CТОРІНКА 83

Завдання 1 Ділення з остачею

_354 | 4   

 32     88

 _34

   33

     1 (ост.)

_725 | 8   

  72     90

     5 (ост.)

_926 | 4     

 8       231

_12

  12

    _6

      4

      2 (ост.)

_267 | 5   

  25     53

  _17

    15

    _2 (ост.)

Завдання 2, 3 Письмове ділення

_16422 | 46   

 138       357

 _262

   230

   _322

     322

        0

_2496 | 48   

  240      52

    _96

      96

        0

_2496 | 52   

  208      48

  _416

    416

       0

_3268 | 43  

  301     76

  _258

    258

       0

_3268 | 76  

  304     43

  _218

    218

       0

Завдання 4 Письмове ділення

_15372 | 36   

 144       427

   _97

     72

    _252

      252

         0

_14418 | 27   

 135      534

   _91

     81

    _108

      108

         0

_15792 | 24   

  144      658

   _139

     120

     _192

       192

          0

Завдання 5

На фабриці з виготовлення новорічних іграшок 5696 скляних кульок розклали в коробки по 16 штук у кожну, а 6972 скляні фігурки тва­рин розклали по 28 штук у кожну коробку. Скільки всього коробок знадобилося?

  

У 1 коробці

Кількість коробок

Розклали

Кульки

16 шт.

?

 

5696 к. 

 Фігурки 

28 шт.

?

6972 к.

Розв'язання

Вираз: 5696 : 16 + 6972 : 28 = 356 + 249 = 605 (к.)

Відповідь: знадобилося 605 коробок.

_5696 | 16  

 48       356

 _89

   80

   _96

     96

       0

_6972 | 28  

 56       249

_137

  112

  _252

    252

       0

+ 356

   249

   605

 

СТОРІНКА 84

Завдання 6 Письмове ділення

А.

Б.

_8688| 24 

 72     362

_148

  144

    _48

      48

        0

_10968| 24 

   96    457

  _136

    120

    _168

      168

         0

_17296| 47 

 141     368

 _319

   282

   _376

     376

        0

_9725| 25 

 75     389

_222

  200

  _225

    225

       0

_18753| 57 

 171     329

 _165

   114

   _513

     513

        0

_52266| 62 

 496     843

 _266

   248

   _186

     186

        0

Завдання 7

Троє робітників одержали за роботу 12600 грн. Перший працював 2 дні, другий — 3 дні, а третій — 4 дні. Скільки грошей одержав кож­ний робітник за умови однакової оплати праці?

  

 Оплата за 1 день 

 Кількість днів 

Заробіток

I

Однакова

2

?

12600 грн 

 

II

3

 ? 

 III 

4

?

Розв'язання

1) 2 + 3 + 4 = 9 (дн.) – працювали разом

2) 12600 : 9 = 1400 (грн) – одержували за 1 день

3) 1400  2 = 2800 (грн) – одержав I робітник

4) 1400  3 = 4200 (грн) – одержав II робітник

5) 1400  4 = 5600 (грн) – одержав III робітник

Відповідь: перший робітник одержав 2800 грн, другий  4200 грн, третій — 5600 грн.

Перевірка: 2800 + 4200 + 5600 = 12600 (грн)

 

Завдання 8

Набірниця за 2 год набирає 42 сторінки тексту, а її учень за 6 год — 30 таких сторінок. За скільки годин спільної праці набірниця та її учень разом наберуть 286 сторінок тексту, якщо працюватимуть з такою самою продуктивністю?

Короткий запис

Н.  2 год  42 с.

Уч.  6 год  30 с.

Разом  ? год  286 с.

Розв'язання

1) 42 : 2 = 21 (с.) – I набірниця за 1 год

2) 30 : 6 = 5 (с.) – II набірниця за 1 год

3) 12 + 5 = 26 (c.) – обидві набірниці разом за 1 год

4) 286 : 26 = 11 (год)

Відповідь: за 11 годин разом наберуть 286 сторінок тексту.

 

Завдання 9

Яка площа прямокутника із сторонами 3 м 45 см і 2 м?

Розв'язання

3 м 45 см = 345 см, 2 м = 200 см

х 345

     200

  69000 (см2)

Відповідь: площа прямокутника 69000 см2.

Завдання 10

Пані Наталія упродовж року 12-ту частину своєї щомісячної зар­плати відкладала на відпочинок. Розгляньте таблицю і накресліть у зошиті таку саму, доповніть її відповідними числами. Додавайте кожне наступне число до попереднього, щоб дізнатися суму, яку вдалося відкласти пані Наталії на відпочинок.

Місяць

Квітень

Тра­вень

Чер­вень

Липень

Серпень

Вере­сень

 

Зарплата(грн)

9888

9468

10704

10728

10788

10980

Разом:

1/12 від зарплати (грн)

 824

789 

 892

 894

 899

915

5213 грн

 

 

Місяць

Жовтень

Листопад

Грудень

Січень

Лютий

 

Зарплата(грн)

11736

11592

11340

9468

9576

Разом:

1/12 від зарплати (грн)

 978

 966

945 

789 

798

4476 грн

Усього:

9689 грн

Завдання 11 Письмове ділення

_44620| 46  

 414      970

  _322

    322

       0

_20898| 54 

 162     387

 _469

   432

   _378

     378

        0

_26410| 38 

 228     695

 _361

   342

   _190

     190

        0

_24200| 55 

 220     440

 _220

   220

      0

35620 – 1084 : 4 = 35349

72650 + 56064 : 96 = 73234

_1084| 4  

   8     271

 _28

   28

     _4

       4

        0

_35620

     271

  35349

_56064| 96  

 480      584

 _806

   768

   _384

     384

        0

+ 72650

      584

   73234

 

