102 • 4 = (100 + 2) • 4 = 400 + 8 = 408
805 • 2 = (800 + 5) • 2 = 1600 + 10 = 1610
402 • 3 = (400 + 2) • 3 = 1200 + 6 = 1206
482 : 2 = (400 + 80 + 2) : 2 = 200 + 40 + 1 = 241
963 : 3 = (900 + 60 + 3) : 3 = 300 + 20 + 1 = 321
448 : 4 = (400 + 40 + 8) : 4 = 100 + 10 + 2 = 112

  

Завдання 212

1 га = 1000 м2

1 км2 = 100 га

Відомо, що 1 а = 100 м2. Знайди довжину сторони квадрата площею 1 га у метрах.
1 га = 100 а = 10000 м2
Відповідь: 1 га  це площа квадрата зі стороною 100 м.

  

Завдання 214 

1 км2 = 100 га

1 км2 = 10 000 а

1 км2 = 1 000 000 м2

Завдання 215
Мешканці громади пофарбували 265 м огорожі моста, що складало п’яту частину від його довжини. Знайди довжину моста.
Короткий запис
Огорожа  265 м, це 1/5 довжини
Довжина  ?
Розв'язання
х 265
       5
 1325 (м)
Відповідь: довжина моста 1325 метрів.

  

Завдання 216
300 дм > 1200 см,  бо 300 дм = 3000 см
300 дм2 = 3 м2,   бо 3 м2 = 300 дм2 
60 га < 60000 а,  бо 60000 а = 600 га 
1400 см = 14 м,  бо 14 м = 1400 см
1200 м2 12 км2,   бо 12 км2 = 12000000 м2
8 км2 = 80000 а,   бо 8 км2 = 80000 а

  

Завдання 217 Рівняння

5 • х = 591 – 16

5 • х = 575

х = 575 : 5

х = 115

х : (374 + 928) = 6

х : 1302 = 6

х = 1302 • 6

х = 7812

_591

   16

 575

_575 |  5  

  5      115

  _7

    5

   _25

     25

       0

+ 374

   928

 1302

х 1302

       6

  7812

Завдання 218
На двох корабликах вказано відстані до берега в дециметрах. Яка відстань до берега від кораблика зі знаком питання, якщо відстані між хвилями однакові?
Розв'язання
1) 30  9 = 21 (дм) – різниця у відстані
2) 21 : 3 = 7 (дм) – хвиля
3) 7  2 = 14 (дм) – дві хвилі
4) 30 + 14 = 44 (дм)
Відповідь: до берега від кораблика зі знаком питання 44 дециметри.

  

Завдання 219
Яке число потрібно написати на кулі зі знаком питання, щоб різниці між сусідніми числами були однакові? 55
35 – 15 = 20
35 + 20 = 55

  

Завдання 220

 

200

 

215

 

230   245   260   275   290   305  

60

 

75   90   105   120   135   150   165   180
Завдання 221 Письмове множення
х 37411
        3
 112233
х 32836
        8
 262688
х 27918
         8
 223344
х 60346
        7
 422422
х 211112
         4
  844448
х 117845
          3
  353535
Завдання 222
Площа прямокутника 12 см2, а його довжина 4 см. Знайди ширину прямокутника.
Короткий запис
Площа  12 см2
Довжина  4 см
Ширина  ?
Розв'язання
12 : 4 = 3 (см)
Відповідь: ширина прямокутника 3 см.

  

Завдання 223 Рівняння
х • 2 = 16
х = 16 : 2
х = 8
х + 2 = 16
х = 16 – 2
х = 14
х + 1 = 5 – 1
х + 1 = 4
х = 4 – 1
х = 3
х : 2 = 16
х = 16 • 2
х = 32
х – 2 = 16
х = 16 + 2
х = 18
х • 2 = 16 : 2
х • 2 = 8
х = 8 : 2
х = 4
Завдання 224
Площа прямокутної ділянки 640 м2, а її довжина 40 м. На скільки метрів ширина цієї ділянки менша від її довжини?
Короткий запис
Площа  640 м2
Довжина  40 м
Ширина  ? На скільки см менша — ?
Розв'язання
1) 640 : 40 = 16 (м) – ширина ділянки
2) 40  16 = 24 (м) 
Відповідь: на 24 м ширина ділянки менша від її довжини.

