Інші завдання дивись тут...

Повторення за рік. Додаткові вправи.

Завдання 1. 

Яке число позначене за допомогою кубиків?

2131. 

Запиши це число у вигляді суми розрядних доданків: 2131 = 2000 + 100 + 30 + 1 

Скільки в цьому числі всього сотень? 21 

Десятків? 213

 

Завдання 2. Запиши у вигляді суми розрядних доданків числа. 

500321 = 500000 + 300 + 20 + 1

930107 = 900000 + 30000 + 100 + 7

811000 = 800000 + 10000 + 1000

57952 = 50000 + 7000 + 900 + 50 + 2

 

Завдання 3. Запиши числа цифрами. 

Сімнадцять тисяч сто дев'ять — 17109

Сорок чотири тисячі чотирнадцять — 44 014

Вісімсот три тисячі п'ятсот п'ять — 803 505

Дев'ятсот дев'яносто тисяч дев'ятсот дев'ять — 990 909

 

Завдання 4. Запиши кожну суму як одне число. 

400 000 + 70 000 + 5 000 + 700 + 40 + 8 = 475 748

10 000 + 8 000 + 400 + 70 + 3 = 18 473

50 000 + 900 + 2 = 50 902

8 000 + 80 = 8 080 

 

Завдання 5.

46 • 1000 = 46 000

105 • 1000 = 105 000

52 • 10 000 = 520 000

6 • 100 000 = 600 000

 

Завдання 6. Поділи кожне число на 1000. 

Як поділити число на 1000? Відкинули справа три нулі.

150 000 : 1000 = 150

450 000 : 1000 = 450

88 000 : 1000 = 88

50 000 : 1000 = 50

 

Завдання 7. 

10 • (15 344 • 5 + 221 • 3) –  (37400 + 210900) : 100 = 771347

х 15344

         5

  76720

 

х 221

     3

  663

 

+ 76720

      663

   77383

77383 • 10 = 773830

+ 210900

     37400

   248300

248300 : 100 = 2483

_ 773830

     2483

  771347

 

 

Завдання 8. 

432 004 –  41006 + (1905 –  1437) • 1000 = 958998

_ 1905

  1437

   468

468 • 1000 = 468000

 

 

_ 432004

    41006

  390998

+ 390998

   468000

   958998

 

Завдання 9. 

150100 + 100 • (1010 –  305) + 659 • 708 = 776672

_ 1905

    305

  1600

 

 

1600 • 100 = 160000

 

 

 

 

х    659

     708

   5272

4613   

466572

+ 150100

   160000

   310100

 

 

+ 310100

   466572

   776672

 

 

89401 • 7 + 212 082 : 6 = 661154

х 89401

         7

 625807

 

 

 

 

 

 

 

 

_212082 | 6   

 18          35347

   32

   30

    20

    18

     28

     24

      42

      42

       0 

+ 625807

    35347

   661154

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 10. 

_256 | 32 

 256    8

     0 

 

 

_481 | 13 

 39      37

   91

   91

    0

_529 | 23 

 46      23

   69

   69

    0

_783 | 29 

 58      27

 103

 103

   0

_11016 | 27  

 108       408

    21

     0

    216

    216

      0

 

 

_27412 | 89  

 267       308 

    71

     0

    712

    712

      0

 

 

_40989 | 39  

 39         1051

   19

     0

   198

   195

      39

      39

       0

_17613 | 57 

 171       309

    51

     0

    513

    513

        0

 

 

 

 

Завдання 11. Виконай множення. Знайди різницю найбільшого і найменшого добутків.

х  580

     35

  2900

1740  

20300

х 1477

      17

 10339

 1477 

 25109

х 30642

       23

   91926

 61284 

 704766

_ 704766

    20300

   684466

 

 

 

Завдання 12. Знайди значення виразів.

