Інші завдання дивись тут...

Завдання 120 Ділення з остачею

8923 : 4 = 2230 (ост.3)

92014 : 3 = 30671 (ост. 1)

8923 |  4   

8       2230

_9

  8

 _12

   12 

      3

92014 |  3     

9         30671

_20

  18

  _21

    21

      _4

        3

        1

28562 : 7 = 4080 (ост. 2)

8764 : 9 = 973 (ост. 7)

28562 |  7   

28       4080

 _56

   56 

      2

8764 |  9   

81       973

_66

  63

  _34

    27

      7

Завдання 121, 122  Запиши дробом, яку частину кожної фігури зафарбовано.

1/4, 1/2, 1/3, 1/5, 1/6, 1/8

Що означає число під рискою дробу? На скільки рівних частин поділена фігура.

Як його називають? Знаменник.

Що означає число 1 над рискою дробу? Взято одну частину.

Як його називають? Чисельник.

 

Завдання 123

1/3 (одна третя), 2/7 (дві сьомих), 3/10 (три десятих), 4/13 (чотири тринадцятих), 7/25 (сім двадцять п'ятих).

Дріб 7/25 означає: круг поділили на 25 рівних частин і взяли 7 таких частин.

 

Завдання 124

Глобус коштував 360 грн. Його ціну знизили на 1/12 від початкової. На скіль­ки гривень знизили ціну глобуса? Якою стала ціна?

Розв'язання

1) 360 : 12 • 1 = 30 (грн)  знижка

2) 360  30 = 330 (грн)

Відповідь: ціну знизили на 30 грн, ціна глобуса стала 330 гривень.

 

Завдання 125

У магазині знизили ціну набору шахів на 16 грн, що становить 1/8 їх початкової вартості. Скільки гри­вень коштував набір шахів спочатку? Яка його ціна зараз?

Розв'язання

1) 16 : 1 • 8 = 128 (грн)  початкова ціна

2) 128  16 = 112 (грн)

Відповідь: набір шахів спочаьку коштував 120 грн, його ціна зараз 112 грн.

 

Завдання 126

Склади задачу і розв'яжи її двома способами.

Із двох населених пунктів, відстань між якими 450 км, одночасно назустріч один одному виїхали два автомобілі. Швидкість одного автомобіля 90 км/год. Яка швидкість другогоавтомобіля, якщо вони зустрінуться через 3 год?

Розв'язання

1-й спосіб

1) 450 : 3 = 150 (км/год)  швидкість зближення

2) 150 – 90 = 60 (км/год)

2-й спосіб

1) 90 • 3 = 270 (км)  проїхав один автомобіль

2) 450 – 270 = 180 (км)  проїхав другий автомобіль

3) 180 : 3 = 60 (км/год)

Відповідь: швидкість другого автомобіля 60 км/год. 

 

Завдання 127 Письмове ділення          

362580 |  6     

36         60430

 _25

   24

   _18

     18

       0

Завдання 128 Письмове ділення і письмове множення          

х 1204

       5

  6020

х 30150

       8 

 241200

10365 |  5    

10        2073

 _36

   35

   _15

     15

       0

_8040 |  6   

 6        1340

_20

  18

  _24

    24

      0

Перевірка

_6020 |  5   

 5       1204

_10

  10

   _20

     20

       0

_241200 |  8    

 24         30150

  _12

     8

    _40

      40

        0

х 2073

       5

 10365

х 1340

      6 

   8040

Завдання 129

З Києва до Канева вирушив екскурсійний катер зі швидкістю 40 км/год. Одночасно йому назустріч з Канева вирушив інший катер. Вони зустрілися через 2 год. Яка швидкість другого катера, якщо відстань між пристанями Києва та Канева становить 140 км?

Розв'язання

1) 40 • 2 = 80 (км)  проїхав екскурсійний катер

2) 140 – 80 = 60 (км)  проїхав інший катер

3) 60 : 2 = 30 (км/год)

Відповідь: швидкість другого катера 30 км/год. 

 

Завдання 130 Прочитай дроби

1/6 (одна шоста), 2/6 (дві шостих), 3/6 (три шостих), 4/6 (чотири шостих), 5/6 (п'ять шостих), 7/6 (сім шостих)

1/6 < 3/6     5/6 > 2/6     6/6 > 4/6     3/6 < 5/6

 

Завдання 131

Дріб за рисунком 8/8 = 1

 

Завдання 132

Запиши дроби: сім дев'ятих 7/9; п'ять восьмих 5/8; дві десятих 2/10; дванадцять сотих 12/100.

 

Завдання 133  Запиши дробом, яку частину кожного круга зафарбовано.

3/4          3/6     5/8     5/8

 

Завдання 134          

_20832 |  8    

 16        2604

 _48

   48

    _32

      32

        0

_378630 |  7    

 35        54090

 _28

   28

    _63

      63

        0

300600 |  6    

30         50100

   _60

     60

       0

х 2604

       8

 20832

х 54090

       7 

 378630

х 50100

      6  

 300600

Завдання 135

Із двох селищ одночасно назустріч одна одній виїхали дві велосипедистки зі швидкостями 11 км/год і 14 км/год. Відстань між селищами 75 км. Через скільки годин велосипедистки зустрінуться? Запиши розв'язання спочатку діями, а потім — виразом.

Розв'язання

1) 11 + 14 = 25 (км/год)  швидкість зближення

2) 75 : 25 = 3 (год)

Відповідь: велосипедисти зустрінуться через 3 години. 

