CТОРІНКА 87
Завдання 1
Збільшили у 2 рази
Збільшили у 3 рази
10 • 2 = 20
12 • 2 = 24
24 • 2 = 48
32 • 2 = 64
33 • 2 = 66

13 • 3 = 39

23 • 3 = 69

30 • 3 = 90

32 • 3 = 96

10 • 3 = 30

Завдання 2
Турист рухався зі швидкістю 4 км/год протягом 2 год, а потім зі швидкістю 5 км/год упродовж 3 год. Яку відстань пройшов турист за весь цей час?
Розв’язання
1) 4 2 = 8 (км) — пройшов за 2 год
2) 5 3 = 15 (км) — пройшов за 3 год
3) 8 + 15 = 23 (км).
Відповідь: 23 кілометри пройшов турист за весь час.
 
Завдання 3
Рухомий об'єкт Швидкість Час Відстань Загальна відстань
Автобус 60 км/год 3 год ? ?
Автомобіль 80 км/год 2 год ?
Атобус іхав 3 год зі швидкістю 60 км/год, а автомобіль — 2 год зі швидкістю 80 км/год. Яку відстань проїхав кожен транспортний засіб окремо? Яку відстань вони проїхали разом?
Розв’язання
1) 60 • 3 = 180 (км) — проїхав за 3 год
2) 80 • 2 = 160 (км) — проїхав за 2 год
3) 180 + 160 = 340 (км)
Відповідь: автобус проїхав 180 кілометрів, а автомобіль - 160 км; разом вони проїхали 340 кілометрів.
 
Завдання 4
Кінь пробіг 30 км зі швидкістю 15 км/год, а потім 40 км зі швидкістю 10 км/год. За який час кінь пробіг увесь шлях?
Рухомий об'єкт Швидкість Відстань Час Загальний час
Кінь 15 км/год 30 км ? ?
10 км/год 40 км ?
Розв’язання
1) 30 : 15 = 2 (год) — пробіг 30 км
2) 40 ? 10 = 4 (год) — пробіг 40 км
3) 2 + 4 = 6 (год)
Відповідь: за 6 годин кінь пробіг увесь шлях.
 
Завдання 5
Автомобіль Швидкість Час Відстань
Проїхав 60 км/год 3 год ?

Залишилося

проїхати

така сама ? ?, на 120 км більше
Автомобіль проїхав 3 год зі швидкістю 60 км/год і йому залишилося ще проїхати на 120 км більше, ніж він уже проїхав. Скільки часу автомобіль буде в дорозі, якщо їхатиме з такою самою швидкістю?
Розв’язання
1) 60 • 3 = 180 (км) — проїхав за 3 год
2) 180 + 120 = 300 (км) — залишилося проїхати
2) 300 : 60 = 5 (год)
Відповідь:  автомобіль буде в дорозі 5 годин.
 
CТОРІНКА 88 
Завдання 6
Прогулянковий катер за 4 год пройшов 80 км, а буксирний за 2 год — 30 км. Чия швидкість була більша і на скільки?
План розв’язання
1. Із якою швидкістю йшов прогулянковий катер?
2. Із якою швидкістю рухався буксирний катер?
3. На скільки швидкість прогулянкового катера більша за швидкість буксирного катера?
Розв’язання
1) 80 : 4 = 20 (км/год) — прогулянкового катера
2) 30 : 2 = 15 (км/год) — буксирного катера
3) 20  15 = 5 (км/год)
Відповідь: швидкість прогулянкового катера була більша на 5 км/год.
 
Завдання 7
Теплохід за 3 год пройшов 60 км, а вантажівка за 2 год проїхала 100 км. На скільки швидкість вантажівки більша за швидкість теплохода?
Рухомий об'єкт Час Відстань Швидкість На скільки більша
Теплохід 3 год 60 км ? ?
Вантажівка 2 год 100 км ?
Розв’язання
1) 60 : 3 = 20 (км/год) — теплохода
2) 100 : 2 = 50 (км/год) — вантажівки
3) 50  20 = 30 (км/год)
Відповідь: швидкість вантажівки на 30 км/год більша за швидкість теплохода.
 
Завдання 8
Поставте у виразах дужки так, щоб отримати істинні рівності.
(600 – 400) : 100 = 2
(30 + 240) : 10 = 27
(2000 + 400 : 2) : 100 = 22
(15 000 – 1000  5) : 100 = 100
Завдання 9
Легковий автомобіль проїхав 360 км зі швидкістю 60 км/год, а потім іще 210 км зі швидкістю 70 км/год. За який час легковий автомобіль подолав увесь шлях?
Рухомий об'єкт Відстань Швидкість Час
Автомобіль 360 км 60 км/год ?
210 км 70 км/год
Розв’язання
1) 360 : 60 = 6 (год) — проїхав 360 км.
2) 210 : 70 = 3 (год) — проїхав 210 км.
3) 6 + 3 = 9 (год)
Відповідь: автомобіль подолав увесь шлях за 9 годин.
 
