Інші завдання дивись тут...

Завдання 413 Ділення з остачею

450 : 100 = 4 (ост. 50)

47 : 9 = 5 (ост. 2)

70 : 30 = 2 (ост. 10)

25 : 12 = 2 (ост. 1)

345 : 10 = 34 (ост. 5)

• 100 + 50 = 450
• 9 + 2 = 47
• 30 + 10 = 70
• 12 + 1 = 25
34 • 10 + 5 = 345

Завдання 414, 415

_623 | 76

 608     8

   15 (ост.)

_146 | 34

 136     4

   10 (ост.)

_280 | 45

 270     6

   10 (ост.)

_330 | 63

  315    5

   15 (ост.) 

_460 | 74

 444     6

   16 (ост.)

_540 | 67

  536    8

     4 (ост.)

_361 | 47

 329     7

   32 (ост.)

_240 | 46

  230    5

    10 (ост.)

Перевірка:
76 • 8 + 15 = 623
34 • 4 + 10 = 146
45 • 6 + 10 = 280
63 • 5 + 15 = 330
74 • 6 + 16 = 460
67 • 8 + 4 = 540
47 • 7 + 32 = 361
46 • 5 + 10 = 240

Завдання 416, 417 Письмове ділення

_2982 |  14

 28      213

 _18

   14

   _42

     42

       0

_6071 |  13

 52      467

 _87

   78

   _91

     91

       0

_30452 |  23

 23        1324

 _74

   69

   _55

     46

     _92

       92

         0

Завдання 418 

_2832 |   12

 24       236

 _43

   36

   _72

     72

       0

_29666 |   14 

 28        2119

 _16

   14

   _26

     14

    _126

      126

         0 

_68224 |   32 

 64        2132

 _42

   32

  _102

     96

     _64

       64

         0

_8625 |   25

 75       345

_112

  100

  _125

    125

       0

_81408 |   53 

 24         236

 _43

   36

   _72

     72

       0

_916115 |  43   

 86         21305

 _56

   43

  _131

    129

     _215

       215

          0

Завдання 419

Дві бригади розфасували 3 т яблук. Перша бригада працювала 5 год, а друга — на 2 год більше. Скільки кілограмів яблук розфасувала кожна бригада окремо?

 

Час

Загальна маса

I

Однакова

5 год

 ? 

3000 кг

II

?, на 2 год більше

?

Розв’язання
15 + 2 = 7 (год) – працювала II бригада
25 + 7 = 12 (год) – весь час
3) 3000 : 12 = 250 (кг) – за одну годину
4) 250  5 = 1250 (кг) – розфасувала I бригада
5) 250  7 = 1750 (кг) – розфасувала II бригада
Відповідь: перша бригада розфасувала 1250 кг яблук, а друга бригада — 1750 кг яблук.

Лижники пройшли відстань між туристичними базами, що дорівнює 84 км. До привалу вони йшли 4 год, а після привалу — на 1 год менше. Яку відстань вони пройшли до привалу і яку — після привалу?

 

Час

Загальна відстань

До привалу

Однакова

4 год

 ? 

84 км

Після привалу

?, на 1 год менше

?

Розв’язання
1 1 = 3 (год) – пройшли після привалу
24 + 3 = 7 (год) – весь час
3) 84 : 7 = 12 (км) – швидкість
4) 12  4 = 48 (км) – відстань до привалу
5) 12  3 = 36 (км) – відстань після привалу
Відповідь: лижники пройшли до привалу 48 км і після привалу 36 км.

 

Завдання 420

У супермаркет привезли 9 контейнерів з картоплею, а з морквою — на З контейнери менше. Усього привезли 12 ц овочів. Скільки кілограмів картоплі та скільки кілограмів моркви привезли в супермаркет?

 

Маса 1 контейнера

Кількість контейнерів

Маса

Картопля

Однакова

9

 ? 

12 ц

Морква

?, на 3 к. менше

?

Розв’язання
12 ц = 1200 кг
1 3 = 6 (к.) – з морквою
29 + 6 = 15 (к.) – всього контейнерів
3) 1200 : 15 = 80 (кг) – маса 1 контейнера
4) 80  9 = 720 (кг) – картоплі
5) 80  6 = 480 (кг) – морква
Відповідь: в супермаркет привезли 720 кг картоплі і 480 кг моркви.

