Інші завдання дивись тут...

Завдання 576.

х 21122

        4

  84488

х 21343

        2

  42686

х 112233

          2

  224466

х 32213

         3

   96639

 

Завдання 577. Для приготування бетону треба взяти 1 частину цементу, 2 частини піску і 4 частини щебеню. Скільки потрібно взяти окремо піску і щебеню, якщо є 7000 кг цементу?

Розв'язання.

1) 7000 • 2 = 14000 (кг) – треба взяти піску.

2) 7000 • 4 = 28000 (кг) – треба взяти щебеню.

 

Завдання 578.

3342 • 2 –  5 798 = 886

х 3342

       2

  6684

_ 6684

   5798

    886

3251 + 4 • 1222 = 8139

х 1222

       4

  4888

+ 3251

   4888

   8139

564 + 3002 • З = 564 + 9006 = 9570

 

+ 9006

    564

   9570

 
15211 – 211 • 4 = 15211 - 844 = 14367

_ 15211

     844

  14367

 

 

Завдання 579. Для приготування джему беруть 4 частини вишень, 2 частини смородини, 3 частини цукру. Скільки треба взяти окремо цукру і смородини, якщо маємо 4 кг вишень? Яка буде загальна маса суміші?

Розв'язання.

1) 4 : 4 = 1 (кг) – припадає на 1 частину.

2) 1 • 3 = 3 (кг) – треба взяти цукру.

3) 1 • 2 = 2 (кг) – треба взяти смородини.

4) 4 + 2 + 3 = 9 (ч) – треба взяти частин.

5) 1 • 9 = 9 (кг) – загальна маса суміші.

 

Завдання 580.

285 • 3 = (200 + 80 + 5) • 3 = 200 • 3 + 80 • 3 + 5 • 3 = 600 + 240 + 15 = 855

3285 • 3 = (3000 + 200 + 80 + 5) • 3 = 3000 • 3 + 200 • 3 + 80 • 3 + 5 • 3 =

= 9000 + 600 + 240 + 15 = 9855

155 • 4 = (100 + 50 + 5) • 4 = 100 • 4 + 50 • 4 + 5 • 4 = 400 + 200 + 20 = 620

3155 • 4 = (3000 + 100 + 50 + 5) • 4 = 3000 • 4 + 100 • 4 + 50 • 4 + 5 • 4 =

= 12000 + 400 + 200 + 20 = 12620

244 • 3 = (200 + 40 + 4) • 3 = 200 • 3 + 40 • 3 + 4 • 3 = 600 + 120 + 12 = 732

12244 • 3 = (10000 + 2000 + 200 + 40 + 4) • 3 = 10000 • 3 + 2000 • 3 +

+ 200 • 3 + 40 • 3 + 4 • 3 = 30000 + 6000 + 600 + 120 + 12 = 36732  

485 • 2 = (400 + 80 + 5) • 2 = 400 • 2 + 80 • 2 + 5 • 2 = 800 + 160 + 10 = 970

11485 • 2 = (11000 + 485) • 2 = 11000 • 2 + 485 • 2 = 22000 + 970 = 22970 

 

Завдання 581. 

493004 – 3334 + (1906 – 1538) • 1000 = 489670 + 368 • 1000 = 857670

_ 1906

   1538

    368

_ 493004

      3334

   489670 

+ 489670

   368000

   857670

312211 • 3 – 948 + 96 : 3 = 936633 – 948 + 32 = 935717

_ 936633

       948

   935685

+ 935685

         32

   935717

 

Завдання 582. 

Ціна Кількість Вартість Задача
4 грн ? 96 грн Скільки можна купити олівців по 4 грн, витративши на покупку 96 грн?
8 грн ? 96 грн Скільки можна купити ручок по 8 грн, витративши на покупку 96 грн?
? 16 96 грн За 16 ручок заплатили 96 грн. Яка ціна ручки?
? 32 96 грн За 32 олівці заплатили 96 грн. Яка ціна олівця?

Як зміниться кількість, якщо вартість не зміниться, а ціна збільшиться у 2 рази?

Кількість доведеться зменшити у 2 рази.

Як зміниться ціна, якщо вартість не зміниться, а кількість збільшиться у 2 рази?

Ціну треба зменшити у 2 рази.

 

Завдання 583. Розглянь короткий запис задачі.

Ціна Кількість Вартість
2 грн 8 Однакова
? 4

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 2 • 8 = 16 (грн) – вартість першої покупки.

2) 16 : 4 = 4 (грн.) – ціна другої покупки.

2 спосіб.

1) 8 : 4 = 2 (раз) – у стільки разів менше товару треба купити.

2) 2 • 2 = 4 (грн) – ціна товару, що треба купити.

 

Завдання 584. Спочатку купили 8 маленьких повітряних кульок по 5 грн за кожну, а пізніше купили ще 4 великі повітряні кульки. Вартість обох покупок однакова. Яка ціна великої кульки?

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 5 • 8 = 40 (грн) – вартість маленьких кульок, або великих кульок.

2) 40 : 4 = 10 (грн) – ціна великої кульки.

2 спосіб.

1) 8 : 4 = 2 (раз) – у стільки разів менше буде великих кульок.

2) 5 • 2 = 10 (грн) – ціна великої кульки.

 

Завдання 585.

х 2576

       6

 15456

х 4537

       4

 18148

х 21745

         3

   65235

х 45231

         4

 180924

х 112345

          7

  786415

х 113858

          9

 1024722

 

Завдання 586. 

42 178 • 4 – (64385 – 39288) – 3 + 321 – 1 000 = 143939 – 1000 = 142939

х 42178

         4

 168712

_ 64385

  39288

  25097

_ 168712

    25094

  143618

+ 143618

       321

   143939

 

Завдання 587.