(1246 • 25 –  3199) : (3400 – 3397)  = 9317

х 1246

      25

  6230

2492  

31150

 

 

 

 

_ 31150

    3199

   27951

 

 

 

 

 

 

_ 3400

   3397

        3

 

 

 

 

 

 

_27951 | 3  

 27        9317

     9

     9

       5

       3

       21

       21

        0

24642 • 27 –  107329 = 558005

х 24642

       27

 172494

 49284 

 665334

_ 665334

   107329

   558005

 

 

215 292 : 132 + 39976 : 152 = 1894

_215292 | 132

 132        1631            

   832

   792

     409

     396

       132

       132

          0

_39976 | 152

 304      263

   957

   912

     456

     456

        0

 

 

+ 1631

    263

   1894

 

 

 

 

 

 

52416 : 52 + 10052 = 11060

_52416 | 52   

 52        1008

    4

    0

    41

     0

    416

    416

       0 

+ 10052

    1008

   11060

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 13. 

6 км 45 м : 5 = (6 • 1000 + 45) м : 5 = 6045 м : 5 = 1209 м = 1 км 209 м

_6045 | 5   

 5         1209

 10

 10

    4

    0

    45

    45

     0

_1209 | 1000

 1000      1

  209 (ост.)

 

 

 

 

 

 

37 р. 4 міс. : 2 р. 4 міс. = (37 • 12 + 4) міс : (2 • 12 + 4) міс = 448 міс : 28 міс = 16

х 37

  12

  74

37  

444

_448 | 28 

 28      16

 168

 168

     0

14 ц 56 кг : 52 кг = (14 • 100 + 56) кг : 52 кг = 1456 кг : 52 кг = 28

_1456 | 52 

 104      28

   416

   416

      0

28 год 56 хв : 14 = (28 • 60 + 56) хв : 14 = 1736 хв : 14 = 124 хв = 2 год 4 хв

х 28

    60

 1680

 

 

 

 

+ 1680

      56

   1736

 

 

 

 

_1736 | 14 

 14       124

   33

   28

     56

     56

       0

_124 | 60

 120     2

    4 (ост.)

 

Завдання 14. Розглянь приклади в кожному стовпчику.

632 : 79 = 8 

645 : 79 = 8 (ост. 13)

_645

 632

   13

301 : 43 = 7 

325 : 43 = 7 (ост. 24)

_325

  301

    24

567 : 63 = 9

572 : 63 = 9 (ост. 5)

_572

 567

    5

Назви частку й остачу в другому прикладі кожного стовпчика, використовуючи результат першого. Поясни, чому для визначення остачі треба від другого діленого відняти перше.

 

Завдання 15. 

+4*8

  *3*

  595

 

+458

  137

  595

 

Міркуємо так. 

15 — 8 = 7

8 — 3 = 5

5 — 4 = 1

_6*2

  *4*

  293

 

_642

 349

 293

 

Міркуємо так.

12 — 3 = 9

8 + 1 + 4 = 10 + 4

6 — 1 — 2 = 3

+3*5

  269

  *4*

 

+375

  269

  644

 

Міркуємо так.

5 + 9 = 10 + 4

14 — 6 — 1 = 7

1 + 3 + 2 = 6

_4*3

 168

 *7*

 

_443

 168

 275

 

Міркуємо так.

13 — 8 = 5

7 + 6 + 1 = 10 + 4

4 — 1 — 1 = 2

 

Завдання 16. Знайди:

1) десяту частину чисел 810, 1000, 620, 2000;

2) соту частину чисел 2800, 1000, 10400, 3 600, 4300.

810 : 10 = 81

1000 : 10 = 100

620 : 10 = 62

2000 : 10 = 200

 

2800 : 100 = 28

1000 : 100 = 10

10400 : 100 = 104

3600 : 100 = 36

4300 : 100 = 43

 

Завдання 17. Обчисли усно.

32 36 48 56 64 72 80 86 :16

Запиши тільки приклади на ділення з остачею. Розв'яжи їх з перевіркою.

