Інші завдання дивись тут ...

_25575 |  5    

 25        5115

   _5

     5

     _7

       5

      _25

        25

          0

х 3663

       2

  7326

   

х 5000

   5   

 25000

_9696 |  6    

 6        1616

_36

  36

    _9

      6

     _36

       36

         0

х 705

     5

 3525

х 8000

   2    

 16000

Завдання 283

_364325 |  5      

 35          72865

 _14

   10

   _43

     40

     _32

       30

       _25

         25

           0

_481024 |  4        

 4            120256

 _8

   8

   _10

      8

     _22

       20

       _24

         24

           0

_36428 |  7    

 35        5204

 _14

   14

     _28

       28

         0

Завдання 284
У двох цехах за день планували виробити 5630 м тканини. В першому цеху виготовили 2800 м тканини, а в другому — на 1/10 більше, ніж у першому. На скільки більше метрів тканини виробили за день у двох цехах, ніж планували раніше?
Короткий запис
Усього — 5630 м
  2800 м
II — ?, на 1/10 м більше, ніж в I
Разом  ? На скільки більше м  ?
Розв'язання
1) 2800 : 10 = 280 (м) – 1/10 тканини
2) 2800  + 280 = 3080 (м) – виготовили в II цеху
3) 2800 + 3080 = 5880 (м) – виготовили в I i II цехах разом
4) 5880  5630 = 250 (м)
Відповідь: на 250 м виготовили тканини більше, ніж планувалося.
 
Завдання 285 Рівняння

x – (780 + 360) = 2000

x – (780 + 360) = 2000

x – 1140 = 2000

x = 2000 + 1140

х = 3140

3210 – x = 665 : 7

3210 – x = 95

x = 3210 – 95

x = 3115

4 м – 37 см = 400 см – 37 см = 363 см = 3 м 63 см
556 мм – 489 мм = 67 мм
75 м 24 см : 9 = 7524 см : 9 = 836 см = 8 м 36 см
8 т 007 кг • 5 = 8007 кг • 5 = 40035 кг = 40 т 35 кг
2 м 56 см : 2 = 256 см : 2 = 128 см = 1 м 28 см
6 м 5 см • 10 = 605 см • 10 = 6050 см = 60 м 50 см
1 т 1 ц + 1 т 3 ц = 2 т 4 ц
2 кг 700 г + 300 г = 2 кг + 1000 г = 3 кг
 
Завдання 287
1) Ширина прямокутника 6 дм, а площа — 48 дм2. Знайди довжину прямокутника.
Короткий запис
Ширина — 6 дм
Площа  48 дм2
Довжина  ?
Розв'язання
48 : 6 = 8 (дм)
Відповідь: довжина прямокутника 8 дм.
2) Довжина прямокутника 20 см, а площа — 400 см2. Знайди ширину прямокутника.
Короткий запис
Довжина — 20 см
Площа  400 см2
Ширина  ?
Розв'язання
400 : 20 = 20 (см)
Відповідь: ширина прямокутника 20 см.
3) Довжина прямокутника 12 м, а ширина — 6 м. Знайди площу прямокутника.
Короткий запис
Довжина — 12 м
Ширина  6 м
Площа  ?
Розв'язання
12 • 6 = 72 (м2)
Відповідь: площа прямокутника 72 м2.
 
Завдання 288
У коробці вміщується три кульки. Зображену на малюнку комбінацію кульок записали так: ЗЗФ. Запиши всі інші можливі комбінації кульок зеленого та фіолетового кольорів, якщо таких кульок є багато.
 ФФФ
 ФФЗ
 ФЗФ
 ФЗЗ
 ЗФФ
 ЗФЗ
 ЗЗФ
 ЗЗЗ
 
Завдання 289
Знайди відстань між ялинками, якщо один сантиметр на схемі відповідає 300 м на місцевості.
Розв'язання
300 • 5 = 1500 (м)
Відповідь: між ялинками 1500 м.
 
Завдання 290

 

40000

 

20000

 

10000   5000   2500   1250   625

8000

 

4000   2000   1000   500   250   125  
Завдання 291 
Яке число потрібно написати на кулі зі знаком питання, щоб різниці між сусідніми числами були однаковими? 5
95  50 = 45
50  45 = 5
 
Завдання 292
Площу прямокутника ABCD зі сторонами 12 дм і 2 дм зменшили у 4 рази й отримали прямокутник AKMN. На скільки квадратних дециметрів площа прямокутника AKMN менша від площі прямокутника ABCD?
Розв'язання
1) 12 • 2 = 24 (дм2– площа прямокутника ABCD
2) 24 : 4 = 6 (дм2– площа прямокутника AKMN
3) 24  6 = 18 (дм2)
Відповідь: на 18 дм2 площа прямокутника AKMN менша від площі прямокутника ABCD.
 
