Інші завдання дивись тут ...

6 кг 500 г : 2 = 3 кг 250 г
8 т 4 ц • 3 = 84 ц • 3 = 252 ц = 25 т 2 ц
6 хв 40 с : 2 = 3 хв 20 с
2 год 20 хв • 2 = 4 год 40 хв
3 грн 40 коп. • 3 = 340 коп. • 3 = 1020 коп. = 10 грн 20 коп.
 
Накресли три відрізки завдовжки 6 см. Один поділи на 2 рівні частини, другий — на 3 рівні частини, третій — на 6 рівних частин. Скільки сантиметрів становить половина відрізка? третина відрізка? шоста частина відрізка?
6 см : 2 = 3 (см) – становить половина відрізка
6 см : 3 = 2 (см) – становить третина відрізка
6 см : 6 = 1 (см) – становить шоста частина відрізка
 
Завдання 355 
На малюнках позначили половину, третину, чверть і п’яту частину. Знайди кожну із цих частин. 1/2, 1/3, 1/4, 1/5
Найбільша частина: 1/2
Найменша частина: 1/5
 
Завдання 356 Письмове ділення

_641672 |  8    

 64         80209

  _16

    16

      _72

        72

          0

_156248 |  4    

 12         39062

 _36

   36

     _24

       24

         _8

           8

           0

_105605 |  5    

 10         21121

   _5

     5

     _6

       6

         _5

           5

           0

_426120 |  6    

 42         71020

   _6

     6

     _12

       12

         0

Завдання 357
У прямокутнику зі сторонами 5 см і 3 см вирізали прямокутний отвір, довжина якого 3 см, а ширина — 2 см. Знайди площу фігури, що залишилась.
Розв'язання
1) 5  3 = 15 (см2– площа прямокутника
2)  2 = 6 (см2– площа отвору
3) 15 – 6 = 9 (см2)
Відповідь: 9 см2 площа фігури, що залишилася.
 
Завдання 358 
1) Довжина червоної доріжки 10 дм. Знайди 1/5 від її довжини.
Розв’язання
10 : 5 = 2 (дм)
Відповідь: 1/5 доріжки становить 2 дм.
2) П’ята частина довжини синьої доріжки становить 10 см. Знайди довжину цілої доріжки.
Розв’язання
10 • 5 = 50 (см)
Відповідь: довжина цілої доріжки 50 см.
 
Завдання 359 
За три дні туристи мали пройти 36 км. Першого дня вони пройшли 1/4 всієї відстані. Скільки кілометрів залишилося пройти туристам?
Короткий запис
Відстань  36 км
 ?, 1/4 всієї відстані
Залишилося пройти  ?
Розв'язання
1) 36 : 4 = 9 (км) – пройшли
2) 36 – 9 = 27 (км)
Відповідь: туристам залишилося пройти 27 кілометрів.
 
Завдання 360 «Розгорни» кільця і запиши вирази.

406408 : 8 + 355607 = 406408

765123 : 3 + 510082 = 765123

204103 • 4 – 612309 = 204103

60708 • 9 – 485664 = 60708

Завдання 361
Відстань між двома ялинками на місцевості 300 м. Знайди відстань між поділками на схемі.
300 : 6 = 50 (м) – відстань між поділками на схемі.
 
Завдання 362

_128655 |  5    

 10         25731

 _28

   25

   _36

     35

     _15

       15

         _5

           5

           0

_470860 |  4      

 4           117715

 _7

   4

  _30

    28

    _28

      28

        _6

          6

          0

_480000 |  6    

 48         80000

   0

_504000 |  9    

 45         56000

 _54

   54

     0

Завдання 363
З одного поля фермер зібрав 48 т 240 кг огірків, а з другого — чверть від цієї кількості. Скільки кілограмів огірків зібрав фермер з обох полів?
Короткий запис
 48 т 240 кг
II  ?, 1/4 від I
Разом  ?
Розв'язання
48 т 240 кг = 48240 кг
1) 48240 : 4 = 12060 (кг) – зібрали з II поля
2) 48240 + 12060 = 60300 (кг) = 60 т 300 кг
Відповідь: з обох полів фермер зібрав 60 т 300 кг.
 
