Інші завдання дивись тут...

КРОК 72
Завдання 707
Знайди вартість покупки у кожному з випадків, якщо на малюнку зображено 3 решти з 15 000 грн.
15000 – (1000 • 2 + 20 • 2 + 50) = 15000 – (2000 + 40 + 50) = 12910 (грн)
15000 – (1000 • 3 + 20 • 2 + 10 • 3) = 15000 – (3000 + 40 + 30) = 11930 (грн)
15000 – (1000 • 4 + 5 • 4 + 50) = 15000 – (4000 + 20 +  50) = 10930 (грн)
 
Завдання 708
Після того як оплатили покупку вартістю 25 551 грн, на рахунку залишилося 36 240 грн. Скільки гривень було на рахунку спочатку?
Короткий запис
Витратили  25551 грн
Залишилося  36240 грн
Було  ?
Розв'язання
+ 25551
   36240
   61791 (грн)
Відповідь: на  рахунку спочатку  було 61791 гривня.
 
Завдання 709
У двох цистернах було 3650 л води. Якщо з першої перелити 1125 л води в другу, то в ній залишиться 823 л. Скільки літрів води було в кожній цистерні спочатку?
Розв'язання
1) + 1125
        823
       1948 (л)  було в першій цистерні спочатку
2) _ 3650
      1948
      1702 (л)
Відповідь: спочатку в першій цистерній було 1948 літри, а в другій цистерні 1702 літри.
Завдання 710
Комплекти пазлів «Тигр» і «Панда» містять 1780 елементів, а «Тигр» і «Носоріг» — 1575 елементів. Знайди кількість елементів кожного комплекту пазлів, якщо разом у трьох комплектах їх 2677 елементів.
Короткий запис
Разом — 2677 ел.
«Тигр» і «Панда»  1780 ел.
«Тигр» і «Носоріг» — 1575 ел.
«Тигр» — ? «Панда» — «Носоріг» — ?
Розв'язання
1) _ 2677
      1780
       897 (ел.)  пазли «Носоріг» 
2) _ 1575
       897
       678 (ел.)  пазли «Тигр» 
3) _ 1780
       678
      1102 (ел.)  пазли «Панда» 
Відповідь: пазли «Тигр» містять 678 елементів, пазли «Панда» містять  1102 елементи, пазли «Носоріг» містять 897 елементів.
Завдання 711
+ 23520
      260
   23780
+ 145348
     56277
   201625

_ 55750

     150

  55600 

_ 444261

    29185

  415076 

+ 67235
     7171
   74406

+ 560655

   350379

   911034

_ 65657

    6333

  59324

_340523

  111374

  229149

Завдання 712
У двох альбомах на жорсткому диску було 5258 світлин. Коли з першого 1656 світлин перемістили у другий альбом, то кількість світлин у них зрівнялася. Скільки світлин було в кожному альбомі спочатку?
Розв'язання
1) _5258 | 2  

     4        2629 (св.)  стало у кожному альбомі 

    _12

      12

        _5
          4
          18
          18
            0 
2) + 2629
      1656
      4285 (св.)  було спочатку в першому альбомі
3) _ 2629
      1656
       973 (св.)  було спочатку в другому альбомі
Відповідь: в першому альбомі було 4285 світлин, а в другому альбомі 973 світлин.
Завдання 713
Кожна сторона трикутника МРЕ на 1 м 3 дм 4 см більша, ніж відповідна сторона трикутника АВС. Знайди периметр кожного трикутника.
Розв'язання
1 м 3 дм 4 см = 134 см
1)+ 210
     223
     356
     789 (см)  периметр трикутника АВС
2) х 789
         3
     2367 (см)  на стільки збільшиться периметр трикутника MPE
3) +  789
      2367
      3156 (см)  периметр трикутника  MPE
Відповідь: периметр трикутника АВС 789 гривень, периметр трикутника MPE.
КРОК 73
Завдання 714
100  10 + 1000 = 2000
100  11 + 1000 = 2100
100  15 + 1000 = 2500
100  23 + 1000 = 3300
100  45 + 1000 = 5500
100  67 + 1000 = 7700
100  79 + 1000 = 8900
100  88 + 1000 = 9800
1000  1 – 100 = 900
1000  3 – 100 = 2900
1000  4 – 100 = 3900
1000  7 – 100 = 6900
1000  2 – 100 = 1900
1000  5 – 100 = 4900
1000  6 – 100 = 5900
1000  8 – 100 = 7900
Завдання 715
Загін для телят має форму прямокутника. Його ширина 120 м, а довжина у 2 рази більша. Якої довжини потрібен паркан для такого загону.
Короткий запис
Ширина  120 м
Довжина  ?, у 2  рази більше
Периметр  ?
Розв'язання
1) 120 • 2 = 240 (м) – довжина
2) (120 + 240)  2 = 720 (м)
Відповідь: для такого загону потрібен паркан 720 метрів.
 
