Інші завдання дивись тут...

Завдання 356

Щоб виготовити 10 кг штучного волокна, потрібно витратити 62 кг дереви­ни. Скільки кілограмів деревини потрібно для виготовлення 20 кг штучного волокна?

Короткий запис

10 кг волокна  62 кг деревини
20 кг волонка  ? кг деревини

Розв'язання
1) 20 : 10 = 2 (р.) – у стільки разів збільшиться маса волокна.

2) 62 • 2 = 124 (кг)

Відповідь: для виготовлення 20 кг штучного волокна потрібно 124 кг деревини.

 

Завдання 357

За 1 хв кран може наповнити водою 120 пластмасових кубиків для льоду. За скільки часу він наповнить 14 таких кубиків?

Короткий запис

За 1 хв  120 к.
За ? хв  14 к.

Розв'язання

1 хв = 60 с

1) 120 : 60 = 2 (к.) – кубиків для льоду наповнюються за 1 с.

2) 14 : 2 = 7 (с)

Відповідь: за 7 секунд кран наповнить 14 кубиків для льоду.

 

Завдання 358, 359, 360 Письмове додавання

+386

  450

  836

+219

  584

  803

+134

  497

  631

+28527

   6774

 35301

+107654

    85388

  193042

+59863

  20145

  80008

Завдання 361

Першого тижня на птахофабриці вилупилося 1786 курчат і 960 індичат, а другого тижня — курчат 2350, а індичат 1238. Скільки курчат та індичат вилупилося разом за два тижні?

Короткий запис

Курчат — 1786 і 2350

Індичат — 960 і 1238

Всього — ?

План розв'язування  

1) Скільки курчат вилупилося за два тижні?

2) Скільки індичат вилупилося за два тижні?

3) Скільки курчат та індичат вилупилося за два тижні?

Розв'язання

(1786 + 2350) + (960 + 1238) = 6434 (пт.)

Відповідь: за два тижні вилупилося 6434 курчат та індичат.

Чи можна по-іншому скласти вираз за цією схемою?

Короткий запис

І тиждень — 1786 і 960

Індичат — 2350 і 1238

Всього — ?

План розв'язування  

1) Скільки птахів вилупилося першого тижня?

2) Скільки птахів вилупилося другого тижня?

3) Скільки курчат та індичат вилупилося за два тижні?

Розв'язання

(1786 + 960) + (2350 + 1238) = 6434 (пт.)

Відповідь: за два тижні вилупилося 6434 курчат та індичат.

 

Завдання 362 Порядок дій

14 • 6 + 180 • 3 : 9 = 144

1) 14 • 6 = 84

2) 180 • 3 = 540

3) 540 : 9 = 60

4) 84 + 60 = 144

(38 • 2 – 96 : 8) • 2 = 128

1) 38 • 2 = 76
2) 96 : 8 = 12
3) 76 – 12 = 64
4) 64 • 2 = 128

120 • 2 • 4 : 60 = 16

1) 120 • 2 = 240
2) 240 • 4 = 960
3) 960 : 60 = 16

(48 : 4 + 51 : 17) • 3 = 45

1) 48 : 4 = 12
2) 51 : 17 = 3
3) 12 + 3 = 15
4) 15 • 3 = 45

560 : 7 – 480 : 8 : 10 = 72

1) 560 : 7 = 80
2) 480 : 8 = 60
3) 60 : 10 = 6
4) 80 – 6 = 74

840 : 6 : 7 • 50 = 1000

1) 840 : 6 = 10

2) 140 : 7 = 20
3) 20 • 50 = 1000

Завдання 363

Велосипедистка за 2 год проїхала 24 км. За скільки часу, рухаючись так само, вона проїде 60 км?

Короткий запис

За 2 год  24 км
За ? год  60 км
Розв'язання
1) 24 : 2 = 12 (км) – проїхала за 1 годину.
2) 60 : 12 = 5 (год)
Відповідь: за 5 годин велосипедистка проїде 60 км.
Обернена задача. Велосипедистка за 2 год проїхала 24 км. Скільки кілометрів, рухаючись так само, вона проїде за 5 годин?
Короткий запис
За 2 год  24 км
За 5 год  ? км
Розв'язання
1) 24 : 2 = 12 (км) – проїхала велосипедистка за 1 годину.
2) 12 • 5 = 60 (км)
Відповідь: за 5 годин велосипедистка проїде 60 км.

 

Завдання 364

Максим народився 3 березня 2001 року, а Катруся — на 4 роки 2 місяці і 7 днів пізніше. Коли народилася Катруся?

Розв'язання

2001 р. 2 міс. 3 дні + 4 р. 2 м. 7 дн. = 2005 р. 4 міс. 10 дн.

Відповідь: Катруся народилася 10 травня 2005 року.

