Інші завдання дивись тут...

Сторінка 12 – 20. 

Завдання 51. Довжина прямокутника — 9 см, а ширина — у 3 рази менша. Побудуй прямокутник. Обчисли його периметр.

Розв'язання.

1) 9 : 3 = 3 (см) – ширина прямокутника.

2) Р = (9 см + 3 см) • 2 = 24 см – периметр прямокутника.

Треба побудувати прямокутник з довжиною 9 см, шириною 3 см.

  

Завдання 52. 

• Доповни до 10 числа: 4; 1; 9; 6; 3; 5; 7; 2; 8.

• Доповни до 100 числа: 60; 23; 59; 72; 40; 84; 99.

Розв'язання.

4 + 6 = 10

1 + 9 = 10

9 + 1 = 10

6 + 4 = 10

3 + 7 = 10

5 + 5 = 10

7 + 3 = 10

2 + 8 = 10

8 + 2 = 10

60 + 40 = 100

23 + 77 = 100

59 + 41 = 100

72 + 28 = 100

40 + 60 = 100

84 + 16 = 100

99 + 1 = 100

 

Завдання 53. Запиши, скільки всього:

• десятків у числах 506, 810, 470, 327 → 50, 81, 47, 32

• одиниць у числах 115, 309, 911, 1000 → 115, 309, 470, 327

• сотень у числах 591, 272, 604, 1000, 720 → 5, 2, 6, 10, 7 

 

Завдання 54. 

+425

  264 

  689

+124

  372

  496

+167

  423

  590

+342

  608

  950

+518

  382  

  900

+409

   85

  494

+625

  237

  862

+117

  783

  900

 

Завдання 55. 

_194

 164

  30

_379

 246

 133

_470

  305

  165

_972

  561

  411

_530

  229

  301

_912

  605

  307

_365

   49

  316

_749

  557

  192

 

Завдання 56. Розв'яжи задачі, виконуючи обчислення письмово. Усно склади обернені задачі.

1) У колекції Тараса було 275 марок. Старший брат подарував йому свою колекцію 545 марок. Скільки марок стало в Тарасовій колекції?

Розв'язання.

+275

  545

  820 (м.) – стало марок у колекції.

Відповідь: у Тарасовій колекції стало 820 марок.

Обернені задачі.

У Тараса було 275 марок. Скільки марок подарував йому брат, якщо в Тараса стало 820 марок?

Коли брат подарував Тарасові 545 марок, у хлопця стало 820 марок. Скільки марок було в Тараса спочатку?

2) Скелет новонародженої людини складається приблизно з 270 кісток. До часу досягнення дорослого віку кількість кісток зменшується на 64 унаслідок зрощення дрібних кісток. Зі скількох кісток складається скелет дорослої людини?

Розв'язання.

1) 270 – 64 = 206 (к.) – кісток складає скелет дорослої людини.

Відповідь: скелет дорослої людини складається з 206 кісток.

Обернені задачі.

Скелет дорослої людини складається з 206 кісток, що на 64 кістки менше, ніж новонародженої людини. Скільки кісток у новонародженої дитини?

Скелет новонародженої дитини складається з 270 кісток, а дорослої людини – з 206 кісток. На скільки більше кісток має скелет новонародженої дитини, ніж дорослої людини?

3) У Японії є порода довгохвостих півнів-феніксів, хвости яких сягають 3 м у довжину. Довжина хвоста королівського фазана може досягати 173 см. На скільки сантиметрів хвіст королівського фазана коротший, ніж хвіст півня-фенікса?

Розв'язання.

З м = 300 см.

1) 300 – 173 = 27 (см) – на стільки сантиметрів хвіст королівського фазана коротший, ніж хвіст півня-фенікса.

Відповідь: хвіст королівського фазана коротший на 27 см, ніж хвіст півня-фенікса.

Обернені задачі.

У Японії є порода довгохвостих півнів-феніксів, хвости яких сягають 3 м у довжину, що на 27 см більше від хвоста королівського фазана. Яка довжина хвоста королівського фазана? 

Довжина хвоста королівського фазана 173 см, а довжина хвоста довгохвостого півня-фенікса на 27 см більша. Яка довжина хвоста довгохвостого півня-фенікса? 

