300 : 2 = 150
252 : 4 = 63
400 : 200 = 2
63 : 21 = 3
864 : 4 = 216
462 : 42 = 11
500 : 50 = 10
378 : 18 = 21

Завдання 233 Письмове ділення

_343 | 49  

 343      7

    0

_640 | 5    

 5       128

_14

  10

  _40

    40

      0

_452 | 14  

 42      32

 _32

   28

     4

_864 | 36  

 72      24

_144

  144

     0

Завдання 234, 235

_884 | 26  

 78     34

_104

  104

     0

_864 | 24    

 72       36

_144

  144

     0

_516 | 43  

 43      12

 _86

   86

     4

_912 | 19  

 76      48

_152

  152

     0

Завдання 236

У Поспішайка і Мрійниці було кілька пірамід, як зображено на малюнку, зроблених із лічильних паличок і пластиліну. Скільки таких пірамід слід розібрати, щоб скласти 2 куби?
Короткий запис
12 п.  2 ф.
8 п.  ?
Розв'язання
1) 12  2 = 24 (п.) – потрібно паличок для 2 кубів 
2) 24 : 8 = 3 (п.) – потрібно пірамід
Відповідь: потрібно 3 піраміди.
 
Завдання 237
У парку росли клени, дуби і липи. Усього 240 дерев. Третина з них — клени, а 56 — дуби. Скільки лип росло у парку?
Короткий запис
Усього  240 д.
Клени  ?, 1/3 усього д.
Дубів  56 д.
Лип  ?
Розв'язання
1) 240 : 3 = 80 (д.) – кленів серед дерев
2) 80 + 56 = 136 (д.) – кленів і дубів разом
3) 240  136 = 104 (д.)  – лип серед дерев
Відповідь: у парку росло 104 липи.
 
Завдання 238 Порівняйте значення виразів
17  2 < 96 : 2
92 : 4 = 69 : 3
84 : 3 < 16
23  5 > 27  4

КРОК 31

Завдання 239 Ділення з остачею

37 : 3 = 12 (ост. 1)
37 : = 7 (ост. 2)
37 : = 4 (ост. 1)
37 : = 5 (ост. 2)
37 : = 4 (ост. 5)
37 : = 6 (ост. 1)
37 : = 18 (ост. 1)
35 : 10 = 3 (ост. 5)
75 : 10 = 7 (ост. 5)
66 : 10 = 6 (ост. 6)
57 : 10 = 5 (ост. 7)
48 : 10 = 4 (ост. 8)
39 : 10 = 3 (ост. 9)
21 : 10 = 2 (ост. 1)

Завдання 240

Остача від ділення на число 12 менша 12
Остача від ділення на число 21 менша 21
 
Завдання 241

_550 | 36  

 36      15 

_190

  180

    10 (ост.)

_540 | 36 

 36      15

_180

  180

     0

Крок 31

Завдання 242

_545 | 36  

 36      15 

_185

  180

     5 (ост.)

_557 | 36 

 36      15

_190

  180

    10 (ост.)

_539 | 36 

 36      14

_179

  144

    35 (ост.)

_530 | 36 

 36      14

_170

  144

    26 (ост.)

Завдання 243

Симфіла — одна з найнебезпечніших отруйних багатоніжок. Вона має 12 пар ніг і 3 пари ротових органів. В одному місці під камінням жила група симфіл, які разом мали 864 ноги. Скільки симфіл було у цій групі?
Короткий запис
1 с.  12 п. по 2 н.
? с.  864 н.
Розв'язання
1) 12 • 2 = 24 (н.) – ніг має 1 симфіла
2) 864 : 24 = 36 (с.)
Відповідь: у цій групі було 36 симфіл.
 
Завдання 244
Продовження... Скільки ротових органів мають усі симфіли цієї групи?
Короткий запис
12 н.   3 орг.
864 н. — ?
Розв'язання
1) 12 : 3 = 4 (р.) – у стільки разів менше ротових органів
2) 864 : 4 = 216 (орг.)
Відповідь: усі симфіли цієї групи мають 216 ротових органів.
 
Завдання 245

_89 | 7  

 7    12 

_19

  14

    5 (ост.)

_89 | 22 

 8      4

 _9

   8

   1 (ост.)

_239 | 9 

 18     26

 _59

   54

     5 (ост.)

_239 | 15 

 15      15

 _89

   75

   14 (ост.)

_939 | 100 

  900      9

    39 (ост.)

Завдання 246 Перевірка ділення з остачею.

12 • 7 + 5 = 89
22 • 4 + 1 = 89
26 • 9 + 5 = 239
15 • 15 + 14 = 239
100 • 9 + 39 = 939
 
Завдання 247
Скільки яких канцелярських наборів можна купити за 500 грн? Якою буде решта в кожному випадку?

1) 500 : 41 = 12 (ост. 8)

Відповідь: 12 наборів і 8 грн решти.

