304 • 3 = (300 + 4)  3 = 900 + 12 = 912
506 • 3 = (500 + 6)  3 = 1500 + 18 = 1518
908 • 2 = (900 + 8)  2 = 1800 + 16 = 1816
846 : 2 = (800 + 40 + 6) : 2 = 400 + 20 + 3 = 423
639 : 3 = (600 + 30 + 9) : 3 = 200 + 10 + 3 = 213
424 : 4 = (400 + 24) : 4 = 100 + 6 = 106

  

Завдання 236 Рівняння
х – 4506 = 4520
х = 4520 + 4506
х = 9026
х + 4506 = 4520
х = 4520 – 4506 
х = 14
х : 5 = 70
х = 70 • 5
х = 350
 х • 5 = 70
 х = 70 : 5
 х = 14
Завдання 237
За поданим планом ділянки знайди площі, відведені для кожного виду овочів.
Розв'язання
1) 12 • 12 = 144 (м2– площа ділянки під буряками.
2) 18 • 5 = 90 (м2– площа ділянки під капустою.
3) 12 • (18  12) = 12 • 6 = 72 (м2– площа ділянки під морквою.

  

Завдання 238
2 + 3 = 5 (см2)

  

Завдання 239
Доведи, що площа зображеної фігури більша, ніж 3 см2, але менша, ніж 9 см2.
Фігура містить 3 повних квадрати і 8 неповних квадрати, тому
3 + 8 : 2 = 7 см2
7 > 3 i 7 < 9

  

Завдання 240
Знайди площі зображених фігур (приблизно).
Фігура (круг) містить 3 повних квадрати і 8 неповних квадрати, тому
4 + 8 : 2 = 8 см2
Фігура (серце) містить 2 повних квадрати і 8 неповних квадрати, тому площа фігури дорівнює:
2 + 8 : 2 = 6 см2

  

9 км – 250 м = 9000 м – 250 м = 8750 м = 8 км 750 м
5 км – 750 м = 5000 м – 750 м = 4250 м = 4 км 250 м
4 м 7 дм + 9 дм = 47 дм + 9 дм = 56 дм = 5 м 6 дм
4 см + 2 см 4 мм = 6 см 4 мм

  

Завдання 242
З одного автовокзалу в протилежних напрямах одночасно виїхали два автобуси. Швидкість першого автобуса — 70 км/год, а швидкість другого — 80 км/год. Яка відстань буде між автобусами через 4 години? Про що дізнаємось, обчисливши кожен вираз? 
1) 70 • 4 = 280 (км) – відстань проїхав перший автобус
2) 80 • 4 = 320 (км) – відстань проїхав другий автобус
3) 80 – 70 = 10 (км/год) – на стільки швидкість другого автобуса більша
4) 80 + 70 = 150 (км/год) – швидкість віддалення
5) (80 + 70) • 4 = 600 (км) – відстань між автобусами через 4 години
6) 80 • 4 – 70 • 4 = 40 (км) – на стільки більшу відстань проїхав другий автобус
Який із цих виразів є розв’язанням задачі? 5) (80 + 70) • 4 = 600 (км) 

  

Завдання 243 Порядок дій
100520 – 4700 • 5 + 13980 = 91000
14110 + 8010 • 4 – 7604 = 38546
х 4700
    5  
 23500

_100520

   23500

   77020

+ 77020
   13980
   91000
х 8010
      4 
 32040
+ 14110
   32040
   46150
_ 46150
    7604
  38546
Завдання 244 
Відстань між двома пішоходами на місцевості 800 м. Знайди відстань між поділками на схемі. 800 м?
Розв'язання
800 : 4 = 200 (м)
Відповідь: між поділками на схемі 200 м.

  

Завдання 245
Для виготовлення декоративної вази змішали 2 частини червоного скла і 3 частини зеленого. Скільки кілограмів узяли окремо червоного і зеленого скла, якщо маса вази 10 кг?
Розв'язання
1) 2 + 3 = 5 (ч.) – всього частин
2) 10 : 5 = 2 (кг) – на 1 частину
3) 2 • 2 = 4 (кг) – узяли червоного скла
4) 2 • 3 = 6 (кг) – узяли зеленого скла
Відповідь: узяли 4 кг червоного скла і 6 кг зеленого скла.

  

Завдання 246 Рівняння
х – 100 = 450
х = 450 + 100
х = 550
х : 100 = 450
х = 450 • 100
х = 45000
Завдання 247
За день мандрівники подолали 31 км. Чотири години вони рухалися зі швидкістю 4 км/год, а потім — зі швидкістю 5 км/год. Скільки всього годин були у дорозі мандрівники?
 Швидкість
Загальний час
Відстань
4 км/год
4 год
?
31 км
5 км/год
?
Розв'язання
1) 4 • 4 = 16 (км) – пройшли за 4 год
2) 31 – 16 = 15 (км) – залишилося пройти
3) 15 : 5 = 3 (год) – потім йшли
4) 4 + 3 = 7 (год)
Відповідь: в дорозі мандрівники були 7 годин.

