Інші завдання дивись тут...

Завдання 951. Знайди периметр кожної фігури.

P = AB + BC + CD + DE + EF + FA

P = KL + LM + MK

 

Завдання 952.

_34504 |38 

 342       908

   30

    0

   304

   304

      0

_47709 | 57  

 456       837

   210

   171

     399

     399

        0

_50381 | 83  

 498       607

   58

    0

   581

   581

      0

 

Завдання 953. Крила вітряного млина роблять 270 обертів за 6 хвилин. Скільки обертів вони зроблять за 15 хвилин? За 18 хвилин?

Розв'язання.

1) 270 : 6 = 45 (об.) - обертів за 1 хв.

2) 45 • 15 = 675 (об.) - обертів за 15 хв.

3) 45 • 18 = 810 (об.) - обертів за 18 хв.

 

Завдання 954

Ознайомся із обчисленням виразу 41528 : 58. Пояснення. 41 тисячу діленого не можна поділити на 58 так, щоб у частці дістати хоча б одну тисячу. Перше неповне ділене становить 415 сотень, отже, у частці матимемо три цифри. 415 сотень треба поділити на 58. Округлимо 58 до 60. Якщо 415 поділити на 60, дістанемо приблизно 7. Продовж міркування самостійно.

Друге неповне ділене 92. 92 десятки треба поділити на 58. Цифру частки знайди способом добору чисел.

Третє неповне ділене — 348. 348 треба поділити на 58. Цифру частки знайди способом порозрядного ділення. 348 — 34 десятки і 8 одиниць, 58 — 5 десятків і 8 одиниць. Якщо 34 десятки поділити на 5 десятків, дістанемо приблизно 6. Перевіряємо цифру частки 6. Продовж міркування самостійно.

 

Завдання 955. Перевір початок обчислення і закінчи ділення.

_3456 | 54 

 324      64

   216

   216

      0

 

 

_20026 | 34  

 170       589

   302

   272

     306

     306

        0

_33994 | 46  

 322       739

   179

   138

     414

     414

        0

_17696 | 28

 168      632

    89

    84

      56

      56

       0

 

Завдання 956. Обчисли. Дві останні частки перевір множенням.

_14784 | 16 

 144      924

    38

    32

      64

      64

       0

 

 

_11610 | 18

 108     645 

    81

    72

      90

      90

       0

 

 

_254306 | 26

 234       9781 

   203

   182

    210

    208

       26

       26

        0

_239686 | 37

 222      6478

   176

   148

     288

     259

       296

       296

          0

Перевірка.

х   6478

        37

   45346

  19434 

  239686

 

 

 

_18900 | 25 

 175      756 

   140

   125

     150

     150

        0

 

 

_11088 | 12

 108     924

    28

    24

      48

      48

        0

 

 

_58734 | 39   

 39        1506

 197

 195

    23

     0

    234

    234

       0

_327870 | 45  

 315        7286

   128

     90

     387

     360

       270  

       270

          0

Перевірка.

х   7286

        45

   36430

  29144 

  327870

 

 

 

 

Завдання 957. Знайди швидкість цуценяти, якщо відомо, що воно пробігло 150 м за 2 хвилини.

Розв'язання.

1) 150 : 2 = 75 (м/хв) - швидкість цуценяти.

 

Завдання 958. За таблицями склади задачі та вирази до них. Порівняй задачі.

1) Перша бригада за 5 год виготовила 60 деталей. За скільки годин друга бригада виготовить 96 деталей, якщо вони працюють з однаковою продуктивністю праці?

Бригада Продуктивність праці Час Виготовлено деталей
І Однакова 5 год 60
II ? 96

Розв'язання.

1) 60 : 5 = 12 (д.) - деталей виготовляють за 1 год.

2) 96 : 12 = 8 (год) - час роботи ІІ бригади.

Відповідь: друга бригада виготовить 96 деталей за 8 годин.

