Інші завдання дивись тут...

Завдання 1

Яке число позначає кількість кубиків на малюн­ку? 2434

Запиши це число як суму розрядних доданків2434 = 2000 + 400 + 30 + 4

Скільки в цьому числі всього сотень? 24

Усього десятків? 243

 

Завдання 2 Запиши як суму розрядних доданків кожне із чисел:

500321 = 500000 + 300 + 20 + 1

930107 = 900000 + 30000 + 100 + 7

811000 = 800000 + 10000 + 1000

57952 = 50000 + 7000 + 900 + 50 + 2

 

Завдання 3 Запиши цифрами числа:

Сімнадцять тисяч сто дев'ять — 17109

Сорок чотири тисячі чотирнадцять — 44 014

Вісімсот три тисячі п'ятсот п'ять — 803 505

Дев'ятсот дев'яносто тисяч дев'ятсот дев'ять — 990 909

 

Завдання 4 Запиши кожну суму як одне число.

400 000 + 70 000 + 5000 + 700 + 40 + 8 = 475 748

10 000 + 8000 + 400 + 70 + 3 = 18 473

50 000 + 900 + 2 = 50 902

8000 + 80 = 8080

 

Завдання 5 Помнож число на розрядну одиницю

46 • 1000 = 46 000

105 • 1000 = 105 000

52 • 10 000 = 520 000

6 • 100 000 = 600 000

 

Завдання 6 Поділи на 1000 кожне число.

150 000 : 1000 = 150 : 1 = 150

450 000 : 1000 = 450 : 1 = 450

88 000 : 1000 = 88 : 1 = 88

50 000 : 1000 = 50 : 1 = 50

 

Завдання 7 Порядок дій

10 • (15 344 • 5 + 221 • 3) – (37 400 + 210 900) : 100 = 771347

х 15344

         5

  76720

х 221

      3

  663

+ 76720

      663

   77383

+   37400

   210900

   248300

х 77383

        10

  773830

_248300 | 100 

 200         2483

 _483

   400

   _830

     800

     _300

       300

          0

_ 773830

     2483

  771347

432 004 – 41 006 + (1905 – 1437) • 1000 858998

_ 1905

   1437

    468

х 468

     1000

  468000

_ 432004

    41006

  390998

+ 390998

   468000

   858998

50 100 + 100 • (1010 – 305) + 659 • 708 = 587172

_ 1010

    305

    705

х 705

      100

  70500

х   659

    708

   5272

4613   

466572

+ 50100

   70500

  120600

+ 120600

   466572

   587172

89 401 • 7 + 212 082 : 6 661154

х 89401

        7

 625807

_212082 | 6     

 18         35347

   32

   30

    20

    18

     28

     24

      42

      42

        0

+ 625807

    35347

   661154

 

Завдання 8 Письмове ділення

_256 | 32 

 256    8

    0  

_481 | 13 

 39     37

   91

   91

    0

_529 | 23 

 46     23

   69

   69

    0

 

_783 | 29 

 58     27

 103

 103

    0

_11016 | 27  

 108      408

    21

     0

    216

    216

       0

_27412 | 89  

 267      308 

    71

     0

    712

    712

       0

_40989 | 39    

 39        1051

   19

     0

   198

   195

      39

      39

        0

_17613 | 57 

 171      309

    51

     0

    513

    513

       0

Завдання 9 Знайди різницю найбіль­шого й найменшого добутків.

х  580

     35

  2900

1740     

20300

 

х 1477

      17

 10339

 1477  

 25109

х 30642

       23

   91926

 61284  

 704766

 

_ 704766

    20300

   684466

Завдання 10 Порядок дій

(1246 • 25 – 3199) : (3400 – 3397) = 9317

х 1246

     25

  6230

2492   

31150

 

_ 31150

    3199

   27951

_ 3400

   3397

       3

 

_27951 | 3    

 27        9317

     9

     9

       5

      

       21

       21

         0

215 292 : 132 + 39 976 : 152 = 1894

_215292 | 132  

 132        1631 

   832

   792

     409

     396

       132

       132

          0

 

_39976 | 152

 304      263

   957

   912

     456

     456

        0

+ 1631

    263

   1894

 

Завдання 11

52 416 : 52 + 10 052 = 11060

24 642 • 27 – 107 329 = 558005

_52416 | 52   

 52        1008

    4

    0

    41

     0

    416

    416

       0

+ 10052

    1008

   11060

х 24642

       27

 172494

 49284 

 665334

 

_ 665334

   107329

   558005

Завдання 12 Зменш число 85 648 на різницю чисел 51 875 і 4300

85 648  (51875 – 4300) = 38073

_ 51875

    4300

   47575

_85648

  47575

  38073

Завдання 13

Якщо додати значення добутків, записаних на кожному аркуші паперу, то отримаємо число 100000. Перевірте це твердження.

