Тренувальні вправи до тем розділу 5

Завдання 1 Порівняй дроби з однаковими знаменниками.

3/5 < 4/5, 3/6 < 4/6, 3/8 < 4/8, 3/9 < 4/9

6/7 > 2/7; 3/7 < 4/7; 3/6 > 2/6

 

Завдання 2 Упорядкуй рядки дробів від найбільшого до найменшого.

8/9, 7/9, 6/9, 5/9, 4/9, 3/9, 2/9, 1/9

6/7, 5/7, 4/7, 3/7, 2/7, 1/7

 

Завдання 3

Знайди 4/5 від 2 720  це 2720 : 5 • 4 = 2176

_2720 | 5    

 25       544

 _22

   20

   _20

     20

       0

x 544

     4

 2176

Завдання 4 Знайди:

3/5 від 45  це 45 : 5 • 3 = 9 • 3 = 27

5/8 від 72  це 72 : 8 • 5 = 9 • 5 = 45

6/7 від 21  це 21 : 7 • 6 = 3 • 6 = 18

2/6 від 36  це 36 : 6 • 2 = 6 • 2 = 12

4/10 від 620  це 620 : 10 • 4 = 62 • 4 = 248

 

СТОРІНКА 103

Завдання 5 Знайди:

3/4 від 1424  це 1424 : 4 • 3 = 356 • 3 = 1068

2/5 від 1335  це 1335 : 5 • 2 = 267 • 2 = 534

4/6 від 1644  це 1644 : 6 • 4 = 274 • 4 = 1096

2/8 від 112  це 112 : 8 • 2 = 14 • 2 = 28

 

Завдання 6

Довжина саду 60 м, а ширина — на 20 м менша. 2/6 площі саду займає смородина, а решту — фруктові дерева. Яку площу займають фруктові дерева?

Короткий запис

Довжина  60 м

Ширина  ?, на 20 м менша

Смородина  ?, 2/6 площі

Фруктові дерева  ?, решту

Розв'язання

1) 60  20 = 40 (м) – ширина

2) 6• 40 = 2400 (м2– площа саду

3) 2400 : 6 • 2 = 800 (м2– смородина займає

4) 2400  800 = 1600 2)

Відповідь: фруктові дерева займають 1600 м2.

 

Завдання 7

У Маринки було 75 грн, а у Василька — на 20 грн більше. Маринка витратила 2/5 своїх грошей, а Василько — 4/5. У кого залишилось більше грошей і на скільки?

Короткий запис

У Маринки  75 грн

У Василька  ?, на 20 грн більше

Витратила  ?, 2/5 грошей

Витратив  ?, 4/5 грошей. На скільки більше — ?

Розв'язання

1) 75 : 5 • 2 = 30 (грн) – витратила Маринка

2) 75 – 30 = 45 (грн) – залишилося в Маринки

3) 75 + 20 = 95 (грн) – було у Василька

4) 95 : 5 • 4 = 76 (грн) – витратив Василько

5) 95 – 76 = 19 (грн) – залишилося у Василька

6) 45  19 = 26 (грн)

Відповідь: на 26 грн більше грошей у Василька.

 

Завдання 8

У гаманці було 270 грн. За продукти заплатили 2/3 усіх грошей, а за канцелярське приладдя — 2/6 решти. Скільки грошей залишилось у гаманці?

Короткий запис

Усього  270 грн

За продукти  ?, 2/3 усіх грошей

За приладдя  ?, 2/6 решти

Залишилося  ?

Розв'язання

1) 270 : 3 • 2 = 180 (грн) – за продукти

2) 270 – 180 = 90 (грн) – решта

3) 90 : 6 • 2 = 30 (грн) – за приладдя

4) 180 + 30 = 210 (грн) – за продукти і приладдя разом

5) 270  210 = 60 (грн)

Відповідь: у гаманці залишилося 60 гривень.

 

Завдання 9 Знайди число:

якщо його 2/5 — становлять 24: 24 : 2 • 5 = 60

якщо його 3/7 становлять 456: 456 : 3 • 7 = 1064

якщо його 4/5 становлять 520: 520 : 4 • 5 = 650

якщо його 3/7 становлять 150: 150 : 3 • 7 = 350

 

Завдання 10

Маса порцелянового заварника становить 3/8 кг, а таці під нього — 1/8 кг. Яка загальна маса порцелянового посуду?

