Інші завдання дивись тут ...

Завдання 139 
222 • 2 = (200 + 20 + 2) • 2 = 400 + 40 + 4 = 444
333 : 3 = (300 + 30 + 3) : 3 = 100 + 10 + 1 = 111
424 : 2 = (400 + 20 + 4) : 2 = 200 + 10 + 2 = 212
500 : 500 = 1
700 : 100 = 7
900 : 9 = 100

  

6 дм2 = 600 см2
3 м2 = 30000 см2
2 м2 = 20000 см2
10 дм2 = 1000 см2
Завдання 141
У великому прямокутнику вирізали прямокутний отвір. Виміряй довжини сторін прямокутника та вирізаного отвору і знайди площу фігури, що залишилася.
Короткий запис
а1 = 17 см, b1 = 2 см
а2 = 10 см, b2 = 1 см
 ?
Розв'язання
1) 17 • 2 = 34 (см2) – площа великого прямокутника
2) 10 • 1 = 10 (см2) – площа отвору
3) 34 – 10 = 24 (см2)
Відповідь: площа фігури, що залишилася, 24 см2
.

  

Завдання 142 Письмове множення
х 4078
       6
 24468
х 95378
         7
 667646
х  6578
        5
  32890
х  50680
        4 
  202720
х 36875
         6
 221250
х 4650
      8 
 37200
Завдання 143
Довжина кімнати 6 м, а ширина — 3 м. Знайди площу цієї кімнати.
Розв’язання
6 • 3 = 18 (м2)
Відповідь: площа кімнати 18 м2.

  

Завдання 144
а
 3
 9
 15 
 21 
 27
 33
a : 3 + 1
 2 
 4 
 6 
 8
 10 
 12 
Завдання 145 Порядок дій
(318 : 6  3 • 15) + 112  72 : 6 = 108
1) 318 : 6 = 53
2) 3 • 15 = 45
3) 53 – 45 = 8
4) 72 : 6 = 12
5) 8 + 112 =  120
6) 120 – 12 = 108

  

Завдання 146
Поплавець у вигляді цеглини гойдається на хвилях. Яку з цих фігур може окреслити на ньому вода? Фігуру №1 (прямокутник).

  

Завдання 147
Уздовж дороги вирішили забрати стовпи, на яких вказано не круглі числа, і поставити стовпи із зазначеними на них найближчими круглими числами. У який бік потрібно перемістити кожен із двох перших стовпів: вліво чи вправо? Перший синій стовпець вліво на місце старого чорного, а другий синій стовпець вправо на місце старого чорного.
1429 1430 10640 10642 ... 20 000

  

Завдання 148

 

4000

 

4950

 

5900   6850   7800   8750   9700   10650

3000

 

3950   4900   5850   6800   7750   8700   9650  
Завдання 149 Письмове множення
х 10627
         5
 531135
х 617
      40
 24680
х 6027
       3
 18081
х 63973
         6
 383838
х 35167
         3
 105501
х 119195
          3
  357585
Завдання 150
Прямокутний лист фанери завдовжки 5 дм і завширшки 3 дм розпиляли на квадратики зі стороною 1 см. Скільки таких квадратиків отримали в результаті?
Розв'язання
5 дм = 50 см, 3 дм = 30 см
1) 50 • 30 = 1500 (дм2) – площа листа фанери
2) 1500 : 1 = 1500 (кв.)
Відповідь: отримали 1500 таких квадратиків
.

  

х 121
     4
  484
х 312
     3
  936
х 1010
      8 
   8080

_728 |  8  

 72      91

   _8

     8

     0

_900 |  6  

 6      150

_30

  30

    0

_427 |  7 

 42      61

   _7

     7

     0

Завдання 152, 153
Одиниці площі: 1 м2, 1 мм2, 1 км2
 
Завдання 154 Порядок дій
4865 • 4 – 2025 • 4 = 11360
(65143 – 23457) • 5 = 208430
х 4865
       4
 19460
х 2025
       4
  8100
_ 19460
    8100
   11360
_ 65143
   23457
   41686
х 41686
        5
 208430
Завдання 155
а
 6
 12
 24 
 48 
 72
 144
a : 2
 3 
 6 
 12 
 24
 36 
 72 
Завдання 156
Мопед проїхав відстань 240 км, рухаючись зі швидкістю 40 км/год. З якою швидкістю має рухатися мотоцикл, щоб подолати цей шлях на 2 години скоріше?
Розв'язання
1) 240 : 40 = 6 (год) – був у дорозі мопед
2) 6 – 2 = 4 (год) – має рухатися мотоцикл
3) 240 : 4 = 60 (км/год)
Відповідь: мотоцикл має рухатися зі швидкістю 60 км/год.

  

Завдання 157 Письмове множення
х 26389
         8
 211112
х 60346
         7
 422422
х 74261
         6
 445566
х 112211
          3
  336633
х 55836
         4
 223344
х 65672
         4
 262688
Завдання 158 Ділення з остачею
У котушці 550 м кабелю. Скільки однакових кусків можна нарізати з цього кабелю, якщо довжина кожного куска становитиме 11 м? 78 м? 110 м?
1) 550 : 11 = 50 (к.) – якщо довжина куска 11 м
2) 550 : 78 = 7 (ост. 4) (к.) – якщо довжина куска 78 м
3) 550 : 110 = 5 (к.) – якщо довжина куска 110 м
Відповідь: 50 кусків, 7 кусків, 5 кусків.

