Інші завдання дивись тут...

Завдання 74  Одиниці вимірювання

50 кг 160 г = 50160 г

4 т 250 кг = 4250 кг

3 т 8 ц 49 кг = 3849 кг

60 т = 600 ц

6 ц 25 кг = 625 кг

18 ц = 1800 кг

Завдання 75

125 кг • 5 = 625 кг

50 ц • 6 = 300 ц

4 т • 1 = 4 т

41 т • 6 = 246 т

310 кг • 2 = 620 кг

 

Завдання 76, 77 Дії з іменованими числами

2 т 5 ц 21 кг = 2 т 521 кг

х 18 кг 116 г

             3 

  54 кг 348 г

х 2 т 521 кг

          4   

  10 т 84 кг

х 18 ц 95 кг

           5   

   94 ц 75 кг

Завдання 78

Маса одного баскетбольно­го м'яча — 620 г. Спортсмен несе в сітці 7 м'ячів. Яка за­гальна маса цих м'ячів?

Короткий запис

1 м.  620 г

7 м.  ?

Розв'язання

х 620 

    7 

 4340 (г) = 4 кг 340 г

Відповідь: загальна маса цих м'ячів 4 кг 340 г.

 

Завдання 79 Порядок дій

4350 • 4 + 21 = 17400 + 21 = 17421

30 • 2 + 40 = 60 + 40 = 100

105 • 3 – 131 = 315 – 131 = 184

30 • 2 + 40867 + 68 : 34 = 60 + 40867 + 2 = 40929

х 4350

      4 

 17400

х 105

     3

  315

_ 315

   131

   184

+ 40867

       60

   40927

Завдання 80

1) 84 • 8 = 672

(84 : 4) • 8 = (84 • 8) : 4 = 672 : 4 = 168

84 • (8 : 4) = (84 • 8) : 4 = 672 : 4 = 168

(84 : 4) • (8 • 4) = 84 • 8 = 672

2) 72 • 9 = 648

(72 : 3) • 9 = (72 • 9) : 3 = 648 : 3 = 216

72 • (9 : 3) = (72 •  9) : 3 = 648 : 3 = 216

(72 : 3) • (9 • 3) = 72 • 9 = 648

 

Завдання 81

На двох полицях стоїть 78 книжок. На одній по­лиці книжок у 5 разів більше, ніж на іншій. Скіль­ки книжок стоїть на кожній полиці?

Розв’язання

1) 1 + 5 = 6 (ч.) – частин разом

2) 78 : 6 = 13 (кн.) – на одну частину, або на одній полиці

3) 13 • 5 = 65 (кн.) – на другій полиці

Відповідь: на одній полиці стоїть 13 книжок, а на другій  65 книжок.

 

Завдання 82 

Маса одного вагона потяга метро — 31 т 500 кг. Яка маса п'яти таких вагонів?

Короткий запис

1 в.  31 т 500 кг

5 в.  ?

Розв'язання

х 31 т 500 кг 

         5     

 157 т 500 кг

Відповідь: маса п'яти таких вагонів 157 т 500 кг.

 

Завдання 83

х 3 т 056 кг

          8   

 24 т 448 кг

х 6 ц 28 кг

         9   

 56 ц 52 кг

х 27 кг 125 г

             9   

 244 кг 125 г

Завдання 84

(30 + 1) • 7 = 30 • 7 + 1 • 7 = 210 + 7 = 217

(30 – 1) • 7 = 30 • 7 – 1 • 7 = 210 – 7 = 203

98 • 8 = (90 + 8) • 8 = 720 + 64 = 784

39 • 5 = (30 + 9) • 5 = 150 + 45 = 195

43 • 9 = (40 + 3) • 9 = 360 + 27 = 387

71 • 6 = (70 + 1) • 6 = 420 + 6 = 426

 

Завдання 85

х 21245

         6

 127470

х 33459

         7

  234213

х 123231

          4

  492924

х 205030

         4 

   820120

х 5 км 300 м

          2    

 10 км 600 м

х 115 грн 80 коп

             3      

  347 грн 40 коп

Завдання 86

Для приготування варення купили 8 кг цукру по 15 грн за кілограм і 6 кг малини. За всю покупку заплатили 330 грн. Яка ціна малини?

