Інші завдання дивись тут...

Завдання 256 Ділення і множення чисел
400 • 2 = 800
101 • 6 = 606
505 : 5 = 101
300 • 3 = 900
100 • 8 = 800
820 : 4 = 205
4 т + 3 т = 7 т
4000 кг + 3000 кг = 7000 кг
9 т – 2 т = 7 т
9000 кг  2000 кг = 7000 кг
Завдання 258
∠ABC і ∠ D — прямі кути

 

Завдання 259 Рівняння
х • 5 = 40
х = 40 : 5
х = 8
х • 5 + 5 = 40 + 5
х • 5 = 40 + 5 – 5
х • 5 = 40
х = 40 : 5
х = 8
Завдання 260 
У товарному поїзді було 24 вагони для великої рогатої худоби і 32 вагони для зерна. На станції четверту частину всіх вагонів відчепили. Скільки вагонів залишилося в поїзді?
Короткий запис
Усіх  24 в і  32 в.
Відчепили  ?, 1/4 частина всіх
Залишилося — ?
Розв’язання
1) 24 + 32 = 56 (в.) – всього вагонів
2) 56 : 4 = 14 (в.) – відчепили вагонів
3) 56  14 = 42 (в.)
Відповідь: в поїзді залишилося 42 вагони.

 

Завдання 261 Порядок дій
200 – (168 : 3 – 275 : 5) + 15 = 200 – 1 + 15 = 214

_168 |  3 

 15      56

 _18

   18

     0

_275 |  5 

 25      55

 _25

   25

     0

Завдання 262
Щоб пофарбувати садові лавки, купили 54 л фарби, причому 1/6 частину від цієї кількості складала фіолетова фарба, а решту — рожева. Скільки літрів окремо фіолетової і рожевої фарби придбали?
Короткий запис
Усього  54 л
Фіолетова  ?, 1/6 частина усього
Рожева — ?, решта
Розв’язання
1) 54 : 6 = 9 (л) – купили фіолетової фарби
2) 54  9 = 45 (л)
Відповідь: придбали 9 л рожевої фарби і 45 л фіолетової фарби.

 

Завдання 263 Допиши числову «змійку» до краю аркуша в зошиті.

 

650

 

550

 

450   350   250   150

550

 

450   350   250   150   50  
Завдання 264 Заміни тонни кілограмами і виконай дії.
9 т + 500 кг = 9000 кг + 500 кг = 9500 кг
7 т + 400 кг = 7000 кг + 400 кг = 7400 кг
8 т + 600 кг = 8000 кг + 600 кг = 8600 кг
5 т – 600 кг = 5000 кг  600 кг = 4400 кг
6 т – 200 кг = 6000 кг  200 кг = 5800 кг

 

Завдання 265 
У бібліотеку привезли а книжок для дорослих читачів, а для дітей — 175 книжок. На скільки більше книжок для дорослих, ніж для дітей, привезли в бібліотеку? Склади вираз і розв’яжи задачу, якщо а = 220.
Короткий запис
Для дорослих  а кн.
Для дітей  175 кн.
На скільки більше — ?
Розв’язання
Вираз: а – 175 (кн)
Якщо а = 220, тоді а – 175 = 220 – 175 = 45 (кн.)
Відповідь: на 45 книжок більше привезли для дорослих, ніж дітей.

 

Завдання 266 
400 • 2 = 800
101 • 6 = 606
505 : 5 = 101
300 • 3 = 900
100 • 8 = 800
820 : 4 = 205
Завдання 267 Заміни тонни кілограмами і виконай дії.
3 т • 3 = 3000 кг • 3 = 9000 кг 
2 т • 3 = 2000 кг • 3 = 6000 кг
8 т : 4 = 8000 кг : 4 = 2000 кг
6 т : 2 = 6000 кг : 2 = 3000 кг

 

Завдання 268 
Числа в порядку зростання: 1475, 1547, 1574, 4157, 4517, 4571, 5417 Слово: ПРИКЛАД

 

Завдання 269 
Гострі кути в трикутника КОМ, прямий кут в трикутника DEF, тупий кут в трикутника АВС.

