Інші завдання дивись тут...

Завдання 430
68 + 29 = 68 + 30 – 1 = 98 – 1 = 97
65 – 28 = 65 – 30 + 2 = 35 + 2 = 37
49 + 36 = 50 + 36 – 1 = 86 – 1 = 85
Доцільно використовувати обчислення способом округлення тоді, коли одиниця відповідного розряду більша від 5.

 

Завдання 431

18 + 34 = 20 + 34 – 2 = 54 – 2 = 52

34 – 18 = 34 – 20 + 2 = 14 + 2 = 16

145 + 97 = 145 + 100 – 3 = 245 – 3 = 242

145 – 97 = 145 – 100 + 3 = 45 + 3 = 48

5700 + 1999 = 5700 + 2000 – 1 = 7700 – 1 = 7699

8500 – 398 = 8500 – 400 + 2 = 8100 + 2 = 8102

 

+762158
  133842
  896000

Перевірка:

_896000

  133842

  762158

Перевірка:

_896000 

  762158

  133842

_403501
   92524
  310977

Перевірка:

+310977

   92524

  403501

Перевірка:

_403501

  310977

    92524

Завдання 433 Одиниці вимірювання

Запиши у кілограмах:
160000 г = 160 кг
6 ц 2 кг = 600 кг + 2 кг = 602 кг
Запиши у дециметрах: 
80 м 6 дм = 800 дм + 6 дм = 806 дм
800 мм = 8 дм
Запиши у годинах: 
2 доби 5 год = 48 год + 5 год = 53 год
360 хв = 6 год

 

У числі 10 000 усього 100 сотень.
У числі 9876 усього 98 сотень.

У числі 605 876 усього 6 сот. тис.
У числі 1 000 000 усього 10 сот. тис.

Завдання 435 Математичний диктант.

Різницю чисел 10 000 і 2000 зменшити в 40 разів.
(10000 – 2000) : 40 = 8000 : 40 = 200
Суму чисел 120 і 12 000 зменшити на 2000.
(120 + 12000) – 2000 = 12120 – 2000 = 10120
Частку чисел 7000 і 100 збільшити на 60 000.

(7000 : 100) + 60000 = 70 + 60000 = 60070

 

Завдання 436

1) Продали 10 ляльок за ціною 70 грн кожна і 7 іграшкових літачків за ціною 50 грн кожен. У скільки разів вартість ляльок більша, ніж вартість літачків?

Ціна

Кількість

Вартість

50 грн

10

?

у ?

70 грн

7 ?

Розв'язання

1) 70 • 10 = 700 (грн) – вартість ляльок.

2) 50 • 7 = 350 (грн) – вартість літачків.

3) 700 : 350 = 2 (р.)

Відповідь: у 2 рази вартість ляльок більша, ніж вартість літачків.
2) Учень виготовляє 200 деталей за 10 днів, а майстер  160 таких деталей за 4 дні. У скільки разів продуктивність праці майстра більша, ніж учня?

Продуктивність

Час

Загальний виробіток

?

У ?

10 дн.

200 д.

?

  4 дн. 160 д.

Розв'язання

1) 200 : 10 = 20 (д.) – деталей виготовляє учень за 1 день.

2) 160 : 4 = 40 (дет.) – деталей виготовляє майстер за 1 день.

3) 40 : 20 = 2 (р.)

Відповідь: у 2 рази продуктивність праці майстра більша, ніж учня.