Товар

Ціна

Кількість

Вартість

Цукор

15 грн

8 кг

330 грн

Малина

?

6 кг

Розв’язання

1) 15 • 8 = 120 (грн) – заплатили за цукор

2) 330 120 = 210 (грн) – заплатили за малину

3) 210 : 6 = 35 (грн)

Відповідь: ціна малини 35 гривень.

 

Завдання 87  Сім'я переїхала на нову квартиру й купила меблі: 4 стільці, 2 столи, 2 шафи для одягу й одну книж­кову шафу за вказаними цінами: стілець — 560 грн; стіл — у 4 рази дорожчий, ніж стілець; книжкова шафа — 4630 грн; шафа для одягу — у 2 рази дорожча, ніж книжкова шафа. Яка вартість усієї покупки?

Розв’язання

1) х 560

        4 

     2240 (грн) – вартість стільців або ціна стола

2) х 2240

         2 

      4480 (грн) – вартість столів

3) х 4630

         2 

      9260 (грн) – ціна шафи для одягу

4) х 9260

         2 

    18520 (грн) – вартість шаф для одягу

5) + 2240

      4480

      4630

    18520

    29870 (грн) – загальна вартість.

Відповідь: вартість усієї покупки 29870 гривень.

Завдання 88 Порівняння чисел

500 • 7 + 90 • 7 = 590 • 7

180 • 7 + 180 • 3 = 180 • 10

300 • 9 + 60 • 9 < 390 • 9

244 • 9 + 244 > 240 • 10

 

Завдання 89

8 • 2046 = 4602 • 4 Не є правильною
1056 • 9 < 1560 • 9 Правильна
7200 • 3 = 6 • 3600 Правильна
20570 • 2 205700 • 2 Правильна

 

Завдання 90

1) 1 • 9 + 2 = 9 + 2 = 11

    12 • 9 + 3 = 108 + 3 = 111

    123 • 9 + 4 = 1107 + 4 = 1111

    1234 • 9 + 5 = 11106 + 5 = 11111

9 • 9 + 7 = 81 + 7 = 88

98 • 9 + 6 = 882 + 6 = 888

987 • 9 + 5 = 8883 + 5 = 8888

9876 • 9 + 4 = 88884 + 4 = 88888

2) 2 • 9 + 4 = 18 + 4 = 22

    24 • 9 + 6 = 216 + 6 = 222

    246 • 9 + 8 = 2214 + 8 = 2222

    2469 • 9 + 1 = 22221 + 1 = 22222

Завдання 91 

За вказаними розмірами знайди площу фігури

25 • 10 • 3 + (35 – 25) • 60 = 750 + 10 • 60 = 750 + 600 = 1350 (см2)

 

Завдання 92

40500 – 6008 • 4 + 2742 = 19210 

5700 • 5 + 4088 = 32588

х 6008

       4

 24032

_ 40500

   24032

   16468

+ 2742

 16468

 19210

х 5700

    5   

 28500

+28500

   4088

  32588

30400 + 2014 • 3 – 2014 = 34428

(10000 – 1943) • 3 = 24171

х 2014

       3

  6042

+ 30400

    6042

   36442

_ 36442

    2014

  34428

_10000

   1943

   8057

х 8057

       3

  24171

Завдання 93

Для приготування компоту взяли 600 г суміші сухофруктів, у якій яблука становили 3 частини суміші, вишні — 2 частини, груші — 1 частину. Скільки грамів кожного виду сухофруктів взяли для приготування компоту?

Розв'язання

1) 3 + 2 + 1 = 6 (ч.) – разом частин

2) 600 : 6 = 100 (г)   на 1 частину, або груш

3) 100 • 3 = 300 (г) – яблук

4) 100 • 2 = 200 (г) – вишень

Відповідь: для приготування компоту взяли 300 г яблук, 200 г вишень, 100 г груш.

Інші завдання дивись тут...

  • Оксана
    У завданні 83 в останньому прикладі помилка у відповіді -----> Нема помилки, все правильно.
    25 січня 2024 19:58