Інші завдання дивись тут...

Завдання 573

1) На складі було 560 паковань зошитів у клітин­ку та 204 паковання зошитів у лінійку. До обіду видали 140 паковань зошитів. Скільки паковань зошитів залишилося на складі?

Розв'язання

I спосіб

(560 + 204) – 140 = 624

ІI спосіб

560 – 140 + 204 = 624

III спосіб

204 – 140 + 560 = 624

Відповідь: 624 паковання.

3) Віднімання числа від суми:

(а + b) – с = а – с + b, (a > с або a = c)

(а + b) – с = b – с + а, (b > c або b = c)

 

Завдання 574

(157 + 261) – 57 = 157 – 57 + 261 = 100 + 261 = 361

(567 + 180) – 80 = 567 + (180 – 80) = 567 + 100 = 667

311 + 75 + 89 = (311 + 89 + 75 = 400 + 75 = 475

(450 + 329) – 350 = (450 – 350) + 329 = 100 + 329 = 429

279 – (200 + 29) = (279 – 200  29 = 79  29 = 50

321 – (58 + 121) = 321 – 121 – 58 = 200 – 58 = 142

 

Завдання 575

1) Заготівельники першого дня зібрали 28 кг лікарських рослин, а другого — 15 кг. 13 кг рослин здали в аптеку № 1, а решту — в ап­теку № 2. Скільки кілограмів лікарських рослин здали в аптеку № 2?

Короткий запис

Зібрали  28 кг і 15 кг

Здали в аптеку № 1  13 кг

Здали в аптеку № 2  ? 

Розв'язання

Вираз: (а + b) – с

(28 + 15)  13 = 30 (кг) – здали лікарських рослин в аптеку №2

 

2) Заготівельники за зміну зібрали 42 кг лікар­ських рослин: шавлії — 13 кг, а деревію — на 2 кг більше, ніж шавлії. Решту рослин ста­новила ромашка. Скільки кілограмів ромашки зібрали за зміну?

Короткий запис

Всього  42 кг

Шавлії  13 кг

Деревію   ?, на 2 кг більше, ніж шавлії

Ромашки  ? 

Розв'язання

Вираз: а – (b + b + d)

42  – (13 + 2 + 13) = 14 (кг) – зібрали ромашки

 

Завдання 576

Склади задачі за коротким записом. Розв'яжи їх.

1) У парку росло 980 лип, берез і кленів. Скільки окремо росло берез і кленів, якщо лип росло 361 дерево, а лип і берез разом 700 дерев?

Розв'язання

1) _700

     361

     339 (д.)  росло берез

2) _980

     700

     280 (д.)  росло кленів

Відповідь: у парку росло 339 берез і 280 кленів.

2) У парку росла 361 липа. Разом лип і берез росло 700 дерев, а берез і кленів – 619. Скільки всього дерев росло в парку?

Розв'язання

1) _700

     361

     339 (д.)  росло берез

2) _619

     339

     280 (д.)  росло кленів

3) +700

     280

     980 (д.)

Відповідь: у парку росло 980 дерев

Завдання 577 Натуральні числа

На скільки більше трицифрових чисел, ніж двоцифрових? На 810 чисел

Двоцифрові числа 10, 11, 12, ..., 19 10 чисел

                        20, 21, 22, ..., 29 10 чисел

                              ...

                        90, 91, 92, ..., 99 10 чисел

1) 10 • 9 = 90 (ч.) – двоцифрових чисел

2) 100 • 9 = 900 (ч) – трицифрових чисел                    

3) 900 – 90 = 810 (ч.) – на стільки трицифрових чисел більше, ніж двоцифрових.

 

Завдання 578

Назви чотирицифрове число, що закінчується цифрою 7 і яке менше від числа 1010.

2337 < 2347

 

Завдання 579 Порядок дій 

(234 + 49) – 134 = 234 – 134 + 49 = 100 + 49 = 149

452 – (52 + 300) = 452 – 52 + 300 = 400 + 300 = 700

(181 + 74) – 81 = 181 – 81 + 74 = 100 + 74 = 174

(672 + 85) – 685 = 672  – (685 – 85) = 672 – 600 = 72

 

Завдання 580

У Слави було 200 грн і 100 грн. На покупку конструктора вона витратила 95 грн. Скільки грошей залишилось у Слави?

