Інші завдання дивись тут...

§ 18 Завдання 168

Збільште різницю чисел 51 і 48 у 2 рази; отримане число знову збільште у 2 рази; новий результат збільште в 4 рази. Яке число отримали — 48, 84 чи 82?

(51  48) • 2 • 2 • 4 = 3 • 16 = 48

 

Завдання 169 Усний прийом множення
317 • 3 = (300 + 10 + 7) • 3 = 300 • 3 + 10 • 3 + 7 • 3 = 900 + 30 + 21 = 951

 

Завдання 170 Письмове множення

х 115

     5

  575

х 225

     3

  675

х 116

     4

  464

х 67

    6

 402

Завдання 171 Порядок дій

114 • 3 + 27 • 5 + 123 • 4 = 969

х 114

     3

  342

х 27

    5

 135

х 123

     4

  492

+ 342

   135

   477

+ 477

   492

   969

Завдання 171

Щодня столяр виготовляє 13 стільців, а його учень — 8. Скільки стільців вони виготовлять разом за 5 днів?

Короткий запис

Столяр  1 день  13 ст.

Учень  1 день  8 ст.

Разом  5 днів  ? ст.

Розв’язання

1-й спосіб

1) 13  5 = 65 (ст.) – виготовить столяр за 5 днів

2) 8  5 = 40 (ст.) – виготовить учень за 5 днів

3) 65 + 40 = 105 (ст.) – виготовлять разом за 5 днів

2-й спосіб

1) 13 + 8 = 21 (ст.) – виготовлять разом за день

2) 21  5 = 105 (ст.) – виготовлять разом за 5 днів

Відповідь: вони виготовлять разом 105 стільців.

 

Завдання 173
За робочу зміну Зіна запакувала 126 коробок печива, а Марина — 119. Скільки коробок печива запакують Зіна й Марина разом за дві робочі зміни? Розв’яжи задачу таким способом, щоб план її розв’язування складався із двох дій.

Короткий запис

Зіна  1 зм.  126 к.

Марина  1 зм.  119 к.

Разом  2 зм.  ? к.

Розв’язання

1) +126

     119

     245 (к.) – запакують разом за зміну

2) х 245

         2

      490 (к.) – запакують разом за 2 дні

Відповідь: вони запакують разом 490 коробок цукерків.

Завдання 174

Трикутники, зображені на рисунку: AOC, COB, BOK, ACB, CBK

 

Завдання 175

(890 – 319 • 2) + 234 • 3 = 954

х 319

     2

  638

_ 890

  638

  252

х 234

     3

  702

+ 252

   702

   954

Завдання 176

На заняттях шкільного гуртка Тетяна та Євген вирізали лічильний матеріал для першокласників. Тетяна на одному занятті вирізала 48 кругів, а Євген — 36. Скільки кругів діти зможуть вирізати разом за 2 заняття?

Короткий запис

Тетяна  1 з.  48 кр.

Євген  1 з.  36 кр.

Разом  2 з.  ? кр.

Розв’язання

1) 48 + 36 = 84 (кр.) – виготовлять разом за 1 заняття

2) 84  2 = 168 (кр.) – виготовлять разом за 2 заняття

Відповідь: вони виріжуть разом 168 кругів.

 

§ 19 Завдання 177

Утворіть усі можливі трицифрові числа, використовуючи цифри 3, 6, 1. Запишіть числа в порядку зростання. 136, 163, 316, 361, 613, 631

 

Завдання 178, 179

х 127

     3

  381

х 216

     4

  864

х 153

     3

  459

х 436

     2

  872

х 39

    7 

 273

Завдання 180

Перший водій перевіз автобетонозмішувачем 236 ц бетону, а другий — у 3 рази більше. Скільки центнерів бетону перевіз другий водій?

Короткий запис

 236 ц

II  ?, у 3 рази більше

Розв’язання

х 236

     3

  708 (ц)

Відповідь: другий водій перевіз 708 центнерів бетону.

 

Завдання 181

Завод планував виготовляти щодня 175 пральних машин. За робочий тиждень (5 днів) було виготовлено 955 пральних машин. Скільки пральних машин було виготовлено на заводі за робочий тиждень понад план?

Короткий запис

Заплановано  ?, 5 дн., по 175 м.

