Інші завдання дивись тут...

Завдання 441 Кількість цифр у частці

_240775 | 25   

 225        9631

 _157

   150

     _77

       75

       _25

         25

           0

_76368 | 37   

 74        2064

 _236

   222

   _148

     148

        0

_3776 | 59 

 354     64

 _236

   236

      0

_18690 | 35  

 175      534

 _119

   105

   _140

     140

        0

Завдання 442, 443 Письмове ділення

_34587 | 63  

 315       549

 _308

   252

   _567

     567

        0

_199886 | 34  

 170       5879

 _298

   272

   _268

     238

     _306

       306

          0

_98901 | 33  

 66       2997

_329

  297

  _320

    297

    _231

      231

         0

_422424 | 72   

 360        5867

 _624

   576

   _482

     432

     _504

       504

          0

_201670 | 86   

 172        2345

 _296

   258

   _387

     344

     _430

       430

          0

Завдання 444

4 ц : 40 кг = 400 кг : 40 кг = 10

4 ц – 40 кг = 400 кг – 40 кг = 360 кг

4 ц : 5 кг = 400 кг : 5 кг = 80

4 ц – 5 кг = 400 кг – 5 кг = 395 кг = 3 ц 95 кг

350 т : 50 = 7 т

2 кг : 400 = 2000 г : 400 = 5 г

 

Завдання 445

На молокозаводі провели тестування двох нових автоматів, які працюють з однаковою продуктивністю. Перший автомат наповнив молоком 1200 па­кетів, а другий — 1500. Перший автомат працював на 10 хв менше, ніж другий. Скільки хвилин працював кожний автомат?

 Автомат 

Продуктивність

Час

Всього

І

 однакова

?, на 10 хв менше

1200 п.

ІІ

?

1500 п.

Розв'язання

1) 1500  1200 = 300 (п.) – на стільки менше наповнив II автомат

2) 300 : 10 = 30 (п.) – наповняється за 1 хв

3) 1200 : 30 = 40 (хв) – працює I автомат

4) 1500 : 30 = 50 (хв) – працює II автомат

Відповідь: перший автомат працював 40 хв, другий автомат  50 хв.

 

Завдання 446

Склади і розв'яжи задачу за схемою. Дві собаки, відстань між якими 400 м, вирушили назустріч один одному, щоб отримати кісточку. Швидкість першої собаки 20 м/хв, а другої  30 м/хв. Через який час вони зустрінуться?

Розв'язання

1) 20 + 30 = 50 (м/хв) – швидкість зближення

2) 400 : 50 = 8 (хв)

Відповідь: собаки зустрінуться через 8 хв.

 

Завдання 447 Письмове ділення

_21462 | 73 

 146      294

 _686

   657

   _292

     292

        0

_20808 | 36 

 180      578

 _280

   252

   _288

     288

        0

_192690 | 45   

 180        4282

 _126

    90

   _369

     360

       _90

         90

           0

Завдання 448

Відстань 39 км вершник може подолати туди й назад за 6 год, рухаю­чись із однаковою швидкістю. Електросамокат рухається у 2 рази швидше. Яка швидкість електросамоката?

Розв'язання

1) 39 + 39 = 78 (км) – відстань туди і назад разом

2) 78 : 6 = 13 (км/год) – швидкість вершника

3) 13  2 = 26 (км/год)

Відповідь: швидкість електросамоката 26 км/год.

 

Завдання 449 Письмове ділення

_39100 | 46  

 368       850

 _230

   230

      0

_522600 | 67  

 469       7800

 _536

   536

      0

Завдання 450

_87400 | 23  

 69       3800

_184

  184

     0

_20720 | 56 

 168      370

 _392

   392

      0

_361800 | 67   

 335        5400

 _268

   268

      0

_678600 | 87   

 609        7800

 _696

   696

      0

Завдання 451

Із першого картопляного поля зібрали 1620 т картоплі, а з другого — 1368 т. Площа першого поля на 7 га більша, ніж площа другого. Яка площа кожно­го картопляного поля, якщо врожайність картоплі на полях однакова?

 

Урожайність

Площа

Всього

І

 однакова

?, на 7 га більша

1620 т

ІІ

?

1368 т

План розв'язування

1) На скільки більше т картоплі зібрали з першого поля, ніж з другого?

1620  1368 = 252 (т)

2) Яка врожайність поля з 1 га?

252 : 7 = 36 (т.)

3) Яка площа першого поля?

1620 : 36 = 45 (га) – площа I поля

4) Яка площа другого поля?

1368 : 36 = 38 (га) – площа II поля

Відповідь: площа першого поля 45 га і другого поля 38 га.

 

Завдання 452

Першого дня Богдан прочитав 30 сторінок книжки, що становило 3/8 усіх її сторінок. Другого дня він прочитав 3/10 сторінок цієї книжки. Скільки сто­рінок книжки Богдан прочитав за 2 дні?

Короткий запис

Усіх  ? с.

 30 с., що становить 3/8 усіх с.

II  ?, 3/10 с. усіх с.

Разом  ?

Розв'язання

1) 30 : 3 • 8 = 80 (с.) – всього сторінок у книжці

2) 80 : 10 • 3 = 24 (с.) – прочитав II дня

3) 30 + 24 = 54 (с.)

Відповідь: Богдан прочитав 54 сторінки.

Скільки сторінок ти зазвичай читаєш за день? 20 сторінок.

 

Завдання 453 Рівняння

(120 : 3) : х = 8

40 : х = 8

х = 40 : 8

х = 5

(42 – 17) • х = 175

25 • х = 175

х = 175 : 25

х = 7

_175 | 25 

 175     7

    0

Завдання 454

Довжина першого прямокутника 8 дм, а його площа 48 дм2. Другий прямо­кутник з такою самою шириною має площу 72 дм2. Яка довжина другого прямокутника?

