1/3 від 6 м 9 см; 6 м 9 см : 3 = 2 м 3 см
1/2 від 9 т 6 ц; 96 ц : 2 = 48 ц = 4 т 8 ц
1/3 від 2 хв; 120 с : 3 = 40 с
1/2 від 5 кг 400 г; 5400 г : 2 = 2700 г = 2 кг 700 г
1/2 від 5 м 4 дм; 54 дм : 2 = 27 дм = 2 м 7 дм
 
Кожен круг поділено на вісім рівних частин.
Скільки таких частин зафарбовано у кожному випадку? Одна, дві, чотири, п'ять, сім частин.
 
Завдання 379 
Користуючись малюнком із попереднього завдання, назви пропущені чисельники.

1 = 1/8 + 7/8

1 = 2/8 + 6/8

1 = 4/8 + 4/8

1 = 5/8 + 3/8

Завдання 380
Дріб 1/5 позначено зеленим кольором, дріб 2/5 червоним, дріб 3/5 блакитним і дріб 4/5 фіолетовим.
 
Завдання 381 Ділення з остачею
За допомогою схематичного малюнка із попереднього завдання визнач, скільки повних кругів можна скласти із вісімнадцяти п’ятих частин.
З 18/5 можна скласти 3 повних кругів і 3 частини будуть зайвими, бо 18 : 5 = 3 (ост.3)
 
Завдання 382 
Довжина саду прямокутної форми 400 м, а ширина — 300 м. Третину площі саду займають вишні, а решту — яблуні. Яку площу саду займають яблуні?
Короткий запис
Довжина  400 м
Ширина  300 м
Вишні  ?, 1/3 площі
Яблуні  ?, решта
Розв'язання
1) 400  300 = 120000 (м2– площа саду
2) 120000 : 3 = 40000 (м2– займають вишні
3) 120000 – 40000 = 80000 (м2) = 8 га
Відповідь: яблуні займають 8 гектарів.
 
Завдання 383 Порядок дій
100000 – (564240 : 4 – 100000) = 58940 
100000 + (99998 + 1) • 9 = 999991

 

 

 

 

х 14067

        2

  28134

_18644 |  2   

 18        9322

   _6

     6

      _4

        4

         _4

           4

           0

_564240 |  4     

 4          141060

_16

  16

    _4

      4

       _24

         24

           0

_ 141060

   100000

    41060

_ 100000

    41060

    58940

+ 99998

         1

   99999

х 99999

         9

 899991

+ 100000

   899991

   999991

Завдання 384
Прочитай слово: СВІТЛО
 
Завдання 385 
Довжини трьох рейок відповідають нерівності a – b > c. Між якою з цих величин та рейкою, зображеною на малюнку, можна встановити відповідність?  а  синя, b  зелена, с  червона.
 
Завдання 386 «Розгорни» кільця і запиши вирази.

124864 : 4 + 93648 = 124864

254035 : 5 + 203228 = 254035

10203 • 9 – 81624 = 10203

241208 • 4 – 723624 = 241208

Завдання 387
1/5 від 2 т; 20 ц : 5 = 4 ц
1/5 від 4 см; 40 мм : 5 = 8 мм
1/5 від 3 км; 3000 м : 5 = 600 м
1/5 від 5 кг. 5 кг : 5 = 1 кг
 
Завдання 388 
У магазин завезли 2 т 8 ц картоплі. Чверть усієї картоплі закупили для шкільної їдальні, а решту розфасували в пакети, по 5 кг у кожен. Скільки таких пакетів з картоплею отримали?
Короткий запис
Картоплі — 2 т 8 ц
Закупили  ?, 1/4 усієї картоплі
Решту  ? п. по 5 кг
Розв'язання
2 т 8 ц = 2800 кг
1) 2800 : 4 = 700 (кг) – закупили
2) 2800 – 700 = 2100 (кг) – решта
3) 2100 : 5 = 420 (п.)
Відповідь: отримали 420 пакетів з картоплею.
 
Завдання 389 Рівняння 

х + 8 = 40

х = 40 – 8

х = 32

х : 8 = 40

х = 40 • 8

х = 320

х • 8 = 40

х = 40 : 8

х = 5

х – 8 = 40

х = 40 + 8

х = 48

Завдання 390 
Довжина доріжки 35 м. Скільки метрів становить 3/5 цієї до ріжки?
Розв’язання
1) 35 : 5 = 7 (м) – становить 1/5 доріжки
2) 7 • 3 = 21 (м) – становить 3/5 доріжки
Відповідь: довжина 3/5 доріжки становить 21 м.
 
Завдання 391
369123 : 3 • 2 = 246082 
567085 : 5 • 4 = 453668

_369123 |  3      

 3           123041

 _6

   6

   _9

     9

     _12

       12

         _3

           3

            0

х 123041

          2

   246082

_567085 |  5      

 5           113417

 _6

   5

  _17

    15

    _20

      20

        _8

          5

         _35

           35

             0

х 113417

          4

  453668

Завдання 392 
2/9 дві дев'ятих, 3/9, 5/9
Найбільший дріб 5/9 і найменший дріб 2/9
 
Завдання 393 
У розсаднику виростили 3650 саджанців, причому 3/5 від цієї кількості становили ялинки. Скільки ялинок виростили в розсаднику?
Короткий запис
Всього  3650 с.
Ялинки  ?, 3/5 від всього
Розв’язання
1) 3650 : 5 = 730 (с.) – становить 1/5 від всього
2) 730 • 5 = 3650 (с.)
Відповідь: у розсаднику виростили 3650 саджанців.
 
Завдання 394
(6 • 10 + 3 • 7) : (9 • 9) = 1
1) 6 • 10 = 60
2) 3 • 7 = 21
3) 60 + 21 = 81
4) 9 • 9 = 81
5) 81 : 81 = 1
(48 : 8 + 48 : 6) • (48 : 24) = 28
1) 48 : 8 = 6
2) 48 : 6 = 8
3) 6 + 8 = 14
4) 48 : 24 = 2
5) 14 • 2 = 28
Завдання 395 
У коробці вміщується три кульки. Скількома способами можна покласти в коробку кульки зеленого, червоного та фіолетового кольорів, якщо таких кульок є багато і першу з них можна покласти трьома способами?
Позначимо З  зелена кулька, Ч — червона, Ф — фіолетова, тому маємо комбінаціі:
ЗЧФ, ЗФЧ, ЗЗЗ, ЧФЗ, ЧЗФ, ЧЧЧ, ФЗЧ, ФЧЗ, ФФФ
Відповідь: 9 способами.
 
Завдання 396 
426114 : 6 • 5 = 355095 
641624 : 8 • 3 = 240609

_426114 |  6    

 42         71019

   _6

     6

     _11

        6

       _54

         54

           0

х 71019

         5

 355095

_641624 |  8    

 64         80203

   _16

     16

       _24

         24

           0

х 80203

         3

 240609

Завдання 397
У колекції було 5600 марок. Відомо, що 4/7 усіх марок становили марки із серії «Спорт». Скільки марок із серії «Спорт» було в колекції?
Короткий запис
Всього  5600 м.
Марки "Спорт"  ?, 4/7 від всього
Розв’язання
1) 5600 : 7 = 800 (м.) – становить 1/4 від всього
2) 800 • 4 = 3200 (м.)
Відповідь: у колекції було 3200 марок із серії "Спорт".