Вираз: 75 : (11 + 14) = 3 (год)

 

Завдання 136

На 4 га землі посіяли 650 кг зерна. Скільки кілограмів такого зерна потріб­но, щоб засіяти 36 га землі?

Короткий запис

4 га  650 кг

36 га  ?

Розв'язання

1) 36 : 4 =  9 (р.)  у стільки разів більша площа

2) 650  9 = 5850 (кг)

Відповідь: потрібно 5850 кг зерна, щоб засіяти 36 га землі. 

 

Завдання 137

Відстань між двома населеними пунктами A і В 12 км. Зобрази цю відстань відрізком, на якому 1 см означає 1 км. Мотоцикліст виїхав з пункту A і про­їхав у напрямку до В 4 км.

На відрізку довжиною 12 см треба позначити точку А на позначці 4 см. 

 

Завдання 138

Знайди число, 1/6 якого дорівнює: 6 км; 1 год; 120 кг; 2 м 4 дм; 1 т 8 ц.

1/6 від 6 км = 6 км : 1 • 6 = 36 км

1/6 від 1 год = 1 год : 1 • 6 = 6 год

1/6 від 120 кг = 120 кг : 1 • 6 = 720 кг

1/6 від 2 м 4 дм = 24 дм : 1 • 6 = 144 дм = 14 м 4 дм

1/6 від 1 т 8 ц = 18 ц : 1 • 6 = 108 ц = 10 т 8 ц

 

Завдання 139

Із двох автостанцій, відстань між якими 220 км, одночасно назустріч один одному виїхали два автобуси зі швидкостями 50 км/год і 60 км/год. Через скільки годин вони зустрінуться?

Розв'язання

1) 50 + 60 = 110 (км/год)  швидкість зближення

2) 220 : 110 = 2 (год)

Відповідь: автобуси зустрінуться через 2 години.

 

Завдання 140

Стежка має довжину 15 м. Плиткою уклали 3/5 стежки. Скільки метрів стежки уклали плиткою?

Вираз  15 : 5 • 3 = 9 (м)

Розв'язання

1) 15 : 5 = 3 (м) — довжина 1/5 стежки

2) 3 • 3 = 9 (м) — уклали плиткою

Відповідь: плиткою уклали 9 м стежки.

 

Завдання 141

3/8 від 240 = 240 : 8 • 3 = 90      

5/6 від 300 грн = 300 грн : 6 • 5 = 250 грн 

4/7 від 560 кг = 560 кг : 7 • 4 = 320 кг

 

Завдання 142

У конструкторі 100 деталей. Тимко використав 3/4 деталей для складання робота. Зі скількох деталей Тимко склав робота?

Розв'язання

100 : 4 • 3 = 75 (д.)

Відповідь: Тимко склав робота з 75 деталей.

 

Завдання 143       

3/7 від 2856 = 2856 : 7 • 3 = 1224

4/9 від 18261 = 18261 : 9 • 4 = 8116

_2856 |  7   

 28       408

   _56

     56

       0

х 408

     3

 

 1224

_18261 |  9    

 18        2029

  _26

    18

    _81

      81

        0

х 2029

       4

 

  8116

Завдання 144

Із протилежних кінців лісу одночасно вийшли назустріч один одному два лісники. Один лісник ішов зі швидкістю 4 км/год, а другий — 5 км/год. Че­рез скільки годин вони зустрінуться, якщо спочатку відстань між ними була 27 км?

Розв'язання

1) 4 + 5 = 9 (км/год)  швидкість зближення

2) 27 : 9 = 3 (год)

Відповідь: лісники зустрінуться через 3 години.

Вираз: 27 : (4 + 5) = 3 (год)

 

Завдання 145

Із двох міст назустріч один одному одночасно виїхали два автобуси і зу­стрілися через 4 год. Швидкість першого автобуса 70 км/год, а другого — 80 км/год. Яка відстань між містами?

Розв'язання

1-й спосіб

1) 70 + 80 = 150 (км/год)  швидкість зближення

2) 150  4 = 600 (км)

2-й спосіб

1) 70 • 4 = 280 (км)  проїхав перший автобус

2) 80 • 4 = 320 (км)  проїхав другий автобус

2) 280 + 320 = 600 (км)

Відповідь: між містами 600 кілометрів.

 

Завдання 146 Порядок дій     

2345 • 7 – 7620 : 3 = 13875

80063 + 29435 : 7 = 64268

х 2345

       7

 

 16415

_7620 |  3   

 6        2540

_16

  15

  _12

    12

      0

_ 16415

    2540

  13875

_29435 |  7   

 28         4205

 _14

   14

     _35

       35

         0

+ 80063

    4205

   84268

Завдання 147 Рівняння          

х • 6 = 2592

х = 2592 : 6

х = 432

х : 9 = 7245

х = 7245 • 9

х = 65205

_2592 |  6  

 24      432

 _19

   18

   _12

     12

       0

х 7245

       9

 65205

Завдання 148

2/9 від 1539 = 1539 : 9 • 2 = 171 • 2 = 342

Завдання 147 Рівняння          

2/9 від 1539 = 1539 : 9 • 2 = 342

_1539 |  9   

   9       171

 _63

   63

     _9

       9

       0

х 171

     2

  342

Завдання 149

Із села і міста, відстань між якими 56 км, одночасно виїхали назу­стріч один одному два велосипедисти. Швидкість одного з них 15 км/год, а другого — 13 км/год. Через скільки годин велосипедисти зустрілись?

Розв'язання

1) 15 + 13 = 28 (км/год)  швидкість зближення

2) 56 : 28 = 2 (год)

Відповідь: велосипедисти зустрілися за 2 години.

Інші завдання дивись тут...