СТОРІНКА 85

Завдання 1

 

0 : 4 = 0

0 : 36 = 0

0 : 17 = 0

0 : 5 = 0

0 : 82 = 0

0 : 12 = 0

574 – 0 : 82 = 574 – 0 = 574

0 : 17 + 2005 = 0 + 2005 = 2005

Завдання 2 Письмове ділення

_10350| 23  

   92     45

  _115

    115

       0

_3380| 13 

 26     260

 _78

   78

     0

_10350| 45 

   90     230

  _135

    135

       0

_9180| 34  

 68      270

_238

  238

     0

_7140| 51  

 51      140

_204

  204

     0

Завдання 3 Письмове ділення

_32250 | 75 

 300      430

 _225

   225

      0

_8840| 26  

 78      340

_104

  104

     0

Завдання 4 Рівняння

х : 26 = 250

х = 250 • 26

х = 250

х : 17 = 150

х = 150 • 17

х = 2550

х 250

  26

150

50   

6500

х 150

  17

 105

 15   

 2550

Завдання 5 Письмове ділення

А.

Б.

_34060| 13  

  26     2620

  _80

    78

    _26

      26

        0

_181750| 25  

  175     7270

    _67

      50

     _175

       175

          0

_30960| 72 

  288    430

  _216

    216

       0

_6300| 45 

  45    140

 _180

   180

      0

_5670| 27 

  54    210

  _27

    27

      0

_15360| 64 

  128    240

  _256

    256

       0

 

СТОРІНКА 86

Завдання 6

За виконану роботу на будівництві двом робітникам заплатили 1450 грн. Скільки грошей одержав кожний робітник окремо, якщо перший працював 15 год, а другий — 14 год?

  

 Оплата за 1 день 

 Час 

Заробіток

I

Однакова

15 год

?

1450 грн 

 

II

14 год

 ? 

Розв'язання

1) 15 + 14 = 29 (год) – працювали разом

2) 1450 : 29 = 50 (грн) – одержували за 1 день

3) 50  15 = 750 (грн) – одержав I робітник

4) 50  14 = 700 (грн) – одержав II робітник

Відповідь: перший робітник одержав 750 грн, другий робітник  700 грн.

 

Завдання 7 Дії з іменованими числами

43 м 2 дм : 27 = 432 дм : 27 = 16 дм = 1 м 6 дм

18 м 24 см : 76 = 1824 см : 76 = 24 см

13 ц 94 кг : 82 кг = 1394 кг : 82 кг = 17

5 т 625 кг : 45 = 5625 кг : 45 = 125 кг

3 кг 626 г : 98 = 3626 г : 98 = 37 г

7 ц 20 кг : 45 кг = 720 кг : 45 кг = 16

_432 | 27 

  27    16 (дм)

 _162

   162

      0

_1824 | 76 

  152    24 (см)

  _304

    304

       0

_1394 | 82

   82    17

  _574

    574

       0

_5625 | 45 

  45     125 (кг)

 _112

    90

   _225

     225

        0

_3626 | 98 

  294    37 (г)

  _686

    686

       0

_720 | 45 

  45    16

 _270

   270

      0

Завдання 8

За два дні легковик проїхав 880 км, рухаючись із однаковою швид­кістю. Першого дня він їхав 6 год, другого — 5 год. Скільки кіло­метрів долав легковик кожного дня окремо?

 День 

 Швидкість 

Час

Відстань

I

 Однакова 

 

6 год

 ? км 

880 км

 

 II 

5 год

? км

Розв'язання

1) 6 + 5 = 11 (год) – час руху

2) 880 : 11 = 80 (км/год) – швидкість

3) 80  6 = 480 (км) – проїхав I дня

4) 80  5 = 400 (км) – проїхав II дня

Відповідь: легкових проїхав першого дня 480 км і другого дня 400 км.

 

Завдання 9

Довжина саду 120 м, а ширина — на 50 м менша. 8/10 площі саду займають фруктові дерева, а решту — кущі ягід. Яку площу саду займають дерева і кущі окремо?

Короткий запис

Довжина  120 м

Ширина  ?, на 50 м менша

Дерева  8/10 площі саду

Ягоди  ?, решту площі

Розв'язання

Розв'язання

1) 120  50 = 70 (м) – ширина

2) 70 • 120 = 8400 (м2– площа

3) 8400 : 10  8 = 6720 (м2– займають дерева

4) 8400 – 6720 = 1688 2– займають кущі

Відповідь: дерева займають 6720 м2, а кущі — 1688 м2.

 

Завдання 10 Дії з іменованими числами

+ 8 хв 29 с

   6 хв 27 с

  14 хв 56 с

7 год 48 хв

   4 год 55 хв

  11 год 103 хв

  12 год 43 хв

12 діб 9 год

    5 діб 17 год

    6 діб 16 год

15 хв 33 с

    8 хв 40 с

    6 хв 53 с

Завдання 11 Рівняння

х : (900 — 873) = 135

х : 27 = 135

х = 135 • 27

х = 3645

х + 360 = 264 • 203

х + 360 = 53592

х = 53592 — 360

х = 53232

_ 900

   873

     27

х 135

    27

   945

  270 

  3645

х 264

   203

   792

528   

53592

_ 53592

      360

   53232

Завдання 12

56520 : 36 + 7680 : 24 = 1890 

 

_78240 | 24 

  72       3260

  _62

    48

   _144

     144

        0

_56520 | 36   

  36       1570

 _205

   180

   _252

     252

        0

_7680 | 24  

  72      320

  _48

    48

      0

+ 1570

     320

   1890

Інші завдання дивись тут...