Інші завдання дивись тут...

Завдання 53 Одиниці вимірювання

15 грн = 1500 коп.

250 грн = 25000 коп.

59 грн 50 коп. = 5950 коп.

115 грн 40 коп. = 11540 коп.

Завдання 54, 55 Дії з величинами

х 8 грн 30 коп.

          9       

 74 грн 70 коп.

х 15 грн 50 коп.

           7       

 108 грн 50 коп.

х 145 грн 40 коп.

             5      

  727 грн 00 коп.

х 204 грн 90 коп.

             3       

   614 грн 70 коп.

Завдання 56

Назва товару

Ціна за 1 кг

Кількість

Вартість

Цукерки

127 грн 90 коп.

3 кг

х 127 грн 90 коп.

             3       

  383 грн 70 коп.

Печиво

88 грн 50 коп.

2 кг

х 88 грн 50 коп.

            2       

  177 грн 00 коп.

Вафлі

67 грн 30 коп.

2 кг

х 67 грн 30 коп.

            2       

 134 грн 60 коп.

Усього

+ 383 грн 70 коп.

   177 грн 00 коп

   134 грн 60 коп.

   695 грн 30 коп.

Завдання 57

1) За 1 м тасьми заплатили 9 грн 80 коп. Скільки треба заплатити за 3 м тасьми? за 6 м? за 10 м?

Короткий запис

1 м  9 грн 80 коп

3 м  ?, 6 м  ?, 10 м  ?

Розв'язання

1) х 9 грн 80 коп.

              3      

     29 грн 40 коп. – треба заплатити за 1 м тасьми

2) х 9 грн 80 коп.

              6      

    58 грн 80 коп. – треба заплатити за 6 м тасьми

3) х 9 грн 80 коп.

             10     

    98 грн 00 коп. – треба заплатити за 10 м тасьми

2) 1 кг масла коштує 189 грн 50 коп. Скільки коштує 2 кг масла? 4 кг?

Короткий запис

1 кг  189 грн 50 коп

2 кг  ?, 4 кг  ?

Розв'язання

1) х 189 грн 50 коп.

                 2     

      378 грн 100 коп.

      379 грн – коштує 2 кг масла

2) х 189 грн 50 коп.

                 4     

      756 грн 200 коп.

      758 грн – коштує 4 кг масла

Завдання 58

Для бібліотеки купили 9 столів по 1872 грн за кожний. Яка вартість усієї покупки?

Розв'язання

х 1872 

       9

 16848 (грн)

Відповідь: вартість покупки 16848 гривень.

 

Завдання 59

Якщо х = 7, тоді 564 • 4 + 3006 • х = 564 • 4 + 3006 • 7 = 23298

Якщо х = 9, тоді 564 • 4 + 3006 • х = 564 • 4 + 3006 • 9 = 29310

х 564

     4

 2256

х 3006

       7

 21042

+  2256

  21042

  23298

х 3006

       9

 27054

+  2256

  27054

  29310

Завдання 60

Дріт завдовжки 84 м розрізали на два шматки так, щоб один із них був у 5 разів довший за ін­ший. Знайди довжину кожного шматка дроту.

Скільки рівних частин утворилося? Шість. 

Як знайти довжину однієї частини дроту? Довжину цілого дроту поділити на 6 частин.

1) 84 : 6 = 14 (м) – довжина першого шматка

2) 14 • 5 = 70 (м) – довжина другого шматка

Відповідь: довжина першого шматка 14 метрів, а другого  70 метрів.

 

Завдання 61

1) Знайди периметр трикутника АВС.

РABC = 3 см 4 мм + 3 см 4 мм + 4 см = 10 см 8 мм

2) Знайди периметри трикутників ABD і DBC та порівняй їх.

РABD= 3 см 4 мм + 2 см + 2 см 5 мм = 7 см 9 мм

РDBC = 3 см 4 мм + 2 см + 2 см 5 мм = 7 см 9 мм

Їхні периметри однакові

 

Завдання 62

На автобусний рейс продали 9 квитків по ціні 270 грн і 6 квитків по ціні 205 грн 70 коп. На яку суму продали квитків на цей рейс?

Ціна

Кількість

Вартість

270 грн

9

 ?

?

205 грн 70 коп.

6

 ?

Розв'язання

1) х 270

       9 

    2430 (грн) – заплатили за 9 квитків

2) х 205 грн 70 коп.