х • 5 = 65 

х = 65 : 5

х = 13

х • 2 = 28 

х = 28 : 2

х = 14

х • 18 = 72 

х = 72 : 18

х = 4

х • 12 = 60

х = 60 : 12

х = 5

 

Завдання 588. Склади і розв'яжи рівняння.

1) Якщо до невідомого числа додати 530, то дістанемо 860. Знайди невідоме число.

Розв'язання.

х + 530 = 860

х = 860 – 530

х = 330 – невідоме число.

2) Якщо невідоме число збільшити на 530, то дістанемо добуток чисел 215 і 4. Знайди невідоме число.

Розв'язання.

х + 530 = 215 • 4

х + 530 = 860

х = 860 – 530

х = 330 – невідоме число.

 

Завдання 589. Усно. Ціна 1 кг цукру 8 грн. Скільки коштує півкілограма цукру? З кг цукру?

Розв'язання.

1) 8 : 2 = 4 (грн) – коштує півкілограма цукру.

2) 8 • 3 = 24 (грн) – коштує 3 кг цукру. 

 

Завдання 590. Склади задачі за таблицею.

Ціна Кількість Вартість  
? 4 20 грн За 4 олівці заплатили 20 грн. Яка ціна олівця?
? 4 40 грн За 4 ручки заплатили 40 грн. Яка ціна ручки?
8 грн 4 ? Купили 4 ручки по 8 грн. Скільки заплатили за ручки? 
16 грн 4 ? Купили 4 зошити по 16 грн. Скільки заплатили за зошити?

Як зміниться ціна, якщо кількість однакова, а вартість збільшиться у 2 рази? 

Ціна збільшиться у 2 рази.

Як зміниться вартість, якщо кількість однакова, а ціна збільшиться у 2 рази?

Вартість збільшиться у 2 рази.

 

Завдання 591. Склади задачу за коротким записом. Розв'яжи задачу різними способами. Склади до неї обернену.

Ціна Кількість Вартість
? Однакова 81 грн
3 грн 9 грн

За 3 олівці заплатили 9 грн. За стільки ж ручок заплатили 81 грн. Знайди ціну ручки?

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 9 : 3 = 3 (шт.) – купили олівців, або ручок.

2) 81 : 3 = (60 + 21) : 3 = 20 + 7 = 27 (грн) – ціна ручки.

2 спосіб.

1) 81 : 9 = 9 (раз) – у стільки разів більша вартість ручок.

2) 3 • 9 = 27 (грн) – ціна ручки.

Відповідь: ціна ручки 27 грн.

 

Завдання 592. Купили однакову кількість шапок і шарфів. За шапки заплатили 384 грн, а за шарфи — 474 грн. Знайди ціну шапки, якщо відомо, що шарф коштує 79 грн.

Розв'язання.

1) 474 : 79 = 6 (шт.) – купили шарфів.

2) 384 : 6 = (360 + 24) : 6 = 60 + 4 = 64 (грн) – ціна шапки.

Відповідь: ціна шапки 64 грн.

 

Завдання 593

5 • с = 2159 – 164

5 • с = 1995

с = 1995 : 5

с = 399

9 • Ь = 138 • 6

9 • Ь = 828

Ь = 828 : 9

Ь = 92

 

Завдання 594. 

х 203

      9

 1827

х 2003

       9

 18027

х 20003

         9

 180027

 

Завдання 595. 

404 • 7 = 2828 902 • 2 = 1804

х 1204

       5

  6020

6009 • 7 = 42063
706 • 8 = 5648 508 • 8 = 4064

х 3009

       6

 18054

х 22005

         6

 132030

 

Завдання 596. 

(11372 – 8 341) • 3 – (10 969 – 8 768) • 2 = 3031  3 - 2201  2 = 4691

_11372

   8341

   3031

_10969

   8768

   2201 

217 • 3 + 352 • 2 – 1150 = 651 + 704 - 1150 = 205

х 217

     3

  651

х 352

     2

  704

 

Завдання 597. 

2105 • 6 + 21005 • 6 – 130 502 = (2105+21005) • 6 - 130502 = 23110 • 6 - 130502 =

= 8158

х 23110

       6 

 138660

_138660

 130502

    8158 

13 079 • 3 – 507 • 8 + 3005 = 39237 – 4056 + 3005 = 35181 + 3005 = 38186 

х 13079

        3

  39237

_ 39237

    4056

   35181

 

Завдання 598. Для класу купили 48 зошитів, по 3 грн за кожний, і 72 зошити, за ціною в три рази дорожчою. Яка вартість зошитів, які купили для класу?

Розглянь короткий запис задачі та розв'яжи її.

Ціна Кількість Вартість
3 грн 48 ?
У 3 рази дорожче 72

Розв'язання.

1) 3 • 48 = (40 + 8) • 3 = 120 + 24 = 144 (грн) – вартість зошитів по 3 грн.

2) 3 • 3 = 9 (грн) – ціна інших зошитів.

3) 9 • 72 = (70 + 2) • 9 = 630 + 18 = 648 (грн) – вартість інших зошитів.

4) 144 + 648 = 792 (грн) – вартість покупки.

Відповідь: вартість покупки 792 грн.

 

Завдання 599. Знайди добутки чисел 3007 і 6 та 30007 і 6. Який добуток більший і на скільки?

3007 • 6 = 18042

30007 • 6 = 180042

_180042

    18042

  162000

 

Завдання 600. Довжина лісопосадки 408 м, а її ширина — 8 м. Знайди площу лісопосадки.

Розв'язання.

1) 408 • 8 = 3264 (м2) – площа лісопосадки.

Відповідь: площа лісопосадки 3264 м2.

Інші завдання дивись тут...