  

4 т 6 ц • 2 = 46 ц • 2 = 92 ц = 9 т 2 ц
8 грн 40 коп. • 4 = 840 грн  • 4 = 3360 коп. = 33 грн 60 коп.
7 т 4 ц : 2 = 74 ц : 2 = 37 ц = 3 т 7 ц
4 м 20 см • 5 = 420 см • 5 = 2100 см = 21 м
9 кг 300 г : 3 = 9300 г : 3 = 3100 г = 3 кг 100 г

  

Завдання 249 Ділення
Ділене : дільник = частка
63 : 7 = 9
63 : 9 = 7

  

Завдання 250
150 : (5 • 3) = 150 : 15 = 10
(24 + 46) : 2 = 70 : 2 = 35
(80 – 48) : 8 = 32 : 8 = 4
150 : 5 : 3 = 30 : 3 = 10
24 : 2 + 46 : 2 = 12 + 23 = 35
80 : 8 – 48 : 8 = 10 – 6 = 4
Знаачення виразів першого та другого стовпчиків рівні.
104 : 8 = 104 : (2 • 4) = 104 : 2 : 4 = 52 : 4 = 13
325 : 5 = (300 + 25) : 5 = 300 : 5 + 25 : 5 = 60 + 5 = 65
234 : 6 = (240 – 6) : 6 = 240 : 6 – 6 : 6 = 40 – 1 = 39

  

Завдання 251
369 : 3 (300 + 60 + 9) : 3 = 100 + 20 + 3 = 123 
484 : 4 (400 + 80 + 4) : 4 = 100 + 20 + 1 = 121
85 : 5 (50 + 35) : 5 = 10 + 7 = 17
72 : 6 (60 + 12) : 6 = 10 + 2 = 12

  

Завдання 252
Розв’яжіть і порівняйте задачі.
1) У 2 бідони розлили 24 л молока, порівну в кожен. Скільки літрів молока в кожному бідоні?
Короткий запис
2 б.  24 л
1 б.  ?
Розв'язання
24 : 2 = 12 (л)
Відповідь: в кожному бідоні 12 л молока.
2) У дволітрові банки розлили 24 л молока. Скільки таких банок наповнили молоком?
Короткий запис
24 л  ?, по 2 л
Розв'язання
24 : 2 = 12 (л)
Відповідь: в кожному бідоні 12 л молока.
3) Посадили 24 ялинки, а дубів — у 2 рази менше. Скільки дубів посадили?
Короткий запис
Ялинок  24 д.
Дубів  ?, у 2 р. менше, ніж ялинок
Розв'язання
24 : 2 = 12 (д.)
Відповідь: посадили 12 дубів.
4) Невідоме число помножили на 2 і одержали 24. Знайди невідоме число.
х • 2 = 24
х = 24 : 2
х = 12
Відповідь: невідоме число 12.
5) Число 24 поділили на невідоме число і одержали 2. Знайди невідоме число.
24 : х = 2
х = 24 : 2
х = 12
Відповідь: невідоме число 12.
6) Мамі 24 роки, а доньці 2 роки. У скільки разів мама старша за доньку?
Короткий запис
Мамі  24 р. У скільки разів більше — ?
Доньці  2 р.
Розв'язання
24 : 2 = 12 (р.)
Відповідь: мама старша за доньку у 12 разів.
7) Ширина ділянки прямокутної форми 2 м, а площа — 24 м2. Знайди довжину цієї ділянки.
Короткий запис
Ширина — 2 м
Площа  24 м2
Довжина  ?
Розв'язання
24 : 2 = 12 (м)
Відповідь: довжина цієї ділянки 12 метрів.
8) До обіду продали 24 кг помідорів, що вдвічі більше, ніж після обіду. Скільки кілограмів помідорів продали після обіду?
Короткий запис
До обіду 24 кг, це у 2 р. більше, ніж після обіду
Після обіду  ?
Розв'язання
24 : 2 = 12 (кг)
Відповідь: після обіду продали 12 кг помідорів.
 
Завдання 253
Трикутним прапорцем із літерою А позначене число 100.
 
Завдання 254 Рівняння

(10 – 8) • х = 10 – 8

2 • х = 10 – 8

2 • х = 2

х = 2 : 2

х = 1

(38 + 25) : х = 7

63 : х = 7

х = 63 : 7

х = 9

Завдання 255 Письмове ділення

_634 |  2  

 6       317

 _3

   2

  _14

    14

      0

_235 |  5  

  20      47

  _35

    35

      0

Завдання 256 Письмове ділення

_768 |  3  

 6       256

_16

  15

  _18

    18

      0

_344 |  4  

  32     86

  _24

    24

      0

_585 |  5  

 5       117

 _8

   5

  _35

    35

      0

_219 |  3  

 21      73

   _9

     9

     0

Завдання 257
За поданим планом ділянки знайди площі, відведені для кожного виду баштанних культур. 
Розв'язання
1) 10 • 10 = 100 (м2– площа ділянки під динями.
2) 16 • 10 = 160 (м2– площа ділянки під кавунами.
3) (30  10 – 16• 10 = 4 • 10 = 40 (м2– площа ділянки під гарбузами.
 
Завдання 258 Письмове ділення

_364 |  4  

 36       91

   _4

     4

     0

_325 |  5  

  30     65

  _25

    25

      0

_581 |  7 

 56      83

 _21

   21

     0

_204 |  6  

 18      34

 _24

   24

     0