 

Завдання 57. Козеня, Порося і Теля заготовляли на зиму моркву. Порося заготувало 230 морквинок, Козеня — на 106 морквинок менше, ніж Порося, а Теля — стільки морквинок, скільки Порося і Козеня заготували разом. Скільки морквинок заготувало на зиму Теля?

Розв'язання.

1) 230 – 106 = 124 (м.) – морквин заготувало Козеня.

2) 230 + 124 = 454 (м.) – морквин заготувало Теля.

Відповідь: Теля заготувало 454 морквинок на зиму.

 

Юра, Валя і Світлана за рік відправили по телефону деяку кількість повідомлень. Юра відправив 230 повідомлень, Валя — на 106 повідомлень менше, ніж Юра, А Світлана — стільки повідомлень, скільки їх 

відправили Юра та Валя разом. Скільки повідомлень відправила за рік Світлана?

Розв'язання.

1) 230 – 106 = 124 (п.) – повідомлень відправила Валя.

2) 230 + 124 = 454 (п.) – повідомлень відправив Юра.

Відповідь: Юра відправив 454 повідомлень за рік.

 

Завдання 58. За яких значень змінної а нерівність 145 + а < 149 буде істинною? Запиши всі можливі варіанти.

Розв'язання.

149 – 145 = 4 

Менша сума буде при меншому доданкові.

а < 4, тобто а = 0, 1, 2, 3

 

Завдання 59. Добери такі значення змінних, які перетворять подані рівності та нерівності в істинні. У яких випадках є кілька варіантів відповіді?

284 – 112 = 102 + с

433 + 6 = 440 – а 

726 – 10 > 715 + с

180 + Ь < 180 + 4

Розв'язання.

284 – 112 = 102 + с

172 = 102 + с

с = 172 – 102

с = 70

284 – 112 = 172

102 + 70 = 172

172 = 172

433 + 6 = 440 – а 

439 = 440 – а 

а = 440 – 439

а = 1

433 + 6 = 439

440 – 1 = 439

439 = 439

726 – 10 > 715 + с

716 > 715 + с

716 – 715 = 1

Сума менша, коли

менший доданок.

с<1, тому с=0

180 + b <180 + 4

180 + b < 184

184 – 180 = 4

Сума менша, коли

менший доданок.

b<4, тому b=0,1,2,3

 

Завдання 60. На галявині пасеться кілька кіз. Разом у них 32 ноги. Скільки голів у цих кіз? А скільки рогів?

Розв'язання.

У кози 1 голова, 2 роги, 4 ноги.

1) 32 : 4 = 8 (н.) – пасеться кіз, тобто стільки козячих голів.

2) 8 • 2 = 16 (р.) – рогів у кіз.

Відповідь: у кіз 8 голів, 16 рогів.

 

Завдання 61.

+501

  488 

  989

_887

 685 

 202

+236

  172

  408

_797

  467

  330

+620

  197

  817

_222

  132

   90

+710

  190

  900

_286

 179

 107

 

Завдання 62. У багатоповерховому будинку — 176 квартир. Мешканцям 98 квартир уже встановили лічильники тепла. Скільки квартир цього будинку ще не мають лічильників тепла? Розв'яжи задачу. Склади обернену задачу, яку можна розв'язати за допомогою дії додавання

Розв'язання.

1) 176 – 98 = 78 (к.) – квартири без лічильників тепла.

Відповідь: 78 квартир не мають лічильників тепла.

Обернена задача.

У будинку в 98 квартирах встановили лічильники тепла, а 78 квартир не мають лічильників. Скільки квартир у будинку?

Розв'язання.

1) 98 + 78 = 176 (к.) – квартир у будинку.

Відповідь: у будинку 176 квартир.

 

Завдання 63. Математичний диктант.

• Заміни суму трьох доданків, кожен із яких дорівнює 2, добутком

• Найбільше одноцифрове число помнож на 4.

• Знайди добуток, якщо перший множник — 7, а другий — 4.

• Частку чисел 15 і 3 збільш на 16.

Розв'язання.

2 + 2 + 2 = 2 • 3 = 6

9 • 4 = 32

7 • 4 = 28

15 : 3 + 16 = 5 + 15 + 1 = 21

 

Завдання 64. Обчисли. До кожної рівності на множення склади по дві рівності на ділення.

6 • 7 = 42

42 : 6 = 7

42 : 7 = 6   

4 • 10 = 40

40 : 4 = 10

40 : 10 = 4 

11 • 7 = 77

77 : 11 = 7

77 : 7 = 11  

 

Завдання 65. 