 

Завдання 437
Розглянь діаграму, на якій зображені довжини рік України. Дай відповіді на запитання.
На скільки кілометрів Дніпро довший за Дністер?
2201  1362 = 839 (км) – на стільки Дніпро довший за Дністер.
• На скільки кілометрів Південний Буг коротший за Дніпро?
2201  806 = 1395 (км) – на стільки Південний Буг коротший за Дніпро.
• Що більше: половина довжини Десни чи довжина Південного Бугу?
Розв'язання
1130 : 2 = (1000 + 120 + 10) : 2 = 500 + 60 + 5 = 565 (км) – половина довжини Десни.
565 км < 806 км
Відповідь: довжина Південного Бугу більша від половини довжини Десни.
• Поставте за діаграмою свої запитання і дайте на них відповіді.
1) На скільки кілометрів Десна коротша за Дніпро?
2201  1130 = 1071 (км) – на стільки Десна коротша за Дніпро.
2) На скільки кілометрів Дністер коротший за Дніпро?
2201  1362 = 839 (км) – на стільки Дністер коротший за Дніпро.
3) Що більше: половина довжини Дністра чи довжина Південного Бугу?
Розв'язання
1362 : 2 = (1200 + 100 + 60 + 2) : 2 = 600 + 50 + 30 + 1 = 681 (км) – половина довжини Дністра.
806 км > 681 км
Відповідь: довжина Південного Бугу більша від половини довжини Дністра.

 

Завдання 438
У двох баках води було порівну. Коли з першого бака взяли 1/4 води, а з другого — 24 л, то в баках залишилась однакова кількість води. Скільки літрів води було в кожному баку спочатку?
Розв'язання
х : 4 = 24
х = 24 • 4
х = 96 (л.)
Відповідь: в кожному баку спочатку було 96 л води.

 

Завдання 439
164 – 57 = 164 – 60 + 3 = 104 + 3 = 107

 

Завдання 440
Один робітник може викласти 100 м бордюру за 5 днів, а другий — за 4 дні. За скільки днів, працюючи разом, вони викладуть 90 м бордюру?
Короткий запис

І роб. — 5 дн.  100 м

ІІ роб.  4 дн. — 100 м

Разом — ? дн. — 90 м

Розв'язання
1) 100 : 5 = 20 (м) – викладає І робітник за 1 день.

2) 100 : 4 = 25 (м) – викладає ІІ робітник за 1 день.

3) 20 + 25 = 45 (м) – викладуть разом за 1 день.

4) 90 : 45 = 2 (дн.)

Відповідь: за 2 дні викладуть 90 м бордюру, працюючи разом.

 

Завдання 441 Обчисли способом округлення.

398 + 464 = 400 + 464 – 2 = 864 – 2 = 862

587 – 298 = 587 – 300 + 2 = 287 + 2 = 289

1499 + 2500 = 1500 + 2500 – 1 = 4000 – 1 = 3999

697 + 1248 = 700 + 1248 – 3 = 1948 – 3 = 1945

757 – 299 = 757 – 300 + 1 = 457 + 1 = 458

962 – 797 = 962 – 800 + 3 = 162 + 3 = 165

 

4 м 40 см + 28 см = 4 м 68 см

5 грн 20 коп + 3 грн 50 коп = 8 грн 70 коп

6 т 5 ц – 4 т = 2 т 5 ц

15 хв 24 с – 7 хв = 8 хв 24 с

Завдання 443

10988 + 12 = 11000

8000 – 214 = 7786

6875 + 3125 = 10000

200000 – 3457 = 196543

+10988
       12
  11000

_8000

   214

  7786

+6825

  3125

 10000

_ 200000
     3457
  196543

Завдання 444

За 4 пакети кефіру заплатили а грн. Яка вартість b таких пакетів?

Короткий запис

4 п.  а грн
b п.  ?

Розв'язання

Вираз: b • (а : 4)
1) а : 4 (грн) – вартість 1 пакета кефіру.

2) b • (а : 4) (грн) – вартість b пакетів кефіру.

Відповідь: вартість b пакетів b • (а : 4) грн.

 

Завдання 445

У 4 глечики однакової місткості налили m л молока. Скільки потрібно таких глечиків, щоб налити 12 л молока?

Місткість одного глечика

Кількість глечиків

Загальна місткість

Однакова

 

4

m л

? 12 л

Розв'язання

Вираз: 12 : (m : 4)

1) m : 4 (л) – місткість одного глечика.

