Інші завдання дивись тут...

§ 106 Завдання 332

Запишіть сім п'ятицифрових чисел, у кожному з яких сума цифр дорівнює шести.

12300, 50001, 60000, 11112, 30030, 10050, 22110

 

Завдання ЗЗ3, 334 Письмове ділення

_97800 | 3      

 9         32600

 _7

   6

  _18

    18

      0

_87640 | 4      

 8         21910

 _7

   4

  _36

    36

      _4

        4

         0

_732000 | 6       

 6           122000

_13

  12

  _12

    12

      0

_368600 | 2       

 2           184300

_16

  16

    _8

      8

       _6

         6

         0

Завдання 335 Порядок дій

400000  84700 : 7 • 8 = 303200

442680 : 3 • 5  95825 = 641975

_84700 | 7     

 7         12100

_14

  14

    _7

      7

      0

х 12100
      8   
   96800

_400000

   96800

  303200

_442680 | 3      

 3          147560

_14

  12

  _22

    21

    _16

      15

      _18

        18

          0

х 147560
         5 
   737800
737800
    95825
  641975
Завдання 336

Четвертокласник прочитав дві книжки загальним об­сягом 234 сторінки. Щодня він читав однакову кількість сторінок. Скільки сторінок у кожній книжці, якщо першу книжку хлопець прочитав за 5 днів, а другу — за 4?

 
За 1 день
Кількість днів
Загальна обсяг
I
?, однаково

5
234 с.
II
4

Розв'язання

1) 5 + 4 = 9 (дн.)  усього днів

2) 234 : 9 = 26 (с.)  читає щодня

3) 26  5 = 130 (с.)  сторінок в I книжці

4) 26  4 = 104 (с.)  сторінок в II книжці
Відповідь: у першій книжці 130 сторінок, у другій книжці 104 сторінок.

 

Завдання 337

У меншому автобусі — 30 місць для пасажирів, а в біль­шому — 40 місць. Скільки менших автобусів зможуть пе­ревезти таку саму кількість пасажирів, яку перевозять 6 більших автобусів?

Короткий запис

У більшому  ? п. , 6 ав. по 40 м.

У  меншому — стільки ж п., ? ав. по 30 м.

Розв'язання

1) 40  6 = 240 (п.)  пасажирів в більшому автобусі

2) 240 : 30 = 8 (ав.) 

Відповідь: таку саму кількість пасажирів перевезуть 6 менших автобусів.

 

Завдання 338

Підлога кімнати має форму прямокутника, довжина яко­го дорівнює 6 м, а ширина — 4 м. Обчисли периметр і площу підлоги кімнати.

Короткий запис

Довжина  6 м

Ширина  4 м

Периметр  ?

Площа  ?

Розв'язання

1) (6 + 4) • 2 = 20 (м)  периметр прямокутника

2) 6  4 = 24 (м2

Відповідь: периметр прямокутника 20 метрів, площа прямокутника 24 м2.

 

Завдання 339

_91840 | 7        

 7           13120

_21

  21

    _8

      7

     _14

       14

         0

_567410 | 5        

 5            113482

 _6

   5

  _17

    15

    _24

      20

      _41

        40

        _10

          10

            0

_96800 | 8        

 8           12100

_16

  16

    _8

      8

      0

_73110 | 3        

 6           24370

_13

  12

  _11

     9

    _21

      21

        0

_75184 | 2        

 6           37592

_15

  14

  _11

    10

    _18

      18

        _4

          4

           0

_780000 | 5         

 5            156000

_28

  25

  _30

    30

      0

Завдання 340

Для ремонту трьох кімнат придбали 210 м шпалер, зокрема: для першої кімнати — 6 рулонів шпалер, для другої — 5, а для третьої — у 2 рази більше рулонів, ніж для другої кім­нати. Скільки метрів шпалер при­дбали для третьої кімнати?

Короткий запис

Разом  210 м

 6 р.

II  5 р.

III — ?, у 2 р. більше

Розв'язання

1) 5  2 = 10 (р.)  для III кімнати

2) 6 + 5 + 10 = 21 (р.)  всього рулонів

3) 210 : 21 = 10 (м)  в 1 рулоні

4) 10  10 = 100 (м)

Відповідь: для третьої кімнати придбали 100 метрів.

 

§ 107 Завдання 341

450 : 9  6  8  100 + 10000 + 6000 = 2400 + 10000 + 6000 = 18400

 

Завдання 342 Іменовані числа

512 т 8 ц картоплі відвезли в чотири супермаркети, по­рівну в кожний. Яку масу картоплі отримав кожний су­пермаркет?

Розв'язання

512 т 8 ц : 4 = 5128 ц : 4 = = 1282 ц = 128 т 2 ц

Відповідь: кожний супермаркет отримав 128 т 2 ц картоплі.

 

Завдання 343

512 т 8 ц картоплі розподілили між дитячими садками міста по 4 ц в кожний. Скільки дитячих садків отримали картоплю?

Розв'язання

512 т 8 ц : 4 ц = 5128 ц : 4 ц = 1282

Відповідь: картоплю отримали 1282 дитячі садки міста.

 

Завдання 344 Дії з іменованими числами

2 дм : 5 = 20 см : 5 = 4 см

3 т : 6 ц = 30 ц : 6 ц = 5

12 км 500 м : 5 = 12500 м : 5 = 2500 м = 2 км 500 м

31 м 5 см : 5 см = 3105 см : 5 см = 621

15 т 6 ц : 3 ц = 156 ц : 3 ц = 52

4 дм 4 см : 2 мм = 440 мм : 2 мм = 220

 

Завдання 345

8 ткаль за 5 днів виткали 1680 м шовку. Скільки метрів шовку витче одна ткаля за 7 днів?

