Інші завдання дивись тут...

Завдання 24 Множення

21 • 3 = (20 + 1) • 3 = 60 + 3 = 63

26 • 2 = (20 + 6) • 2 = 40 + 12 = 52

33 • 3 = (30 + 3) • 3 = 90 + 9 = 99

42 • 2 = (40 + 2) • 2 = 80 + 4 = 84

19 • 6 = (10 + 9) • 6 = 60 + 54 = 114

17 • 5 = (10 + 7) • 5 = 50 + 35 = 85

48 • 2 = (40 + 8) • 2 = 80 + 16 = 96

36 • 2 = (30 + 6) • 2 = 60 + 12 = 72

 

Завдання 25, 26, 27 Письмове множення

х 285

     3

  855

х 3285

      3

  9855

х 155

     4

  620

х 3155

       4

 12620

х 244

     3

  732

х 12244

        3

  36732

х 485

     2

  970

х 11485

        2

  22970

Завдання 28

Ціна

Кількість

Вартість

а : b 

а

b

Завдання 29

1) За 8 простих олівців заплатили 40 грн. Скільки треба заплатити за 8 кольорових олівців, якщо їхня ціна в 2 рази більша?

Ціна олівця

Кількість

Вартість

?

8

40 грн

у 2 рази більша

8

?

Розв'язання

1) 40 : 8 = 5 (грн) – ціна простого олівця

2) 5  2 = 10 (грн) – ціна кольорового олівця

3) 10 • 8 = 80 (грн)

Відповідь: за кольорові олівці заплатили 80 гривень.

За 5 зошитів в лінійку заплатили 50 грн. Скільки треба заплатити за 5 зошитів у клітинку, якщо їхня ціна в 2 рази більша?

Ціна зошита

Кількість

Вартість

?

5

50 грн

у 2 рази більша

5

?

Розв'язання

1) 50 : 5 = 10 (грн) – ціна зошита в лінійку

2) 10  2 = 20 (грн) – ціна зошита в клітинку

3) 20  5 = 100 (грн)

Відповідь: за зошити в клітинку заплатили 100 гривень.

2) Як зміниться вартість покупки, якщо кількість товару не зміниться, а ціна збільшиться у 2 рази? Вартість покупки збільшиться у 2 рази.

 

Завдання 30 Площа першої грядки прямокутної форми становить 40 м2, а її ширина — 5 м. Яка площа другої грядки, якщо її ширина така сама, але вона довша за першу грядку вдвічі? 

 

Ширина

Довжина

Площа

I

5 м

?

40 м2

II

5 м

?, у 2 рази довша

?

Розв'язання

1) 40 : 5 = 8 (см) – довжина I грядки

2) 8 • 2 = 16 (см) – довжина II грядки

3) 16 • 5 = 80 (м2)

Відповідь: площа другої ділянки 80 м2.

Поміркуй, чи треба знаходити довжину прямо­кутника. Не треба.

S = (а • 2) • 5 = (а • 5) • 2 = 40 • 2 = 80 (м2)

 

Завдання 31

3342 • 2 – 5798 = 886 

 

х 3342

        2

  6684 

_ 6684

   5798

     886 

3251 + 4 • 1222 = 8139

х 1222

        4

  4888

+ 3251

   4888

   8139

564 + 3002 • 3 = 9570

 

х 3002

        3

  9006

+   564

   9006

   9570

15211 – 211 • 4 = 14367

x 211

      4

  844

_ 15211

      844

   14367

Завдання 32  Площа першого прямокутника становить 24 дм2, а його довжина — 6 дм. Яка площа другого прямокутника, якщо його довжина така сама, а ширина — удвічі менша, ніж ширина першого прямокутника?

 

Ширина

Довжина

Площа

I

?

6 дм

24 дм2

II

?, у 2 рази менша

6 дм

?

Розв'язання

1) 24 : 6 = 4 (дм) – ширина I прямокутника

2) 4 : 2 = 2 (дм) – ширина II прямокутника

3) 6 • 2 = 12 (дм2)

Відповідь: площа другого прямокутника 12 дм2.

Поміркуй, чи треба знаходити ширину прямо­кутника. Не треба

 

Завдання 33

х  105

      5

   525

х 25

    3

  75

х 303

     3

  909 

х 403

     2

  806

х 503

     2

 1006

Завдання 34, 35 Письмове множення

х  404

      7

  2828

х 706

     8

 5648

х 902

     2

 1804 

х 508

     8

 4064

х 1204

       5

  6020

х 3009

       6

 18054

х 6009

       7

 42063

х 22005

        6

 132030

Завдання 36 
Знайди добутки чисел 3007 і 6 та 30 007 і 6. Який добуток більший? На скільки більший?

х 3007

       6

 18042

х 30007

        6

 180042

_ 180042

    18042

  162000

Завдання 37 Порядок дій

(11372 – 8371) • 3 – (10969 – 8768) • 2 = 4601

507 • 3 + 809 • 2 – 1150 = 1989

_ 11372

    8371

    3001

_ 10969

    8768

    2201

х 3001

       3

  9003

х 2201

      2

  4402 

_ 9003

   4402

   4601 

х 507

     3

 1521 

х 809

     2

 1618 

+ 1521

   1618

   3139 

_ 3139

   1150

   1989 

Завдання 38

Довжина лісопосадки — 408 м, а її ширина — 8 м. Знайди площу лісопосадки.

