Інші завдання дивись тут...

Завдання 116  Поясни, що означають однакові цифри в парах чисел

5 і 5000                5 і 5 тис.

12 і 12 000           12 і 12 тис.

40 і 40 000          40 і 40 тис.

104 і 104 000      104 і 104 тис.

Завдання 117

352 тисячі = 3 сотні тис. 5 десятків тис. 2 тис.

407 тисяч = 4 сотні тис. 7 тис.

570 тисяч = 5 сотні тис. 7 десятків тис.

1 мільйон = 1 тисяча тис.

 

Завдання 118 Натуральні числа

200 000 = 2 сотні тис.   (двісті тисяч)

230 000 = 2 сотні тис. 3 десятки тис. (двісті тридцять тисяч)

238 000 = 2 сотні тис. 3 десятки тис. 8 тис. (двісті тридцять вісім тисяч)

207 000 = 2 сотні тис. 7 тис. (двісті сім тисяч)

217 000 = 2 сотні тис. 1 десяток тис. 7 тис. (двісті сімнадцять тисяч)

150 000 = 1 сотня тис. 5 десятків тис.  (сто п'ятдесят тисяч)

 

Завдання 119 Порівняння чисел

723 000 < 732 000

540 000 > 54 000

306 000 < 360 000

Завдання 120

6 000 < 60 000

Істинна

140 000 > 104 000

Істинна

68 000 < 608 000

Хибна

Завдання 121 Письмове додавання і письмове віднімання

923 – 604 – 116 = 203

700 – (158 + 207) = 335

_923

 604

 319

_319

  116

  209

+158

  207

  365

_700

  365

  335

Завдання 122

Один кондитер за годину прикрашає 10 тортів, а дру­гий — 8. Скільки тортів прикрасять ці кондитери разом за 3 год?

Короткий запис

I кондитер  1 год — 10 т.

II кондитер  1 год — 8 т.

Разом  3 год — ?

Розв’язання

1) 10 + 8 = 18 (т.) – прикрасять разом за 1 годину

2) 18  3 = 54 (т.)

Відповідь: за 3 год кондитери разом прикрасять 54 торти.

 

Завдання 123

Юля першого дня прочитала 30 сторінок книжки, що становило 1/4 всіх сто­рінок у книжці. Другого дня вона прочитала решту сторінок. Скільки сто­рінок прочитала Юля другого дня?

Короткий запис

I дня  30 с., це 1/4 всіх сторінок

Сторінок  ?

II дня  ?, решта

Розв’язання

1) 30 • 4 = 120 (с.) – сторінок в книжці

2) 120 – 30 = 90 (с.)

Відповідь: другого дня Юля прочитала 90 сторінок.

• Склади подібну задачу про сторінки прочитаної книжки.

Іринка першого дня прочитала 20 сторінок книжки, що становило 1/3 всіх сто­рінок у книжці. Другого дня вона прочитала решту сторінок. Скільки сто­рінок прочитала дівчинка другого дня?

Розв’язання

1) 20 • 3 = 60 (с.) – сторінок в книжці

2) 60 – 20 = 40 (с.)

Відповідь: другого дня Іринка прочитала 40 сторінок.

 

Завдання 124  Відновили пропущені цифри

+423

  540

  963

+133

  447

  580

+516

  234

  750

Завдання 125 

7000 (сім тисяч), 70000 (сімдесят тисяч), 700000 (сімсот тисяч), 170000 (сто сімдесят тисяч)

 

Завдання 126

Одній корові на день дають 12 кг сіна. Скільки кілограмів сіна потріб­но для п'яти таких корів на 3 дні?

Короткий запис

1 к., 1 дн.  12 кг

5 к., 3 дн.  ?

Розв’язання

1) 12 • 3 = 36 (кг) – потрібно 1 корові на 3 дні

2) 36 • 5 = 180 (кг)

Відповідь: для п'яти корів потрібно 180 кг сіна.