2) 12 : (m : 4) (гл.) – потрібно глечиків.

Відповідь: потрібно 12 : (m : 4) таких глечиків, щоб налити 12 л молока. 

 

Завдання 446
За 6 год 4 майстри кладуть 480 штук плитки, порівну кожний. Скільки штук плитки покладуть за 1 год 3 такі майстри?
Короткий запис

4 м., 6 год  480 шт.
3 м., 1 год  ?

Розв'язання
1) 480 : 6 = 80 (шт.) – кладуть плитки 4 майстри за 1 годину.

2) 80 : 4 = 20 (шт.) – кладе плитки 1 майстер за 1 год.

3) 20 • 3 = 60 (шт.)

Відповідь: за 1 годину 3 майстри покладуть 60 штук плитки.

 

Завдання 447 Випиши ті нерівності, які при значенні n = 80 будуть істинними.

540 – n > 450, якщо n = 80, бо 540 – 80 = 460, 460 > 450

n + 24 > 100, якщо n = 80, бо 80 + 24 = 104, 104 > 100

n + n > 120, якщо n = 80, бо 80 + 80 = 160, 160 > 120

 

Завдання 448
Накресли відрізок, третя частина якого дорівнює 4 см.
4 • 3 = 12 (см) – довжина відрізка, який треба побудувати.
Завдання 449

Прямих кутів чотири: ∠ВАN, ∠ВСN, ∠NСD, ∠ВND

Гострих кутів десять: ∠АВN, ∠ВNА, ∠NВС, ∠ВNС, ∠СND, ∠СDN, ∠DNК, ∠DКN, ∠АВК, ∠ВКА

Тупих кутів чотири: ∠ВNК, ∠АNС, ∠АND, ∠NDК 

 

Завдання 450

80700 м = 80 000 м + 700 м = 80 км 700 м

100 050 кг = 100 000 кг + 50 кг = 1000 ц 50 кг

5845 ц = 5840 ц + 5 ц = 584 т 5 ц

2 хв 20 с = 120 с + 20 с = 140 с

2030 г = 2000 г + 30 г = 2 кг 30 г

3 доби 6 год = 72 год + 6 год = 78 год

 

Завдання 451
На 3 однакові сукні потрібно с м тканини. Скільки таких суконь можна пошити з 30 м тканини?
Короткий запис

3 с.  с м
 30 м

Розв'язання

Вираз: 30 : (с : 3)
1) с : 3 (м) – тканини потрібно на 1 сукню.

2) 30 : (с : 3) (с.) – можна пошити суконь.

Відповідь: можна пошити 30 : (с : 3) суконь.

 

Завдання 452
У печері гноми вирощували кристали. Спочатку в них було 800 кристалів. Через кожні пів року їх кількість зростала на 600. Через скільки років гноми матимуть 3200 кристалів? Підказка. Назви́ чи́сла кристалів, які були в печері спочатку і через кожні пів року, поки не отримаєш 3200 кристалів.
Спочатку 600, через півроку 1200, через пів року 1800, через півроку 3200.
Полічи роки. Чотири рази по півроку  це через 2 роки.

 

Завдання 453

5 км 200 м + 600 м = 5 км + (200 м + 600 м) = 5 км 800 м

6 кг 300 г – 4 кг = (6 кг – 4 кг) + 300 г = 2 кг 300 г

4 м 320 мм + 3 м 50 мм = (4 м + 3 м) + (320 мм + 50 мм) = 7 м 370 мм

8 кг 700 г – 600 г = 8 кг + (700 г – 600 г) = 8 кг 100 г

9 кг 800 г – 5 кг 500 г = (9 кг – 5 кг) + (800 г  500 г) = 4 кг 300 г

3 км 200 м + 6 км 700 м = (3 км + 6 км) + (200 м + 700 м) = 9 км 900 м

4 км 700 м + 5 км = (4 км + 5 км) + 700 м = 9 км 700 м

7 м – 700 мм = 7000 мм – 700 мм = 6300 мм = 6 м 300 мм

7 м – 700 см = 700 см – 700 см = 0 см

 