Завдання 10
Олень ішов лісом 4 год зі швидкістю 10 км/год. Яку відстань подолав олень?
v = 10 км/год
t = 4 год 
s — ? 
s = v  t = 10 • 4 = 40 (км)
Відповідь: олень подолав 40 кілометрів.
Обернена задача І
s = 40 км 
t = 4 год 
v — ?
v = s : t = 40 : 4 = 10 (км/год)
Відповідь: швидкість оленя 10 км/год.
Обернена задача ІІ
s = 40 км
v = 10 км/год
t — ?
t = s : v = 40 : 10 = 4 (год)
Відповідь: олень йшов лісом 4 години.

 

Завдання 11
Катер був у дорозі 3 год, рухаючись зі швидкістю 49 км/год. Яку відстань пройшов катер?
v = 49 км/год
t = 3 год 
s — ? 
s = v  t = 49 • 3 = 147 (км)
Відповідь: катер пройшов 40 кілометрів.
Обернена задача І
s = 149 км 
t = 3 год 
v — ?
v = s : t = 147 : 3 = 49 (км/год)
Відповідь: швидкість катера 49 км/год.
Обернена задача ІІ
s = 147 км
v = 49 км/год
t — ?
t = s : v = 147 : 49 = 3 (год)
Відповідь: катер був у дорозі 4 години.
 
CТОРІНКА 89 
Завдання 12
Рухомий об'єкт Швидкість Час Відстань
Пішохід 4 км/год 2 год ?
? 2 год 8 км
4 км/год ? 8 км
Пішохід йшов 2 год зі швидкістю 4 км/год. Яку відстань пройшов пішохід?
Розв’язання
4 • 2 = 8 (км)
Відповідь: пішохід пройшов 8 кілометрів.
Пішохід пройшов відстань 8 кілометрів за 2 год. З якою швидкістю йшов пішохід?
Розв’язання
8 : 2 = 4 (км/год)
Відповідь: пішохід йшов зі швидкістю 4 км/год.
Пішохід пройшов 8 км зі швидкістю 4 км/год. Скільки часу йшов пішохід?
Розв’язання
8 : 4 = 2 (год)
Відповідь: пішохід йшов 2 год.

 

Завдання 13
А. Грак пролетів 20 км, а ґава за 3 год — 120 км. Із якою швидкістю летіла ґава?
Розв’язання
120 : 3 = 40 (км/год)
Відповідь: пішохід йшов 2 год.
Б. Розв’яжи задачу та склади до неї обернені. Розв’яжи їх.
Швидкість авто — 80 км/год. Час у дорозі — 3 год. Яку відстань проїхало авто за цей час?
Розв’язання
80 • 3 = 240 (км)
Відповідь: авто проїхало 240 км.
Швидкість авто — 80 км/год. Проїхав — 240 км. Скільки часу авто було в дорозі?
Розв’язання
240 : 80 = 3 (год)
Відповідь: авто було в дорозі 3 год.
Час у дорозі авто —  3 год. Проїхав — 240 км. З якою швидкістю їхало авто?
Розв’язання
240 : 3 = 80 (км/год)
Відповідь: авто їхало зі швидкістю 80 км/год.

 

4 ц – 2 ц 30 кг = 1 ц 70 кг
5 кг – 2 кг 120 г = 2 кг 880 г
9 т – 5 т 7 ц = 3 т 3 ц
8 т – 5 т 20 кг = 2 т 980 кг
7 км – 3 км 740 м = 3 км 260 м
5 ц – 15 кг = 4 ц 85 кг
Завдання 15
Доберіть по два значення кожної змінної, щоб справдилися нерівності.
40  а > 200, якщо а = 10, 20
160 : х < 100, якщо х = 2, 4
46 – х > 15, якщо х = 6, 10

 

Завдання 16
У приватному господарстві було 96 птахів. Третина з них — качки, половина — кури, а решта — гуси. Скільки окремо кожної птиці у приватному господарстві?
Розв’язання
1) 96 : 3 = 32 (пт.) – було качок
2) 96 : 2 = 48 (пт.) – було курей
3) 32 + 48 = 80 (пт.) – було качок і курей
4) 96 – 80 = 16 (пт.) – було гусей
Відповідь: у приватному господарстві 32 качки, 48 курей і 16 гусей.

 

Завдання 17
Виміряйте сторони кожного трикутника та обчисліть їх периметри.

 

Завдання 18
Відстань між двома містами 420 км. Половину шляху вантажівка подолала за 3 год. З якою швидкістю їхала вантажівка?
Розв’язання
1) 420 : 2 = 210 (км) – половина шляху
2) 210 : 3 = 70 (км/год)
Відповідь: вантажівка їхала зі швидкістю 70 км/год.