 

Завдання 127 Сума розрядних доданків

241 000 = 200 000 + 40 000 + 1 000

73 000 = 70 000 + 3 000

703 000 = 700 000 + 3 000

730 000 = 700 000 + 30 000

37 000 = 30 000 + 7 000

 

Завдання 128

30 000 + 6000 = 36 000

700 000 + 40 000 = 740 000

800 000 + 50 000 = 850 000

200 000 + 70 000 + 3 000 = 273 000

500 000 + 10 000 + 2 000 = 512 000

200 000 + 400 000 + 10 000 = 610 000

Завдання 129

563 000 – 3 000 = 560 000

563 000 – 60 000 = 503 000

563 000 – 500 000 = 63 000

 

408 000 – 8 000 = 400 000

37 000 – 30 000 = 7 000

715 000 – 10 000 = 705 000

 

423 000 – 23 000 = 400 000

423 000 – 403 000 = 20 000

423 000 – 420 000 = 3 000

 

Завдання 130

4 000 + 9 000 = 13 000

13 000 – 6000 = 7 000

70 000 + 5 000 = 75 000

230 000 – 80 000 = 150 000

510 000 + 260 000 = 770 000

960 000 – 450 000 = 510 000

Завдання 131

Із 35 000 виборців на вибори до обіду прийшло 28 000. Скільки виборців ще не з'явилося на вибори?

Короткий запис

Було  35 000 в.

Прийшло  28 000 в.

Не прийшло — ?

Розв’язання

35 000 – 28 000 = 7 000 (в.)

Відповідь: на вибори ще не з'явилося 7 000 виборців.

 

Завдання 132

На поїзд, який їхав із міста А в місто B, у залізничній касі продали m квитків у купейні вагони, а в плацкартні — у 3 рази більше. Скільки всього квитків продали в залізничній касі на цей поїзд?

Короткий запис

Купейні  m кв.

Плацкарти  ?, у 3 рази більше

Разом — ?

Розв’язання

Вираз: m + m • 3

Якщо m = 28, то m + m • 3 = 28 + 28 • 3 = 28 + 84 = 112 (кв.)

Відповідь: всього продали на цей поїзд 112 квитків.

 

Завдання 133

У їдальні троє кухарів за 2 год наліпили 480 варени­ків. Скільки вареників наліпить один кухар за 1 год, якщо працюватиме з такою самою продуктивністю?\

Короткий запис

3 к., 2 год  480 в.

1 к., 1 год  ?

Розв’язання

1) 480 : 2 = 240 (в.) – зліпили вареників 3 кухарі за 1 год

2) 240 : 3 = 80 (в.) – зліпив вареників 1 кухар за 1 год

Відповідь: 80 вареників.

 

Завдання 134

_623

  205

  418

_851

 365

 486

_964

  537

  427

Завдання 135

Трицифрові числа, у записі яких сума цифр дорівнює 2: три числа110, 101, 200)

Трицифрові числа, у записі яких сума цифр дорівнює 3: шість чисел (111, 120, 102, 210, 201, 300)

 

Завдання 136

74 000 – 4 000 = 70 000

20 000 + 4 000 = 24 000

110 000 – 100 000 = 10 000

Завдання 137

До супермаркету завезли 60 пакетів гречки, що становило 1/4 всіх па­кетів із крупами. Третя частина пакетів була з рисом. Скільки пакетів рису завезли до супермаркету?

Короткий запис

60 п. — 1/4 усіх

З рисом  ?, 1/3 

Розв’язання

1) 60 : 1 • 4 = 240 (п.) – було всіх пакетів

2) 240 : 3 = 80 (п.)

Відповідь: до супермаркету завезли 80 пакетів.