Короткий запис

Маса заварника  3/8 кг

Маса таці  1/8 кг

Загальна маса  ?

Розв'язання

1 кг = 1000 г

1) 1000 : 8 • 3 = 125 • 3 = 375 (г) – маса заварника

2) 1000 : 8 • 1 = 125 • 1 = 125 (г) – маса таці

3) 375 + 125 = 500 (г)

Відповідь: маса порцелянового посуду 500 грам.

 

Завдання 11 Письмове множення

х  24

   43

   72

  96 

1032

х 72

  36

 432

216 

2592

х 65

  12

 130

 65 

 780

х 38

  24

 152

 76 

 912

х 43

  16

 258

 43 

 688

х 27

  34

 108

 81 

 918

х 82

  17

 574

 82 

1394

х  36

   42

   72

144 

1512

х 57

  23

 171

114 

1311

Завдання 12

Для дитячого садка купили 12 великих стільців по 84 грн кожний і 23 маленьких стільці по 56 грн. Яка вартість всієї покупки?

Стільці  

Ціна

 Кількість

Загальна вартість

Великі

84 грн

12

 ? грн

? грн

 

Малі

56 грн

 23

 ? грн

Розв'язання

1) х 84

      12

    168

    84 

  1008 (грн) – вартість великих стільців

2) х 56

      23

    168

   112 

   1288 (грн) – вартість маленьких стільців

3) + 1008

      1288

      2296 (грн)

Відповідь: вартість всієї покупки 2296 грн.

Завдання 13

У вантажівку завантажили 5 мішків пшениці і 4 мішки жита — усього 450 кг зерна. Скільки кілограмів завантажили жита і пшениці окре­мо, якщо в кожному мішку зерна порівну?

 

Маса 1 мішка

 Кількість

Загальна маса

Пшениці

Однакова

5

 ? кг

450 кг

 

Жита

 4

 ? кг

Розв'язання

1) 5 + 4 = 9 (м.) – всього

2) 450 : 9 = 50 (кг) – маса 1 мішка

3) 50  5 = 250 (кг) – завантажили пшениці

4) 50  4 = 200 (кг) – завантажили жита

Відповідь: завантажили 250 кг пшениці і 200 кг жита.

 

 

СТОРІНКА 104

Завдання 14 Письмове ділення

_192 | 48 

 192   4

    

_333 | 37 

  333    9

     

_216 | 27 

  216    8

     0

_236 | 59 

  236    4

     0

_320 | 64 

 320    5

    0

_294 | 49 

 294    6

    0

_332 | 83 

 332   4

    0

_392 | 56 

 392    7

    0

Перевірка:

х 48

    4

 192

х 37

    9

 333

х 27

    8

 216

х 59

    4

 236

х 64

    5

 320

х 49

    6

 294

х 83

    4

 332

х 56

    7

 392

Завдання 15

На молокозавод привезли з двох ферм 90 однакових бідонів моло­ка. Із першої ферми привезли 1500 л, а з другої — 1200 л. Скільки бідонів молока привезли з кожної ферми окремо?

 

у 1 бідоні

 Кількість бідонів

Привезли

I

Однакова

?

 90 

 1500 л 

II

 ?  

 1200 л

Розв'язання

1) 1500 + 1200 = 2700 (л) – всього привезли

2) 2700 : 90 = 30 (л) – у 1 бідоні

3) 1500 : 30 = 50 (б.) – привезли з I ферми

4) 1200 : 30 = 40 (б.) – привезли з II ферми

Відповідь: привезли з першої ферми 50 бідонів і 40 бідонів з другої ферми.

 

Завдання 16 Письмове ділення

_780 | 26 

  78     30

    

_17014 | 47  

  141      362

  _291

    282

      _94

        94

          0

_4505 | 17  

  34      265

 _110

   102

     _85

       85

         0

_13110 | 46  

   92      285

  _391

    368

     _230

       230

          0

Завдання 17

Олег зібрав 350 марок із зображенням звірів і 70 марок — із птаха­ми. Усі марки хлопчик розмістив в альбомі на 12 сторінках порівно на кожній. Скільки сторінок альбому Олег заповнив марками із зо­браженнями звірів? А із зображенням птахів?

