Інші завдання дивись тут...

Завдання 363

Склади вирази й обчисли їх значення.

• Різницю чисел 1037 і 869 збільшити в 13 разів.

• Число 4593 збільшити на добуток чисел 3 і 5.

• Від числа 10 000 відняти добуток чисел 95 і 37.

 

Завдання 364

Поясни обчислення за записами.

Чим різняться добутки? Що спільного в обчис леннях?

Завдання 365

6060 • 62 3900 • 48 5030 • 35 18 570 • 11

 

Завдання 366

Розв'яжи рівняння. b : 56 = 7560

y •7=7182

 

Завдання 367

Маса 1 л бензину становить 750 г. У каністру на­лили 18 л бензину. Яка маса бензину в каністрі?

 

Завдання 368

Назви формулу, за якою знаходять час, якщо відомі відстань і швидкість.

Склади задачі за таблицею. Розв'яжи їх.

Учасник руху

швидкість

Час

Відстань

Скутерист

24 км/год

?

48 км

Велосипедист

12 км/год

?

48 км

Пішохід

6 км/год

?

48 км

Хто з учасників руху витратить найбільше часу

на подолання відстані? Чому?

Як відрізняється швидкість учасників руху? А час?

 

Завдання 369

Теплохід пройшов 90 км зі швидкістю 30 км/год. Скільки кілометрів пройде за цей час швид­кісний катер, якщо рухатиметься зі швидкістю 42 км/год?

 

Завдання 370

Два потяги одночасно почали рух зі станції в протилежних напрямках. Один із них рухався зі швидкістю, на 30 км/год меншою, ніж інший. На якій відстані один від одного будуть потяги через 4 год, якщо швидкість іншого потяга — 130 км/год?

 

Завдання 371

184 243 – 3240 • 15 + 27 110 • 22

 

Завдання 372

Два туристи одночасно виїхали на квадроциклах з туристичної бази в протилежних напрям­ках. Яка відстань буде між ними через 2 год, якщо вони рухаються з однаковою швидкістю — 35 км/год?

Інші завдання дивись тут...