см

1/5 км більше від 50 м на 150 м, бо 1/5 км = 1000 м : 5 = 200 м

1/5 м2 менше від 50 дм2 на 30 дм2, бо 1/5 м2 = 100 дм2 : 5 = 20 дм2

2 а менше від 300 м2 на 100 м2, бо 2 а = 200 м2

1 га більше від 20 а на 80 або 1 га = 100 а

3/5 а більше 45 м2 на 15 м2, бо 3/5 а = 100 м2 : 5 = 20 м2 • 2 = 60 м2

 

Завдання 720 Порядок дій

340 + 230 – 480 + 36 • 5  350 : 7 = 340 + 230 – 480 + 180  50 = 220

800 : 20 • 5 + 42 • 6 - 560 : 8 • 1 = 200 + 252  70 = 382

(280 + 560) : 4 + 320 : 10 : 16 • 0 = 840 : 4 + 0 = 210

(480 + 360) : 6 • 1 + 0 : (530 – 520) = 840 : 6 • 1 + 0 = 140

 

Завдання 721

Із 200 кг насіння соняшнику віджали 92 кг олії. Скільки кілограмів олії одержать з 1 т такого насіння?

Короткий запис

200 кг — 92 кг

1 т — ?

Розв’язання

1 т = 1000 кг

1) 1000 : 200 = 5 (р.) – у стільки разів більше насіння.

2) 92  5 = 460 (кг)

Відповідь: з 1 т насіння одержать 460 кг.

 

Завдання 722

Із 50 кг цукрових буряків виробляють 8 кг цукру. Скільки кілограмів цукру можна виро­бити з 1 т цукрових буряків?

Короткий запис

50 кг — 8 кг

1 т — ?

Розв’язання

1 т = 1000 кг

1) 1000 : 50 = 20 (р.) – у стільки разів більше цукрових буряків.

2) 8  20 = 160 (кг)

Відповідь: з 1 т цукрових буряків можна виробити 160 кг.

 

Завдання 723

Заєць-біляк, утікаючи від лисиці, 10 хв біг зі швидкістю 36 км/год, а потім таку саму відстань — зі швидкістю 24 км /год. Скільки хвилин біг заєць потім?

Швидкість
Час
Відстань
36 км/год
10 хв
?, однакова
24 км/год
?

Розв’язання

36 км/год = 36000 м : 60 хв = 600 (м/хв), 24 км/год = 24000 м : 60 хв = 400 (м/хв)

1) 600  10 = 6000 ) – пробіг спочатку заєць.

2) 6000 : 400 = 15 (хв)

Відповідь: потім заєць біг 15 хвилин.

 

Завдання 724

На собачих перегонах собаки 6 год бігли в упряжці за вітром зі швидкістю 16 км/год. Після відпочинку вони пробігли проти вітру таку саму відстань зі швидкістю 12 км/год. Скільки годин бігли собаки проти вітру?

 
Швидкість
Час
Відстань
За вітром
16 км/год
6 год
?, однакова
Проти вітру
12 км/год
?

Розв’язання

1) 16  6 = 96 (км) – пробігли за вітром.

2) 96 : 12 = 8 (год)

Відповідь: проти вітру собаки бігли 8 годин.

 

Завдання 725

Периметр прямокутника 24 дм. Його ширина на 4 дм менша від довжини. Знайди площу прямокутника.

Короткий запис

Периметр  24 дм

Ширина  ?, на 4 дм менше від довжини

Довжина  ?

Площа  ?

Розв’язання

1 спосіб
1) 24 : 2 = 12 (дм)  сума довжини і ширини прямокутника.
2) 12  4 = 8 (дм)  подвійна ширина прямокутника.
3) 8 : 2 = 4 (дм)  ширина прямокутника.
4) 4 : 4 = 8 (дм)  довжина прямокутника.
5) 8  4 = 32 (дм2 площа прямокутника.
2 спосіб
Нехай довжина прямокуника дорівнює х дм, тоді ширина  (х  4) дм. Складемо рівняння.
(х + (х  4))  2 = 24
(2х  4)  2 = 24
(2х  4) = 24 : 2
2х  4 = 12
 = 12 + 4
2х = 16
х = 16 : 2
х = 8 (дм)  довжина прямокутника.
 4 = 4 (дм)  ширина прямокутника.
 4 = 32 (дм2 площа прямокутника.
Відповідь: площа прямокутника 32 дм2.

 

Завдання 726

Площа прямокутної ділянки 600 м2, а дов­жина — 30 м. На скільки метрів ширина цієї ділянки менша від довжини?

Короткий запис

Площа  600 м2

Довжина  30 м

Ширина  ? 

На скільки  ?

Розв’язання

1) 600 : 30 = 20 (м)  довжина прямокутної ділянки.

2) 30  20 = 10 (м)
Відповідь: на 10 м ширина цієї ділянки менша від довжини.

 

Завдання 727

+ 23

   45

   68

+ 24

   31

   55

41

   32

   73

14

     6

   20

+26

  74

100

+89

  19

108

Інші завдання дивись тут...