 

На 1 сторінці

 Кількість сторінок

Всього марок

Звірі

Однакова

?

 12 

 350  

Птахи

 ?  

70

Розв'язання

1) 350 + 70 = 420 (м.) – всього марок

2) 420 : 12 = 35 (м.) – на 1 сторінці

3) 350 : 35 = 10 (с.) – із зображенням звірів

4) 70 : 35 = 2 (с.) – із зображенням птахів

Відповідь: привезли з першої ферми 50 бідонів і 40 бідонів з другої ферми.

 

Завдання 18 Іменовані величини

4 км 520 м = 4520 м

7 кг 250 г = 7250 г

3 дм 7 см = 37 см

6 дм 9 см = 69 см

1 год 15 хв = 75 хв

2 год 5 хв = 125 хв

Завдання 19

9620 г = 9 кг 620 г

3576 г = 3 км 576 г

340 см = 3 м 40 см

680 см = 6 м 80 см

70 хв = 1 год 10 хв

90 хв = 1 год 30 хв

Завдання 20 Дії з іменованими величинами

6 кг 858 г : 27 = 6858 г : 27 = 254 г

8 м 16 см : 34 см = 816 см : 34 см = 24

8 м 64 см : 24 = 864 см : 24 = 36 см

1 кг 35 г : 45 = 1035 г : 45 = 23 г

2 км 352 м : 56 = 2352 м : 56 = 42 м

5 км 848 м : 34 = 5848 м : 34 = 172 м

4 км 536 м : 63 м = 4536 м : 63 м = 72 

4 ц 76 кг : 28 кг = 476 кг : 28 кг = 17

8 ц 76 кг : 73 кг = 876 кг : 73 кг = 12

1 км 620 м : 45 м = 1620 м : 45 м = 36

_6858 | 27  

  54     254

 _145

   135

    _108

      108

         0

_816 | 34  

  68    24

 _136

   136

      0

_864 | 24  

  72     36

 _144

   144

      0

_1035 | 45  

   90     23

  _135

    135

       0

_2352 | 56  

  224     42

  _112

    112

       0

_5848 | 34  

  34     172

 _244

   238

     _68

       68

         0

_4536 | 63  

  441     72

  _126

    126

       0

_476 | 28  

  28    17

 _196

   196

      0

_876 | 73  

  73    12

 _146

   146

      0

_1620 | 45  

  135     36

  _270

    270

       0

Завдання 21 Письмове ділення

_10478 | 26 

  104       403

     _78

       78

         0

_18574 | 37  

  185      502

     _74 

       74

         0

_3312 | 16  

  32      207

  _112

    112

       0

_7248 | 24  

  72      302

    _48

      48

        0

Завдання 22

На лісовій галявині посадили 72 ялини і 36 сосен у 9 рядів. Скільки посадили окремо рядів ялин і сосен, якщо в кожному ряду була од­накова кількість дерев?

 

У 1 ряді

 Кількість рядів

Всього дерев

Ялини

Однакова

?

 9 

 72 

Сосни

 ?  

36

Розв'язання

1) 72 + 36 = 108 (д.) – всього дерев

2) 108 : 9 = 12 (д.) – у 1 ряді

3) 72 : 12 = 6 (р.) – рядів ялин

4) 36 : 12 = 3 (р.) – рядів сосен

Відповідь: посадили 6 рядів ялин і 3 ряди сосен.

 

Завдання 23

У двох книжках 320 сторінок. Скільки сторінок у кожній книжці, якщо в першій — на 40 сторінок більше, ніж у другій?

Короткий запис

Усього  320 с.

 ?, на 40 с. більше

II  ?

Розв'язання

1) 320 – 40 = 280 (с.) – порівно

2) 280 : 2 = 140 (с.) – у першій книжці

3) 140 + 40 = 180 (с.) – у другій книжці

Відповідь: у першій книжці 140 сторінок і 180 сторінок у другій книжці.

Інші завдання дивись тут...