2) За 6 л соку заплатили 24 грн. Скільки літрів такого соку можна купити на 16 грн?

Ціна Кількість Вартість
Однакова 6 л 24 грн
? 16 грн

Розв'язання.

1) 24 : 6 = 4 (грн.) - коштує 1 л соку.

2) 16 : 4 = 4 (л.) - літрів соку можна купити.

Відповідь: на 16 грн можна купити 4 літрів такого соку.

3) Дві ділянки мають однакову довжину. Площа другої ділянки шириною 5 м дорівнює 40 м2. Чому дорівнює ширина першої ділянки площею 64 м2?

Ділянка Довжина Ширина Площа
І Однакова ? 64 м2
II 5 м 40 м2

Розв'язання.

1) 40 : 5 = 8 (м) - довжина ділянки.

2) 64 : 8 = 8 (м) - ширина першої ділянки.

Відповідь: ширина першої ділянки 8 м.

  

Завдання 959. Накресли прямокутник зі сторонами 5 см і 6 см. Зафарбуй 1/2 — прямокутника. Яка площа зафарбованої частини?

Розв'язання.

S = 5 см • 6 см = 30 см2 - площа прямокутника.

30 : 2 = 15 (см2) - площа зафарбованої частини.

Відповідь: площа зафарбованої частини 15 см2.

 

Завдання 960. За 2 дні туристи проїхали автомобілем 1 040 км. З якою швидкістю вони їхали, якщо першого дня вони були в дорозі 7 год, а другого — 9 год?

Розв'язання.

1) 7 + 9 = 16 (год) - час у дорозі.

2) 1040 : 16 = 65 (км/год) - швидкість туристів автомобілем.

Відповідь: швидкість туристів автомобілем 65 км/год.

 

Завдання 961

_8576 | 67  

 67       128  

 187

 134

   536

   536

      0

 

_72384 | 96  

 672       754

   518

   480

     384

     384

        0

 

61758 : 73 : 3 = 846 : 3 = (600 + 240 + 6) : 3 = 282

_61758 | 73  

 584       846

   335

   292

     438

     438

        0

 

Завдання 962.

96 : 16 = 96 : 8 : 2 = 12 : 2 = 6 60 : 15 = 60 : 3 : 5 = 20 : 5 = 4

_98 | 16  

 96     6

  2 (ост.)

_69 | 15 

 60     4

  9 (ост.)

45 : 15 = 45 : 5 : 3 = 9 : 3 = 3

80 : 16 = 80 : 4 : 4 = 20 : 4 = 5

_49 | 15 

 45     3

  4 (ост.) 

_86 | 16 

 80     5

  6 (ост.)

 

Завдання 963. Знайди частку й остачу.

_623 | 76 

 608     8

   15  (ост.)

_146 | 34 

 136     4

   10 (ост.)

_280 | 45 

  270    6

    10 (ост.)

_330 | 63 

  315    5

    15 (ост.)

_460 | 74 

 444    6

   16 (ост.)

_540 | 67 

 536     8

    4 (ост.)

_361 | 47 

 329     7

   32 (ост.)

_240 | 46 

 230    5

   10 (ост.)

 

Завдання 964. За книжку та блокнот хлопчик заплатив 22 грн 42 к. Дівчинка купила таку саму книжку і два блокноти. Вона заплатила 28 грн 42 к. Знайди ціну книжки і ціну блокнота. Поясни малюнок, зроблений до задачі. Розв'яжи задачу.

Розв'язання.

1) 28 грн 42 к - 22 грн 42  = 6 грн - ціна блокнота.

2) 22 грн 42 к - 6 грн = 16 грн 42 к. - ціна книжки.

Відповідь: ціна блокнота 6 грн, ціна книжки - 16 грн 42 к.

 

Завдання 965. Із першої ділянки зібрали 42 мішки буряків, а з другої — 28 таких мішків. Причому з другої ділянки зібрали на 700 кг буряків менше, ніж із першої. Скільки кілограмів буряків зібрали з кожної ділянки окремо?

