Інші завдання дивись тут...

Завдання 59

Ширина кімнати 3 м. Це на 5 м менше, ніж її довжина. Яка площа кімнати?

Розв'язання

1) 3  5 = 15 (м) – довжина кімнати

2) 15 • 3 = 45 2)

Відповідь: площа кімнати 45 м2.

 

Завдання 60

Довжина відрізка АB — 1 см 2 мм, що становить 1/8 довжини відрізка CD. Накресли відрізок CD.

12 : 1  8 = 96 (мм) = 9 см 6 мм  довжина відрізка CD

Завдання 61, 62 Письмове ділення

_218 |  2  

 2       109

 _18

   18

     0

_327 |  3  

 3       109

 _27

   27

     0

_609 |  3  

 6       203

   _9

     9

     0

_836 |  4  

 8       209

 _36

   36

     0

_924 |  3  

 9       308

 _24

   24

     0

_714 |  7  

 7       102

  _14

    14

      0

_771 |  3  

 6       257

_17

  15

  _21

    21

      0

_774 |  2  

 6       387

_17

  16

  _14

    14

      0

Завдання 63

Дві ластівки одночасно вилетіли зі своїх гнізд назустріч одна одній і зу­стрілися через 5 с. Відстань між гніздами 35 м. Яка швидкість зближення ластівок?

Розв'язання

35 : 5 = 7 (м/с)

Відповідь: швидкість зближення ластівок 7 м/с.

 

Завдання 64

Швидкість зближення двох пароплавів 50 км/год. Швидкість першого паро­плава — 27 км/год. Чому дорівнює швидкість другого пароплава?

Розв'язання

50 – 27 = 23 (км/год)

Відповідь: швидкість другого пароплава 23 км/год.

 

Завдання 66

Із двох кінців лижні, завдовжки 700 м, одночасно назустріч одне одному вирушили лижниця і лижник. Вони зустрілися через 2 хв. Швидкість лижника — 200 м/хв. Чому дорівнює швидкість лижниці?

Розв'язання

І спосіб

1) 200  2 = 400 (м) — проїхав лижник

2) 700 – 400 = 300 (м) — проїхала лижниця

3) 300 : 2 = 150 (м/хв)

ІІ спосіб

1) 700 : 2 = 350 (м/хв) — швидкість зближення

2) 350 – 200 = 150 (м/хв)

Відповідь: швидкість лижниці дорівнює 150 м/хв.

 

Завдання 67 Порядок дій

92705 – 6018 • 8 + 112381 = 156942

8400 • 6 + 9230 • 4 = 87320

х 6018

       8

 48144

_ 92705

   48144

   44561

+  44561

  112381

  156942

х 8400

    6    

 50400

х 9230

      4 

 36920

+ 50400

   36920

   87320

Завдання 68

У пекарні 4 дні випікали по 2384 буханки хліба і 3 дні – по 3425. Скільки буханок хліба випекли в пекарні за ці дні?

Розв'язання
1) х 2384
           4
      9536 (б.) – випікали 4 дні
2) х 3425
           3
    10275 (б.) – випікали 3 дні
3) + 10275
        9536
       19811 (б.)
 Відповідь: за ці дні в пекарні випекли 19811 буханок хліба.
Завдання 69

У трьох коробках 90 лимонів. Якби з першої коробки переклали в другу 9 лимонів, а в третю — 12, то у всіх коробках лимонів було б порівну. Скільки лимонів було в кожній коробці спочатку?

Розв'язання

1) 90 : 3 = 30 (л.) – порівно у всіх коробках

2) 30 + 9 + 12 = 51 (л.) – у першій коробці

3) 30  9 = 21 (л.) – у другій коробці

4) 30 – 12 = 18 (л.) – у третій коробці.

Відповідь: у першій коробці спочатку було 51 лимон, в другій — 21, в третій — 18.

