Інші завдання дивись тут...

§ 91 Завдання 183 
Запишіть усі шестицифрові числа, у яких є тільки цифри 8, 0 і 2. Знайдіть суму й різницю найбільшого та найменшого чисел.
Найменше число  200008
Найбільше число  888802 
+888802
  200008
 1088810
_888802
  200008
  688794
Завдання 184 Порівнюємо іменовані величини
1 км > 100 м 
5 ц 4 кг < 9 ц – 2 ц 4 кг
67 см – 2 см > 55 см 
1 м 3 дм < 1 м 5 дм
200 л > 400 л – 300 л
27 кг < 14 кг + 14 кг
+ 5780
 16309
 22089
_78481
  9445
 69036
_460000
   38174
 421826
Перевірка
_22089
   5790
 16309
_22089
 16309
  5780
+69036
   9445
 78481
_78481
 69036
  9445
+421826
   38174
 460000
_460000
  421826
   38174
Завдання 186
49600 > 31700 на 17900
537127 < 867170 на 330043
4618 > 2309 на 2309
71636 < 94850 на 23214
_ 49600
  31700
  17900
_867170
 537127
 330043
_4618
 2309
 2309
_94850
 71636
 23214
Щоб порівняти два числа й дізнатися, на скільки одне число більше або менше від іншого, потрібно виконати дію віднімання.

 

Завдання 187 Рівняння
60071 + х = 87000 – 4590
60071 + х = 82410
х = 82410 – 60071
х = 22339
х – 45617 = 3409 + 987
х – 45617 = 4396
х = 4396 + 45617
х = 50013
40000 – х = 6914 + 15708
40000 – х = 22622
х = 40000 – 22622
х = 17378
20250 – х = 5720 + 849
20250 – х = 6569
х = 20250 – 6569
х = 13681
Завдання 188
У друкарні було 1 т 600 кг паперу. На видання газети витратили 550 кг паперу, а на видання дитячого журналу — 790 кг. Скільки кілограмів паперу залишилося в друкарні?
Короткий запис
Було  1 т 600 кг
Витратили  550 кг і 790 кг
Залишилося  ?
Розв'язання
1 т 600 кг = 1600 кг
1) 550
    790
   1340 (кг) – витратили всього
2) _1600
     1340
      260 (кг)
Відповідь: в друкарні залишилося 260 кг паперу.
Завдання 189
Із двох міст одночасно назустріч один одному виїхали мотоцикл та автобус. Швидкість автобуса — 60 км/год, а мотоцикла — на 5 км/год менша. Через 6 год вони зустрілися. Знайди відстань між містами.
 
Швидкість Час Відстань
Мотоцикл
60 км/год
6 год ?
Автобус
?, на 5 км/год менша
Розв'язання
1) 60 – 5 = 55 (км/год) – швидкість автобуса
2) 60 + 55 = 115 (км/год)  – швидкість зближення
3) 115 • 6 = 690 (км)
Відповідь: між містами 690 км.
 
 + 715403
      54794
    770197
770197
    54794
  715403
770197
  715403
   54794
_ 800400
  104522
  695878
104522
   695878
   800400
800400
  695878
  104522

Завдання 191

На складі було 2 т 870 кг добрив. Першого дня використали 754 кг добрив, а другого — на 397 кг більше. Скільки кілограмів добрив залишилося на складі?
Короткий запис
Було — 2 т 870 кг
Використали І дня  754 кг
Використали II дня  ?, на 397 кг більше, ніж I
Залишилося  ?
Розв'язання
 1) +754
      397
     1151 (кг) – використали II дня
2) +754
    1151
    1905 (кг) – використали I i II дня разом
3) _2870
     1905
      965 (кг)
Відповідь: на складі залишилося 965 кілограмів.
Перевіряємо свої досягнення
Завдання 192
В 230 472 + 42 900

 

Завдання 193
Б 541 059 – 22 419

 

Завдання 194
В 689 193 + 36 214

 

Завдання 195
Рівність іменованих чисел позначена буквою
А 905 дм 90 м 5 дм

 

Завдання 196
А 11 300 м

 

Завдання 197
Б s : t

 

Завдання 198
_75040
   8961
 66079
+49152
  61817
 110969 
_500000
 351204
 148796
+82017
  37904
 119921
_192357
   85468
  106889
+360742
  463587
  824329

Завдання 199 Письмове додавання і письмове віднімання

+657103
   42967
  700070
_700070
   42967
  657103
_700070
  657103
   42967
_753100
  304202
  448898
+448898
  304202
  753100
_753100
  448898
  304202
41 км 182 м – 19 км 309 м = 21 км 873 м 
155 м 80 см + 74 м 45 см = 230 м 25 см
83 т 3 ц + 27 т 8 ц = 111 т 1 ц
462 кг 270 г – 54 кг 450 г = 407 кг 820 г
_ 41 км 182 м
  19 км 309 м
  21 км 873 м
+ 155 м 80 см
    74 м 45 см
   230 м 25 см
+ 83 т 3 ц
   27 т 8 ц
  111 т 1 ц
_ 462 кг 270 г
    54 кг 450 г
   407 кг 820 г
Завдання 201
Відстань між двома населеними пунктами становить 480 км. Половину цієї відстані автобус подолав за 3 год, а решту — за 4 год. З якою швидкістю їхав автобус на кожній ділянці дороги?
 Ділянки
Швидкість Час Загальна відстань
I
?
3 год
?, 1/2 всієї
480 км
II
?
4 год
?, 1/2 всієї
Розв'язання
1) 480 : 2 = 240 (км) – половина відстані
2) 240 : 3 = 80 (км/год) – швидкість на першій половині ділянки
2) 240 : 4 = 60 (км/год)
Відповідь: автобус першу половину ділянки проїхав зі швидкістю 80 км/год, а другу половину ділянки проїхав зі швидкістю 60 км/год.

 

Завдання 202
Перший літак був у польоті 6 год, а другий — 4 год. Перший літак пролетів на 1280 км більше, ніж другий. Скільки кілометрів пролетів кожний літак, якщо вони рухалися з однаковою швидкістю?
 
Швидкість Час Відстань
I
?, однакова
 
6 год
?, на 1280 км більше
II
4 год
?
Розв'язання
1) 6 – 4 = 2 (год) – на стільки більше був в польоті I літак
2) 1280 : 2 = 640 (км/год) – швидкість кожного літака
3) 640 • 6 = 3840 (км) – пролетів I літак
4) 640 • 4 = 2560 (км) – пролетів II літак
Відповідь: перший літак пролетів 3840 км, другий літак пролетів 2560 км.

 

Завдання 203
Периметр прямокутника дорівнює 22 см, а довжина — 8 см. Знайди ширину прямокутника. Накресли цей прямокутник.
Короткий запис
Периметр  22 см
Довжина  8 см
Ширина  ?
Розв'язання
22 : 2 – 8 = 3 (см) – ширина прямокутника.
Відповідь: ширина прямокутника 3 см.