  

3 а = 300 м2 
16 а = 1600 м2 
123 а = 12300 м2
5 га = 500 а 
25 га = 2500 а 
257 га = 25700 а
8 км2 = 800 га
36 км2 = 3600 га
584 км2 = 58400 га
Завдання 226
249000 : 3 = 249 тис. : 3 = 83 тис. = 83000
54000 • 2 = 54 тис. • 2 = 108 тис. = 108000
425000 : 5 = 425 тис. : 5 = 85 тис. = 85000
32000 • 3 = 32 тис. • 3 = 96 тис. = 96000
189000 : 9 = 189 тис. : 9 = 21 тис. = 21000
12000 • 4 = 12 тис. • 4 = 48 тис. = 48000

  

Завдання 227
Один сантиметр на схемі відповідає п’яти кілометрам на місцевості. Яка відстань між Демидівкою та Мар’янівкою на місцевості?
Розв'язання
5 • 11 = 55 (км) 
Відповідь: між Демидівкою та Мар'янівкою на місцевості 55 кілометрів.

  

12 м 45 см • 5 = 6225 см = 62 м 25 см
48 ц 32 кг : 2 = 24 ц 16 г
45 грн 60 коп. • 3 = 136 грн 80 коп.
5 т 6 ц : 8 = 56 ц : 8 = 7 ц
х 1245
       5
  6225 (см)

_4832 |  2  

  4        2416 (кг)

  _8

    8

    _3

      2

     _12

       12

         0

х 45 грн 60 коп.
            3       
 135 грн 180 коп.
 136 грн   80 коп.
 
Завдання 229 
З одного населенного пункту одночасно в протилежних напрямках вирушили два автобуси. Швидкість одного автобуса 70 км/год, а швидкість другого  60 кг/год. Яка відстань буде між автобусами через 5 год?
Розв'язання
1) 70 + 60 = 130 (км/год) – швидкість віддалення
2) 130 • 5 = 650 (км) 
Відповідь: між автобусами буде 650 кілометрів через 5 годин.

  

Завдання 230
У зображеній на малюнку схемі стежинок кожен шлях проходить через три розгалуження у три сторони: ліву (Л), середню (С) і праву (П). Іринка збирається іти середнім шляхом: ССС. Запиши за порядком усі інші можливі шляхи.
ЛЛЛ, ЛЛС, ЛЛП, ЛСЛ, ЛСС, ЛСП, ЛПЛ, ЛПС, ЛПП
СЛЛ, СЛС, СЛП, ССЛ, ..., ССП, СПЛ, СПС, СПП
ПЛЛ, ПЛС, ПЛП, ПСЛ, ПСС, ПСП, ППЛ, ППС, ППП

  

Завдання 231
1) Добуток чисел 8736 і 4 зменшити на їх частку.
8736 • 4 – 8736 : 4 = 32760
х 8736
       4
 34944

_8736 |  4  

 8        2184

 _7

   4

  _33

    32

    _16

      16

        0

_ 34944
    2184
  32760
2) Частку чисел 9750 і 5 збільшити на їх різницю.
9750 : 5 + (9750  5) = 11695

_9750 |  5  

 5        1950

_47

  45

  _25

    25

 

_ 9750
       5
  9745
+ 1950
   9745
  11695
Завдання 232
Доріжку завдовжки 10 дм виклали із трьох однакових тротуарних плиток. Скільки таких плиток треба взяти, щоб викласти доріжку завдовжки 40 дм?
Короткий запис
10 дм  3 пл.
40 дм  ?
Розв'язання
1) 40 : 10 = 4 (р.) – у стільки разів більша доріжка
2) 3 • 4 = 12 (пл.) 
Відповідь: потрібно взяти 12 таких плиток.

  

Завдання 233
240 000 : 3 = 240 тис. : 3 = 80 тис. = 80000
150 000 : 2 = 150 тис. : 2 = 75 тис. = 75000
600 000 : 5 = 600 тис. : 5 = 120 тис. = 120000
160 000 : 4 = 160 тис. : 4 = 40 тис. = 40000
279 000 : 9 = 279 тис. : 9 = 31 тис. = 31000
244 000 : 4 = 244 тис. : 4 = 61 тис. = 61000

  

Завдання 234
Склади і розв’яжи задачу за схемою. З одного населенного пункту одночасно в протилежних напрямках вирушили автомобіль і вантажна машина. Швидкість автомобіля 80 км/год, а швидкість вантажної машини  60 кг/год. Яка відстань буде між ними через 4 год?
Розв'язання
1) 80 + 60 = 140 (км/год) – швидкість віддалення
2) 140 • 4 = 560 (км) 
Відповідь: між ними буде 560 кілометрів через 4 години.