Завдання 364 Ділення чисел
320 : 4 = 80
480 : 2 = (400 + 80) : 2 = 200 + 40 = 240
540 : 10 = 54
230 • 3 = (200 + 30) • 3 = 600 + 90 = 690
1002 • 7 = (1000 + 2) • 7 = 7000 + 14 = 7014
3040 • 4 = (3000 + 40)  4 = 12000 + 160 = 12160
 
Завдання 365
У половині дві четвертих частини.
У половині п'ять десятих частини.
 
Завдання 366
2/3 > 1/3; 2/4 < 3/4; 2/6 < 4/6; 3/5 > 2/5
 
Завдання 367 
Кілограм карамельок розклали в однакові пакети по 1/5 кг у кожен. Скільки таких пакетів використали?
Короткий запис
Було  1 кг
Використали  ? п., по 1/5 кг від було
Розв'язання
1 кг = 1000 г
1) 1000 : 5 = 200 (г) – було в кожному пакеті
2) 1000 : 200 = 5 (п.)
Відповідь: використали 5 пакетів.
 
Завдання 368 
Шість літрів соку розлили у півлітрові банки. Скільки таких банок наповнили соком?
Короткий запис
1 б.  500 л
? б.  6000 л
Розв'язання
6000 : 500 = 12 (б.)
Відповідь: наповнили 12 банок соком.
 
Завдання 369 Знайди: 
1/2 від 1 т; 1000 кг : 2 = 500 кг 
1/3 від 1 хв; 60 с : 3 = 20 с
1/4 від 1 ц. 100 кг : 4 = 25 кг
 
Завдання 370 
На хлібозавод привезли 28 ц борошна. Першого дня використали четверту частину всього борошна, а другого — п’яту частину того, що залишилося. Скільки кілограмів борошна використали другого дня?
Короткий запис
Борошна  28 ц
 ?, 1/4 борошна
II  ?, 1/5 того, що залишилося
Розв'язання
1) 28 : 4 = 7 (ц) – використали I дня
2) 28 – 7 = 21 (ц) = 21000 кг – залишилося борошна
3) 2100 : 5 = 420 (кг)
Відповідь: другого дня використали 420 кг зерна.
 
Завдання 371 
40 кг : 4 = 10 кг
16 грн : 4 = 4 грн
 
Завдання 372 Порядок дій
45016 : 4 • 6 = 67524
(87 065 – 80 045) : 2 • 10 = 3510 • 10 = 35100

_45016 | 4     

 4         11254

 _5

   4

    _16

      16

        0  

х 11254

        6

  67524

_ 87065

   80045

    7020

_7020 |  2   

 6        3510

_10

  10

    _20

      20

        0

Завдання 373
У прямокутнику зі сторонами 5 см і 3 см вирізали прямокутний отвір, довжина якого 3 см, а ширина — 1 см. Знайди площу фігури, що залишилась.
Розв'язання
1) 5  3 = 15 (см2– площа прямокутника
2)  1 = 3 (см2– площа отвору
3) 15 – 3 = 12 (см2)
Відповідь: 12 см2 площа фігури, що залишилася.
 
Завдання 374 
Одна поділка на схемі відповідає двом метрам на місцевості. Знайди відстань між равликами на місцевості?
 6 = 12 (см) – відстань між равликами на місцевості.
 
Завдання 375 
Довжина клумби прямокутної форми 12 м, а ширина становить 1/6 від довжини. Знайди площу клумби.
Короткий запис
Довжина  12 м
Ширина  ?, 1/6 від довжини
Площа  ?
Розв'язання
1) 12 : 6 = 2 (м) – ширина клумби
2) 12 • 2 = 24 (м2)
Відповідь: площа клумби 24 м2.
 
Завдання 376 Знайди: 
1/5 від 1 год 20 хв; 80 хв : 5 = 16 хв
1/2 від 6 т 2 ц; 62 ц : 2 = 3 т 1 ц
1/6 від 3 м 60 см. 360 см : 6 = 60 см