3 • 6 = 18

4 • 9 = 36

5 • 6 = З0

2 • 6 = 12

8 • 8 = 64

9 • 9 = 81

15 : 5 = 3

42 : 6 = 7

72 : 9 = 8 

24 : 6 = 4

18 : 3 = 6

40 : 4 = 10

 

Завдання 66. 

60 • 1 – 34 : 1 = 60 – 34 = 26

0 • 56 – 0 : 632 = 0 – 0 = 0 

1 • 128 + 45 • 0 = 128 + 0 = 128

215 • 0 + 74 : 74 = 0 + 1 = 1

800 : 100 + 5 • 100 = 8 + 500 = 508 

45 • 10 – 450 : 10 = 450 – 45 = 405

 

Завдання 67. У двох сітках було по 8 кг моркви. Скільки всього кілограмів моркви було у двох сітках? Розв'яжи задачу. Склади та розв'яжи обернену задачу.

Розв'язання.

1) 8 • 2 = 16 (кг) – моркви у двох сітках разом.

Відповідь: у двох сітках було 16 кілограмів моркви.

Обернена задача.

16 кг моркви поклали у дві сітки порівну. Скільки кілограмів моркви в одній сітці?

Розв'язання.

1) 16 : 2 = 8 (кг) – моркви в одній сітці.

Відповідь: в одній сітці 8 кілограмів моркви.

 

Продуктивність праці — це обсяг роботи, виконаної за одиницю часу (1 год, 1 день, 1 місяць тощо).

Завдання 68. За 3 дні роботи маляр витратив З0 банок фарби. Скільки банок фарби потрібно маляру на 5 днів роботи, якщо його продуктивність праці не зміниться?

Розв'язання.

1) 30 : 3 = 10 (б.) – треба банок фарби на 1 робочий день.

2) 10 • 5 = 50 (б.) – треба банок фарби на 5 робочих дні.

Відповідь: на 5 робочих дні маляру потрібно 50 банок фарби.

 

Завдання 69. За 4 год роботи оператор комп'ютерного набору надрукував 28 сторінок. Скільки сторінок надрукує оператор за 6 год такої роботи? Розв'яжи задачу. Склади та розв'яжи обернену задачу.

Розв'язання.

1) 28 : 4 = 7 (ст.) – друкує сторінок за 1 год.

2) 7 • 6 = 42 (ст.) – надрукує сторінок за 6 год.

Відповідь: за 6 год оператор надрукує 42 сторінки.

 

Завдання 70. 

6 • 8 + 24 : 4 = 48 + 6 = 48 + 2 + 4 = 54

7 • 8 – 8 • 7 = 56 – 56 = 0

50 : 10 + 16 : 4 = 5 + 4 = 9

8 • 10 – 6 • 9 = 80 – 54 = 80 – 50 – 4 = 30 – 4 = 26

9 • 9 – 34 = 81 – 34 = 81 – 31 – 3 = 50 – 3 = 47

4 • 8 + 140 = 32 + 140 = 172

 

Завдання 71. У чотирьох контейнерах було 40 кг капусти, порівну в кожному. Два контейнери з капустою продали. Скільки кілограмів капусти залишилося?

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 40 : 4 = 10 (кг) – капусти в одному контейнері.

2) 4 – 2 = 2 (к.) – залишилось контейнерів.

3) 10 • 2 = 20 (кг) – залишилося кілограмів капусти.

2 спосіб.

1) 40 : 4 = 10 (кг) – капусти в одному контейнері.

2) 10 • 2 = 20 (кг) – продали кілограмів капусти.

3) 40 – 20 = 20 (кг) – залишилося кілограмів контейнерів.

Відповідь: залишилось 20 кілограмів капусти.

 

Завдання 72. Обчисліть ланцюжок виразів — і дізнайтеся, соми якої маси (у кілограмах) колись водилися у Дніпрі.

15 • 0 = 0

0 + 6 = 6

6 • 9 = 54 

54 + 46 = 100

100 + 220 = 320

320 – 20 = 300

Колись у Дніпрі водилися соми масою 300 кілограмів.

Завдання 73. До кожного з чисел добери два найближчі круглі числа, між якими воно знаходиться. Поясни, як добиралися числа.

Розв'язання.

