Інші завдання дивись тут...

Завдання 701

45009 : 9 = (45000 + 9) : 9 = 45000 : 9 + 9 : 9 = 5000 + 1 = 5001

24072 : 8 = (24000 + 72) : 8 = 24000 : 8 + 72 : 8 = 3000 + 9 = 3009

48024 : 6 = (48000 + 24) : 6 = 48000 : 6 + 24 : 6 = 8000 + 4 = 8004

56080 : 8 = (56000 + 80) : 8 = 56000 : 8 + 80 : 8 = 7000 + 10 = 7010

360018 : 9 = (360 000 + 18) : 9 = 360 000 : 9 + 18 : 9 = 40000 + 2 = 40 002

280210 : 7 = (280 000 + 210) : 7 = 280 000 : 7 + 210 : 7 = 40 000 + 30 = 40 030

 

Завдання 702. Розв'яжи приклад за планом. 

_13452 | 4   

 12       3363

 _14

  12

  _25

   24

   _12

    12 

     0

1) Назви перше неповне ділене (13). Дізнайся, скільки цифр буде в частці (4).

2) Поділи перше неповне ділене на дільник (13 : 4). Запиши першу цифру в частку (3).

3) Помнож число, записане в частці, на дільник (3 • 4 = 12). Відніми цей добуток від першого неповного діленого (13 - 12 = 1).

4) Утвори друге неповне ділене (14).

5) Поділи друге неповне ділене на дільник (14 : 4). Запиши другу цифру в частку (3).

6) Помнож дільник на число, записане другою цифрою частки (4 • 3 = 12). Відніми цей добуток від другого неповного діленого (14 - 12 = 2).

7) Утвори третє неповне ділене (25).

8) Поділи третє неповне ділене на дільник (25 : 4). Запиши третю цифру в частку (6).

9) Помнож дільник на число, записане третьою цифрою частки (4 • 6 = 24). Відніми цей добуток від третього неповного діленого (25 - 24 = 1).

10) Утвори четверте неповне ділене (12).

11) Поділи четверте неповне ділене на дільник (12 : 4). Запиши четверту цифру в частку (3).

12) Помнож дільник на число, записане четвертою цифрою частки (4 • 3 = 12). Відніми цей добуток від четвертого неповного діленого (12 - 12 = 0).

Отримаємо частку 3363.

 

Завдання 703. 

_11982 | 3   

  9        3994

 _29

  27

  _28

   27

   _12

    12

     0

_17864 | 8   

 16       2233

 _18

  16

  _26

   24

   _24

    24

     0 

_65493 | 9    

 63        7277

  24

  18

   69

   63

    63

    63

     0 

_54733 | 7    

 49        7819

  57

  56

   13

    7

    63

    63

     0

_36285 | 5    

 35        7257

 _12

   10

   _28

    25

    _35

     35

      0

 

_40845 | 7     

  35       5835

   58

   56

    24

    21

     35

     35

      0  

 

_50214 | 6     

 48        8369

  22

  18

   41

   36

    54

    54

     0

 

_19425 | 5   

 15         3885

  44

  40

   42

   40

    25

    25

     0

 

 

Завдання 704.

_984 | 4    

 8       246

 18

 16

  24

  24

   0 

 

 

_910 | 2   

 8      455

 11

 10

  10

  10

   0

 

 

_4896 | 2    

 4        2448

  8

  8

   9

   8

   16

   16

    0

_951 | 3    

 9       317

  5

  3

  21

  21

    0

 

 

872 : 2 + 8072 = (800 + 60 + 12) : 2 + 8072 = 400 + 30 + 6 + 8072 = 436 + 8072 = 8508

42846 : 2 + 6372 : 4 = 23016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_42846 | 2      

 4         21423 

  2

  2

   8

   8

    4

    4

     6

     6

     0

_6372 | 4    

 4        1593

 23

 20

  37

  36

   12

   12

    0

 

 

+21423

   1593

  23016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 705. Склади та розв'яжи рівняння.

1) Число 7296 більше від задуманого в 4 рази. Яке задумане число?

Розв'язання.

Нехай х - задумане число, складемо рівняння

7296 : х = 4

х = 7296 : 4

х = 1824

 

 

 

 

 

 

_7296 | 4     

 4        1824 

 32

 32

   9

   8

   16

   16

    0  

2) Число 27028 менше від задуманого на 4. Яке задумане число?

Розв'язання.

Нехай х - задумане число, тоді складемо рівняння

х - 27028 = 4

х = 4 + 27028

х = 27032

 

Завдання 706. Склади та розв'яжи рівняння. Число 67893 більше від задуманого втричі. Яке задумане число?

Розв'язання.

Нехай х - задумане число, тоді складемо рівняння

67893 : х = 3

х = 67893 : 3 

х = 22631

 

 

 

 

 

 

 

 

_67893 | 3      

 6          22631

  7

  6

  18

  18

     9

     9

      3

      3

      0

 

Завдання 707. Усно.

130 • 0 = 0

0 : 55 = 0

0 • 5121 = 0

389 • 0 = 0

0 • 10 007 = 0

0 : 629 = 0

 

Завдання 708. Розглянь розв'язання прикладів.