Розглянь короткі записи задачі та розв'яжи її за поданим планом.

Розв'язання.

1) На скільки мішків менше зібрали з другої ділянки, ніж з першої?

42 - 28 = 14 (м) - на стільки менше мішків зібрали з другої ділянки, ніж з першої.

2) Скільки кілограмів буряків міститься в одному мішку?

700 : 14 = 700 : 7 : 2 = 50 (кг) - маса мішка буряків

3) Скільки кілограмів буряків зібрали з першої ділянки?

50 • 42 = (40 + 2) • 50 = 2100 (кг) - буряків зібрали з першої ділянки. 

4) Скільки кілограмів буряків зібрали з другої ділянки?

50 • 28 = (20 + 8) • 50 = 1400 (кг) - буряків зібрали з другої ділянки.

Відповідь: з першої ділянки зібрали 2100 кг буряків, з другої - 1400 кг.

 

Завдання 966. Матуся законсервувала 5 банок огірків і 7 таких самих банок помідорів. Помідорів законсервовано на 4 кг більше, ніж огірків. Скільки окремо законсервовано помідорів і огірків?

Розв'язання.

1) 7 - 5 = 2 (б.) - на стільки більше законсервовано банків помідорів, ніж огірків.

2) 4 : 2 = 2 (кг) - овочів у одній банці.

3) 2 • 5 = 10 (кг) - огірків законсервовано.

4) 2 • 7 = 14 (кг) - помідорів законсервовано.

Відповідь: законсервовано 14 кг помідорів і 10 кг огірків. 

 

Завдання 967. У першу машину заправили 20 л бензину, а у другу — З0 л такого самого бензину. Водій другої машини заплатив на 150 грн більше, ніж водій першої. Скільки грошей заплатив окремо кожний водій за бензин?

Розв'язання.

1) 30 - 20 = 10 (л) - на стільки більше заправив водій другої машини, ніж водій першої.

2) 150 : 10 = 15 (л) - ціна бензину.

3) 15 • 20 = 300 (грн) - заплатив перший водій.

4) 15 • 30 = 450 (грн) - заплатив другий водій.

Відповідь: перший водій заплатив 300 грн, другий - 450 грн.

 

Завдання 968

_868 | 13 

 78      66

   88

   78

   10 (ост.)

_960 | 34 

 68     28

 280

 272

    8 (ост.)

_ 478 | 16 

  32      29

  158

  144

    14 (ост.)

_789 | 43 

 43      18

 359

 344

   15 (ост.)

 

Завдання 969. Накресли прямокутник зі сторонами 3 см і 4 см. Обчисли його периметр і площу.

Розв'язання.

Р = (3 см + 4 см) • 2 = 14 см - периметр прямокутника.

S = 3 см • 4 см = 12 см2 - площа прямокутника.

 

Завдання 970. Закінчи розв'язання прикладу.

_396 | 13

 39      З0

    6

    0

    6 (ост.)

Яке число — одноцифрове чи двоцифрове — має

бути в частці? Двоцифрове.

Чому в частці треба поставити 0? Частка - двоцифрове число.

Пригадай, як перевірити ділення з остачею:

13 • 30 + 6 = 396.

 

Завдання 971. Виконай ділення з перевіркою.

_4621 | 23 

 46       200

    2

    0

    21

     0

    21 (ост.)

Перевірка.

23 • 200 + 21 = 4600 + 21 = 4621

_33602 | 84 

 336       400

      0

      0

        2

        0

        2 (ост.)  

Перевірка.

84 • 400 + 2 = 33600 + 2 = 33602

_155816 | 41 

 123         3800

   328

   328

        1

        0

        16

          0

         16 (ост.) 

Перевірка.

41 • 3800 + 16 = 155800 + 16 = 155816

_3915 | 15  

 30        261

   91

   90

     15

     15

       0

Перевірка.