50 51 60  

100 105 110

890 891 900

80 89 90

410 413 420

400 407 410

 

Усі числа, що закінчуються цифрами 1, 2, 3 і 4, округлюють до найбільшого круглого числа, яке не перевищує дане число. Усі числа, що закінчуються цифрами 5, 6, 7, 8, 9, округлюють до найменшого круглого числа, яке більше за дане число.

Завдання 74. Округли кожне число, застосовуючи правило.

49  50 

101  100

Розв'язання.

21  20

203  200

67  70

678  680

93  90

885  890

 

Завдання 75. Розгляньте і поясніть, як виконали множення і ділення.

40 • 3 = 4 дес. • 3 = 12 дес. = 120

180 : 2 = 18 дес.: 2 = 9 дес. = 90

200 • 3 = 2 сот. • 3 = 6 сот. = 600

600 : 3 = 6 сот.: 3 = 2 сот. = 200

 

Завдання 76. 

20 • 4 = 2 дес. • 4 = 8 дес. = 80 

90 : 3 = 9 дес. : 3 = 3 дес. = 30

300 • 3 = 3 сот. • 3 = 9 сот. = 900

800 : 2 = 8 сот. : 2 = 4 сот. = 400

1000 : 2 = 10 сот. : 2 = 5 сот. = 500 

320 : 4 = 32 дес. : 4 = 8 дес. = 80

150 : 3 = 15 дес. : 3 = 5 дес. = 50

1000 : 5 = 10 сот. : 5 = 2 сот. = 200

 

Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. Щоб знайти невідомий дільник, потрібно ділене поділити на частку.

Щоб знайти невідоме ділене, потрібно частку помножити на дільник.

Завдання 77. 

5 • х = 100

х = 100 : 5

х = 20

5 • 20 = 100

270 : х = 3

х = 270 : 3

х = 90

270 : 90 = 3

х • 2 =160

х = 160 : 2

х = 80

80 • 2 = 160

х : 4 = 200

х = 200 • 4 

х = 800

800 : 4 = 200

 

Завдання 78. Мар'яна сплела 2 браслети зі 160 бісеринок, витративши на кожний браслет однакову кількість бісеринок. Скільки бісеринок витратила Мар'яна на кожний браслет? Склади рівняння та розв'яжи задачу.

Розв'язання.

Нехай х (б.) – бісеринки одного браслету, тоді складемо рівняння

2 • х = 160

х = 160 : 2

х = 80 (б.) – бісеринок в одному браслеті.

Відповідь: Мар'яна витратила 80 бісеринок на кожний браслет.

 

Завдання 79. Найшвидше від усіх рослин світу росте бамбук. Ця трава за добу може вирости на 60 см. На скільки сантиметрів може вирости бамбук за 3 доби? Скільки це метрів і сантиметрів?

Розв'язання.

1) 60 • 3 = 180 (см) = 1 м 80 см 

Відповідь: за 3 доби бамбук виросте на 1 м 80 см. 

 

Завдання 80. На консервному заводі за 2 дні виготовили 1000 банок маринованих огірків, 600 банок кабачків і 400 банок томатів. Скільки всього банок огірків, кабачків і томатів виготовляли на заводі за один день роботи, якщо продуктивність праці протягом цих двох днів була однаковою?

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 1000 + 600 + 400 = 2000 (б.) – виготовили банок маринованих овочів за 2 дні.

2) 2000 : 2 = 1000 (б.) – виготовляли банок маринованих овочів за 1 день.

2 спосіб.

1) 1000 : 2 = 500 (б.) – виготовляли банок маринованих огірків за 1 день.

2) 600 : 2 = 300 (б.) – виготовляли банок маринованих кабачків за 1 день.

3) 400 : 2 = 200 (б.) – виготовляли банок маринованих томатів за 1 день.

4) 500 + 300 + 200 = 1000 (б.) – виготовили банок маринованих овочів за 1 день.

Відповідь: за 1 день роботи виготовляли 1000 банок консервованих овочів.

 

Завдання 81. 