 

Завдання 421 Ділення з остачею

_460 | 74

 444     6

   16 (ост.)

_540 | 67

 536     8

    4 (ост.)

_361 | 47

 329     7

   32 (ост.)

_240 | 46

  230    5

    10 (ост.) 

Перевірка:
74 • 6 + 16 = 460
87 • 8 + 4 = 540
47 • 7 + 32 = 361
46 • 5 + 10 = 240

Завдання 422

600 : 30 = 20

540 : 30 = 18

90 : 30 = 3

800 : 40 = 20

120 : 40 = 3

640 : 40 = 16

Завдання 423 Округлення чисел

43  4 дес. = 40

19 ≈ 2 дес. = 20

51 ≈ 5 дес. = 50

89 ≈ 9 дес. = 90

92 ≈ 9 дес. = 90

34  3 дес. = 30

Завдання 424 Знайди частку способом добору.

105 : 35 = 3, бо 35 • 2 = 70, 35 • 3 = 105

92 : 46 = 2, бо 46 • 2 = 92

180 : 45 = 4, бо 45 • 3 = 135, 45 • 4 = 180

148 : 37 = 4, бо 37 • 2 = 74, 37 • 3 = 111, 37 • 4 = 148

 

Завдання 425

_41528 | 58  

 406       716

   _92

     58

    _348

      348

         0

Завдання 426 Письмове ділення

_3456 |  54

 324      64

 _216

   216

      0

_20026 |  34  

 170        589

 _302

   272

   _306

     306

        0

_33994 |  46  

 322        739

 _179

   138

   _414

     414

        0

_17696 |  28 

 168       632

   _89

     84

     _56

       56

         0

Завдання 427

_14784 | 16  

 144       924

  _38

    32

    _64

      64

        0

_254306 | 26   

 234        9781

 _203

   182

    _210

      208

       _26

         26

           0

_11610 | 18  

 108       645

  _81

    72

    _90

      90

        0

_239686 | 37  

 222       6478

 _176

   148

    _288

      259

      _296

        296

           0

× 924
    16
 5544
 924  
14784
× 9781
      26

  58686

 19562 

 254306

× 645
    18

 5160

 645  

11610

× 6478
      37

  45346

 19434 

 239686

Завдання 428

У скільки разів різниця чисел 57560 і 12632 біль­ша, ніж число 39? У 1152 разів

(57560 – 12632) : 39 = 1152  

_57560

  12632

  44928

_44928 | 39   

 39        1152

 _59

   39

  _202

    195

     _78

       78

         0

Завдання 429

Марія та Андрій вийшли зі спортивного клубу й вирушили в протилежних напрямках. Через 5 хв відстань між ними становила 870 м. Зна­йди швидкість руху Марії, якщо Андрій рухався зі швидкістю 90 м/хв.

 

 Швидкість 

 Час 

Відстань

Марія

? м/хв

5 хв

 

870 м

Андрій

90 м/хв

Розв’язання
1870 : 5 = 174 (м/хв) – швидкість віддалення
2) 174  90 = 84 (м/хв)
Відповідь: швидкість руху Марії 84 км/год.

 

Завдання 430

Теля і козеня бігли один одному назустріч через лужок, довжина якого становить 720 м, і зустрі­лися через 3 хв. Знайди швидкість козеняти, якщо відомо, що теля бігло зі швидкістю 120 м/хв.

 

 Швидкість 

 Час 

Відстань

Теля

120 м/хв

3 хв

 

720 м

Козеня

? м/хв

Розв’язання
1720 : 3 = 240 (м/хв) – швидкість зближення
2) 240  120 = 120 (м/хв)
Відповідь: швидкість козеняти 120 м/хв.

 

Завдання 431 Письмове ділення

_70448|  56  

 56       1258

_144

  112

  _324

    280

    _448

      448

         0

_74222 |  59 

 59       1258

_152

  118

  _342

    295

    _472

      472

         0

_19688 |  23 

 184       856

 _128

   115

   _138

     138

        0

Інші завдання дивись тут...