261 • 15  = 3915

 

 

_116825 | 73   

  73         1600

  438

  438

       2

       0

       25

        0

       25 (ост.)

Перевірка.

73 • 1600 + 25 = 116800 + 25 = 116825

_12925 | 76

   76       170

   532

   532

        5

        0

        5 (ост.)

Перевірка.

170 • 76 + 5 = 12920 + 5 = 12925

 

 

 

Завдання 972. На швейній фабриці пошили 314 жіночих халатів із ситцю і 358 таких самих халатів із сатину. Сатину витратили на 132 м більше. Скільки метрів ситцю і сатину витратили разом? 

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 358 - 314 = 44 (х.) - на стільки більше пошили халатів із сатину, ніж із ситцю.

2) 132 : 44 = 3 (м) - тканини витрачають на один халат.

3) 3 • 314 = 942 (м) - метрів ситцю витратили.

4) 3 • 358 = 1074 (м) - метрів сатину витратили.

5) 942 + 1074 = 2016 (м) - метрів тканини витратили.

2 спосіб.

1) 358 - 314 = 44 (х.) - на стільки більше пошили халатів із сатину, ніж із ситцю.

2) 132 : 44 = 3 (м) - тканини витрачають на один халат.

3) 314 + 358 = 672 (х.) - халатів пошили.

4) 3 • 672 = 2016 (м) - метрів тканини витратили.

Відповідь: разом витратили 2016 м тканини.

Розв'яжи задачу, а потім зроби перевірку за схемою: 

□ • 358 –  □ • 314 = 132.

Перевірка.

3 • 358 –  3 • 314 = 1074 - 942 = 132.

 

Завдання 973. Два автомобілі возили зерно з поля до зерносховища. Перший автомобіль зробив 3 рейси, а другий — 5. Другий автомобіль перевіз на 9 т зерна більше, ніж перший. Скільки тонн зерна перевіз кожен автомобіль окремо, якщо за рейс вони перевозили однакову кількість зерна?

Розв'язання.

1) 5 - 3 = 2 (р.) - на стільки більше рейсів зробив другий автомобіль.

2) 90 : 2 = 45 (ц.) - центнерів зерна перевозили за 1 рейс.

3) 45 • 3 = 135 (ц.) = 13 т 5 ц - зерна перевіз перший автомобіль.

4) 45 • 5 = 225 (ц) = 22 т 5 ц - зерна перевіз другий автомобіль.

 

Завдання 974. Телятко і козенятко одночасно побігли одне одному назустріч через лужок, довжина якого 330 м, і зустрілися через З хвилини. Знайди швидкість козеняти, якщо відомо, що теля бігло зі швидкістю 80 м/хв.

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 330 : 3 = 110 (м/хв) - швидкість зближення.

2) 110 - 80 = 30 (м/хв) - швидкість козеняти.

2 спосіб.

1) 80 • 3 = 240 (м) - відстань пробігло теля.

2) 330 - 240 = 90 (м) - відстань пробігло козеня.

3) 90 : 3 = 90 (м/хв) - швидкість козеняти.

Відповідь: швидкість козеняти 90 м/хв.

 

Завдання 975. Знайди площі геометричних фігур за умови, що сторона кожної клітинки дорівнює 1 см.

Розв'язання.

S = 1 см2 • 12 = 12 см2 - площа фігури А. 

S = 1 см2 • 12 = 12 см2 - площа фігури В.

S = 1 см2 • 9 = 9 см2 - площа фігури С.

S = 1 см2  •  12 + (1 см2 + 1 см2 + 1 см2) : 2 = 12 см2 + 3см2 : 2 - площа фігури D

S = 1 см2 • 3 + 1 см2 • 12 : 2 = 9 см2 - площа фігури Е

S = 1 см2 • 8 : 2 = 4 см2 - площа фігури F

Інші завдання дивись тут...