х 5250

      8 

 42000

х 3205

       9

 28845

х 5831

       5

 29155

+ 42000

   28845

   29155

  100000

х 3507

       6

 21042

х 8008

       9

 72072

х 3443

       2

  6886

+ 21042

   72072

    6886

  100000

х 6900

    3   

 20700

х 29809

        2

  59618

х 19682

         1

   19682

+ 20700

   59618

   19682

  100000

Завдання 14 Дії з іменованими величинами

6 км 45 м : 5 = 6045 м : 5 = 1209 м = 1 км 209 м

14 ц 56 кг : 52 кг = 1456 кг : 52 кг = 28

37 р. 4 міс. : 4 міс. = (37 • 12 міс. + 4 міс.) : 4 міс. = 448 міс. : 4 міс. = 112

28 год 56 хв : 14 = (28 • 60 хв + 56 хв) : 14 = 124 хв = 2 год 4 хв

_6045 | 5   

 5       1209

_10

  10

   _45

     45

       0

_1456 | 52 

 104     28

 _416

   416

      0

х 37

  12

  74

 37 

 444

 

_448 | 4   

  4     112

  _4

    4

     _8

       8

       0

х 28

    60

 1680

+ 1680

      56

   1736

_1736 | 14  

  14      124

  _33

    28

    _56

      56

        0

Завдання 15 Дії з іменованими величинами

Кондитерські вироби, що містять крем, можна зберігати в належних умовах упродовж 36 год. До якого часу можна споживати торти? (Біля кож­ної коробки вказана дата виготовлення торта.)

Розв'язання

1) + 11 год 15 хв

      36 год       

      47 год 15 хв

47 год 15 хв = (24 год + 23 год) + 15 хв = 1 доба 23 год 15 хв

15 квітня + 1 доба 23 год 15 хв = 16 квітня 23 год 15 хв

2) + 17 год

      36 год 

      53 год

53 год = (2 • 24 год + 5 год) = 2 доби 5 год

14 квітня + 2 доба 5 год = 16 квітня 5 год

3) +  7 год 50 хв

      36 год       

      43 год 50 хв

43 год 50 хв = (24 год + 19 год) + 50 хв= 1 доба 19 год 50 хв

15 квітня + 1 доба 19 год 50 хв = 16 квітня 19 год 50 хв 

 

Завдання 16

14 жовтня Сонце зійшло о 6 год 20 хв і зайшло — о 17 год 07 хв. Визнач тривалість дня.

Короткий запис

Зійшло  о 6 год 20 хв

Зайшло  о 17 год 07 хв

Тривалість  ?

Розв'язання

_17 год 07 хв

   6 год 20 хв

  10 год 47 хв

Відповідь: тривалість дня 10 год 47 хв

 

Завдання 17

Запиши дату вчорашнього дня. Дізнайся, коли вчора відбулися схід і захід Сонця. Обчисли три­валість дня. Дивись завдання 18.

 

Завдання 18

Обчисли за календарем, скільки діб триває по­лярний день на Північному полюсі, якщо відомо, що Сонце сходить там 19 березня і заходить — 25 вересня.

Розв'язання

13 + 30 + 31 + 30 + 31 + 31 + 25 = 191 доба

Відповідь: полярний день на Північному полюсі триває 191 добу.

 

Завдання 19

Автотуристи проїхали з Харкова до Львова че­рез Київ і подолали 1048 км. Назад вони повер­талися іншою дорогою, через Кропивницький, проїхали на 75 км більше. Яку відстань проїха­ли автотуристи за всю подорож?

Розв'язання

1) 1048 км + 75 км = 1123 (км) – дорога назад

2) 1048 + 1123 = 2171 (км)

Відповідь: автотуристи проїхали 2171 км.