2) 500 : 110 = 4 (ост. 60)

Відповідь: 4 набори і 60 грн решти.

3) 500 : 47 = 10 (ост. 30)

Відповідь: 10 наборів і 30 грн решти.

4) 500 : 69 = 7 (ост. 17)

Відповідь: 7 наборів і 17 грн решти.

5) 500 : 61 = 8 (ост. 12)

Відповідь: 8 наборів і 12 грн решти.

_500 | 41

  41    12 

  _90

    82

      8 (ост.)

_500 | 110

  440     4

    60 (ост.)

_500 | 47 

  470   10

    30 (ост.)

_500 | 69 

  483    7

   17 (ост.)

_500 | 61

  488    8

    12 (ост.)

Завдання 248

Для одного класу закупили 5 санітайзерів для очищення рук, а для іншого — 3 такі санітайзери, заплативши на 344 грн менше. Скільки коштує один санітайзер?
Короткий запис
5 с.  ? грн
3 с.  ? грн, на 344 грн менше
1 с.  ? грн 
Розв'язання
1) 5  3 = 2 (с.) – на стільки менше купили санітайзерів
2) 344 : 2 = 172 (грн)
Відповідь: один санітайзер клштує 172 гривні.
 
Завдання 249
Продовження ... Яка вартість усіх санітайзерів для кожного класу?
Короткий запис
1 с.  172 грн
5 с.  ?
3 с.  ?
Розв'язання
1) 172 • 5 = 860 (грн) – заплатили за 5 санітайзерів
2) 172 • 3 = 516 (грн) – заплатили за 3 санітайзери
Відповідь: 860 грн заплатили за санітайзери для одного класу і 516 грн для іншого класу.
 
КРОК 32
Завдання 250
Кожну піцу розрізали на 4 рівні частини. Нижче зображено вартість одного шматка кожного різновиду піци. Встанови ціну кожної цілої піци.
Короткий запис
1 ч.  35 грн
4 ч.  ?
Розв'язання
35 • 4 = 140 (грн)
Відповідь: ціна 140 грн.
Короткий запис
1 ч.  29 грн
4 ч.  ?
Розв'язання
29 • 4 = 116 (грн)
Відповідь: ціна 116 грн.
Короткий запис
1 ч.  42 грн
4 ч.  ?
Розв'язання
42 • 4 = 168 (грн)
Відповідь: ціна 116 грн.

Завдання 251

У книжці 123 сторінки. Міла прочитала третину книжки. Скільки сторінок прочитала Міла?
Розв'язання
123 : 3 = 41 (с.)
Відповідь: Міла прочитала 41 сторінку.
 
Завдання 252
Діана множить число на 3, Поліна додає 2, а Надя віднімає 1. У якій послідовності їм потрібно виконати дії, щоб із трьох отримати 14? Кожен виконує свою дію лише один раз.  (3 + 2)  1 = 14
 
Завдання 253
Прямокутник склали двічі так, що утворився квадрат. Як знайти периметр прямокутника, якщо периметр квадрата 16 см?
Розв'язання
1) 16 : 4 = 4 (см) – сторона квадрата
2) • 3 = 12 (см) – довжина прямокутника
3) (4 + 12) • 2 = 32 (см)
Відповідь: периметр прямокутника 32 см.
 
Завдання 254
Оберіть на власний розсуд замість ** таке двоцифрове число, щоб зручно було виконати дії.
(152 – 520 : 52 4 = (152 – 10)  4 = 142  4 = 568
(12  17 – 80 : 80 2 = (12  17 – 1 2 = (204 – 1 2 = 203  2 = 406
 
Завдання 255
Співробітник магазину «Тканини» проводив опитування клієнтів щодо їхньої переваги до того чи іншого кольору і зробив позначення — 5 осіб, — 4 особи. Колір фігури відповідає улюбленому кольору учасників опитування. Занесіть дані у таблицю і встановіть:
1) Скільки осіб обрали кожен із кольорів?
Червоного кольору: 9  4 + 2  5 = 36 + 10 = 46 осіб
Синього кольору: 6  4 + 3  5 = 24 + 15 = 39 осіб
Жовтого кольору: 2  4 + 5  5 = 8 + 25 = 33 осіб
Зеленого кольору: 4  4 + 2  5 = 16 + 10 = 26 осіб
2) Скільки усього осіб було опитано?
Разом: 46 + 39 + 33 + 26 = 144 особи
 
Завдання 256
З першої ділянки зібрали 185 кг яблук, що на 53 кг менше, ніж зібрали з другої ділянки. Чи вистачить 50 ящиків, щоб усі яблука розкласти у ящики по 9 кг у кожний?
Короткий запис
 185 кг, що на 53 кг менше, ніж з II
II  ?
Разклали  ?, по 9 кг
Розв'язання
1) 185 + 53 = 238 (кг) – зібрали з II ділянки
2) 165 + 238 = 423 (кг) – зібрали з двох ділянок разом
3) 423 : 9 = 47 (ящ.) – потрібно ящиків
47 < 50
Відповідь: вистачить ящиків.
 