 

Завдання 365 Одиниці вимірювання

4 кг > 400 г

370 г < 3 кг 70 г

30 т = 300 ц

4050 кг < 405 т

5030 кг < 5 т 300 кг

460 ц > 40 т + 6 ц

Завдання 366

3 прямі кути: BCD, CDA, DAB

9 гострих: COD, OBC, OCB, OAD, ODA, ABO, BAO, COD, DOC 

1 тупий кут: BOC

 

Завдання 367 Продовжили ряд на 3 числа, зберігаючи закономірність

1, 3, 7, 13, 21, 31, 43, 57, 73, 91

 

Завдання 368 

+8609

    396

  9005

+40684

    8036

  48720

+ 34904

 163097

 198001

Завдання 369

Із 48 м тканини пошили 15 однакових блузок і 6 суконь. На кожну сукню витратили 3 м тканини. Скільки метрів тканини витратили на кожну блузку?

Короткий запис
Тканини — 48 м
Блузка  15 шт. по ? м
Суконь  6 шт. по 3 м

Розв'язання

1) 3 • 6 = 18 (м) – тканини витратили на пошиття суконь.

2) 48 – 18 = 30 (м) – тканини витратили на пошиття блузок.

3) 30 : 15 = 2 (м)

Відповідь: на кожну блузку витратили 2 м тканини.

 

Завдання 370

Котрий із ключиків відімкне потаємні дверцята?

75 + 25 + 167 = 267

436 + 164 + 38 = 638

114 + 86 + 548 = 748

436 + 164 + 38 = 638

27 + 38 + 37 + 19 = 121

 

Завдання 371

Додавання виконане правильно.

 

Завдання 372

+57629

     878

    4987

   63494

+6238

 27975

    375

   8409

  42997

Завдання 373

Область складається з 4 районів. У першому районі 196 375 мешканців, у другому — 207 158, у третьому — 318 147, а в четвертому — 178 320. Скільки всього мешканців в області?

Короткий запис

— 196 375 м.

II — 207 158 м.

III — 318 147 м.

IV  178 320 м.

Разом — ?

Розв'язання

+ 196375

   207158

   318147

   178320

   900000 (м.)

Відповідь: в області 9 000 000 мешканців.

 

Завдання 374

Словник укладали 3 автори. Перший уклав 280 сторінок, другий — у 2 рази менше, а третій — на 124 сторінки менше, ніж перший. Скільки сторінок у словнику?

Короткий запис

— 280 с.

II — ?, у 2 рази менше, ніж I

III — ?, на 124 с. менше, ніж I

Разом — ?

Розв'язання

1) 280 : 2 = 140 (с.) – сторінок уклав II автор.
2) 280 – 124 = 156 (с.) – сторінок уклав III автор.
3) 280 + 140 + 156 = 576 (с.)
Відповідь: у словнику 576 сторінок.

 

Завдання 375

Трикутники за величиною їхніх кутів: прямокутні, гострокутні, тупокутні.

 

Завдання 376 Обчисли і порівняй периметри прямокутників.

Розв'язання
Р1 = (4 + 2) • 2 = 6 • 2 = 12 (см) – периметр рожевого прямокутника.
Р2 = 3 • 4  = 12 (см) – периметр блакитного прямокутника.
Р3 = (1 + 5) • 2 = 6 • 2 = 12 (см) – периметр зеленого прямокутника.
Відповідь: периметри прямокутників однакові.

 

Завдання 377

Гномик вирішив збудувати собі хатку з фундамен­том у формі рівностороннього многокутника: трикутника, чотирикутника або шестикутника. Він обрав многокутник, у якого всі кути прямі. Який саме многокутник він обрав? Чотирикутник.

Який із многокутників він міг обрати, якби в ньому всі кути були гостри­ми? Трикутник.

Який із многокутників він міг обрати, якби в ньому всі кути були тупими? Шестикутник.

 

Завдання 378

6 ц 57 кг + 2 ц 49 кг – 4 ц 98 кг = 657 кг + 249 кг – 498 кг = 408 кг = 4 ц 8 кг

10 м – 3 м 26 см + 2 м 78 см=10000 см – 326 см + 278 см = 952 см = 9 м 52 см

+ 657

   249

   906 

_906

  498

  408

_1000

   326

   674

+674

  278

  952

Завдання 379

На Великдень бабуся спекла 3 паски. Маса першої паски 1 кг, другої на 160 г менша, а третьої — у 3 рази менша, ніж другої. На скільки легша третя паска, ніж друга?

Короткий запис

— 1 кг

II — ?, на 160 г менша, ніж I

III — ?, у 3 рази менша, ніж II

На скільки менше — ?

Розв'язання

1 кг = 1000 г
1) 1000 – 160 = 840 (г) – маса II паски.
2) 840 : 3 = 280 (г) – маса III паски.
3) 840 – 280 = 560 (г)
Відповідь: на 560 г третя паска легша, ніж друга.

 

Завдання 380, 381 Письмове віднімання

_763

  282

  481

_809

  165

  644

_900

  387

  513

_63757

 28908

 34849

_164284

    47562

  116722

_753205

      4568

  748637

Завдання 383

У двох глечиках 5 л узвару. Скільки літрів узвару в шести таких глечиках?

Короткий запис

У 2 гл.  5 л
У 6 гл.  ?
Розв'язання
1) 6 : 2 = 3 (р.) – у стільки разів збільшиться кількість глечиків.
2) 5 • 3 = 15 (л)
Відповідь: у шести глечиках 15 л узвару.