 

Завдання 138

48 000 (сорок вісім тисяч)

408 000 (чотириста вісім тисяч)

480 000 (чотириста вісімдесят тисяч)

418 000 (чотириста вісімнадцять тисяч)

488 000 (чотириста вісімдесят вісім тисяч)

Завдання 139

130 000 + 250 000 – 80 000 = 380 000 – 80 000 = 300 000

740 000 – 700 000 + 530 000 = 40 000 + 530 000 = 570 000

60 000 + 60 000 + 60 000 = 60 000 • 3 = 180 000

950 000 – 50 000 – 100 000 = 900 000 – 100 000 = 800 000

 

Завдання 140

Троє археологів 6 днів працювали в пустелі. За цей час вони використали 72 бутлі з водою. Скільки бутлів витрачав 1 археолог за 4 дні?

Витрачав води один

Кількість

Кількість

Усього

археолог за 1 день

археологів

днів

бутлів

однаково

3

6

72

1

4

?

План розв'язування  

1) Скільки бутлів з водою витрачали 3 археологи за 1 день?

72 : 6 = 12 (б.)

2) Скільки бутлів з водою витрачав 1 археолог за 1 день?

12 : 3 = 4 (б.)

3) Скільки бутлів з водою витрачав 1 археолог за 4 дні?

• 4 = 16 (б.)

 

Завдання 141

До космічної експедиції на Місяць готують m космонавтів, а до експедиції на Марс — у 3 рази більше. На скільки більше космо­навтів готують до експедиції на Марс, ніж на Місяць?

Короткий запис

На місяць  m к.

На Марс  ?, у 3 рази більше

На скільки більше — ?

Розв’язання

Вираз: • 3 – m

Якщо m = 10, то m • 3 – m = 10 • 3 – 10 = 30 – 10 = 20 (к.)

Відповідь: на 20 космонавтів більше готують до експедиції на Марс, ніж на Місяць.

 

Завдання 142 Ознайомлення з дробами

1) 1/5 см = 1 см : 5 = 10 мм : 5 = 2 мм

    1/5 дм = 1 дм : 5 = 100 мм : 5 = 20 мм

    1/5 м = 1 м : 5 = 1000 мм : 2 = 200 мм

2) 1/2 хв = 1 хв : 2 = 60 сек : 2 = 30 сек

     2 хв = 2 • 1 хв = 2 • 60 сек = 120 сек

3) 3 доби  = 3 • 1 доба = 3 • 24 год = 72 год

    1/3 доби = 1 доба : 3 = 24 год : 3 = 8 год

    120 хв = 60 хв + 60 хв = 2 год

 

Завдання 143 Рівняння

х – 8 000 = 10 000

х = 10 000 + 8 000

х = 18 000

18 000 – 8 000 = 10 000

10 000 = 10 000

10 000 – х = 8 000

х = 10 000 – 8 000

х = 2 000

10 000 – 2 000 = 8 000

8 000 = 8 000

Завдання 144

Протягом року ведмідь у стані сну перебуває в З рази менше часу, ніж у стані активності. Скільки місяців спить ведмідь?

Розв’язання

1 рік = 12 міс.

1) 3 + 1 = 4 (ч.) – частин

2) 12 : 4 = 3 (м.)

Відповідь: ведмідь спить 3 місяці.

 

Завдання 145

1600 – 1100 = 1500

140 000 – 70 000 = 70 000

570 000 – 250 000 = 320 000

40 000 – 24 000 = 16 000

95 000 – 63 000 = 32 000

Завдання 146

Дві корови за тиждень випивають 420 л води. Скільки літрів води потрібно одній такій корові на 5 днів?

Короткий запис

2 к., 7 дн.  420 л

1 к., 5 дн.  ?

Розв’язання

1) 420 : 7 = 60 (л) – випивають 3 корови за 1 день

2) 60 : 2 = 30 (л) – випиває 1 корова за 1 день

3) 30  5 = 150 (л) – випиває 1 корова за 5 днів

Відповідь: 150 літрів.

Інші завдання дивись тут...