Завдання 293 Письмове ділення

_240966 |  3      

 24          80322

    _9

      9

      _6

        6

        _6

          6

           0

_368736 |  8      

 32          46092

 _48

   48

     _73

       72

       _16

         16

           0

_63742 |  7    

 63        9106

   _7

     7

     _42

       42

         0

Завдання 294 Письмове ділення

_1414 | 7    

 14       202

   _14

     14

       0

_84848 |  2      

 8          42424

 _4

   4

   _8

     8

     _4

       4

        _8

          8

           0

_212121 |  3    

 21         70707

   _21

     21

       _21

         21

           0

х 4060
      8 
 32480
х 3020
      5 
 15100
Завдання 295
На діаграмі у вигляді синього стовпчика зображено грошову суму 2000 грн. Яким грошовим сумам відповідають інші стовпці?
Розв'язання
1) 2000 : 4 = 500 (грн) – відповідає зелений стовпець
2) 500 • 2 = 1000 (грн) – відповідає червоний стовпець
3) 500 • 6 = 3000 (грн) – відповідає коричневий стовпець
 
Завдання 296 Письмове ділення

_657135 |  5      

 5           131427

_15

  15

    _7

      5

     _21

       20

       _13

         10

         _35

           35

             0

_159831 |  9     

   9         17759

  _69

    63

    _68

      63

      _53

        45

        _81

          81

            0

_843124 |  4      

  8         210781

  _4

    4

    _31

      28

      _32

        32

          _4

            4

             0

_863214 |  3       

  6          287738

 _26

   24

   _23

     21

     _22

       21

       _11

          9

         _24

           24

             0

Завдання 297
Із двох міст назустріч один одному одночасно виїхали мотоцикліст та велосипедист і зустрілися через 2 год. Швидкість велосипедиста 14 км/год, а мотоцикліста — 60 км/год. Скільки кілометрів становить відстань між містами?
Розв'язання
1-й спосіб
1) 14 • 2 = 28 (км) – проїхав велосипедист
2) 60 • 2 = 120 (км) – проїхав мотоцикліст
3) 120 + 28 = 148 (км)
2-й спосіб
1) 14 + 60 = 74 (км/год) – швидкість зближення
2) 74 • 2 = 148 (км) 
Відповідь: між містами 148 кілометрів.
 
Завдання 298 Рівняння

(854 – 845) • х = 2745 

9 • х = 2745 

х = 2745 : 9

х = 305 

х : 6 = 1225 + 375

х : 6 = 1600

х = 1600 • 6

х = 9600

Завдання 299
Довжини трьох рейок відповідають нерівності: a + b < c. Між якою з цих величин та рейкою, зображеною на малюнку, можна встановити відповідність? с - (а + b) = 3
 
Завдання 300
Троє кішок упіймали три мишки за три хвилини. За скільки хвилин шестеро кішок упіймають шість мишок, якщо ловитимуть їх із такою самою швидкістю?
Короткий запис
3 к., 3 хв  3 м.
1 к., 3 хв  ?
Розв'язання
3 : 3 = 1 (м.)  упіймає 1 кішка за 3 хв.
Відповідь: 6 кішок упіймають 6 мишок також за 3 хв.
 
Завдання 301
Довжина кожного з відрізків, що утворюють зірку, 1 см. Знайди і порівняй периметри зірки та квадрата. Знайди площу квадрата і за допомогою палетки площу зірки (приблизно). Порівняй площі цих фігур.
Розв'язання
1) 1  28 = 28 (см)  периметр зірки
2) 4  4 = 16 (см)  периметр квадрата
3) 28 > 16
4) 16 : 2 = 8 (см2 площа зірки
5) 4  4 = 16 (см2 площа квадрата
6) 16 > 8
 
Завдання 302 Письмове ділення

_286036 |  4      

 28          71509

   _6

     4

    _20

      20

        _36

          36

            0

_794790 |  6       

 6            132465

_19

  18

  _14

    12

    _27

      24

      _39

        36

        _30

          30

            0

_794790 |  9      

 72          88310

 _74

   72

   _27

     27

       _9

         9

          0

х 71509

        4

 286036

х 132465

          6

  794790

х 88310

       9 

 794790

Завдання 303
Із двох пунктів назустріч один одному одночасно виїхали два мотоциклісти і зустрілися через 6 год. Перший мотоцикліст рухався зі швидкістю 30 км/год, а другий — зі швидкістю 40 км/год. Знайди відстань між пунктами, з яких виїхали мотоциклісти.
Розв'язання
1) 30 + 40 = 70 (км/год) – швидкість зближення
2) 70 • 6 = 420 (км) 
Відповідь: між пунктами 420 кілометрів.