Інші завдання дивись тут...

Завдання 544 Письмове додавання

35 + 10 = 45

350 + 10 = 360

700 + 10 = 710

125 + 10 = 135

+378

  143

  521

+378

  554

  932

+378

  369

  747

+378

  500

  878

Завдання 545

576 + 0 = 576    0 + 89 = 89     1000 + 0 = 1000   789 + 0 = 789    0 + 0 = 0

 

Завдання 546 Порядок дій

0 + 72 : 9 = 0 + 8 = 8

(146 + 0) • 4 = 0

125 : (5 + 0) = 125 : 5 = 25

 

Завдання 547

Якщо а = 10, тоді 500 – (а + 278) = 500 – (10 + 278) = 500  288 = 212

Якщо а = 100, тоді 500 – (а + 278) = 500 – (100 + 278) = 500  378 = 122

Якщо а = 0, тоді 500 – (а + 278) = 500  (0 + 278) = 500  278 = 222

 

Завдання 548 Рівняння

0 + х = 174

х = 174  0

х = 174

с – 589 = 368

с = 368 + 589

с = 957

900 – а = 184

а = 900  184

а = 716

Завдання 549 Письмове додавання і віднімання:

456 + 189 + 205 = 850 

+456

  189

  645

+645

  205

  850

 

(789 – 367) + (504 – 264) = 662

_789

  367

  422

_504

  264

  240

+422

  240

  662

Завдання 550

Вдо­ма порахували зібрані гриби, і виявилося, що дідусь зібрав 47 грибів, бабуся — 59 грибів, а Аліна — 43 гриби. Склади вираз для знаходження кількості всіх зібраних грибів. Знайди значення цього виразу.

Вираз: 47 + 59 + 43

47 + 59 + 43 = (47 + 43) + 59 = 90 + 57 = 147 (гр.)

 

Завдання 551

Довжина грядки прямокутної форми — 14 м, а її ширина — на 6 м менша. Чверть грядки засадили цибулею. Обчисли площу грядки, засадженої цибулею.

Розв'язання

1) 14 – 6 = 8 (м) – ширина грядки

2) 14 • 8 = 112 (м2) – площа грядки

2) 112 : 4 = (80 + 32) : 4 = 28 (м2)

Відповідь: цибулею засаджено 28 м2 грядки.

 

Завдання 552 Знайди периметр і площу прямокутника.

Коротка схема

Ширина — 4 cм

Довжина — 8 cм

Р — ?

— ?

Розв'язання

Р = (4 + 8) • 2 = 12 • 2 = 24 (см) – периметр прямокутника.

S = 8 • 4 = 32 (cм2) – площа прямокутника.

 

Завдання 553

Бригадир малярів отримав на складі 125 кг білої фарби, 50 кг коричневої і 75 кг блакитної. Склади вираз для знаходження маси отриманої фарби. Знайди значення цього виразу.

Вираз: 125 + 50 + 75

125 + 50 + 75 = 250 (кг)

 

Завдання 554

261 : 9 + 0 = 29 

_261 |  9  

 18      29

 _81

   81

     0

261 : (9 + 0) = 29

_261 |  9  

 18      29

 _81

   81

     0

(138 + 0) • 5 = 690

х 138

      5

   690

138 + 0 • 5 = 138

 

Завдання 555, 556 Письмове додавання перевірили письмовим відніманням

+392

  285

  677

_677

 392

 285

_677

 285

 392

+555

  389

  944

_944

 555

 389 

_944

 389

 555 

+193

  188

  381

 _381

  193

  188

_381

 188

 193 

Завдання 557

_784

  383

  401

_900

    47

  853

_714

  520

  194

_887

 139

 784

6000 + 600 + 6 = 6 606

8000 – 2000 + 2 = 4002

Завдання 558

_789

  590

  199

_900

  678

  222

_402

  199

  203

Завдання 559

Сума трьох доданків — 1000. Перший доданок — 237, другий доданок — 350. Знайди третій доданок.

Розв'язання

1) 237 + 350 = 587 – сума першого і другого доданку

2) 1000 – 587 = 413  третій доданок

 

Завдання 560

Для приготування смородинового напою взяли 100 г смородини, 700 г води, 15 г м'яти й цукор. Усього одержали 840 г напою. Скільки грамів цукру використали для приготування напою?

Розв'язання

1) 100 + 700 + 15 = 815 (г) – смородина вода і м'ята разом

2) 840 – 815 = 25 (г)

Відповідь: для приготування напою використали 25 г цукру.

 

Завдання 561

Є прямокутники зі сторонами: 1 см і 7 см; 2 см і 6 см; 3 см і 5 см; 4 см і 4 см. Обчисли периметр і площу кожного прямокутника. Який із них має найбільшу площу?

1) Р = (7 + 1) • 2 = 16 (см) – периметр першого прямокутника

    S = 7 • 1 = 7 (см2– площа першого прямокутника

2) Р = (6 + 2) • 2 = 16 (см) – периметр другого прямокутника

    S = 6 • 2 = 12 (см2– площа другого прямокутника

3) Р = (5 + 3) • 2 = 30 (см) – периметр третього прямокутника

    S = 5 • 3 = 15 (см2– площа третього прямокутника

4) Р = (4 + 4) • 2 = 16 (см) – периметр четвертого прямокутника

    S = 4 • 4 = 16 (см2– площа четвертого прямокутника

Відповідь: найбільшу площу має чотирикутник зі сторонами 4 см і 4 см.