 

Завдання 270
3 м 240 мм + 2 м 100 мм = 5 м 340 мм
6 м 520 мм + 2 м 310 мм = 8 м 830 мм

 

Завдання 271
4 + х = 16
х = 16  4
х = 12
2 + 4 + х = 2 + 16
4 + х = 2 + 16 – 2
4 + х = 16
х = 16 – 4
х = 12
Завдання 272 
У загальному зошиті — 84 аркуші, а в блокноті — на 20 аркушів менше. Скільки всього аркушів у загальному зошиті та двох таких блокнотах?
Короткий запис
1 з.  84 ар.
1 бл.  ?, на 20 арк. менше
2 бл. — ?
1 з. і 2 бл. — ?
Розв’язання
1) 84  20 = 64 (арк.) – аркушів в 1 блокноті
2) 64  2 = 128 (арк.) – аркушів в 2 блокнотах
3) 84 + 128 = 212 (арк.)
Відповідь: у загальному зошиті та двох таких блокнотах 212 аркушів.

 

Завдання 273 
Мурашка пробігає 5 см за 2 секунди. Скільки сантиметрів вона пробіжить за 8 секунд?
Короткий запис
2 с  5 см
8 с  ?
Розв’язання
5 см = 50 мм
1) 50 : 2 = 25 (мм) – пробігає за 1 с
2) 25  8 = 200 (мм) = 20 (см)
Відповідь: мурашка пробіжить 20 см.

 

Завдання 274 Запиши в міліметрах.
24 дм = 2400 мм 
30 дм = 3000 мм
83 дм = 8300 мм
46 дм = 4600 мм
Завдання 275
Туристи подолали четверту частину маршруту. Скільки кілометрів їм залишилося пройти, якщо загальна довжина маршруту становить 24 км?
Короткий запис
Маршрут  24 км
Подолали  ?, 1/4 частину маршрута
Залишилося  ?, решта
Розв’язання
1) 24 : 4 = 6 (км) – подолали маршрут
2) 24  6 = 18 (км)
Відповідь: їм залишилося пройти 18 кілометрів.

 

Завдання 276 
3 • 160 = 480
7 • 80 = 560
2 • 700 = 1400
6 • 300 = 1800
5 • 400 = 2000
9 • 200 = 1800
8 • 30 = 240
6 • 50 = 300
Завдання 277
4 т 428 кг = (4000 + 428) кг = 4428 кг
3 т 542 кг = (3000 + 542) кг = 3542 кг
7 т 129 кг = (7000 + 129) кг = 7129 кг

 

Завдання 278 
Гусениця долає 3 см за 2 секунди. За скільки секунд вона подолає 9 см?
Короткий запис
2 с  3 см
— 9 см
Розв’язання
3 см = 30 мм, 9 см = 90 мм
1) 30 : 2 = 15 (мм) – долає за 1 секунду
2) 90 : 15 = 6 (с)
Відповідь: гусениця подолає 9 см за 6 секунд.

 

Завдання 279 
Сувій тканини завдовжки 25 м коштує а гривень. Скільки гривень коштує метр цієї тканини? Склади вираз і розв’яжи задачу, якщо а = 750.
Короткий запис
25 м  а грн
1 м  ?
Розв’язання
Вираз: а : 25 (грн)
Якщо а = 750, тоді а : 25 = 750 : 25 = 30 (грн)
Відповідь: метр цієї тканини коштує 30 гривень.

 

Завдання 280 
Числа в порядку зростання: 1739, 1793, 3179, 7193, 7319, 7931, 9137 Слово: МНОЖИНА

 

Завдання 281 
Літера a позначає число, більше від 1. Який із цих виразів матиме найбільше значення? a : 2

 

Завдання 282 
На малюнку зображено трикутну піраміду таким чином, що видно три її грані. Чи можна цю піраміду повернути так, щоб було видно дві її грані?  Можна Чотири грані? Не можна Одну грань? Можна

 

Завдання 283 
До дев’яти літрів синьої фарби додали втричі більше білої й отримали голубу фарбу. Скільки літрів голубої фарби отримали?
Короткий запис
Синя  9 л
Біла  ?, у 3 рази більше
Разом  ?
Розв’язання
1) 9  3 = 27 (л) – додали білої фарби
2) 9 + 27 = 36 (л)
Відповідь: отримали 36 л голубої фарби.

 

+ 357
   153
   510
_ 698
   519
   179
+ 208
   509
   717
_ 471
   197
   274
Завдання 285 Результати обчислень запиши у грамах
3 кг 672 г + 4 кг 200 г = 7 кг 872 г = 7872 г
4 кг 525 г + 5 кг 100 г = 9 кг 625 г = 9625 г
6 кг 780 г – 2 кг 140 г = 4 кг 640 г = 4640 г
5 кг 670 г – 3 кг 190 г = 2 кг 480 г = 2480 г

 

Завдання 286 
Знайди третину й чверть від числа 12, а тоді — різницю отриманих чисел.
12 : 3 = 4
12 : 4 = 3
– 3 = 1