Інші завдання дивись тут ...

Завдання 640
1/2 від 2 год — це 2 год : 2 • 1 = 1 год
1/5 від 3 год — це 180 хв : 5 • 1 = 36 хв
1/12 від 4 год — це 240 хв : 12 • 1 = 20 хв
1/6 від 4 хв — це 240 с : 6 • 1 = 40 с
1/4 від 3 хв— це 180 с : 4 • 1 = 45 с
 
Завдання 641 Розв'яжи рівняння

х : (819 – 794) = 1582 + 118

х : 25 = 1582 + 118

х : 25 = 1700

х = 1700 • 25

х = 42500

_ 819

   794

     25

+ 1582

     118

   1700

х 1700

  25

  85

 34    

 42500

Завдання 642 Письмове ділення

_124024 | 4     

 12         31006

  _4

    4

     _24

       24

         0

_140015 | 5     

 10         28003

 _40

   40

      _15

        15

          0

Завдання 643, 644 Письмове ділення

_832 | 26 

 78      32

 _52

   52

     0

_576 | 18 

 54      32

 _36

   36

     0

_845 | 13 

 78     65

 _65

   65

     0

_546 | 21 

  42    26

 _126

   126

      0

Завдання 645 Письмове ділення і перевірка письмовим множенням.

_504 | 28 

 28      18

_224

  224

     0

х 28

   18

 224

 28 

 504

_806 | 31

 62     26

_186

  186

     0

х 31

  26

 186

 62 

 806 

_621 | 27 

 54     23

 _81

   81

     0

х 23

  27

 161

 46 

 621

Завдання 646
На автосалоні виставили для продажу 5 автомобілів. Щодня кілька автомобілів продавали, і натомість надходили нові. Ці дані наведено в таблиці.

День тижня

пон.

вівт.

сер. 

четв.

п’ятн.

Було автомобілів

5

5

5

5

5

Продано автомобілів

3

1

5

4

2

Надійшло автомобілів

2

3

4

5

6

Різниця продажів

4

7

4

6

9

Побудуй графік (правильно діаграму), який відображав би зміни кількості автомобілів наприкінці кожного дня.

Побудували діаграму за умови, що □ = 1

Пон.   

Вівт.   □□

Сер.   □□□

Четв.  □□□□□□

П'ятн. □□□□□□□□□

 
Завдання 647
У першу їдальню завезли 180 л молока в бідонах, а в другу — 324 л, причому в першу завезли на 4 бідони молока менше, ніж у другу. Скільки бідонів молока завезли в кожну їдальню, якщо місткість бідонів однакова?

 

Місткість 1 бідону

 Кількість бідонів 

Завезли

I

Однакова

 

?, на 4 менше

180 л 

II

 ? 324 л

Розв'язання

1) 324  180 = 144 (л) – на стільки менше завезли в I їдальню
2) 144 : 4 =  36 (л) – місткість 1 бідоні
3) 180 : 36 = 5 (б.)  завезли у I їдальню
4) 324 : 36 = 9 (б.)  завезли у II їдальню
Відповідь: у першу їдальню завезли 5 бідонів, у другу їдальню  9 бідонів.
 
Завдання 648
Ширина прямокутної кімнати 4 м, а довжина — 5 м. Скільки кілограмів фарби знадобиться для фарбування підлоги в цій кімнаті, якщо на 1 м2 потрібно 250 г фарби?
Короткий запис
Ширина  4 м
Довжина  5 м
Площа  ? г
1 м2 — 250 г 
Розв'язання
1) 4 • 5 = 20 (м2– площа прямокутної кімнати
2) 250  20 = 5000 (г) = 5 (кг)
Відповідь: для фарбування підлоги знадобиться 5 кг.
 
Завдання 649
Автомобіль подолав 3/9 усього шляху. У скільки разів більшу відстань йому залишилося проїхати, ніж він уже проїхав?
Короткий запис
Подолав  3/9 від усього
Усього  ?
Залишилося  ? У скільки разів більше  ?
Розв’язання
1)  3 = 6 (ч.)  припадає на відстань, що залишилася (6/9)
2) 6 : 3 = 2 (р.)
Відповідь: автомобілю залишилося проїхати у 2 рази більшу відстань, ніж він уже проїхав.
 
Завдання 650 Письмове ділення і перевірка письмовим множенням

_702 | 39 

 39     18

_312

  312

     0

х 39

   18

 312

 39 

 702

_648 | 27 

 54     24

_106

  106

     0

х 27

  24

 108

 54 

 648 

_576 | 32 

  32    18

 _256

   256

      0

х 32

  18

 256

 32 

 576

Завдання 651
Двоє лісників заготовляли лісові горіхи. Перший лісник зібрав 3 однакові мішки горіхів, а другий — 5 таких самих мішків, причому він зібрав на 120 кг горіхів більше, ніж перший лісник. Скільки кілограмів горіхів зібрав кожен лісник?