Завдання 716
х 120
    3 
  360
х 302
     2
  604
х 112
     5
  560
х 184
     5
  360
х 110
    4 
  440
х 302
     3
  306
х 219
     3
  657
х 168
     4
  672
х 265
     3
  795
х 124
     7
  868
Завдання 717
Вагон метро розрахований на 44 сидячих місця та 264 стоячих. Скільки пасажирів за цих умов може поміститися у 2 вагони.
Короткий запис
1  в.  44 м. і 264 м.
2 в.  ?
Розв'язання
1)+ 264
       44
      308 (м.)  місць у вагоні
2) х 308
         2
      616 (м.)
Відповідь: може поміститися 616 пасажирів.
Завдання 718
У класі 33 учні. У кожного учня 25 карток із числами. Скільки карток із числами в учнів?
Короткий  запис
1 уч.  25 к.
33 уч.  ?
Розв'язання
х 33
   25
 165
 66  
 825 (к.)
Відповідь: в учнів 825 карток із числами.
 
Завдання 719
1960 планшетів потрібно роздати порівну в 40 шкіл. Скільки планшетів отримає кожна школа?
Короткий  запис
40 шк.  1960 пл.
1 шк.  ?
Розв'язання
_1960 | 40  

  160     49 (пл.)

  _360

    360

       0
Відповідь: кожна школа отримає 49 планшетів.
Завдання 720
Перше число 14488, друге удвічі менше за перше, а третє — у 4 рази менше за друге. Знайди найменше число.
Короткий запис
— 14488
II  ?, у 2 рази менше, ніж I
III  ?, у 4 рази менше, ніж II
Розв'язання
1) _14488 | 2     

     14        7244  друге число

       _4

         4

         _8
           8
           _8
             8
             0
2) _7244 | 4     

     4        1811  третє число

    _32

      32

        _4
          4
           _4
             4
             0
Відповідь: третє число 1811.
Завдання 721
Без остачі на 2 діляться: 2000, 500, 30670, 2, 60, 560, 4550, 80, 12, 276, 780, 1054, 72004
Без остачі на 5 діляться: 2000, 500, 30670, 60, 560, 805, 4550, 80, 780, 35, 425
Без остачі на 10 діляться: 2000, 500, 30670, 60, 560, 4550, 80, 780
 
Завдання 722 Ділення з остачею
34 : 6 = 5 (ост. 4)
79 : 7 = 11 (ост. 2)
_9128 | 5   

 5        18256

_41

  40

  _12
    10
    _28
      25
        3 (ост.)
_22254 | 8    

 16        2781

 _62

   56

   _65
     64
     _14
        8
        6 (ост.)
_135367 | 9      

   9         15040

  _45

    45

      _36
        36
          _7 
            0
            7 (ост.)
КРОК 74
Завдання 723
У яких одиницях вимірюють:
а) відстань між об’єктами на присадибній ділянці; у метрах (м)
б) відстань між предметами, що лежать на парті; у сантиметрах (см)
в) товщину банківської картки; у міліметрах (мм)
г) відстань між містами? у кілометрах (км)
 
Завдання 724
Календар допомагає орієнтуватися в часі. Поглянь на календар.
Яке сьогодні число, якщо це друга субота квітня? 9 квітня 
Яке число буде через тиждень? 16 квітня (9 + 7 = 16)
Яке число буде через 4 дні? 13 квітня (9 + 4 = 13)
Наступний понеділок. Яке це число? 11 квітня
Який день тижня 26 лютого? Субота
Які числа припадають на останні вихідні лютого? 26 лютого і 27 лютого.
 
Завдання 725 Рівняння
• x – 34 = 76
• x = 76 + 34
• x = 110
x = 110 : 2
x = 55
49 + 5  х = 149
 х = 149 – 49
 х = 100
х = 100 : 5
х = 20
Завдання 726
Побудуй таблицю, в якій укажіть кількість кожної букви, що зображено на малюнку.
А
Б
Д
Р
Г
П
У
О
5
1
2
2
2
2
3
1
3 м + 1 дм = 3 м 1 дм
18 см + 1 дм = 2 дм 8 см
19 мм – 1 см = 9 мм
Завдання 728 
Чи правильно відображено дані таблиці на діаграмі?
ПТ 50  неправильно, бо має бути ПТ 60
 
Завдання 729
Перший робот за 2 год обтесав 70 рейок, а другий за 4 год — 60 рейок. За скільки годин обидва роботи обтешуть 100 рейок?
Короткий запис
 2 год  70 р.
II  4 год  60 р.
Разом  ? год  100 р.
Розв'язання
1) 70 : 2 = 35 (р.) – обтесав I робот за 1 год
2) 60 : 4 = 15 (р.) – обтесав II робот за 1 год
3) 35 + 15 = 50 (р.) – обтесали обидва роботи разом за 1 год
4) 100 : 50 = 2 (год) – обтесали обидва роботи разом за 1 год
Відповідь: за 2 год обидва роботи обтешуть 100 рейок.
 