  

Завдання 159
Поплавець у вигляді конуса гойдається на хвилях. Яку з цих фігур може окреслити на ньому вода? Фігуру 4 (трикутник).

  

Завдання 160

 

790

 

1075

 

1360   1645   1930   2215   2500   2785

300

 

585   870   1155   1440   1725   2010   2295  
Завдання 161 Порядок дій
56762 • 8 + 545904 = 1000000
34981 • 7 + 755133 = 1000000
х 56762
         8
 454096
+ 545904
   454096
 1000000
х 34981
         7
 244867
+ 244867
   755133
 1000000
64785 • 9 + 416935 = 1000000
97845 • 7 + 315085 = 1000000
х 64785
         9
 583065
+ 583065
   416935
 1000000
х 97845
         7
 684915
+ 684915
   315085
 1000000
Завдання 162
Відстань між містами 360 км. Мопед подолав цей шлях за 9 годин, а автомобіль — за 3 години. На скільки кілометрів за годину швидкість автомобіля була більша, ніж швидкість мопеда?
 
Швидкість (км/год)
Час (год) 
Відстань (км)
Мопед
 ? 
На скільки більша ? 
9
360 
Автомобіль
 ? 
3
Розв'язання
1) 360 : 9 = 40 (км/год)  швидкість мопеда
2) 360 : 3 = 120 (км/год)  швидкість автомобіля
3) 120  40 = 80 (км/год)
Відповідь: на 80 км/год швидкість автомобіля була більша, ніж швидкість мопеда.

  

Завдання 163
244 : 2 = (200 + 40 + 4) : 2 = 100 + 20 + 2 = 122
446 : 2 = (400 + 40 + 6) : 2 = 200 + 20 + 3 = 223
550 • 2 = (500 + 50) • 2 = 1000 + 100 = 1100
844 : 4 = (800 + 40 + 4) : 4 = 200 + 10 + 1 = 211
645 : 5 = (500 + 100 + 45) : 5 = 100 + 20 + 9 = 129
125 : 5 = (100 + 25) : 5 = 20 + 5 = 25

  

Завдання 164
Скільки нулів містять числа у поданих співвідношеннях? 6 нулів і 12 нулів.
1 км2 = 1000000 м2
1 км2 = 1000000000000 мм2
Завдання 165 Порядок дій
24682 • 2 – 1212 • 2 = 46940
(42638 – 31527) • 6 – 6000 = 60666
х 24682
         8
  49364
х 1212
       2
   2424
_ 49364
    2424
  46940
_ 42638
  31527
  11111
х 11111
        6
  66666
_ 66666
    6000
   60666
Завдання 166
Художниця розмалювала 144 однакові чашки, розмальовуючи щодня по 9 чашок. По скільки таких чашок вона має розмальовувати кожного дня, щоб завершити роботу на 4 дні раніше?
Розв'язання

1) _144 |  9  

      9      16 (дн.)  розмалювала 

     _54

       54

         0

2) 16 – 4 = 12 (дн.)  буде розмальовувати

3) _144 |  12  

     12      12 (ч.)

     _24

       24

         0

Відповідь: художниця має розмальовувати кожного дня 12 чашок.
Завдання 167 Письмове множення
х 84213
         9
 757917
х 36873
         8
 294984
х 65487
         5
 327435
х 54368
         7
 380576
х 68654
         3
 205962
х 73542
         9
 661878
Завдання 168
Шестицифрове число поділили на 10. Скільки цифр отримали в частці? 5 цифр

  

Завдання 169
Поплавець у вигляді будівельного блока гойдається на хвилях. Яку з цих фігур може окреслити на ньому вода? Фігуру 1 (прямокутник).

  

Завдання 170 Рівняння
40 • х = 400 – 280
40 • х = 120
х = 120 : 40
х = 3

(25 + 40) • х = 130

65 • х = 130

х = 130 : 65

х = 2

Завдання 171
У числовому боулінгу на середній кулі має бути число, розташоване у числовому ряду посередині між двома іншими числами. Назви число, яке потрібно написати на кулі зі знаком питання. 230 (двісті тридцять).

  

Завдання 172
Яке з даних чисел позначили на малюнку трикутним прапорцем із літерою А: 520, 460, 300 чи 100? 300
700  500 = 200, 500  200 = 300

  

Завдання 173

 

1370

 

1470

 

1570   1670   1770   1870   1970   2070

720

 

830   930   1030   1130   1230   1330   1430  
Завдання 174 Порядок дій
65487 • 5 – 98375 = 229060
78341 • 3 – 35799 = 199224
х 65487
        5
 327435
_ 327435
    98375
   229060
х 78341
        3
 235023
_ 235023
    35799
  199224
63873 • 6 – 87354 = 295884
68765 • 4 – 51368 = 223692
х 63873
        6
 383238
_ 383238
    87354
   295884
х 68765
        4
 275060
_ 275060
    51368
  223692
Завдання 175
Для приготування варення на 5 склянок вишень беруть 3 склянки цукру. Скільки склянок цукру потрібно взяти на 45 склянок вишень?
Короткий запис
5 скл.  3 скл.
45 скл.  ?
Розв'язання
1) 45 : 5 = 9 (р.) - у стільки збільшиться кількість склянок з вишнею
2) 3 • 9 = 27 (скл.)
Відповідь: на 45 склянок вишень потрібно 27 склянок цукру.