Завдання 454
Нафтовидобувна компанія планувала пробурити за рік 10 км свердловин. За перший квартал пробурили 3 км 600 м свердловин, а за другий — на 200 м менше. Скільки кілометрів свердловин залишилося пробурити до кінця року? Запиши план розв’язування задачі і розв’яжи її.
Короткий запис
Усього  10 км
I кв.  3 км 600 м
II кв.  ?, на 200 м менше
Залишилося  ?
План розв'язування

1) Скільки кілометрів свердловин пробурили за ІІ квартал?

3 км 600 м – 200 м = 3 км 400 м

2) Скільки кілометрів свердловин пробурили за І і ІІ квартали разом?

3 км 600 м + 3 км 400 м = 7 км

3) Скільки кілометрів свердловин залишилося пробурити до кінця року?

10 км – 7 км = 3 км

Відповідь: до кінця року залишилося пробурити 3 км свердловин.

 

Завдання 455
Книжковий ярмарок першого дня відвідали 3750 людей, другого — на 1250 людей більше, а третього — на 2950 людей менше, ніж другого. Скільки людей відвідали ярмарок за 3 дні?
Короткий запис
 3750 л.
II  ?, на 1250 л. більше, ніж I
III  ?, на 2950 л менше, ніж II
Залишилося  ?
Розв'язання

1) +3750

     1250

     5000 (л.) – відвідали II дня.

2) _5000

     2950

     2050 (л.) – відвідали III дня.

3) +5000

     2050

     7050 (л.) – відвідали за ці два дні разом.

4) +7050

     3750

    10800 (л.) – всього людей.

Відповідь: ярмарок відвідали 10800 людей за три дні.

Завдання 457

Довжини сторін прямокутника ABCD рівні. AB = CD; BC = AD.
Відрізки АС і BD називають діагоналями. АС = BD

 

Завдання 458
Мама народилася, коли бабусі було 27 років. Дідусь старший від мами на 32 роки, і зараз йому 64 роки. Скільки зараз років мамі і бабусі?

Розв'язання

1) 32 – 27 = 5 (р.) – на стільки років дідусь старший від бабусі.

2) 64 – 5 = 59 (р.) – вік бабусі.

3) 59 – 27 = 32 (р.) – вік мами.

Відповідь: зараз мамі 32 роки і бабусі 59 років.

 

Завдання 459

19526 мм = 1952 см 6 мм

19526 мм = 195 дм 26 мм

19526 мм = 19 м 526 мм

400000 кг = 4000 ц

48000 кг = 48 т

72300 кг = 72 т 300 кг

12345 ц = 1234 т 5 ц

68760 г = 68 кг 760 г

8532 кг = 853 ц 2 кг

Завдання 460

6800 + 2100 – 5300 = 8900 – 5300 = 3600

10000 – (7800 – 5400) = 10000 – 2400 = 7600

4600 – (2500 + 1100) = 4600 – 3600 = 1000

9000 – 6600 + 5200 = 2400 + 5200 = 7600

 

Завдання 461

Маса бегемотика Тото 3 ц. Він має 2 братиків і сестричку. Маса кожного братика така сама, як і маса Тото, а сестричка на 60 кг легша. Яка загальна маса чотирьох бегемотиків?

Короткий запис
Тото  3 ц.
Братики  ?, 3 ц. 2 рази
Сестричка  ?, на 69 кг менше, ніж Тото
Разом  ?

Розв'язання

3 ц = 300 кг

1) 300 – 60 = 240 (кг) – маса сестрички.

2) 300 • 3 = 900 (кг) – маса двох братиків і бегемотика Тото разом.

3) 900 + 240 = 1140 (кг) = 1 т 140 кг

Відповідь: загальна маса чотирьох бегемотиків 1 т 140 кг.

Інші завдання дивись тут...