Короткий запис

8 тк., 5 дн.  1680 м

1 тк., 7 дн.  ?

Розв'язання

1) 1680 : 5 = 336 (м)  виткали 8 ткалей за 1 день

2) 336 : 8 = 42 (м)  виткала 1 ткаля за 1 день

3) 42  7 = 294 (м)  виткала 1 ткаля за 7 днів

Відповідь: одна ткаля витче 294 метрів за 7 днів.

 

Завдання 346

Обчисли довжину лісосмуги, якщо її площа дорівнює 666942 м2, а ширина — 6 м.

Короткий запис

Площа  666942 м2

Ширина  6 м

Довжина  ?

Розв'язання

66642 : 6 = 111157 (м)

Відповідь: довжина лісосмуги 111157 метрів.

 

Завдання 347

Вік казкового джина записують числом, утворе­ним різними цифрами. Про це число відомо таке:

1) якщо першу й останню цифри закреслити, то отримаємо найбільше двоцифрове число, сума розрядних одиниць якого дорівнює 13;

2) перша цифра числа більша за його останню цифру в 4 рази;

3) остання цифра числа — найменше парне число. Скільки років джинові? 8942 років

 

Завдання 348

4 м : 5 = 40 дм : 5 = 8 дм

1 т 6 ц : 8 ц = 16 ц : 8 ц = 2

1 год : 4 = 60 хв : 4 = 15 хв

600 кг : 4 кг = 150

Завдання 349

Побудуй прямокутник, у якого площа дорівнює 36 см2, а довжина — 9 см. Знайди його периметр.

Короткий запис

Площа  36 см2

Довжина  9 см

Периметр  ?

Розв'язання

1) 36 : 9 = 4 (см)  ширина прямокутника

2) (9 + 4)  2 = 13 • 2 = 26 (см)  периметр прямокутника 

 

§ 108 Завдання 350

Площа Азовського моря становить 378 000 км2. Порів­няйте площі Чорного й Азовського морів.

560 : 7  6 + 220  7  700  100 + 2000. Помилкова умова

 

Завдання 351

12 м 10 дм > 12 м 10 см

40 км 100 м < 41 000 м

45 ц < 5 т 4 ц

8 т 5 ц = 8 т 500 кг

Завдання 352, 353

_123504 | 2      

 12         61752

  _3

    2

   _15

     14

     _10

       10

         _4

           4

           0

_182709 | 9      

 18         20301

   _27

     27

        _9

          9

          0

_34456 | 8    

 32         4307

 _24

   24

     _56

       56

         0

Завдання 354

9 кг 750 г : 5 = 9750 г : 5 = 1950 г = 1 кг 950 г

39 ц : 5 кг = 3900 кг : 5 кг = 780

42 км 480 м : 4 = 42480 м : 4 = 10620 м = 10 кг 620 м

12 дм 6 см : 9 см = 126 см : 9 см = 14

32 кг 80 г : 8 г = 32080 г : 8 г = 4010

7 т 2 ц : 8 = 72 ц : 8 = 9 ц

_9750 | 5   

 5       1950

_47

  45

  _25

    25

      0

_3900 | 5  

 35      780

 _40

   40

     0

_42480 | 4      

  4        10620

  _24

    24

      _8

        8

        0

_126 | 9   

   9     14

  _36

    36

      0

_32080 | 8     

 32        4010

     _8

       8

        0

Завдання 355

За 5 днів 3 оператори набрали на комп'ютері 405 сто­рінок тексту. Скільки сторінок набере один оператор за 7 днів, якщо він набиратиме щодня однакову кількість сторінок?

Короткий запис

3 оп., 5 дн.  405 с.

1 оп., 7 дн.  ?

Розв'язання

1) 405 : 5 = 81 (с.)  набрали 3 оператори за 1 день

2) 81 : 3 = 27 (с.)  набрав 1 оператор за 1 день

3) 27  7 = 189 (с.)  набрав 1 оператор за 7 днів

Відповідь: один оператор набрав 189 сторінок за 7 днів.

 

Завдання 356

Обчисли довжину паркової зони, якщо її площа дорівнює 234 м2, а ширина — 9 м.

Короткий запис

Площа  234 м2

Ширина  9 м

Довжина  ?

Розв'язання

234 : 9 = 26 (м)

Відповідь: ширина паркової зони 26 метрів.

Обернена за­дача 1. Обчисли ширину паркової зони, якщо її площа дорівнює 234 м2, а довжина — 26 м.

Короткий запис

Площа  234 м2

Довжина  26 м

Ширина  ?

Розв'язання

234 : 26 = 9 (м)

Відповідь: довжина паркової зони 9 метрів.

Обернена за­дача 2. Обчисли площу паркової зони, якщо її ширина дорівнює 9 м, а довжина — 26 м.

Короткий запис

Ширина  9 м

Довжина  26 м

Площа  ?

Розв'язання

26  9 = 234 (м2)

Відповідь: площа паркової зони 234 м2.

 

Завдання 357

_8706 | 6     

 6         1451

_27

  24

  _30

    30

      _6

        6

        0

_44824 | 8    

 40        5603

 _48

   48

     _24

       24

         0

_24708 | 3     

 24        8236

   _7

     6

    _10

       9

      _18

        18

          0

Завдання 358

Периметр прямокутника — 24 см. Обчисли площу цього прямокутника, якщо одна з його сторін дорівнює 4 см.

Короткий запис

Периметр  24 см

Сторона  4 см

Площа  ?

Розв'язання

1) 24 : 2 = 12 (см)  півпериметр, або сума двох сторін

2) 12 – 4 = 8 (см)  інша сторона

3) 8  4 = 32 (см2

Відповідь: площа прямокутника 32 см2.