5 • х = 250

х = 250 : 5

х = 50

5 • 50 = 250

250 = 250

600 : х = 3

х = 600 : 3 

х = 200

600 : 200 = 3

3 = 3

х • 2 = 400

х = 400 : 2

х = 200

200 • 2 = 400

400 = 400

х : 4 = 240

х = 240 • 4

х = (200 + 40) • 4

х = 800 + 160

х = 960

960 : 4 = (800 + 160) : 4 =

= 800 : 4 + 160 : 4 =

= 200 + 40 = 240

240 = 240

 

Завдання 82. Назар зробив 3 конструкції з «Лего», використавши 120 деталей. На кожну конструкцію він використовував однакову кількість деталей. Скільки деталей використав Назар на кожну конструкцію? Склади рівняння та розв'яжи задачу.

Розв'язання.

Нехай х (д.) – використані деталі одної конструкції, складемо рівняння

х • 3 = 120

х = 120 : 3

х = 40 (д.) – деталі одної конструкції.

Відповідь: на кожну конструкцію Назар використав 40 деталей. 

 

Завдання 83. Розв'яжіть ланцюжок виразів.

30 • 3 = 90

90 – 45 = 90 – 40 – 5 = 50 – 5 = 45

45 : 9 = 5

5 • 8 = 40

40 + 40 = 80

80 : 10 = 8

 

Завдання 84. Виконай ділення способом добору.

600 : 200 = 6 сот. : 2 сот. = 3

400 : 200 = 4 сот. : 2 сот. = 2

800 : 400 = 8 сот. : 4 сот. = 2

900 : 300 = 9 сот. : 3 сот. = 3

 

Завдання 85. 

720 : 80 = 72 дес. : 8 дес. = 9 

360 : 40 = 36 дес. : 4 дес. = 9

490 : 70 = 49 дес. : 7 дес. = 7

350 : 50 = 35 дес. : 5 дес. = 7

630 : 90 = 63 дес. : 9 дес. = 7

 

(a + b) • c = a • c + b • c

(а + b) : с = а : с + b : с 

а : (Ь • с) = (а : b) : с

Завдання 86.

1) Обчисліть за зразком, розклавши множник або ділене на розрядні доданки. 

24 • 2 = (20 + 4) • 2 = 20 • 2 + 4 • 2 = 40 + 8 = 48 

39 : 3 = (З0 + 9) : 3 = З0 : 3 + 9 : 3 = 10 + 3 = 13 

134 • 2 = (100 + 30 + 4) • 2 = 100 • 2 + 30 • 2 + 4 • 2 = 200 + 60 + 8 = 268 

17 • 5 = (10 + 7) • 5 = 10 • 5 + 7 • 5 = 50 + 35 = 85

31 • 4 = (30 + 1) • 4 = 30 • 4 + 1 • 4 = 120 + 4 = 124

55 : 5 = (50 + 5) : 5 = 50 : 5 + 5 : 5 = 10 + 1 = 11

84 : 4 = (80 + 4) : 4 = 80 : 4 + 4 : 4 = 20 + 1 = 21

203 • 3 = (200 + 3) • 3 = 200 • 3 + 3 • 3 = 600 + 9 = 609

111 • 9 = (100 + 10 + 1) • 9 = 100 • 9 + 10 • 9 + 1 • 9 = 900 + 90 + 9 = 999

2) Обчисліть за зразком, розклавши ділене на зручні доданки.

56 : 4 = (40 + 16) : 4 = 40 : 4 + 16 : 4 = 10 + 4 = 14

279 : 3 = (270 + 9) : 3 = 270 : 3 + 9 : 3 = 90 + 3 = 93

72 : 3 = (60 + 12) : 3 = 60 : 3 + 12 : 3 = 20 + 4 = 24

156 : 3 = (150 + 6) : 3 = 150 : 3 + 6 : 3 = 50 + 2 = 52

72 : 6 = (60 + 12) : 6 = 60 : 6 + 12 : 6 = 10 + 2 = 12

637 : 7 = (630 + 7) : 7 = 630 : 7 + 7 : 7 = 90 + 1 = 91

3) Знайдіть частку способом послідовного ділення. 

32 : 16 = 32 : (4 • 4) = (32 : 4) : 4 = 8 : 4 = 2 

72 : 24 =  72 : (8 • 3) = 72 : 8 : 2 = 9 : 3 = 3

48 : 24 = 48 : (6 • 4) = 48 : 6 : 4 = 8 : 4 = 2 

48 : 12 = 48 : (6 • 2) = 48 : 6 : 2 = 8 : 2 = 4

 

Завдання 87.