Завдання 709. 

_432 | 4   

 4       108

  3

  0

  32

  32

   0

_918 | 9    

 9       102

  1

  0

  18

  18

   0

_636 | 6    

 6       106

  3

  0

  36

  36

   0  

_840 | 8   

 8      105

  4

  0

  40

  40

    0

_9033 | 3   

 9       3011

  0

  0

   3

   3

    3

    3

    0

_4825 | 5   

 45      965

  32

  30

   25

   25

    0

 

 

_64072 | 8     

 64        8009

   0

   0

    7

    0

    72

    72

     0

_48036 | 6     

 48        8006

   0

   0

    3

    0

    36

    36

     0

 

Завдання 710. Перевір дією множення, чи правильно виконали обчислення. 

28056 : 7 = 4008 128368 : 8 = 16046  9236 : 4 = 2309

х 4008

      7

 28056

х 16046

        8

 128368

х 2309

       4

  9236

  

Завдання 711. Перевір початок обчислення і закінчи ділення.

_46949 | 7    

 42        6707

  49

  49

    4

    0

    49

    49

     0

_68072 |8     

 64       8509

  40

  40

    7

    0

    72

    72

     0

_48042 | 6     

 48        8007

    0

    0

     4

     0

     42

     42

      0 

 

Завдання 712. 

Розв'яжи задачу, до якої складено таку схему:

1) За три дні продали 8 363 кг цукру. Першого дня продали 320 кг, другого дня — у 2 рази більше. Скільки кілограмів цукру продали третього дня?

Розв'язання.

1) 320 • 2 = 640 (кг) - цукру продали другого дня.

2) 640 + 320 = 960 (кг) - цукру продали першого і другого дня разом.

3) 8363 - 960 = 7403 (кг) - цукру продали третього дня.

Відповідь: третього дня продали 7403 кг цукру.

2) У їдальні за три місяці використали 2 670 кг овочів: першого місяця використали третю частину всіх овочів, другого місяця — у 2 рази менше, ніж першого. Скільки кілограмів овочів використали в їдальні третього місяця?

 

Завдання 713. Знайди площу фігур ABCD, CLKD. Поміркуй і скажи, як можна знайти площу трикутника CKD.

Розв'язання.

SABCD = 2 см • 3 см = 6 см2 - площа прямокутника ABCD.

Сторона KD = 6 - 3 = 3 cм.

Прямокутники ABCD і CKLD однакові, тому їх площі рівні.

SCKD = SABCD : 2 = 6 см2 : 2 = 3 см2 - площа трикутника CKD.

 

Завдання 714. Кондитерська фабрика виготовила 135 т солодощів: мармеладу — 35 т, зефіру — на 17 т більше, ніж мармеладу, а решту становила халва. Скільки халви виготовила кондитерська фабрика?

Розв'язання.

1) 35 + 17 = 52 (т) - зефіру виготовили.

2) 35 + 52 = 87 (т) - виготовили мармеладу та зефіру разом.

3) 135 - 87 = 48 (т) - виготовили халви.

Відповідь: халви виготовили 48 тон.

 

Завдання 715. У касі було 363 квитки у партер, на балкон — на 186 квитків менше, ніж у партер, а в амфітеатр — у 3 рази менше, ніж квитків на балкон. Скільки всього квитків було в касі?

Розв'язання.

1) 363 - 186 = 177 (кв.) - квитків на балкон.

2) 177 : 3 = (150 + 27) : 3 = 59 (кв.) - квитків у амфітеатр.

3) 363 + 177 + 59 = 599 (кв.) - квитків було в касі.

Відповідь: у касі було 599 квитків.

 

Завдання 716.

_24080 | 2   

 2          12040  

  4

  4

   0

   0

    8

    8

    0  

 

_16848 | 8   

 16        2406 

    8

    8

     4

     0

     48

     48

      0

 

_7629 | 3    

 6        2543

 16

 15

  12

  12

     9

     9

     0

_36009 | 3     

 3         12003

  6

  6

   0

   0

    0

    0

     9

     9

     0

_25632 | 2      

 2          12816

  5

  4

  16

  16

     3

     2

     12

     12

      0 

_306205 | 5     

 30         61241

    6

    5

    12

    10

     20

     20

        5

        5

        0 

 

Завдання 717.

_6498 | 6     

 6        1083

  4

  0

  49

  48

   18

   18

    0 

 

 

_99207 | 9      

 9         11023

  9

  9

   2

   0

   20

   18

    27

    27

     0

_21609 | 9    

 18        2401

  36

  36

     0

     0

      9

      9

      0 

 

 

_49035 | 7    

 49        7005

    0

    0

     3

     0

     35

     35

      0

 

 

  

Завдання 718. Склади і розв'яжи рівняння.

1) Якщо задумане число помножити на 5, то дістанемо 7035.

Розв'язання.