                 6      

    1234 грн 20 коп. – заплатили за 6 квитків

3) + 2430 грн 00 коп.

      1234 грн 20 коп.

      3664 грн 20 коп.

Відповідь: на цей рейс продали квитків на 3664 грн 20 коп.

Завдання 63

115 грн 80 коп. • 7 = 810 грн 60 коп.

216 грн 20 коп. • 4 + 321 грн 70 коп. = 1186 грн 50 коп.

х 115 грн 80 коп.

             7       

  810 грн 60 коп.

х 216 грн 20 коп.

             4       

  864 грн 80 коп.

+ 864 грн 80 коп.

   321 грн 70 коп.

 1186 грн 50 коп.

 

Завдання 64 Одиниці вимірювання

6 км = 6000 м

42 км = 42000 м

58 км 210 м = 58210 м

15 км 4 м = 15004 м

Завдання 65, 66 Дії з величинами

х 10 км 010 м

            4   

  40 км  40 м

х 30 м 3 дм

         3    

  90 м 9 дм

х 21 м 05 см

           3   

  63 м 15 см

х 102 м 20 см

           4     

   408 м 80 см

Завдання 67

х 4 м 88 см

         5   

 24 м 40 см

х 25 м 8 дм

         9     

 232 м 2 дм

х 116 км 300 м

            3     

  348 км 900 м

х 15 м 06 см

           9   

 135 м 54 см

х 30 м 9 дм

          7   

 216 м 3 дм

х 140 км 241 м

              2   

  280 км 482 м

Завдання 68  Порядок дій

27 м 55 см • 4 + 6 м 45 см • 2 – 70 м 80 см = 52 м 30 см

5 м 6 дм • 6 + 5 м 7 дм – 2 м 7 дм • 2 = 33 м 9 дм

х 27 м 55 см

           4    

 110 м 20 см

х 6 м 45 см

         2   

 12 м 90 см

+ 110 м 20 см

    12 м 90 см

   123 м 10 см

_123 м 10 см

   70 м 80 см

   52 м 30 см 

х 5 м 6 дм

        6     

 33 м 6 дм

х 2 м 7 дм

        2   

  5 м 4 дм

+ 33 м 6 дм

    5 м 7 дм

   39 м 3 дм

_ 39 м 3 дм

    5 м 4 дм

   33 м 9 дм

Завдання 69

На виготовлення однієї сукні для танців вико­ристовують 7 м 80 см стрічки. У танцювальному колективі — 8 дівчаток. Скільки метрів стрічки використають для виготовлення суконь для них?

Короткий запис

1 с. — 7 м 80 см

9 с. — ?

Розв'язання

х 7 м 80 см

        8     

 62 м 40 см

Відповідь: використають 62 м 40 см стрічки для виготовлення суконь.

 

Завдання 70

Знайди площу ділянки прямокутної форми, якщо її довжина дорівнює 38 м, а ширина — 9 м.

Розв'язання

х 38
    9
 342 (м2)

Відповідь: площа прямокутної ділянки 342 м2.

 

Завдання 71

Мотузку перерізали на дві частини так, що пер­ша частина стала в 4 рази довша за другу. Чому дорівнює довжина кожної частини мотузки, якщо перша частина на 18 м довша за другу?

Розв'язання

1) 18 : 3 = 6 (м)  припадає на 1 частину, або довжина другої мотузки

2) 6 • 4 = 24 (м)

Відповідь: довжина першої мотузки 24 метрів, а другої — 6 метрів.

 

Завдання 72

На оздоблення однієї занавіски використову­ють 8 м 40 см тасьми, а на оздоблення одного покривала — 3 м 65 см. Пошили 6 занавісок і 8 покривал. Скільки тасьми використали?

Виріб

На 1 виріб

Кількість

Використали

Занавіски

8 м 40 см

6

 ?

?

Покривала

3 м 65 см

8

 ?

Розв'язання

1) х 8 м 40 см

            6    

     50 м 40 см – на занавіски

2) х 3 м 65 см

            8    

    29 м 20 см – на покривала

3) + 50 м 40 см

      29 м 20 см

      79 м 60 см

Відповідь: використали 79 м 60 см тасьми.

Завдання 73

х 8 м 5 дм

        6    

 51 м 0 дм

х 47 дм 2 см

           3    

 141 дм 6 см

х 151 км 020 м

              10  

 1510 км 200 м

х 6 км 700 м

         9     

 60 км 300 м

Інші завдання дивись тут...