Інші завдання дивись тут...

Завдання 116  Поясни, що означають у однакові цифри в парах чисел

5 і 5000                5 і 5 тис.

12 і 12 000           12 і 12 тис.

 40 і 40 000          40 і 40 тис.

104 і 104 000      104 і 104 тис.

 

Завдання 117

352 тисячі = 3 сотні тис. 5 десятків тис. 2 тис.

407 тисяч = 4 сотні тис. 7 тис.

570 тисяч = 5 сотні тис. 7 десятків тис.

1 мільйон = 1 тисяча тис.

 

Завдання 118 Натуральні числа

20 000 = 2 десятки тис.   (двісті тисяч)

230 000 = 2 сотні тис. 3 десятки тис. (двісті тридцять тисяч)

238 000 = 2 сотні тис. 3 десятки тис. 8 тис. (двісті тридцять вісім тисяч)

207 000 = 2 сотні тис. 7 тис. (двісті сім тисяч)

217 000 = 2 сотні тис. 1 десяток тис. 7 тис. (двісті сімнадцять тисяч)

150 000 = 1 сотня тис. 5 десятків тис.  (сто п'ятдесят тисяч)

 

Завдання 119 Порівняння чисел

723 000 < 732 000      540 000 > 54 000      306 000 < 360 000

 

Завдання 120

6 000 < 60 000     140 000 > 104 000           68 000 < 608 000

 

Завдання 121

923 – 604 – 116 = 203

700 – (158 + 207) = 335

 

Завдання 122

Один кондитер за годину прикрашає 10 тортів, а дру­гий — 8. Скільки тортів прикрасять ці кондитери разом за 3 год?

 

Завдання 123

Юля першого дня прочитала 30 сторінок книжки, що становило 1/4 всіх сто­рінок у книжці. Другого дня вона прочитала решту сторінок. Скільки сто­рінок прочитала Юля другого дня?

• Склади подібну задачу про сторінки прочитаної книжки.

 

Завдання 124  Відновили пропущені цифри

+423

  540

  963

+123

  457

  580

+516

  234

  750

Завдання 125 

7 000 (сім тисяч)

70 000 (сімдесят тисяч)

700 000 (сімсот тисяч)

170 000 (сто сімдесят тисяч)

 

Завдання 126

Одній корові на день дають 12 кг сіна. Скільки кілограмів сіна потріб­но для п'яти таких корів на 3 дні?

 

Завдання 127 Сума розрядних доданків

241 000 = 200 000 + 40 000 + 1 000

73 000 = 70 000 + 3 000

703 000 = 700 000 + 3 000

730 000 = 700 000 + 30 000

37 000 = 30 000 + 7 000

 

Завдання 128

30 000 + 6000 = 36 000

700 000 + 40 000 = 740 000

800 000 + 50 000 = 850 000

200 000 + 70 000 + 3 000 = 273 000

500 000 + 10 000 + 2 000 = 512 000

200 000 + 400 000 + 10 000 = 610 000

 

Завдання 129

563 000 – 3 000 = 560 000

563 000 – 60 000 = 503 000

563 000 – 500 000 = 63 000

 

408 000 – 8 000 = 400 000

37 000 – 30 000 = 7 000

715 000 – 10 000 = 705 000

 

423 000 – 23 000 = 400 000

423 000 – 403 000 = 20 000

423 000 – 420 000 = 3 000

 

Завдання 130

4 000 + 9 000 = 13 000

13 000 – 6000 = 7 000

70 000 + 5 000 = 65 000

230 000 – 80 000 = 150 000

510 000 + 260 000 = 770 000

960 000 – 450 000 = 510 000

Завдання 131

Із 35 000 виборців на вибори до обіду прийшло 28 000. Скільки виборців ще не з'явилося на вибори?

 

Завдання 132

На поїзд, який їхав із міста А в місто B, у залізничній касі продали m квитків у купейні вагони, а в плацкартні — у 3 рази більше. Скільки всього квитків продали в залізничній касі на цей поїзд?

• Розв'яжи задачу, якщо m = 28.

