Інші завдання дивись тут...

Завдання 24 Множення

21 • 3 = (20 + 1) • 3 =

26 • 2 =

33 • 3 =

42 • 2 =

19 • 6 = (20 – 1) • 6 =

17 • 5 =

48 • 2 =

36 • 2 =

 

Завдання 25, 26, 27 Письмове множення

х285

     3

х3285

      3

х155

     4

х3155

      4

х244

     3

х12244

        3

х485

     2

х11485

        2

Завдання 28

Ціна

Кількість

Вартість

?

а : b

а

b

Завдання 29

1)

Ціна олівця

Кількість

Вартість

?

8

40 грн

у 2 рази більша

8

?

2)

Ціна зошита

Кількість

Вартість

?

5

50 грн

у 2 рази більша

5

?

2) Як зміниться вартість покупки, якщо кількість товару не зміниться, а ціна збільшиться у 2 рази? Вартість покупки збільшиться у 2 рази.

 

Завдання 30 Площа першої грядки прямокутної форми становить 40 м2, а її ширина — 5 м. Яка площа другої грядки, якщо її ширина така сама, але вона довша за першу грядку вдвічі?

1) 40 : 5 = 8 (см) – довжина прямокутної грядки

2) 5 • 2 = 10 (см) – ширина другої грядки

3) S = 8 • 10 = 80 (м2) – площа другої грядки

Поміркуй, чи треба знаходити довжину прямо­кутника. Не важливо знаходити довжину прямокутника, бо

S = (а • 2) • 5 = (а • 5) • 2 = 40 • 2 = 80 (м2) – площа другої грядки

 

Завдання 31

3342 • 2 – 5798 =

3251 + 4 • 1222 =

 

 

 

 

564 + 3002 • 3 =

15 211 – 211 • 4 =

 

 

 

 

Завдання 32  Площа першого прямокутника становить 24 дм2, а його довжина — 6 дм. Яка площа другого прямокутника, якщо його довжина така сама, а ширина — удвічі менша, ніж ширина першого

прямокутника?

 

Завдання 33

105 • 5 =

25 • 3 =

303 • 3 =

403 • 2 =

503 • 2 =

 

Завдання 34, 35

х404

     7

х706

     8

х902

     2

х508

     8

х1204

       5

х3009

      6

х6009

      7

х22005

        6

Завдання 36 Знайди добутки чисел 3007 і 6 та 30 007 і 6. Який добуток більший? На скільки більший?

х30007

        6

180042

х3007

       6

18042

_180042

   18042

 162000

Завдання 37

(11 372 – 8371) • 3 – (10 969 – 8768) • 2 =

507 • 3 + 809 • 2 – 1150 =

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 38

Довжина лісопосадки — 408 м, а її ширина — 8 м. Знайди площу лісопосадки.

 

Завдання 39 Рівняння

b : 7 = 304

с : 3 = 12 005

а : 9 = 1206

Завдання 40

Для туристів купили 4 казанки на суму 820 грн і 8 фляг для води. Скільки гривень заплатили за всі фляги, якщо ціна однієї фляги у 5 разів менша, ніж ціна казанка?

Назва

Ціна

Кількість

Вартість

казанок

?

4

820 грн

фляга

у 5 разів менша

8

?

Завдання 41

2105 • 6 + 21 005 • 6 – 130502 =

13079 • 3 – 507 • 8 + 3005 =

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 42 У відділі канцтоварів було 108 гумок за ціною 4 грн і 204 олівці. Яка загальна вартість цього товару, якщо ціна олівця у 2 рази більша, ніж ціна гумки?

 

Завдання 43

3 • 10 = 30   5 • 100 = 500    45 • 10 = 450    67 • 10 = 670    235 • 100 = 23500

 

Завдання 44, 45

х3245

      60

х183

     300

х74

   5000

х2078

      90

Завдання 46, 47

х15000

   7

х16030

       4

х30180

       6

х20080

       5

х48000

   5

х37500

     4

х87000

   5

х31500

     4

Завдання 48

Суму чисел 1 314 і 2 686 збільшити у 8 разів.

(1 314 + 2 686) • 8 = 4 000 • 8 = 32 000

Добуток чисел 7 200 і 5 зменшити на 6 000.

(7 200 • 5) – 6 000 = 36 000 – 6 000 = 30 000

Число 100 000 зменшити на добуток чисел 12 100 і 8.

100 000 – (12 100 • 8) = 100 000 – 96 800 = 3 200

 

Завдання 49

Для приготування бетону треба взяти 1 частину цементу, 2 частини піску й 4 частини щебеню. Яку масу окремо піску та щебеню потрібно взяти для приготування бетону, якщо є 700 кг цементу?

 

Завдання 50

Для приготування вишневого джему беруть 4 частини вишень, 2 частини смородини і 3 час­тини цукру. Яку масу окремо цукру і смородини потрібно взяти, якщо є 8 кг вишень? Якою буде загальна маса суміші?

 

Завдання 51

х23100

     4

х13950

       5

х728080

        2

х370500

      3

х4205

       6

х8031

       8

х53021

        5

х60028

        5

Завдання 52

Першого місяця в пекарні використали 560 ц борошна, другого — у 2 рази більше, ніж першо­го, а третього — на 470 ц менше, ніж другого. Скільки всього центнерів борошна використали в пекарні за три місяці?

Інші завдання дивись тут...