Розв'язання

х 408

     8

 3264 (м2)

Відповідь: площа лісопосадки 3264 м2.

Завдання 39 Рівняння

b : 7 = 304

b = 304 • 7

b = 2128

с : 3 = 12005

с = 12005 • 3

с = 36015

а : 9 = 1206

а = 1206 • 9

а = 10854

х 304

     7

 2128

х 12005

        3

   36015

х 1206

       9

 10854

Завдання 40

Для туристів купили 4 казанки на суму 820 грн і 8 фляг для води. Скільки гривень заплатили за всі фляги, якщо ціна однієї фляги у 5 разів менша, ніж ціна казанка?

Назва

Ціна

Кількість

Вартість

казанок

?

4

820 грн

фляга

?, у 5 разів менша

8

?

Розв'язання

1) 820 : 4 = 205 (грн) – ціна казанка

2) 205 : 5 = 41 (грн) – ціна фляги

3) 41 • 8 = 328 (грн)

Відповідь: за всі фляги заплатили 328 гривень.

 

Завдання 41 Порядок дій

2105 • 6 + 21005 • 6 – 130502 = 8158

13079 • 3 – 507 • 8 + 3005 = 38186

х 2105

       6

 12630

х 21005

        6

 126030 

+  12630

  126030

  138660

_ 138660

  130502

     8158 

х 13079

        3

  39237 

х 507

     8

 4056 

_ 39237

    4056

   35181 

+ 35181

    3005

   38186 

Завдання 42 

У відділі канцтоварів було 108 гумок за ціною 4 грн і 204 олівці. Яка загальна вартість цього товару, якщо ціна олівця у 2 рази більша, ніж ціна гумки?

Товар

Ціна

Кількість

Вартість

Гумок

4 грн

108

?

?

Олівців

?, у 2 рази більша

204

?

Розв'язання

1) 108  4 = 432 (грн) – вартість гумок

2) 4 • 2 = 8 (грн) – ціна олівця

3) 8 • 204 = • (200 + 4) = 1632 (грн) – вартість олівців

4) 432 + 1632 = 2064 (грн)

Відповідь: загальна вартість товару 2064 гривні.

 

Завдання 43

3 • 10 = 30   5 • 100 = 500    45 • 10 = 450    67 • 10 = 670    235 • 100 = 23500

 

Завдання 44, 45

х 3245

       60

 194700

х 183

     300

  54900

х 74

    5000

 370000

х 2078

       90

 187020

Завдання 46, 47

х 15000

    7    

 105000

х 16030

       4 

  64120

х 30180

       6 

 181080

х 20080

       5 

 100400

х 48000

    5    

 240000

х 37500

     4   

 150000

х 87000

    5   

 435000

х 31500

     4   

 126000

Завдання 48

Суму чисел 1314 і 2686 збільшити у 8 разів.

(1314 + 2686) • 8 = 4000 • 8 = 32000

Добуток чисел 7200 і 5 зменшити на 6 000.

(7200 • 5) – 6000 = 36000 – 6000 = 30000

Число 100000 зменшити на добуток чисел 12100 і 8.

100000 – (12100 • 8) = 100000 – 96800 = 3200

 

Завдання 49

Для приготування бетону треба взяти 1 частину цементу, 2 частини піску й 4 частини щебеню. Яку масу окремо піску та щебеню потрібно взяти для приготування бетону, якщо є 700 кг цементу?

Розв'язання

1) 700 • 2 = 1400 (кг) – піску

2) 700 • 4 = 2800 (кг) – щебеню

Відповідь: треба взяти 1400 кілограмів піску і 2800 кілограмів щебеню.

 

Завдання 50

Для приготування вишневого джему беруть 4 частини вишень, 2 частини смородини і 3 час­тини цукру. Яку масу окремо цукру і смородини потрібно взяти, якщо є 8 кг вишень? Якою буде загальна маса суміші?

Розв'язання

1) 8 : 4 = 2 (кг) – припадає на 1 частину

2) 2 • 2 = 4 (кг) – смородини

3) 2 • 3 = 6 (кг) – цукру

4) 8 + 4 + 6 = 18 (кг)

Відповідь: треба взяти 4 кілограми смородини і 6 кілограмів цукру, загальна маса суміші 18 кілограмів.

 

Завдання 51

х 23100

     4   

  92400

х 13950

       5 

  69750

х 728080

        2 

 1456160

х 370500

       3 

 1111500

х 4205

       6

 25230

х 8031

       8

 64248

х 53021

        5

 265105

х 60028

        6

 360168

Завдання 52

Першого місяця в пекарні використали 560 ц борошна, другого — у 2 рази більше, ніж першо­го, а третього — на 470 ц менше, ніж другого. Скільки всього центнерів борошна використали в пекарні за три місяці?

Короткий запис

— 560 ц

II — ?, у 2 рази більше, ніж I

III — ?, на 470 ц менше, ніж II

I, II, III  ?

Розв'язання

1) х 560

       2 

    1120 (ц) – II місяця 

2) _ 1120

       470

       650 (ц) – III місяця

3) +  560

      1120

       650

      2330 (ц)

Відповідь: в пекарні використали 2330 центнерів  борошна.

Інші завдання дивись тут...