Виготовлено  955 м.

Понад план  ?

Розв’язання

1) х 175

         5

      875 (м.) – виготовлять за планом

2) _ 955

      875

        80 (м.) 

Відповідь: за робочий тиждень понад план виготовлено 80 пральних машин.

Завдання 182

У якому із зображених на малюнку трикутників усі кути гострі? На другому (жовтогарячий трикутник) Знайди його периметр.

Короткий запис

Сторона  23 мм

Периметр  ?

Розв’язання

23  3 = 69 (мм) = 6 см 9 мм

Відповідь: периметр трикутника 6 см 9 мм.

 

Завдання 183
У коморі було 100 кг зерна. Це зерно поділили на дві частини так, що в одній частині його на 20 кг більше, ніж в іншій. Скільки кілограмів зерна в кожній частині?

Короткий запис

 ?, на 20 кг більше

II  ?

Разом  100 кг

Розв’язання

1) 100  20 = 80 (кг) – порівно в двох частинах

2) 80 : 2 = 40 (кг) – в меншій частині

3) 40 +  20 = 60 (кг) – в більшій частині

Відповідь: в меншій частині 40 кг зерна, в більшій частині 60 кг зерна.

 

Завдання 184

х 162

     4

  648

х 218

     3

  654

х 316

     3

  948

х 76

    8

 608

Завдання 185

Зі складу на будівництво відправили 134 вантажівки по 3 т цементу в кожній. На складі залишилося ще 180 т цементу. Скільки тонн цементу було на складі спочатку?

Короткий запис

Відправили  ?, 134 в., по 3 т

Залишилося  180 т

Спчатку  ?

Розв’язання

1) х 134

         3

      402 (т) – відправили цементу

2) + 402

      180

      582 (т) 

Відповідь: на складі спочатку було 582 т цементу.

§ 20 Завдання 186

Знайдіть серед виразів ті, значення яких очевидне без обчислень.

180 • 1, 149 • 0, 87 • 0, 418 • 1, 276 • 0, 321 • 0

 

Завдання 187 Прийоми множення

120 • 6 = (12 • 10) • 6 = (12 • 6) • 10 = 72 • 10 = 720

 

Завдання 188, 189

х 307

     3

  921

х 410

    2 

  820

х 117

     6

  702

х 109

     8

  872

Завдання 190

105 • 9 – (210 • 3 + 86) + 273 = 502

х 105

     9

  945

х 210

    3 

  630

+ 630

    86

   716

_ 945

   716

   229

+ 229

   273

   502

Завдання 191

Обчисли периметр садової ділянки, ширина якої дорівнює 86 м, а довжина вдвічі більша за ширину.

Короткий запис

Ширина  86 м

Довжина  ?, у 2 рази більша

Периметр  ?

Розв’язання

1) 86  2 = 172 (м) – довжина ділянки

2) (172 + 86)  2 = 258 • 2 = 516 (м)

Відповідь: периметр ділянки 516 метрів.

 

Завдання 192
Фермер зібрав за сезон 236 т кавунів, а динь — у 3 рази більше. На скільки тонн фермер зібрав більше динь, ніж кавунів?

Короткий запис

Кавунів  236 т

Динь  ?, у 3 рази більше. На скільки т більше  ?

Розв’язання

1) х 236

         3

      708 (т) – зібрав динь

2) _ 708

      236

      472 (т) 

Відповідь: на 472 т фермер зібрав більше динь, ніж кавунів.

Завдання 193

Якщо а = 208, тоді а • 4 = 208 • 4 = 832

Якщо а = 240, тоді а • 4 = 240 • 4 = 960

Якщо а = 84, тоді а • 4 = 84 • 4 = 336

х 208

     4

  832

х 240

    4 

  960

х 84

    4

 336

Завдання 194

Ширина басейну становить 12 м, а довжина — у 2 рази більша. Знайди периметр басейну.

Короткий запис

Ширина  12 м

Довжина  ?, у 2 рази більша

Периметр  ?

Розв’язання

1) 12  2 = 24 (м) – довжина басейну

2) (12 + 24)  2 = 36 • 2 = 72 (м)

Відповідь: периметр басейну 72 метри.

Інші завдання дивись тут...