Завдання 730 Порядок дій
(67 + 345)  234 = 96408
345 + (45 + 11)  66 = 4041 
+  67
  345
  412
х 412
   234
 1648
1236
824   
96408
+ 45
   11
   56
х 56
   66
 336
336 
3696
+  345
  3696
  4041
КРОК 75
Завдання 731 Зменш числа 100, 300, 500, 700, 900 у 20 разів.
100 : 20 = 5
300 : 20 = 15
500 : 20 = 25
700 : 20 = 35
900 : 20 = 45
Завдання 732
Числові вирази
Буквенні вирази
8 – 2
1800 : 9
4 + 0
а + х
m – n
1220 + 3с
а : 5
Завдання 733
20500 – 1 + 0 = 20499
2403 – 2 + 7 = 2408
111870 – 1 – 86 = 111783
89290 + 1 – 30 = 89261
3300 – 0 + 10 = 3310
67460 – 1 – 10 = 67449
Завдання 734
40000 – 9000 : 1 = 40000 – 9000 = 31000
8000 – (110 – 90) = 8000 – 20 = 7980
60  300 – 300 = 18000 – 300 = 17700
1800 – (1200 – 300) = 1800 – 900 = 900
 
Завдання 735 Запиши вирази та обчисли їх значення:
а) дільник 200, а ділене є добутком 10 і 900;
10 • 900 : 200 = 9000 : 200 = 45
б) зменшуване 402 678, а від’ємник є часткою чисел 84 і 7;
402678 – 84 : 7 = 402678 – 12 = 402666
в) частку чисел 8100 і 900 збільшити в 90 разів.
8100 : 900 • 90 = 9 • 90 = 810
 
Завдання 736
9000 + х = 14000
х = 14000 – 9000
x = 5000
у + 3700 = 49300
у = 49300 – 3700
у = 45600
Завдання 737
Запиши вираз, значення якого у 3500 разів більше, ніж значення виразу а + 2. Обчисли значення утвореного виразу, якщо а = 7.
Якщо а = 7, тоді (а + 2) • 3500 = (7 + 2) • 3500 = 9 • 3500 = 31500
 
Завдання 738
Якщо а = 2, тоді (а  7770) : 7 = (2 • 7770) : 7 = 15540 : 7 = 2220
Якщо а = 3, тоді (а  7770) : 7 = (3 • 7770) : 7 = 23310 : 7 = 3330
Якщо а = 30, тоді (а  7770) : 7 = (30 • 7770) : 7 = 233100 : 7 = 33300
 
Завдання 739 Яких значень може набувати кожна змінна?
a : a , якщо а ≠ 0
3 – a, якщо а  будь-яке число
m : n, якщо  будь-яке число, n ≠ 0
 
Завдання 740 Чи завжди правильні рівності?
а – k = а, якщо k = 0
k : k = 1якщо ≠ 0
2 : а = 2якщо а = 1
а  а = аякщо а = 0, а = 1
 
Завдання 741
Якщо а = 1000, с = 5300, тоді
 а + 10  с = • 1000 + 10 • 5300 = 2000 + 53000 = 55000
Якщо а = 110, с = 410, тоді
 а + 10  с = • 110 + 10 • 410 = 220 + 4100 = 4320
Якщо а = 27000, с = 13000, тоді
 а + 10  с = • 27000 + 10 • 13000 = 54000 + 130000 = 184000
Якщо а = 3100, с = 7200, тоді
 а + 10  с = • 3100 + 10 • 7200 = 6200 + 72000 = 78200
Якщо а = 490, с = 610, тоді
 а + 10  с = • 490 + 10 • 610 = 980 + 6100 = 7080
Якщо а = 53, с = 20, тоді
 а + 10  с = • 53 + 10 • 20 = 106 + 200 = 306
 
Завдання  742
У цистерні було 450 л бензину. Скільки літрів бензину вилили, якщо залишилося в ній у 5 разів більше, ніж взяли?
Короткий запис
Було  450 л
Залишилося  ?, у 5 разів більше,  ніж взяли
Взяли  ?
Розв'язання
1) 5 + 1 = 6 (ч.) – було частин
2) 450 : 5 = 75 (л)
Відповідь: вилили 75 л бензину.
 
Завдання 743
11889 : 1 = 11889
_128788 | 2     

 12         64394

   _8

     8

     _7
       6
      _18
        18
          _8
            8
            0
_13860 | 3   

 12       4620

 _18

   18

     _6
       6
       0
_1480 | 4  

 12      370

 _28

   28

     0
_16800 | 7   

 14       2400

 _28

   28

     0
_19800 | 9   

 18       2200

 _18

   18

     0

Інші завдання дивись тут...