КРОК 79 
Завдання 740 
Назви компоненти і результат дії додавання.
a + b = c, де а доданок, b доданок, с сума
 
Завдання 741 Назви і сформулюй подані закони додавання
(a + b)  с = а  c + b  c — розподільний закон множення відносно додавання
(a + b) + с = а + (b + c) — сполучний закон додавання
 
Завдання 742
Два велосипедисти одночасно виїхали від школи і поїхали у протилежних напрямках. Швидкість велосипедиста 250 м/хв, а велосипедистки 200 м/хв. Яка відстань буде між ними через 10 хвилин?
Короткий запис
v1 = 250 м/хв
t = 10 хв
v2 = 200 м/хв
— ?
Розв’язання
1) 250  10 = 2500 (м)  проїде перший велосипедист за 10 хв.
2) 200  10 = 2000 (км)  проїде другий велосипедист за 10 хв.
3) 2500 + 2000 = 4500 (км)  відстань між велосипедистами через 10 хв.
Відповідь: через 10 хвилин відстань між потягами буде 4500 км.
 
Завдання 743, 744, 745 Письмове додавання
+ 405
    25
   430
+ 70234
   13101
   83335
+ 530234
      3101
   533335
+ 231405
   425123
   656528
+     6708
    722011
    728719

Завдання 746

У трикутнику АВС кути А, В, С  гострі кути.
У трикутнику LMN кут ∠L  прямий гострий гострий.
У трикутнику FNK кут  гострий тупий,  гострий.
 
Завдання 747
Продовження ... Яким (гострокутним, тупокутним чи прямокутним) є кожен із зображених трикутників?
Трикутнику АВС  гострокутнийMLN  прямокутний, FNK  гострокутний
 
КРОК 80
Звдання 748
Назви компоненти і результат дії віднімання.
a – b = c, де а — зменшуване, b — від'ємник, с — різниця
 
Завдання 749
Склади історію «Для чого використовують віднімання?».
 
Завдання 750
Маса синього кита 130 000 кг, а сірого — 27 000 кг. На скільки кілограмів маса синього кита перевищує масу сірого?
Розв’язання
_ 130000
    27000
  103000 (кг)
Відповідь: на 103 000 кг маса синього кита перевищує масу сірого кита.
 
Завдання 751 
_ 678
   515
   163
_ 859
    17
   842

Завдання 752 Письмове віднімання

 

Завдання 753 Знайди решту з 1500 грн за покупку двох предметів.

1500  (430 + 270) = 1500 – 700 = 800
1500  (430 + 97) = 1500 – 527 = 973
1500  (1213 + 270) = 1500 – 1483 = 17
1500  (1213 + 97) = 1500 – 1310 = 190
1500  (270 + 97) = 1500 – 367 = 1133
 
Завдання 754
Продовження ... Скільки грошей потрібно ще додати, щоб купити всі ці предмети?
Розв’язання
1) 430 + 1213 + 270 + 97 = 2010 (грн)  загальна вартість предметів.
2) 2010  1500 = 510 (грн)  треба додати грошей.
Відповідь: потрібно ще додати 510 гривень.
 
Завдання 755
_ 77234
   13101
   64133
_ 543234
  531013
    12221
_ 491465
  251234
  240231
_ 136758
    22015
  114743
Завдання 756
Відстань від Києва до Ханоя 7203 км, а від Києва до Гавани — 9567 км. Яка відстань більша? На скільки кілометрів?
Розв’язання
_ 9567
  7203
  2364 (км)
Відповідь: на 2364 км більша відстань від Києва до Гавани, ніж від Києва до Ханоя.
 
КРОК 81
Завдання 757
Назва кожної фігури: квадрат, конус, куля, трикутник, циліндр, півколо.
Обертанням квадрата можна отримати циліндр, трикутника — конус, півкулі — кулю.
 
Завдання 758 Прочитайте числа
34 234 тридцять чотири тисячі двісті тридцять чотири;
732 642 сімсот тридцять дві тисячі шістсот сорок два;
17 239 сімнадцять тисяч двісті тридцять дев'ять;
723 923  сімсот двадцять три тисячі дев'ятсот двадцять три;
2040 дві тисячі сорок.
Сума найбільшого та найменшого з них: 732 642 + 2040 = 734 682
Різниця найбільшого та найменшого з них: 732 642 – 2040 = 730 602
 
Завдання 759
_ 79234
    3102
  76132
+ 274465
  251234
  525699
_ 867584
    32201
  835383
Завдання 760
Маса ящика з помідорами 11 кг, що на 9 кг перевищує масу порожнього ящика. Знайди масу помідорів у ящику і масу порожнього ящика.
Розв’язання
1) 11  9 = 2 (кг)  маса порожнього ящика.
2) 11  2 = 9 (кг)  маса помідорів у ящику.
Відповідь: 9 кг; 2 кг.
 
Завдання 761
Найвищий хмарочос у світі побудовано в місті Дубай. Його висота становить 828 м, що на 405 м вище за висоту хмарочоса у Чикаго. Яка висота хмарочоса в Чикаго?
Короткий запис
Дубаї  828 м, що на 405 м більше, ніж Чикаго
Чикаго  ?
Розв’язання
_828
  405
  423 (м)
Відповідь: висота хмарочоса в Чікаго 423 метри.
 
Завдання 762
Знайди швидкість руху птахів, якщо: ластівка за 30 с пролетіла 510 м; горобець за 40 с пролетів 320 м; гага за 3 хв пролетіла 4500 м; шпак за 30 с пролетів 500 м.
Розв’язання
1) 510 : 30 = 17 (м/с)  швидкість ластівки.
2) 320 : 40 = 8 (м/с)  швидкість горобця.
3) 4500 : 3 = 1500 (м/хв)  швидкість гаги.
4) 500 : 30 = помилкова відповідь (м/с)  швидкість шпака.
 
Завдання 763
+ 345034
   123711
   468745
_ 534934
   323711
   211223
+   22567
   234121
   256688
+ 567123
    11325
   578448
_123567
   11325
  112242
_722567
   20327
 702240
Завдання 764
На Африканському континенті під систематичним спостереженням перебувають понад 415 100 слонів. Іще більше 121 235 слонів можуть бути не врахованими. Установи приблизну кількість слонів, які проживають в Африці.
Короткий запис
Перебувають  415 100 сл.
Не враховані  121 235 сл.
Разом  ?
Розв’язання
+ 415100
   121235
   536335 (сл.)
Відповідь: в Африці проживають 536335 слонів.
 
Завдання 765
У більшому мурашнику живе 234 458 мурашок, а в меншому 112 340 мурашок. Скільки мурашок живе у двох мурашниках разом? На скільки комах менше живе в меншому мурашнику, ніж у більшому?
Короткий запис
У більшому  234 458 м.
У меншому  112 340 м.
Разом  ?
На скільки  ?
Розв’язання
1) + 234458
      112340
      346798 (к.)  мурашок у двох мурашниках.
2) _ 234458
      112340
      122118 (к.)  на стільки менше комах в меншому мурашнику.
Відповідь: разом 346798 мурашок; на 122118 комах більше.
Завдання 766
Накресли квадрат, периметр якого дорівнює 1 дм. Поділи його на два рівні трикутники. Знайди їх площі.
Розв’язання
1 дм = 100 мм
1) 100 : 4 = 25 (мм) - сторона квадрата.
2) 25 • 25 = 625 (мм2) - площа квадрата.
3) 625 : 2 = помилковий результат (мм2) - площа кожного трикутника.