Розв'язання

1 спосіб

(200 + 100) – 95 = 205 (грн)

2 спосіб

(200 – 95) + 100 = 205 (грн)

3 спосіб

(100 – 95) + 200 = 205 (грн)

Відповідь: у Слави залишилося 205 гривень.

 

Завдання 581 Перший учень називає три числа, наступні за числом 115 237, а потім другий учень називає три числа, попередні до цього числа.

Перший учень називає числа: 115238, 115239, 115240

Другий учень називає числа: 115236, 115235, 115234

 

Завдання 582 Сума розрядних доданків

6835 = 6000 + 800 + 30 + 5

2100 = 2000 + 100

3064 = 3000 + 60 + 4

 

Завдання 583 Додавання

300 + 5 = 305 

602 + 5 = 607

223 + 6 = 229

136 + 5 = 141

986 – 4 = 982

808 – 8 = 800

340 – 2 = 338

312 – 6 = 306

Завдання 584

4283 + 3      

5244 + 9

75887

32578

86975

 

Завдання 585  Віднімання

4705 + 9 = 4714

9705 + 9 = 9714

19 233 + 5 = 19338

29 233 + 5 = 29338

42102 = 4208

14 2102 = 14208

28 6527 = 28645

128 6527 = 128645

Завдання 586

1)

8546 + 9 = 8555 

4486 + 2 = 4488

27 3128 = 27304

85226 = 8516

5644 + 6 = 5650

81782 = 8176

206 1567 = 206149

27534 = 2749

2) Письмове додавання та письмове віднімання

+38606

         4

  38610

+236432

         8

  236440

+343210

          9

  343219

_5211

      2

 5209

_17680

        6

  17674

Завдання 587 

_5300

      4

  5296

_26000

        6

  25994

_399000

         7

  398993

_44000

        4

  43996

Перевірка:

+5296

      4

  5300

+25994

        6

  26000

+398993

         7

  399000

+43996

        4

  44000

Завдання 588

Якщо а = 4, 8, 6, тоді 4200 – а

_4200

      4

 4196

_4200

      8

 4192

_4200

      6

 4194

Якщо b = 1, 3, 9 тоді 199 000 – b

_199000

         1

 198999

_199000

         3

 198997

_199000

         9

  198991

Завдання 589

різниця чисел b і с

b – с

900 – 200 < 1000

сума чисел с і k

с + k

200 + 100 < 1000

Завдання 590

Склади задачі за коротким записом. Розв'яжи їх.

1) Мотоцикліст має подолати 800 км. Першого дня він проїхав 260 км, другого – 70 км. Скільки кілоиетрів йому залишилося проїхати третього дня?
Розв'язання
1) 260 + 70 = 330 (км) – І і ІІ дня
2) 800 – 330 = 470 (км)
Відповідь: третього дня залишилося проїхати 470 кілометрів.

2) Мотоцикліст має подолати 800 км. Першого дня він проїхав 260 км, другого – на 70 км менше, ніж першого. Скільки кілометрів йому залишилося проїхати третього дня?

Розв'язання

1) 260 – 70 = 190 (км) – ІІ дня
2) 260 + 190 = 450 (км) – за І і ІІ день разом
3) 800 – 450 = 350 (км)
Відповідь: залишилося проїхати 470 кілометрів третього дня.

 

Завдання 591

+894

     5

  899

_5136

      6

 5130

_8765

      7

  8758

+4894

      5

  4899

_95136

        6

 95130

_18765

        7

  18758

Завдання 592

Три спортивні школи відвідує 784 учні. Першу школу відвідує 254 учні, другу — на 10 учнів більше, ніж першу. Скільки учнів відвідує третю школу?

Короткий запис

Всього  784 уч.

 254 уч.

II   ? , на 10 уч. більше, ніж I

III  ?

Розв'язання

1) 254 + 10 = 264 (уч.) – відвідує II школу

2) +254

     264

     518 (уч.) – відвідує I та II школи разом

3) _784

     518

     266 (уч.)

Відповідь: 266 учнів відвідує третю школу.

Інші завдання дивись тут...