 

Завдання 133

У їдальні троє кухарів за 2 год наліпили 480 варени­ків. Скільки вареників наліпить один кухар за 1 год, якщо працюватиме з такою самою продуктивністю?

 

Завдання 134

+223

  205

  473

_851

 365

 486

_964

  537

  427

Завдання 135

Трицифрові числа, у записі яких сума цифр дорівнює 2:

110, 101, 200

Трицифрові числа, у записі яких сума цифр дорівнює 3:

111, 120, 102, 210, 201, 300

 

Завдання 136

74 000 – 4 000 = 70 000

325 000 – 20 000 = 305 000

20 000 + 4 000 = 24 000

200 000 + 4 000 = 204 000

110 000 – 100 000 = 10 000

102 000 + 70 000 = 32 000

 

Завдання 137 До супермаркету завезли 60 пакетів гречки, що становило 4 всіх па­кетів із крупами. Третя частина пакетів була з рисом. Скільки пакетів рису завезли до супермаркету?

 

Завдання 138

48 000 (сорок вісім тисяч)

408 000 (чотириста вісім тисяч)

480 000 (чотириста вісімдесят тисяч)

418 000 (чотириста вісімнадцять тисяч)

488 000 (чотириста вісімдесят вісім тисяч)

 

Завдання 139

130 000 + 250 000 – 80 000 = 380 000 – 80 000 = 300 000

740 000 – 700 000 + 530 000 = 40 000 + 530 000 = 570 000

60 000 + 60 000 + 60 000 = 60 000 • 3 = 180 000

950 000 – 50 000 – 100 000 = 900 000 – 100 000 = 800 000

 

Завдання 140

Троє археологів 6 днів працювали в пустелі. За цей час вони використали 72 бутлі з водою. Скільки бутлів витрачав 1 археолог за 4 дні?

Витрачав води один

Кількість

Кількість

Усього

археолог за 1 день

археологів

днів

бутлів

однаково

3

6

72

1

4

?

План розв'язування  

1) Скільки бутлів з водою витрачали 3 археологи за 1 день?

2) Скільки бутлів з водою витрачав 1 археолог за 1 день?

3) Скільки бутлів з водою витрачав 1 археолог за 4 дні?

 

Завдання 141

До космічної експедиції на Місяць готують m космонавтів, а до експедиції на Марс — у 3 рази більше. На скільки більше космо­навтів готують до експедиції на Марс, ніж на Місяць?

• Розв'яжи задачу, якщо m = 10.

 

Завдання 142 Ознайомлення з дробами

1) 1/5 см = 1 см : 5 = 10 мм : 5 = 2 мм

    1/5 дм = 1 дм : 5 = 100 мм : 5 = 20 мм

    1/5 м = 1 м : 5 = 1000 мм : 2 = 200 мм

2) 1/2 хв = 1 хв : 2 = 60 сек : 2 = 30 сек

     2 хв = 2 • 1 хв = 2 • 60 сек = 120 сек

3) 3 доби  = 3 • 1 доба = 3 • 24 год = 3 • (20 год + 4 год) = 72 год

    1/3 доби = 1 доба : 3 = 24 год : 3 = 8 год

    120 хв = 60 хв + 60 хв = 2 год

 

Завдання 143 Рівняння

х – 8 000 = 10 000

х = 10 000 + 8 000

х = 18 000

18 000 – 8 000 = 10 000

10 000 = 10 000

10 000 – х = 8 000

х = 10 000 – 8 000

х = 2 000

10 000 – 2 000 = 8 000

8 000 = 8 000

Завдання 144

Протягом року ведмідь у стані сну перебуває в З рази менше часу, ніж у стані активності. Скільки місяців спить ведмідь?

 

Завдання 145

1600 – 1100 = 1500

140 000 – 70 000 = 70 000

570 000 – 250 000 = 320 000

40 000 – 24 000 = 16 000

95 000 – 63 000 = 32 000

 

Завдання 146 Дві корови за тиждень випивають 420 л води. Скільки літрів води потрібно одній такій корові на 5 днів?

Інші завдання дивись тут...