36 : 16 = 2 (ост. 4)

16 • 2 + 4 =32 + 4=36

56:16 = 3(ост.8) 

16 • 3 + 8 = 56

72:16 = 4(ост. 8)

16 • 4 + 8 = 72

86 : 16=5(ост. 6)

16 • 5 + 6 = 86

 

Завдання 18. Число 85648 зменш на різницю чисел 51875 і 4300.

85648 — (51875 — 4300) = 38073

_ 51875

    4300

   47575

_ 85648

   47575

   38073

 

Завдання 19. Запиши вирази. Надай буквам по два числові значення, щоб значення кожного виразу було меншим від 1000.

1) Різниця чисел Ь і с.

Ь — с

100 — 90

120 — 90 

2) Сума чисел с і k.

с + k

100 + 90

120 + 90

 

Завдання 20. 

х + 116 = 600 

х = 600 — 116

х = 484

484 + 116=600

600 = 600

 

 

х + 116 • 2 = 600 

х + 232 = 600

х = 600 — 232

х = 368

368 + 116 • 2 = 368 + 232=600

600 = 600

 

х + 116 • 2 = 600 • 2

х + 232 = 1200

х = 1200 — 232

х = 968

968 + 116 • 2 = 968 + 232=1200

600 • 2 = 1200

1200 = 1200

 

Завдання 21. Упиши відповідні числа.

246 + 1 < 246

246 + 8 < 246 + 9

246 - 1 < 246

246 - 10 < 246 - 9

 

Завдання 22. Добери по 3 значення х, для яких правильні нерівності.

1) 240 : х < 50

Знайдемо значення для такої нерівності

240 : х < 40

Розв'яжемо рівняння

240 : х = 40

х = 240 : 40

х = 6

240 : 6 = 40

Тепер запишемо

240 : х < 240 : 6

Частка менша там, де дільник більший, тому маємо

х ˃ 6, наприклад, х = 8, 12, 24

2) х • 16 < 192

Розв'яжемо рівняння

х • 16 = 192

х = 192 : 16

х = 12

12 • 16 = 192

Тепер запишемо

х • 16 < 12 • 16

Добуток менший там, де множник менший, тому маємо

х < 12, наприклад, х = 2, 4 , 8

3) 200 — х ˃ 175

Розв'яжемо рівняння

200 — х = 175

х = 200 — 175

х = 25

200 — 25 = 175

Тепер запишемо

200 — х < 200 — 25

Різниця менша там, де від'ємник більший, тому маємо

х > 25, наприклад, х = 30, 35, 40

 

Завдання 24. Маса яйця зозулі 5 г, яйця страуса — у 300 разів більша, ніж зозулиного. Маса яйця пінгвіна у 3 рази менше, ніж яйця страуса. Знайди масу яйця кожного з птахів.

Розв'язання.

1) 5 • 300 = 1500 (г) — маса яйця страуса.

2) 1500 : 3 = 500 (г) — маса яйця пінгвіна.

Відповідь: маса яйця зозулі 5 г, страуса — 1500 г, пінгвіна — 500 г.

 

Завдання 25. Склади рівняння.

1) Якщо задумане число зменшити на 149360, то вийде частка чисел 412 і 4. Знайди задумане число.

Розв'язання.

х — 149360 = 412 : 4

х — 149360 = 103

х = 149463 — задумане число.

_412 | 4  

 4      103

   1

   0

   12

   12

    0

+ 149360

        103

   149463

2) Невідоме число спочатку збільшили в 16 разів, потім збільшили на 17133 й отримали 22317. Знайди невідоме число.

Розв'язання.

х • 16 + 17133 = 22317

х • 16 = 22317 — 17133

х • 16 = 5184

х = 5184 : 16

х = 324 — невідоме число.

 

_ 22317

  17133

   5184

 

 

 

 

_5184 | 16

 48     324

   38

   32

     54

     54

      0

Інші завдання дивись тут...