 

Завдання 70 Письмове ділення

_918 |  2  

 8       459

_11

  10

  _18

    18

      0

_735 |  7  

 7       105

 _35

   35

     0

_824 |  4  

 8       206

  _24

    24

      0

_192 |  2  

  18       96

  _12

    12

      0

_924 |  3  

 9       308

 _24

   24

     0

_525 |  5  

 5       105

  _25

    25

      0

_627 |  3  

  6      209

  _27

    27

      0

_964 |  4  

 8       241

_16

  16

    _4

      4

      0

Завдання 71

Велосипедист проїхав 45 км зі швидкістю 15 км/год, а автомобіль за цей час — 210 км. З якою швидкістю їхав автомобіль?

 

Швидкість

Час

Відстань

Велосипедист

15 км/год

?, однаковий

 

45 км

Автомобіль

?

210 км

Розв'язання

1) 45 15 = 3 (год) – час

2) 210 : 3 = 70 (км/хв)

Відповідь: автомобіль їхав зі швидкістю 70 км/год.

 

Завдання 72 Письмове множення

Обчисли значення лише тих виразів, які є добутками

9 • 306 + 126 • 6

9 • (306 + 126 • 6)

(9 • 306 + 126) • 6

9 • (306 + 126) • 6

х 306

      9

 2754

х 126

      6

  756

Завдання 73, 74 Письмове ділення

_8772 |  3  

 6        2924

_27

  27

    _7

      6

     _12

       12

         0

_7588 |  4  

 4       1897

_35

  32

  _38

    36

    _28

      28

        0

_5796 |  6  

 54       966

 _39

   36

   _36

     36

       0

_6645 |  5  

 5        1329

_16

  15

  _14

    10

    _45

      45

        0

_2926 |  7  

 28        418

 _12

    7

   _56

     56

       0

Завдання 75

Чорний і білий лебеді попливли одночасно назустріч один одному з проти­лежних кінців ставка, довжина якого 50 м. Чорний лебідь плив із швидкістю 15 м/хв. З якою швидкістю плив білий, якщо вони зустрілися через 2 хв?

Розв'язання

І спосіб

1) 15 • 2 = 30 (м)  проплив чорний лебідь

2) 50  30 = 20 (м)  проплив білий лебідь

3) 20 : 2 = 10 (м/хв)

ІІ спосіб

1) 50 : 2 = 25 (м/хв)  швидкість зближення

2) 25  15 = 10 (м/хв)

Відповідь: білий лебідь плив зі швидкістю 10 м/хв.

 

Завдання 76

У числі 235079 закресли дві цифри так, щоб утворилося число, найменше з можливих.

235079

 

Завдання 77

У першому місті 959 780 жителів, у другому — 178 305, у третьому — 326 960. На скільки більше жителів у першому місті, ніж разом у другому і третьому?

Розв'яжи задачу, склавши вираз.

959780 – (178305 + 326960) = 454515 (ж.)

Відповідь: більше на 454515 жителів. 

+ 178305

   326960

   505265

_ 959780

  505265

  454515

Завдання 78

Два трактори одночасно вирушили назустріч один одному і зу­стрілися через 2 год. Швидкість першого трактора 20 км/год, а другого — 30 км/год. Яка відстань була між тракторами спочатку?

Розв'яжи задачу двома способами.

Швидкість

Час

Відстань

20 км/год

2 год

?

?

30 км/год

2 год

?

Розв'язання

I спосіб

1) 20 • 2 = 40 (км) — проїхав перший трактор

2) 30 • 2 = 60 (км) — проїхав другий трактор

3) 40 + 60 = 100 (км)

II спосіб

1) 20 + 30 = 50 (км/год) — швидкість зближення

2) 50 • 2 = 100 (км)

Відповідь: відстань між тракторами спочатку 100 кілометрів.