11 • 6 = (10 + 1) • 6 = 10 • 6 + 1 • 6 = 60 + 6 = 66

480 : 6 = (48 • 10) : 6 = 48 : 6 • 10 = 8 • 10 =  80

160 • 2 = (100 + 60) • 2 = 100 • 2 + 60 • 2 = 200 + 120 = 320

75 : 3 = (60 + 15) : 3 = 60 : 3 + 15 : 3 = 20 + 5 = 25

36 : 12 = 36 : (6 • 2) = 36 : 6 : 2 = 6 : 2 = 3 

642 : 2 = (600 + 40 + 2) : 2 = 600 : 2 + 40 : 2 + 2 : 2 = 300 + 20 + 1 = 321

122 • 4 = (100 + 20 + 2) • 4 = 100 • 4 + 20 • 4 + 2 • 4 = 400 + 80 + 8 = 488

186 : 3 = (180 + 6) : 3 = 180 : 3 + 6 : 3 = 60 + 2 = 62

 

Завдання 88. Капелюшник придбав сувій атласного полотна завдовжки 36 м. Щодня він відрізає від нього по 2 м тканини. На скільки днів майстрові вистачить полотна?

Розв'язання.

1) 36 : 2 = 18 (д.) – треба днів.

Відповідь: полотна вистачить на 18 днів.

 

Завдання 89. Верблюд здатний випити за один раз 190 л води. Скільки літрів води можуть випити за один раз 3 верблюди?

Розв'язання.

1) 190 • 3 = (100 + 90) • 3 = 100 • 3 + 90 • 3 = 300 + 270 = 570 (л) – води можуть випити 3 верблюди.

Відповідь: за один раз верблюди можуть випити 570 л води.

 

Завдання 90. 

84 : 4 = (80 + 4) : 4 = 80 : 4 + 4 : 4 = 20 + 1 = 21

30 • 9 = (3 • 10) • 9 = 3 • 9 • 10 = 27 • 10 = 270

45 : 15 = (30 + 15) : 15 = 30 : 15 + 15 : 15 = 2 + 1 = 3 

66 : 3 = (60 + 6) : 3 = 60 : 3 + 6 : 3 = 20 + 2 = 22

210 : 10 = 21

4 • 100 = 400

246 : 6 = (240 + 6) : 6 = 240 : 6 + 6 : 6 = 40 + 1 = 41

15 • 6 = (10 + 5) • 6 = 10 • 6 + 5 • 6 = 60 + 30 = 90

 

Завдання 91. Стрічку завдовжки 5 м 40 см розрізали на кілька частин завдовжки 60 см. Скільки частин одержали? Склади рівняння та розв'яжи задачу.

Розв'язання.

5 м 40 см = 5 м + 40 см = 5 • 100 см + 40 см = 500 см + 40 см = 540 см

Нехай х – кількість частин стрічки, тоді складемо рівняння

60 • х = 540

х = 590 : 60

х = 9 (ч.) – одержали частин.

Відповідь: одержали 9 частин.

 

Завдання 92. Устав замість зірочок такі цифри, щоб утворені рівності стали істинними.

12* : 4 = 32 

27* : 3 = 90 

9* :*0 = 3

Розв'язання.

128 : 4 = 32

32 • 4 = (30 + 2) • 4 = 30 • 4 + 2 • 4 = 120 + 8 = 128 

270 : 3 = 90

90 • 3 = 270

90 : 30 = 3

 

Завдання 93.

5 • 15 = 5 • (10 + 5) = 5 • 10 + 5 • 5 = 50 + 25 = 75

75 : 3 = (60 + 15) : 3 = 60 : 3 + 15 : 3 = 20 + 5 = 25

25 • 4 = (20 + 5) • 4 = 20 • 4 + 5 • 4 = 80 + 20 = 100

40 : 8 = 5

20 • 2 = 40

100 : 5 = 2

 

Щоб виконати ділення з остачею, потрібно:

1) дібрати найбільше число, яке менше від діленого і ділиться на дільник без остачі;

2) виконати ділення і обчислити неповну частку;

3) обчислити остачу, віднявши від діленого те число, яке ділили на дільник без остачі.

Остача завжди менша від дільника.

Якщо до добутку неповної частки додамо остачу, то одержимо ділене.

Завдання 94. Виконай ділення з остачею. 

