Інші завдання дивись тут...

КРОК 76
Завдання 744
Додай на кожну шальку терезів по одній цифрі так, щоб утворилися трицифрові числа, які змінять положення шальок.
139 < 235
553 > 157

235 > 137

Завдання 745
Складіть за зразком із чотирьох заданих цифр чотирицифрові числа, і порівняйте їх у кожній парі.
3147 > 7134
74131374

7431 > 4137

3174 > 1347

1473 > 1437

Завдання 746 Порівняй числа
111777 > 99897
98678 > 78904

800678 < 800687

456789 > 456689

Завдання 747 Назви кілька чисел, які:
— більші за 123110, але менші, ніж 123170; 123120, 123130, 123140, 123150 
— більші за 13027, але менші, ніж 13034; 13028, 13029, 13030, 13031, 13032, 13033
— більші за 196222, але менші, ніж 196227. 196223, 196224, 196225, 196226
 
Завдання 748
Порівняйте значення виразів х  10 і х + 3860, якщо х = 357; х = 400; х = 450.
357  10 < 357 + 3860
  3570           4217 
400  10 < 400 + 3860
  4000           4260

450  10 > 450 + 3860

  4500             4310

Завдання 749
Накресли дві ламані. Одна з них має більшу кількість ланок, а в іншої більша загальна довжина.
 
Завдання 750 Порядок дій
2856 + 32  18 – 6 = 3426
2856 + 32  (18 – 6) = 2856 + 32  12 = 3240 
х 32
  18
256
32  
576
+ 2856
    576
   3432
_ 3432
       6
   3426
х 32
  12
  64
 32 
 384
+ 2856
    384
   3240
КРОК 77
Завдання 751 Рівняння
х  доданок
х + 10 = 25
х = 25 – 10
х = 15 
х зменшуване
х – 12 = 145
х = 145 + 12
х = 157

х - множник

х  12 = 240

х = 240 : 12

х = 20

х  ділене
х : 8 = 12
х = 12 • 8  
х = 96
х від'ємник
287 – х = 191
х = 287 – 191
х = 96

х дільник

160 : х = 8

х = 160 : 8

х = 20

Завдання 752
1) Сума числа х і числа 21 дорівнює 45.
х + 21 = 45
х = 45 – 21
х = 24
2) Добуток чисел а і 3 дорівнює 6.
а • 3 = 6
а = 6 : 3
а = 2
3) Подвоєне число у дорівнює 100.
• у = 100
у = 100 : 2
у = 50
 
Завдання 753
8100 : х = 300
х = 8100 : 300
х = 27
20765 + х = 40000 
х = 40000 – 20765
х = 19235  

93780 – х = 27

x = 93780 – 27

х = 93753

х  160 = 480
х = 480 : 160
х = 3
х  190775 = 120
х = 190775 + 120
х = 190895

12 + х = 100

х = 100 – 12   

х = 88

Завдання 754 Знайдіть розв’язки рівняння
2 + х = 40 : 2
2 + х = 20
х = 20 – 2
х = 18
х  30 – 170 = 100
х  30 = 100 + 170
х  30 = 270
х = 270 : 30
х = 9

4х – 3 = 17

4х = 17 + 3

4х = 20

х = 20 : 4

х = 5

60 : х + 16 = 36

60 : х = 36  16

60 : х = 20

х = 60 : 20

х = 3

36 : х + 7 = 10
36 : х = 10  7
36 : х = 3
х = 36 : 3
х = 12
750 – 80  у = 110
80  у = 750  110
80  у = 640
у = 640 : 80
у = 8

(3 + х) – 4 = 5

3 + х = 5 + 4

3 + х = 9

х = 9 – 3

х = 6

37 + с  4 = 49

с  4 = 49 – 37 

с  4 = 12

с = 12 : 4

с = 3

Завдання 755
Поспішайко задумав деяке число, збільшив його утричі, а потім відняв 1200. У результаті отримав 8700. Яке число задумав Поспішайко?
Розв'язання
х  3 – 1200 = 8700
х  3 = 8700 + 1200
х  3 = 9900
х = 9900 : 3
х = 3300
Відповідь: Поспішайко задумав число 3.
 