Нехай х - задумане число, тоді складемо рівняння

х • 5 = 7035

х = 7035 : 5

х = 1407

 

 

 

 

 

 

_7035 | 5  - 

 5       1407

 20

 20

   3

   0

   35

   35

    0 

2) Тарас задумав число, поділив його на 7 і дістав 7011. Яке число задумав Тарас?

Розв'язання.

Нехай х - задумане число, тоді складемо рівняння

х : 7 = 7011

х = 7011 • 7

х = 49077

 

Завдання 719. 

84 : х = 14 • 2 

84 : х = 28

х = 84 : 28 

х = 84 : 4 : 7

х = 21 : 7

х = 3

х : 5 = 104 + 39

х : 5 = 143

х = 143 • 5

х = 715

 

 

 

Завдання 720. 

х : 5 = 7257 

х = 7257 • 5

х = 36285

36285 : 5 = 7257

 

 

 

 

 

х7257

     5

36285

 

 

 

 

 

 

_36285 | 5    

 35        7257

  12

  10

   28

   25

    35

    35

     0 

х : 5 = 7257 + 105 

х : 5 = 7362

х = 7362 • 5

х = 36810

36810 : 5 = 7362

7257 + 105 = 7362

7362 = 7362

 

 

+ 7257

    105

   7362

 

 

 

 

 

 

х 7362

      5

 36810

 

 

 

 

 

 

_36810 | 5     

 35         7362

  18

  15

   31

   30

    10

    10

     0

х : 6 = 6369

х = 6369 • 6

х = 38214

38214 : 6 = 6369

6369 = 6369

 

 

 

 

 

_38214 | 6    

 36        6369

  22

  18

   41

   36

    54

    54

     0 

х : 6 = 6369 + 666

х : 6 = 7035

х = 7035 • 6

х = 42210

42210 : 6 = 7035

6369 + 666 = 7035

7035 = 7035

 

 

+ 6369

    666

   7035

 

 

 

 

 

 

х 7035

       6

 42210

 

 

 

 

 

 

_42210 | 6     

 42         7035

    2

    0

    21

    18

     30

     30

      0

 

Завдання 721. У кондитерський цех першого дня привезли 4 мішки борошна, а другого дня — 5 таких мішків. Маса всього борошна 450 кг. Скільки кілограмів борошна в одному мішку?

Розв'язання.

1) 4 + 5 = 9 (м.) - мішків усього.

2) 450 : 9 = 50 (кг) - маса мішка.

Відповідь: маса мішка 50 кг. 

 

Завдання 722. Прочитай задачу. Розглянь короткий запис. Розв'яжи задачу за поданим планом.

Купили 5 кг яблук і 3 кг груш за однаковою ціною. За покупку заплатили 184 грн. Скільки коштують груші, скільки коштують яблука?

Розв'язання.

1 спосіб

1) Скільки кілограмів фруктів купили?

5 + 3 = 8 (кг)

2) Скільки коштує 1 кг фруктів?

184 : 8 = (160 + 24) : 8 = 23 (грн) 

3) Скільки коштують груші?

23 • 5 = 115 (грн)

4) Скільки коштують яблука?

23 • 3 = 69 (грн)

2 спосіб

1) Скільки кілограмів фруктів купили?

5 + 3 = 8 (кг)

2) Скільки коштує 1 кг фруктів?

184 : 8 = (160 + 24) : 8 = 23 (грн) 

3) Скільки коштують груші?

23 • 5 = 115 (грн)

4) Скільки коштують яблука?

184 - 115 = 69 (грн)

  

Завдання 723. Марійка купила 2 сукні для ляльки, а Іринка — 3. За всі сукні вони заплатили 75 грн. Скільки грошей заплатила Марійка, а скільки Іринка, якщо ціна у всіх суконь однакова?

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 2 + 3 = 5 (с.) - суконь купили.

2) 75 : 5 = (50 + 25) : 5 = 15 (грн) - ціна сукні.

3) 15 • 2 = 30 (грн) - заплатила Марійка.

4) 15 • 3 = 45 (грн) - заплатила Іринка.

2 спосіб.

1) 2 + 3 = 5 (с.) - суконь купили.

2) 75 : 5 = (50 + 25) : 5 = 15 (грн) - ціна сукні.

3) 15 • 2 = 30 (грн) - заплатила Марійка.

4) 75 - 30 = 45 (грн) - заплатила Іринка.

Відповідь: за сукні Марійка заплатила 30 гривень, Іринка - 45 гривень.

 

Завдання 724. 

188032 : 8 + 7325 • 4 = 52804

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_188032 | 8    

 16         23504

  28

  24

   40

   40

      3

      0

      32

      32

       0 

х 7325

      4

 29300

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 29300

   23504

   52804

 

 

 

 

 

 

 

 

414042 : 6 –  5893 • 8 = 21863

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_414042 | 6       

 36         69007

  54

  54

     0

     0

      4

      0

      42

      42

       0

х 5893

      8

 47144

 

 

 

 

 

 

 

 

_ 69007

  47144

  21863

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 725.

300 : З = 100

600 : З = 200

9000 : 9 = 1000

9000 : З = 3000

60000 : 2 = 30000

60000 : 6 = 10000

Інші завдання дивись тут...