 

Завдання 562

Відстань між містами становить 235 км. Із цих міст назустріч один одному виїхали два байкери. Один із них проїхав до зустрічі 128 км. Яку відстань проїхав до зустрічі інший байкер?

Розв'язання

_235

  128

  107 (км)

Відповідь: інший байкер до зустрічі проїхав 107 кілометри.

 

Завдання 563

Якщо с=188, тоді 567 – 188 = 379

_567

 188

 379

Якщо с=300, тоді 567 – 300 = 267

_567

  300

  267

Якщо с=409, тоді 567 – 409 = 158

_567

  409

  158

Завдання 564

Спортивний комплекс за тиждень відвідали 540 спортсменів. Із них 150 футболістів, 180 баскетболістів, а решта — легкоатле­ти. Скільки легкоатлетів відвідали спортивний комплекс за тиждень?

Розв'язання

I спосіб

540 – (150 + 180) = 210

II спосіб

540 – 150 – 180 = 21

III спосіб

540 – 180 – 150 = 210

Відповідь: 210 легкоатлетів.

2) Віднімання суми від числа:

а – (b + c) = а – b – c

а – (b + c) = а – c – b

 

Завдання 565

700 – (500 + 75) = 700 – 500 – 75 = 200 – 75 = 125

675 – (140 + 35) = 675 – 35 – 140 = 640 – 140 = 500

650 – (120 + 50) = 650 – 50 – 120 = 600 – 120 = 480

Завдання 566

Якщо а = 144, b = 30, тоді 344 – (а + b) = 344 – (144 + 30) = 344 – 144 – 30 = 170

Якщо а = 67, b = 44, тоді 344 – (а + b) = 344 – (67 + 44) = 344 – 44 – 67 = 233

Якщо а = 33, b = 67, тоді 344 – (а + b) = 344 – (33 + 67) = 344 – 100 = 244

 

Завдання 567

У легкоатлетичних змаганнях зі стрибків бра­ло участь 47 спортсменів. У висоту стрибало 14 спортсменів, у довжину — 17 спортсменів. Решта спортсменів стрибала із жердиною. Склади вираз для знаходження кількості спортс­менів, які стрибали із жердиною. Знайди зна­чення цього виразу.

Розв'язання

Вираз: 47 – (14 + 17)

47 – (14 + 17) = 47 – 17 – 14 = 16 (сп.)

 

Завдання 568

1) На овочевій базі було 410 ц картоплі. Для ма­газину відвантажили 149 ц. Скільки центнерів картоплі залишилося на базі?

а – b

2) На складі було 496 т паперу. На видання ре­кламної газети витратили 175 т паперу, а на ви­дання дитячого журналу — 190 т. Скільки тонн паперу залишилося на складі?

а – (b + с)

3) На теплоході було 258 пасажирів. На першій зупинці зійшло 98 осіб, а на другій — 45 жінок і 40 чоловіків. Скільки пасажирів залишилося на теплоході?

а – (b + с + d)

 

Завдання 569

Довжина прямокутника — 8 см. Це вдвічі більше, ніж його ширина. Побудуй такий прямокутник. Обчисли його периметр і площу.

Коротка схема
Довжина – 8 см
Ширина – ?, в 2 р. менша, ніж довжина
Р – ? 
S – ?
Розв'язання
1) 8 : 2 = 4 (см) – ширина
2) (8 + 4) • 2 = 24 (см) – периметр
3) 8 • 4 = 32 (см2) – площа

Завдання 570

Знайди площу кожної ділянки, скориставшись планом. 

Кріп

3 м • 3 м

Салат

(8 – 3) м • 1 м

Зелена цибуля

(8 – 3) м • (3 – 1) м

• 3 = 9 (м2) – ділянка кропу

(8 - 3)  • 1 = 5 (м2– ділянка cалату

(8 - 3) • (3 – 1) = 10 (м2– ділянка зеленої цибулі

2) Яка ділянка має найбільшу площу? Ділянка зеленої цибулі

 

Завдання 571

Водій залив у порожній бак автомобіля 115 л пального. До обіду він використав 47 л пально­го, а після обіду — 55 л. Скільки літрів пального залишилось у баку?

Розв'язання
1) 47 + 55 = 102 (л) – використав
2) 115 – 102 = 13 (л)
Відповідь: у баку залишилось 13 літрів пального.
 

Завдання 572

677 – 249 = 428

780 – 345 – 284 = 151

780 – (345 – 284) = 719

_677

 249

 428 

 _780

  345

  435

_435

  284

  151 

_345

  284

    61 

 _780

    61

   719

Інші завдання дивись тут...

  • Тетяна
    В номері 562(1 частина) відповідь має бути 107,а у вас 104. ----------------------- Дякуємо.
    26 листопада 2023 11:35