 

Місткість 1 мішка

 Кількість мішків 

Маса мішків

I

Однакова

 

3

II

5 ?, на 120 кг більше

Розв'язання

1) 5  3 = 2 (м.) – на стільки більше зібрав II лісник 
2) 120 : 2 = 60 (кг) – місткість 1 мішка
3) 60  3 = 180 (кг)  зібрав I лісник
4) 60  5 = 300 (кг)  зібрав II лісник
Відповідь: перший лісник зібрав 180 кг горіхів, другий лісник  300 кг.
 
Завдання 652
2/3 від 6 т — це 6 т : 3 • 2 = 4 т
3/5 від 4 м — це 40 дм : 5 • 3 = 24 дм
4/5 від 2 ц — це 200 кг : 5 • 4 = 160 кг
3/8 від 4 см — це 40 мм : 8 • 3 = 15 мм
9/10 від 1 км — це 1000 м : 10 • 9 = 900 м
 
Завдання 653 Письмове ділення

_10795 | 17 

 102      635

  _59

    51

    _85

      85

        0

_16832 | 32 

 160      526

  _83

    64

   _192

     192

        0

Завдання 654 Письмове ділення і перевірка письмовим множенням

_123363 | 27   

 108        4569

  _153

    135

     _186

       162

       _243

         243

            0

х 4569

     27

 31983

9138   

123363

_119912 | 26   

 104        4612

  _159

    156

      _31

        26

        _52

          52

            0

х 4612

     26

 27672

 9224  

119912

_79392 | 48   

  48       1654

 _313

   288

   _259

     240

     _102

       102

          0

х 1654

     48

 13232

 6616 

 79392

Завдання 655
На будівництві працювало 207 осіб, причому 2/9 від цієї кількості становили жінки. На скільки більше чоловіків, ніж жінок, працювало на будівництві?
Короткий запис
Було  207 ос.
Жінок  ?, 2/9 від було
Чоловіків  ? На скільки більше  ?
Розв'язання
1) 207 : 9 • 2 = 46 (ос.) – було жінок
2) 207 – 46 = 161 (ос.) – було чоловіків
3) 161 – 46 = 115 (ос.)
Відповідь: на 115 чоловіків більше, ніж жінок.
 
Завдання 656
Одного дня на олійні виготовили 16 однакових бочок олії, а другого дня — 19 таких самих бочок, причому другого дня було виготовлено на 360 кг олії більше, ніж першого. Скільки кілограмів олії виготовили на олійні першого і другого дня окремо?

 

Місткість 1 бочки

 Кількість бочок 

Маса бочок

I

Однакова

 

16

II

19 ?, на 360 кг більше

Розв'язання

1) 19  16 = 3 (б.) – на стільки більше виготовили II дня 
2) 360 : 3 = 120 (кг) – місткісться 1 бочки
3) 120  16 = 1920 (кг)  виготовили I дня
4) 120  19 = 2280 (кг)  виготовили II дня
Відповідь: першого дня виготовили 1920 кг, другого дня  2280 кг.
 
Завдання 657 Порядок дій

203 • 97 – (11923 – 9931) : 12 = 19525

_ 11923

    9931

    1992

х 203

    97

 1421

1827 

19691

_1992 | 12 

 12      166

 _79

   72

   _72

     72

       0

_ 19691

     166

  19525

Завдання Рівняння

х : 25 = 600

х = 600 • 25

х = 15000

х + 25 = 600

х = 600 – 25

х = 575

х • 25 = 600

х = 600 : 25

х = 24

х – 25 = 600

х = 600 + 25

х = 625

х 25

    600

 15000

_ 600

    25

   575

_600 | 25 

 50     24

 _10

   10

     0

+ 600

    25

   625

Завдання 659
Із двох населених пунктів назустріч один одному одночасно виїхали двоє вершників. Перший вершник рухався зі швидкістю 200 м/хв, а швидкість другого була на 20 м/хв менша. Яка відстань між населеними пунктами, якщо вершники зустрілися через 50 хвилин?

 

 Швидкість 

Час

Відстань

I

200 м/хв

50 хв 


?

II

?, на 20 м/хв менше

Розв'язання

1) 200  20 = 180 (м/хв) – швидкість II вершника 
2) 180 + 200 = 380 (м/хв) – швидкість зближення
3) 380  50 = 19000 (м) = 19 (км)
Відповідь: між населенними пунктами 19 кілометрів.
 
Завдання 660 Письмове ділення і перевірка письмовим множенням

_71739 | 27   

 54        2657

_177

  135

  _423

    135

    _189

      189

         0

х 2657

     27

 18599

 5314 

 71739

_108832 | 38   

  76        2864

 _328

   304

    _243

      228

       _152

         152

            0

х 2864

     38

 22912

 8592  

108832

_88648 | 56   

  56       1583

 _326

   280

   _464

     448

     _168

       168

          0

х 1583

     56

  9498

 7915 

 88648

Завдання 661
Вантажівка подолала 2500 км. Скільки літрів пального витратили, якщо на кожні 50 км шляху потрібно 16 л пального?
Короткий запис
50 км  16 л
2500 км  ?
Розв'язання
1) 2500 : 50 = 50 (р.) – у стільки разів збільшилася відстань
2) 16 • 50 = 800 (л)
Відповідь: витратили 500 л пального.