 

Завдання 384

Діаметр першого кола 30 см, а радіус другого кола у 5 разів менший, ніж радіус першого. Накресли друге коло.

Розв'язання

1) 30 : 2 = 15 (см) – радіус першого кола.

2) 15 : 5 = 3 (см) – радіус другого кола.

Завдання 385

Два насоси на 6 хв накачали 840 л води. Cкільки літрів води накачає один насос за 4 хв роботи, якщо працюватиме з такою самою продуктивністю?

Продуктив­ність роботи

Час роботи

Кількість насосів

Уся робота

Однакова

 

6 хв

2

840 л

4 хв

1

?

Розв'язанняосів

1) 840 : 2 = 420 (л) – накачає 1 насос за 6 хв.

2) 420 : 6 = 70 (л) – накачає 1 насос за 1 хв.

3) 70 • 4 = 280 (л)

Відповідь: один насос за 4 хвилини роботи накачає 280 л води.

 

Завдання 386

Прямокутні трикутники: ABC, DEF, POL

Гострокутні трикутники: STE

Тупокутні трикутники: XVR, KMN

 

Завдання 387

76 782 + 3172 + 954 = 80 908

1835 + 23 064 + 208 = 25 107

+76782

   3172

  79954

+79954

     954

  80908

+  1835

  23064

  24899

+24899

     208

  25107

Завдання 388

У першому пакеті 24 г насіння, у другому — у 2 рази менше, ніж у першому, а в третьому — у 3 рази більше, ніж у першому і другому разом. Скільки насіння в третьому пакеті?

Короткий запис

— 24 г

II — ?, у 2 рази менше, ніж у I

III — ?, у 3 рази більша, ніж у I i II разом

Розв'язання

1) 24 : 2 = 12 (г) – насіння у II пакеті.

2) 24 + 12 = 36 (г) – насіння у I і II пакетах разом.

3) 36 • 3 = 108 (г)

Відповідь: у третьому пакеті 108 г насіння.

 

Завдання 389

_8272

   563

 7709

_17815

    9166

    8649

_35431

  28076

    7355

Завдання 390, 391, 392

+48926

  56138

105064

_32815

    4527

  28288

_70026

  15029

  54997

_204005

    64157

  139848

Завдання 393

х + 78 159 = 80 964

х = 80 964 – 78 159

х = 2 805

2 805 + 78 159 = 80 964

80 964 = 80 964

720 840 + х = 924 116

х = 924 116 – 720 840

х = 203 276

720 840 + 203 276 = 924 116

924 116 = 924 116

Завдання 394

У математичному збірнику було 720 вправ з виразами, задач — у 6 разів менше, а рівнянь — на 40 менше, ніж задач. На скільки менше в збірнику задач, ніж вправ з виразами і рівняннями разом?

Короткий запис

Виразів — 720 вправ

Задач — ?, у 6 разів менше, ніж виразів

Рівнянь — ?, на 40 менше, ніж задач

На скільки менше задач, ніж виразів і рівнянь разом— ?

Розв'язання

1) 720 : 6 = 120 (вправ) – було задач.

2) 120 – 40 = 80 (вправ) – було рівнянь.

3) 720 + 80 = 800 (впр.) – було виразів і рівнянь разом.

4) 800 – 120 = 680 (вправ)

Відповідь: на 680 задач було менше, ніж вправ з виразами і рівняннями разом.

 

Завдання 395

За 3 хв Оленка склала 60 деталей кольорової моза­їки. Скільки хвилин Оленці знадобиться, щоб скласти ще 160 деталей, якщо вона складатиме їх з такою самою продуктивністю?

Короткий запис

3 хв  60 д.
 160 д.

Розв'язання
1) 60 : 3 = 20 (д.) – склала деталей за 1 хвилину.

2) 160 : 20 = 8 (хв)

Відповідь: Оленці знадобиться 8 хвилин.

 

Завдання 396
Накресли 3 різні ламані, які складалися б із трьох ланок так, щоб довжина кожної ламаної дорівнювала 150 мм.

 

Завдання 397
_30004
  20846
    9158
_200000
     5478
  194522
_500245
  403268
    96977

Завдання 398

У книгарні було 1000 хрестоматій, посібників - у 5 разів менше, а словників - на 70 менше, ніж посібників. На скільки більше було хрестоматій, ніж посібників і словників разом?

Короткий запис

Хрестоматій — 1000 кн.

Посібників — ?, у 5 разів менше, ніж хрестомаиій

Словників — ?, на 70 менше, ніж посібників

На скільки менше хрестоматій, ніж посібників і словників разом— ?

Розв'язання

1) 1000 : 5 = 200 (кн.) – було посібників.

2) 200 – 70 = 130 (кн.) – було словників.

3) 200 + 130 = 330 (кн.) – було посібників і словників разом.

4) 1000 – 330 = 670 (кн.)

Відповідь: на 670 книг було більше хрестоматій, ніж посібників і словників разом.

Інші завдання дивись тут...