Завдання 756 Перевір, чи задовольняють числа 0, 1, 2, 3, 4 і 5 нерівності.
2 + а < 32 : 4
8 – х > 5  3
2 + 0 < 32 : 4 Задовільняє
2 + 1 < 32 : 4 Задовільняє
2 + 2 < 32 : 4 Задовільняє
2 + 3 < 32 : 4 Задовільняє
2 + 4 < 32 : 4 Задовільняє
2 + 5 < 32 : 4 Задовільняє
8 – 0 > 5  3 Не задовільняє
8 – 1 > 5  3 Не задовільняє
8 – 2 > 5  3 Не задовільняє
8 – 3 > 5  3 Не задовільняє
8 – 4 > 5  3 Не задовільняє
8 – 5 > 5  3 Не задовільняє
Завдання 757
Знайди всі значення змінної а, для яких нерівність 12 + а < 16 буде істинною.
Якщо а = 0, 1, 2, 3
 
Завдання 758
(82 : 41 + 39 • 2) : 4 = (2 + 78) : 4 = 80 : 4 = 20
(83  250 – 14918) : 54 = 108
х 83
  250
 415
166  
20750
_ 20750
   14918
     5832
_5832 | 54  

 54       108

 _432

   432

      0
Завдання 759
Фермер поділив ділянку прямокутної форми на 2 частини. На більшій вирішив посіяти гречку, а на меншій — кукурудзу. Знайди площу кожної ділянки.
Розв'язання
1) 38  50 = 1900 (м2– ділянка з гречкою
2) 38  6 = 228 (м2– ділянка з кукурудзою
Відповідь: площа ділянки з гречкою 1900 м2, а з кукурудзою 228 м2.
 
Завдання 760
Який комплект шкарпеток купити вигідніше?
Короткий запис
74 грн — ? грн, по 2 п.
108 грн  ? грн, по 3 п.
Розв'язання
1) 74 : 2 = 37 (грн) – ціна пари шкарпеток першого комплекту 
2) 108 : 3 = 36 (грн) – ціна пари шкарпеток другого комплекту
36 < 37
Відповідь: вихідніше купити другий комплект шкарпеток.
 
КРОК 78 
Завдання 761
Каріна під час тренування бігла зі швидкістю с м/хв спершу по стадіону а м, а потім по дорозі b м. Знайди час, що Каріна витратили на тренування.
a : c + b : c = (a + b) : c (хв)
 
Завдання 762 Рівняння
х  7 = 420 – 280
х  7 = 140
х = 140 : 7
х = 20
х – 247 = 6432 : 32
х – 247 = 201
х = 201 + 247
х = 448
Завдання 763
1) Мрійниця задумала число, відняла від нього 10678 і отримала 3050.
х – 10678 = 3050
х = 3050 + 10678
х = 13728 
Відповідь: Мрійниця задумала число 13728.
2) Поспішайко задумав число, додав до нього 1700 і отримав 30780.

х + 1700 = 30780

х = 30780 – 1700   

х = 29080

Відповідь: Поспішайко задумала число 29080.
3) Андрій задумав число, помножив його на 500 і отримав 60500.
х  500 = 60500
х = 60500 : 500
х = 212
Відповідь: Андрій задумала число 212.
4) Діана задумала число, поділила його на 6660 і отримала 7.

х : 6660 = 7

х = 6660 • 7

х = 46620

Відповідь: Діана задумала число 46620.
 
Завдання 764
(97200 : 36 + 43  1800) : 89 = 900
_97200 | 36   

 72        2700

_252

  252

     0
х 1800
   43   
   54
  72    
  77400
+  2700 
  77400
  80100
_80100 | 89  

  801      900

     0

Завдання 765
Івану а років, а Тарас на с років старший. Запишіть вираз, за допомогою якого можна знайти:
а) скільки років Тарасові; a + c
б) скільки років Тарасові й Івану разом; a + (a + c)
в) у скільки разів Іван молодший, ніж Тарас. (a + c) : a
 
Завдання 766
За 5 кг цукру заплатили х грн, а за 4 кг солі — у грн. На скільки гривень кілограм солі дорожчий за кілограм цукру?
Розв'язання
у : 4 – х : 5 (кг)
Відповідь: на у : 4 – х : 5 кілограм солі дорожчий за кілограм цукру.
 
Завдання 767
На малюнку зображено картину відомої української художниці Марії Примаченко «Українські танцюристи», яка має розміри 612 мм на 858 мм. Розглянь її уважно і встанови, чи є симетричним цей малюнок. Малюнок симетричний відносно вертикальної прямої, проведеної посередині малюнка.
Склади вираз для обчислення периметра картини та обчисли його значення.
Розв'язання
(612 + 858) • 2 = 1470 • 2 = 2940 (мм)
Відповідь: периметр картини 2940 міліметрів.
 
Завдання 768
Човен пройшов а км вниз за течією річки зі швидкістю b км/год, а повернувся назад зі швидкістю с км/год. Який час витратив човен на шлях туди і назад?
Розв'язання
a : b + a : c (год)
Відповідь: човен витратив a : b + a : c годин.