 Прямокутник 

Довжина

Ширина

Площа

І

8 дм

Однакова

48 дм2

ІІ

? дм

72 дм2

Розв'язання

1) 48 : 8 = 6 (дм) – ширина

2) 72 : 6 = 12 (дм) 

Відповідь: довжина другого прямокутника 12 дм.

 

Завдання 455 Порядок дій

2296 : 82 + 3105 : 23 = 163

2905 • 38 – 3069 • 27 = 27527

_2296 | 82 

 164     28

 _656

   656

      0

_3105 | 23 

  23     135

  _80

    69

   _115

     115

        0

+  28

  135

  163

х  2905

      38

  23240

  8718 

110390

х 3069

     27

 21483

 6138 

 82863

_ 110390

    82863

    27527

Завдання 456

У фермерському господарстві було 960 голів птиці: курей, гусей, ка­чок та індиків. Розгляньте кругову діаграму і дайте відповіді на запитання.

5/12 від 960 — це 960 : 12 • 5 = 80 • 5 = 400 (пт.)  було курей

4/12 від 960 — це 960 : 12 • 4 = 80 • 4 = 320 (пт.)  було гусей

2/12 від 960 — це 960 : 12 • 2 = 80 • 2 = 160 (пт.)  було качок

1/12 від 960 — це 960 : 12 • 1 = 80 • 1 = 80 (пт.)  було індиків

400 – 320 = 80 (пт.)  на стільки більше курей, ніж гусей.

На скільки більше качок, ніж індиків? 160 – 80 = 80 (пт.)

 

Завдання 457 Письмове ділення

_28428 | 46  

 276       618

  _82

    46

   _368

     368

        0

_17550 | 65 

 130      270

 _455

   455

      0

_201400 | 38   

 190        5300

  _114

    114

       0

Завдання 458

Для школи закупили 5 глобусів і 9 карт за однаковою ціною. Яка вар­тість глобусів і карт окремо, якщо за карти заплатили на 600 грн більше, ніж за глобуси?

 

Ціна

Кількість штук

Вартість

Глобуси

 однакова

5

?

Карти

9

?, на 600 грн більше

Розв'язування

1) 9 – 5 = 4 (шт.) – на стільки більше карт 

2) 600 : 4 = 150 (грн) – ціна

3) 150  5 = 750 (грн) – вартість глобусів

4) 150  9 = 1350 (грн) – вартість карт

Відповідь: вартість глобусів 750 грн і карт 1350 грн.

 

Завдання 459 Порядок дій

98 • (16128 : 63 : 16) + 3432 = 5000 

_16128 | 63  

 126       256

 _352

   315

   _378

     378

        0

_256 | 16 

 16     16

 _96

   96

     0

х 98

   16

 588

 98 

1568

+ 1568

   3432

   5000

Завдання 460

Із пристані А до пристані В, відстань між якими 200 км, вирушив теплохід зі швидкістю 20 км/год. Через 3 год з пристані В йому назустріч вирушив катер зі швидкістю 25 км/год. Яка відстань буде між ними через 2 год після відплиття катера?

Розв'язування

1) 3 + 2 = 5 (год) – плив теплохід

2) 20  5 = 100 (км) – проплив теплохід

3) 25  2 = 50 (км) – проплив катер

4) 100 + 50 = 150 (км) – пропливли теплохід і катер разом

5) 200  150 = 50 (км)

Відповідь: між ними буде 50 км.

 

Завдання 461, 462 Письмове ділення

_42336 | 84  

 420       504

  _336

    336

       0

_152775 | 75  

 150        2037

   _277

     225

     _525

       525

          0

Завдання 463 Письмове ділення

_96384 | 64  

 64       1506

_323

  320

    _384

      384

         0

_297242 | 59   

 295        5038

  _224

    177

    _472

      472

         0

_40736 | 67  

 402       608

   _536

     536

        0

Завдання 464

625 кг гречаного меду і 175 кг липового розлили порівну у 25 бідонів. 14 бідонів вивезли на ринок. Скільки кілограмів меду вивезли на ринок?

Розв'язування

(625 + 175) : 25 • 14 = 448 (кг)

Відповідь: на ринок вивезли 448 кг меду.

+ 625

   175

   800

 

_800 | 25 

 75     32

 _50

   50

     0

х 32

  14

128

32 

448

Завдання 465

Спільне: довжини сторін і протилежні кути рівні.

Відмінне: другий чотирикутник має прямі кути.

Оскільки сторони рівні, кути прямокутні, то другий прямокутник можна назвати квадратом.

 

Завдання 466 Письмове ділення

_42718 | 53 

 424      806

   _318

     318

        0

_143034 | 62  

 124       2307

 _190

   186

     _434

       434

          0

_227106 | 74  

 222       3069

   _510

     444

      _666

        666

            0

Завдання 467

На дереві живе 27 жучків, що становить 1/8 загальної кількості його мешканців. Гусениці становлять 4/9 усіх мешканців. Скільки гусениць живе на дереві?

Короткий запис

Жучків  27 к., що становить 1/8 усіх

Усіх  ?

Гусениці  ?, 4/9 усіх

Розв'язання

127 : 1 • 8 = 216 (м.) – всього мешканців

2) 216 : 9  4 = 96 (м.)

Відповідь: на дереві живе 96 мешканців.

х 27

    8

 216

 

_216 | 9  

 18     24

 _36

   36

     0

х 24

    4

  96

Інші завдання дивись тут...