Інші завдання дивись тут...

Завдання 363

Різницю чисел 1037 і 869 збільшити в 13 разів.

(1037 – 869) • 13 = 2184 
_ 1037
    869
    168
× 168
   13
   504
 168  
 2184

Число 4593 збільшити на добуток чисел 3 і 5.

4593 + (3 • 5) = 4593 + 15 = 4608

Від числа 10000 відняти добуток чисел 95 і 37.

10000  (95 • 37) = 10000 – 3515 = 6485 
× 95
   37
 665
285  
3515
_ 10000
    3515
    6485

Завдання 365

× 6060
    62
 1212
3636  
375720
×  3900
    48
  312
156    
187200
× 5030
    35
 2515
1509  
176050
× 18570
      11
   1857
 1857  
 204270

Завдання 366 Рівняння

b : 56 = 7560
b = 7560 • 56
b = 423360
 
y • 7 = 7182
y = 7182 : 7
y = 1026
× 7560
    56 
 4536
3780   
423360

_7182 |  7    

 7        1026

 _18

   14

   _42

     42

       0

Завдання 367

Маса 1 л бензину становить 750 г. У каністру на­лили 18 л бензину. Яка маса бензину в каністрі?

Короткий запис

1 л  750 г

18 л  ?

Розв'язання

× 750
   18
 600
 75   
13500 (г) = 13 кг 500 г
Відповідь: в каністрі 13 кг 500 г бензину.

Завдання 368

Назви формулу, за якою знаходять час, якщо відомі відстань і швидкість.

t = S : v

1) Скутерист проїхав 48 км зі швидкістю 24 км/год. Скільки годин він перебував в дорозі?

Розв'язання

48 : 24 = 2 (год)

Відповідь: скутерист перебував в дорозі 2 години.

2) Велосипедист проїхав 48 км зі швидкістю 12 км/год. Скільки годин він перебував в дорозі?

Розв'язання

48 : 12 = 4 (год)

Відповідь: велосипедист перебував в дорозі 4 години.

3) Велосипедист проїхав 48 км зі швидкістю 12 км/год. Скільки годин він перебував в дорозі?

Розв'язання

48 : 6 = 8 (год)

Відповідь: пішохід перебував в дорозі 8 годин.

Найбільше часу на подолання відстані витратить пішохід, бо в нього найменша швидкість руху.

Швидкість учасників руху зменшується удвічі, а час збільшується удвічі.

 

Завдання 369

Теплохід пройшов 90 км зі швидкістю 30 км/год. Скільки кілометрів пройде за цей час швид­кісний катер, якщо рухатиметься зі швидкістю 42 км/год?

 

Швидкість

Час

Відстань

Теплохід

30 км/год

? год

 

90 км

Катер

42 км/год

? км

Розв’язання
190 : 30 = 3 (год) – час в дорозі
2) 42  3 = 126 (км)
Відповідь: швидкісний катер пройде 126 км.

 

Завдання 370

Два потяги одночасно почали рух зі станції в протилежних напрямках. Один із них рухався зі швидкістю, на 30 км/год меншою, ніж інший. На якій відстані один від одного будуть потяги через 4 год, якщо швидкість іншого потяга — 130 км/год?

 

Швидкість

Час

Відстань

I

?, на 30 км/год менша

4 год

 

? км

II

130 км/год

Розв’язання
1130 – 30 = 100 (км/год) – швидкість I потяга
2) 130 + 100 = 230 (км/год) – швидкість віддалення
3) 230  4 = 920 (км)
Відповідь: потяги будуть на відстані 920 км один від одного.

 

Завдання 371

184243 – 3240 • 15 + 27110 • 22 = 732063 
     
× 3240
    15
 1620
 324  
 48600
× 27110
      22
   5422
  5422  
  596420
_ 184243
    48600
  135643
+ 135643
   596420
   732063

Завдання 372

Два туристи одночасно виїхали на квадроциклах з туристичної бази в протилежних напрям­ках. Яка відстань буде між ними через 2 год, якщо вони рухаються з однаковою швидкістю — 35 км/год?

 

Швидкість

Час

Відстань

I

35 км/год

2 год

 

? км

II

35 км/год

Розв’язання
135 + 35 = 70 (км/год) – швидкість віддалення
2) 70  2 = 140 (км)
Відповідь: між двома туристами буде 140 км.

Інші завдання дивись тут...