 

Завдання 79

_1743 |  7  

 14        249

 _34

   28

   _63

     63

       0

_9856 |  4  

 8       2464

_18

  16

  _25

    24

    _16

      16

        0

_7875 |  7    

 7        1125

 _8

   7

  _17

    14

    _35

      35

        0

_5995 |  5  

 5        1199

 _9

   5

  _19

    15

    _45

      45

        0

 

 

Завдання 80, 81 Письмове ділення

_19584 |  6  

 18        3264

 _15

   12

   _38

     36

     _24

       24

         0

_1072 |  8  

   8      134

 _27

   24

   _32

     32

       0

_16470 |  6    

  12       2745

  _44

    42

    _27

      24

      _30

        30

          0

_41031 |  3  

 3         13677

_11

   9

  _20

    18

    _23

      21

      _21

        21

          0

_20630 |  5  

 20         4126

   _6

     5

    _13

      10

      _30

        30

          0

Завдання 82

Із двох населених пунктів одночасно виїхали назустріч одна одній дві вело­сипедистки і зустрілися через 3 год. Перша велосипедистка їхала зі швидкі­стю 13 км/год, а друга — зі швидкістю 16 км/год. Яка відстань між населени­ми пунктами?

Розв'язання

I спосіб

13  3 + 16  3 = 39 + 48 = 87 (км) 

II спосіб

(13 + 16 3 = 29 • 3 = 87 (км)

Відповідь: між населеними пунктами 87 кілометрів.


Завдання 83
 

Дві бригади асфальтували ділянку шосе завдовжки 32 км 800 м. З одного кінця вже заасфальтували 8 км 260 м, а з другого — удвічі більше. Якої довжини шосе залишилося заасфальтувати?

Розв'язання
1) х 8260
          2
    16520 (м) – заасфальтували з другого кінця
2) + 8260
     16520
     24780 (м) – заасфальтували всього
3) _ 32800
      24780
       8020 (м)
 Відповідь: залишилося заасфальтувати 8020 метрів.
Завдання 84

Довжина прямокутника 8 см, а його площа 40 см2. Побудуй квадрат, сторо­на якого на 2 см коротша від ширини прямокутника.

1) 40 : 8 = 5 (см)  ширина прямокутника

2) 5  2 = 3 (см)  сторона квадрата

Завдання 85 Порядок дій

15607 • 4 – 2036 • 7 = 48176

80000 – 3069 • 5 + 5745 = 70400

х 15607

        4

  62428

х 2036

       7

 14252

_ 62428

   14252

   48176

х 3069

       5

 15345

_ 80000

  15345

  64655

+ 64655

     5745

   70400

Завдання 86

У літньому таборі за травень - серпень відпочило 520 дітей: у червні — 111 дітей, у травні — у 3 рази менше, у липні — в 2 рази більше, ніж у черв­ні. Решта дітей відпочивала в серпні. Скільки дітей відпочило в серпні?

Розв'язання
1) _111 |  3  

      9      37 (д.) – у травні

     _21

       21

         0 

2) х 111
         2
      222 (д.) – у липні
3) + 111
       37
      222
      370 (д.) – у липні і травні разом
4) _ 520
      370
      150 (д.)
 Відповідь: у серпні відпочило 150 дітей.
Завдання 87

_9256 |  4    

 8        2314

_12

  12

    _5

      4

     _16

       16

         0

_10675 |  5    

  10       2135

    _6

      5

     _17

       15

       _25

         25

           0

_505160 |  8     

 48          63145

 _25

   24

   _11

      8

     _36

       32

       _40

         40

           0

Завдання 88

Віра й Остап одночасно вийшли назустріч одне одному зі своїх бу­динків. Вони зустрілися через 10 хв. Віра рухалася зі швидкістю 70 м/хв, а Остап — 80 м/хв. Яка відстань між будинками Віри й Остапа?

Швидкість

Час

Відстань

70 м/хв

10 хв

?

?

80 м/хв

10 хв

?

Розв'язання

1) 70 • 10 = 700 (м)  пройшла Віра

2) 80 • 10 = 800 (м)  пройшов Остап

3) 700 + 800 = 1500 (м)

Відповідь: відстань між будинками 1500 метрів.

Інші завдання дивись тут...