37 : 6 = 6 (ост. 1),                  бо 6 • 6 + 1 = 36 + 1 = 37

52 : 7 = 7 (ост. 3),                  бо 7 • 7 + 3 = 49 + 3 = 52 

216 : 10 = 21 (ост. 6),             бо 21 • 10 + 6 = 210 + 6 = 216

452 : 9 = 50 (ост. 2),              бо 50 • 9 + 2 = 450 + 2 = 452

 

Завдання 95. Запиши всі можливі варіанти остачі. 

а : 5 = Ь (ост. 1, 2, 3, 4)

Ь : 8 = с (ост. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) 

d : 4 = п (ост. 1, 2, 3)

 

Завдання 96. Виконай ділення з остачею і перевір результат. 

162 : 4 = 40 (ост. 2)    перевірка     40 • 4 + 2 = 160 + 2 = 162

24 : 7 = 3 (ост. 3)       перевірка     3 • 7 + 3 = 21 + 3 = 24

43 : 5 = 8 (ост. 3)       перевірка     8 • 5 + 3 = 40 + 3 = 43

153 : 5 = 30 (ост. 3)   перевірка     30 • 5 + 3 = 150 + 3 = 153 

211 : 3 = 70 (ост. 1)   перевірка     70 • 3 + 1 = 210 + 1 = 211

 

Завдання 97. Назви всі трикутники, які ти бачиш на малюнку. Обчисли периметри трикутників ABC і KMВ.

Розв'язання.

Сім трикутників: КМВ, КРО, DPN, ABC, MAD, NOC, КDC. 

АВ = 30 мм, ВС = 60 мм, АС = 67 мм

РABC = 30 мм + 60 мм + 67 мм = 157 мм = 15 см 7 мм – периметр трикутника АВС

ВК = 20 мм, МВ = 10 мм, КМ = 22 мм

РКМВ = 20 мм + 10 мм + 22 мм = 52 мм = 5 см 2 мм – периметр трикутника КМВ

 

Завдання 98. Дідусь за 1 день обкопує 10 плодових дерев, а тато — 20 дерев. Скільки дерев вони обкопають разом за 2 дні? Розв'яжи задачу двома способами.

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 10 + 20 = 30 (д.) – обкопують дерев за 1 день.

2) 30 • 2 = 60 (д.) – обкопають дерев за 2 дні.

2 спосіб.

1) 10 • 2 = 20 (д.) – обкопає дерев дідусь за 2 дні.

2) 20 • 2 = 40 (д.) – обкопає дерев тато за 2 дні.

3) 20 + 40 = 60 (д.) – обкопають дерев за два дні разом.

Відповідь: за 2 дні разом обкопають 60 дерев.Завдання 99. Упродовж усього маршруту автобус зупиняється 5 разів. На першій зупинці до автобуса зайшло 36 пасажирів. На кожній наступній зупинці виходило 5 пасажирів, а заходило — 3 пасажири. Скільки всього пасажирів проїхало в автобусі за весь маршрут?

Розв'язання.

На першій зупинці зайшло 36 пасажирів на наступних 4 зупинках по 3 пасажири, тому

1) 36 + 3 • 4 = 36 + 12 = 48 (п.) – пасажирів проїхало за весь маршрут.

Відповідь: за весь маршрут проїхало 48 пасажирів. 

 

Завдання 100. Складіть та розв'яжіть задачу за коротким записом, який подано в таблиці. 

Виконавець

Друкує за 1 год

Час роботи

Загальна кількість сторінок

Ніна

6 с.

  ?

?

60 с.

Поліна

4 с.

?

Ніна та Поліна мають надрукувати 60 сторінок тексту. Ніна за 1 год друкує 6 сторінок, а Поліна — 4 сторінки. Скільки сторінок тексту надрукує кожна дівчинка, якщо працюватимуть однаковий час?

План розв'язування

1) Скільки сторінок надрукують за одну годину Ніна та Поліна разом?

6 + 4 = 10 (с.) – надрукують сторінок Ніна та Поліна разом за  1 год.

2) За який час вони надрукують 60 сторінок?

60 : 10 = 6 (год) – потрібен час. 

3) Скільки сторінок за цей час надрукує Ніна?

6 • 6 = 36 (с.) – надрукує сторінок Ніна.

4) Скільки сторінок за цей час надрукує Поліна?

4 • 6 = 24 (с.) – надрукує сторінок Поліна.

Відповідь: Ніна надрукує 36 сторінок, Поліна – 24 сторінки.

Інші завдання дивись тут...