Завдання 257
Мишка Муся вийшла з точки М, позначеній на рисунку, і пройшла шлях у такий спосіб:
3 кроки (клітинок) на схід, а потім 4 кроки на північ; 2 кроки на захід, а потім 2 кроки на північ; 6 кроків на схід, а потім 2 кроки на південь. У якій точці перебуває мишка Муся тепер? У точці G
 
КРОК 33
Завдання 258 Установи довжину відрізка АВ.
Б 35 мм
6 см – 2 см 5 мм = 60 мм – 25 мм = 35 мм
 
Завдання 259 Установи хибну рівність.
В 408 : 4 = 12 Кількість цифр у частці має бути 3 (408 : 4 = 102)
 
Завдання 260
Який із поданих виразів має найбільше значення?
А 31  12 = 372
Б 13  29 = 377
В 14  27 = 378
 
Завдання 261
Установи відповідність між частками двох чисел та остачами, що утворюються.
А 71 : 4 = 17 (ост. 3)  ----> 1) 3
Б 155 : 7 = 22 (ост. 1)  ----> 3) 1
В 140 : 11 = 12 (ост. 8)  ----> 2) 8
 
Завдання 262
Установи правильну послідовність дій розв’язування задачі і дай відповідь на запитання задачі. Яка дія зайва? Три однакові штампувальні автомати за 6 хв видають 540 деталей. За скільки хвилин один автомат видає 120 деталей?
2) а) 90 д. : 3 
Зайва дія б) 120 д. : 3 
1) в) 540 д. : 6
3) г) 120 д. : 30 д.
 
Завдання 263
Накресли квадрат, периметр якого дорівнює 26 см.
Розв'язання
26 см = 260 мм
260 : 4 =  65 (мм) = 6 см 5 мм
Креслимо квадрат зі стороною 6 см 5 мм
 
Завдання 264 Письмове множення
х 23
  21
  23
 46 
 483
х 93
    7
 651
х 12
  22
  24
 24 
 264
х 42
  23
 126
 84 
 966
х 18
  37
 126
 54 
 666
х 14
  51
  14
 70 
 714

Завдання 265

_384 | 6 

 36     64

 _24

   24

     0

_536 | 4   

 4       134

_13

  12

  _16

    16

      0

_495 | 5  

 45      99

 _45

   45

     0

_588 | 3  

 3      196

_28

  27

  _18

    18

      0

Завдання 266 Порядок дій

132 + (728 : 4 – 15  7) : 11 = 139
978 – (324 : 9 + 21  12) : 6 = 930

 

 

 

_728 | 4  

 4      182

_32

  32

    _8

      8

      0

х 15
    7
 105
_ 182
   105
     77

_77 | 11 

 77     7

   0

+ 132

      7

   139

_324 | 9  

 27     36

 _54

   54

     0

х 21
  12
  42
 21 
 252
+  36
  252
  288

_288 | 6  

 24     48

 _48

   48

     0

_978

   48

  930

Завдання 267

У парку росло 56 білих троянд, а рожевих — у 3 рази більше. Решта троянд — жовті, які становили половину білих. Скільки всього троянд росло у парку?
Короткий запис
Білих  56 тр.
Рожевих  ?, у 3 р. більше
Жовтих  ?, половина білих тр.
Разом  ?
Розв'язання
1) 56 • 3 = 168 (тр.) –  рожевих троянд
2) 56 : 2 = 28 (тр.) – білих троянд
3) 56 + 168 + 28 = 252 (тр.)
Відповідь: у парку росло 252 троянди.
 
КРОК 38
Завдання 268
Дитячому садочку волонтери подарували м’які іграшки, спортивний інвентар і настільні ігри. М’яких іграшок було менше, ніж настільних ігор, а спортивного інвентарю стільки ж, як і настільних ігор. На якій діаграмі правильно відображено види подарунків? В
 
Завдання 269
Ірина, Сергій, Андрій і Павлина ходили по опеньки. Ірина із Сергієм разом знайшли стільки грибів, скільки Андрій із Павлиною, а у Ірини з Павлиною опеньок виявилося менше, ніж у Сергія з Андрієм. Павлина знайшла грибів більше, ніж Андрій. Розташуйте імена дітей у порядку зменшення кількості знайдених грибів. Сергій, Павлина, Ірина, Андрій
 
Завдання  270
Знайди периметр кожної фігури.
 
Завдання 271
Найбільше трицифрове число. 710
Найменше трицифрове число. 107
Сума : 710 + 107 = 817. Різниця: 710 – 107 = 603

  • Света
    У вас ошибка.
    4 класс Математика Без №256 -------> Дякуємо. Виправили.
    14 жовтня 2022 12:12