 

Завдання 20

Для учнів початкової школи організували крос. Довжина дистанції залежить від віку учасників.

1) 50 + 250 + 200 + 350 + 500 + 150 = 1500 м  дистанція від 1 км до 2 км

2) 150 + 250 + 200 + 200 = 800 (м)  дистанція менше 1 км

3) 100 + 90 + 70 + 140 = 400 (м)  дистанція між 100 м до 500 м

 

Завдання 21

У біатлоні під час естафетної гонки кожний із чо­тирьох спортсменів пробігає коло, довжина яко­го становить 7 км 500 м. Яку відстань пробігає вся команда?

Розв'язання

7 км 500 м = 7500 м

7500 • 4 = 30000 (м) = 30 (км)

Відповідь: вся команда пробігає 30 км.

 

Завдання 22 Рівняння

х + 116 = 600 

х = 600 – 116

х = 484 

х + 116 • 2 = 600

х + 232 = 600

х = 600 – 232

х = 368

х • 2 + 116 = 600

х • 2 = 600 – 116

х • 2 = 484

х = 484 : 2

х = 242

х + 116 = 600 • 2

х + 116 = 1200

х = 1200 – 116

х = 1084

_ 600

   116

   484

_484 | 2   

 4       242

  _8

    8

    _4

      4

      0

х 116

      2

   232

_ 600

   232

   368

_ 1200

    116

   1084

Завдання 23 Склади рівняння і розв'яжи їх.

1) Якщо задумане число зменшити на 149360, то одержимо частку чисел 412 і 4.

х  149360 = 412 : 4

х  149360 = 103

х = 103 + 149360

х = 149463 — задумане число

_412 | 4   

 4      103

  _12

    12

      0

+   103

 149360

 149463

2) Невідоме число спочатку збільшили в 16 разів, потім збільшили на 17133 й одержали 22317.

х • 16 + 17133 = 22317

х • 16 = 22317  17133

х • 16 = 5184

х = 5184 : 16

х = 324 — задумане число

_ 22317

  17133

    5184

_5184 | 16 

 48      324

 _38

   32

   _54

     54

       0

3) Якщо невідоме число зменшити на 2753 й одержаний результат зменшити в 4 рази, то одержимо 65312.

(х – 2753) : 4 = 65312

х – 2753 = 65312 • 4

х – 2753 = 261248

х = 261248 + 2753

х = 264001 — задумане число

х 65312

         4

 261248

+ 261248

      2753

   264001

 

4) Якщо невідоме число збільшити на 248 і ре­зультат зменшити в 6 разів, то одержимо 567.

(х + 248) : 6 = 567

х + 248 = 567 • 6

х + 248 = 3402

х = 3402  248

х = 3154 — задумане число

х 567

     6

 3402

_ 3402

    248

   3154

 

Завдання 24 Запиши пропущені числа.

□ + □ < 246

□  □ < 246

□ + □ < 246 + 9

□  □ < 246  9

200 + 45 < 246

246  1 < 246

246 + 8 < 246 + 9

246  10 < 246  9

Завдання 25 Добери по три значення х, за яких нерівності будуть правильними.

240 : х < 50

240 : х < 240 : 6

х > 6

при х = 8, 12, 24

х • 16 < 192

х • 16 < 12 • 16

х < 12    

при х = 2, 4, 8

200 – х > 175

200 – х > 200 – 25

х < 25

при х = 10, 15, 20

Інші завдання дивись тут...

 • Рома
  Привіт
  9 травня 2023 14:55
 • денис
  Слава Україні. Сайт дуже сподобався
  14 травня 2023 13:41
 • Єва
  Дуже дякую ви мені допомогли з рівнянням. Слава Україні!
  15 травня 2023 12:24
 • Арина
  Сайт дуже допоміг. Дякую за сайт☺️.
  25 квітня 2024 14:35
 • Віка
  Дякую ❤️
  25 квітня 2024 20:49
 • Ваня
  Топ
  29 квітня 2024 18:10
 • Віка
  Дякую! Сайт дуже допоміг
  6 травня 2024 09:57
 • Ярослав
  Дякую, сайт дуже допоміг
  28 травня 2024 14:49