Інші завдання дивись тут...

Завдання 544

35 + 10 = 45

350 + 10 = 360

700 + 10 = 710

125 + 10 = 135

+378

  143

+378

  554

+378

  369

+378

  500

Завдання 545

576 + 0 = 576    0 + 89 = 89     1000 + 0 = 1000   789 + 0 = 789    0 + 0 = 0

 

Завдання 546 Порядок дій

0 + 72 : 9 =

(146 + 0) • 4 =

125 : (5 + 0) =

 

Завдання 547

Якщо а = 10, тоді 500 – (а + 278) =

Якщо а = 100, тоді 500 – (а + 278) =

Якщо а = 0, тоді 500 – (а + 278) =

 

Завдання 548 Рівняння

0 + х = 174

с – 589 = 368

900 – а = 184

Завдання 549

456 + 189 + 205 =

(789 – 367) + (504 – 264) =

 

Завдання 550 Вдо­ма порахували зібрані гриби, і виявилося, що дідусь зібрав 47 грибів, бабуся — 59 грибів, а Аліна — 43 гриби. Склади вираз для знаходження кількості всіх зібраних грибів. Знайди значення цього виразу.

 

Завдання 551 Довжина грядки прямокутної форми — 14 м, а її ширина — на 6 м менша. Чверть грядки засадили цибулею. Обчисли площу грядки, засадженої цибулею.

 

Завдання 552 Знайди периметр і площу прямокутника.

 

Завдання 553

Бригадир малярів отримав на складі 125 кг білої фарби, 50 кг коричневої і 75 кг блакитної. Склади вираз для знаходження маси отриманої фарби. Знайди значення цього виразу.

 

Завдання 554

261 : 9 + 0 =

261 : (9 + 0) =

(138 + 0) • 5 =

138 + 0 • 5 =

 

Завдання 555, 556 Письмове додавання перевірили письмовим відніманням

+392

  285

  677

_677

 392

 285

_677

 285

 392

+555

  389

 

 

+193

  188

 

 

Завдання 557

_784

  383

_900

   47

_714

  520

_887

 139

6000 + 600 + 6 = 6 606

8000 – 2000 + 2 = 4002

Завдання 558

_789

  590

_900

  678

_402

  199

Завдання 559  Сума трьох доданків — 1000. Перший доданок — 237, другий доданок — 350. Знайди третій доданок.

 

Завдання 560

Для приготування смородинового напою взяли 100 г смородини, 700 г води, 15 г м'яти й цукор. Усього одержали 840 г напою. Скільки грамів цукру використали для приготування напою?

 

Завдання 561 Є прямокутники зі сторонами: 1 см і 7 см; 2 см і 6 см; 3 см і 5 см; 4 см і 4 см. Обчисли периметр і площу кожного прямокутника. Який із них має найбільшу площу?

 

Завдання 562

Відстань між містами становить 235 км. Із цих міст назустріч один одному виїхали два байкери. Один із них проїхав до зустрічі 128 км. Яку відстань проїхав до зустрічі інший байкер?

 

Завдання 563

_567

 188

_567

 300

_567

 409

Завдання 564

Спортивний комплекс за тиждень відвідали 540 спортсменів. Із них 150 футболістів, 180 баскетболістів, а решта — легкоатле­ти. Скільки легкоатлетів відвідали спортивний комплекс за тиждень?

Розв'язання

I спосіб

540 – (150 + 180) = 210

II спосіб

540 – 150 – 180 = 21

III спосіб

540 – 180 – 150 = 210

Відповідь: 210 легкоатлетів.

2) Віднімання суми від числа:

а – (b + c) = а – b – c

а – (b + c) = а – c – b

 

Завдання 565

700 – (500 + 75) = 700 – 500 – 75 =

675 – (140 + 35) = 675 – 35 – 140 =

650 – (120 + 50) = 650 – 50 – 120 =

 

Завдання 566

Якщо а = 144, b = 30, тоді 344 – (а + b) =

Якщо а = 67, b = 44, тоді 344 – (а + b) =

Якщо а = 33, b = 67, тоді 344 – (а + b) =

 

Завдання 567

У легкоатлетичних змаганнях зі стрибків бра­ло участь 47 спортсменів. У висоту стрибало 14 спортсменів, у довжину — 17 спортсменів. Решта спортсменів стрибала із жердиною. Склади вираз для знаходження кількості спортс­менів, які стрибали із жердиною. Знайди зна­чення цього виразу.

 

Завдання 568

1) На овочевій базі було 410 ц картоплі. Для ма­газину відвантажили 149 ц. Скільки центнерів картоплі залишилося на базі?

а – b

2) На складі було 496 т паперу. На видання ре­кламної газети витратили 175 т паперу, а на ви­дання дитячого журналу — 190 т. Скільки тонн паперу залишилося на складі?

а – (b + с)

3) На теплоході було 258 пасажирів. На першій зупинці зійшло 98 осіб, а на другій — 45 жінок і 40 чоловіків. Скільки пасажирів залишилося на теплоході?

а – (b + с + d)

 

Завдання 569 Довжина прямокутника — 8 см. Це вдвічі більше, ніж його ширина. Побудуй такий прямокутник. Обчисли його периметр і площу.

 

Завдання 570 Знайди площу кожної ділянки, скориставшись планом. Яка ділянка має найбільшу площу?

Кріп

3 м • 3 м

Салат

(8 – 3) м • 1 м

Зелена цибуля

(8 – 3) м • (3 – 1) м

 

Завдання 571

Водій залив у порожній бак автомобіля 115 л пального. До обіду він використав 47 л пально­го, а після обіду — 55 л. Скільки літрів пального залишилось у баку?

 

Завдання 572

677 – 249 =

780 – 345 – 284 =

780 – (345 – 284) =

 

 

 

 

 

 

 

Інші завдання дивись тут...