Інші завдання дивись тут...

Сторінка 36 - 42.    

Завдання 201. Обчисли значення лише тих виразів, у яких потрібно виконати письмове множення або ділення. 

62 : 2 

12 • 10 

705 • 0

306 : 6

607 : 1

74 • 9

126 • 4

480 : 6

836 : 4

 77 : 7

326 • 2

193 • 5

Розв'язання.

_306 | 6   

  30    51

     6

     6

     0

х 74

    9

 666

 

х 126

      4

   504

_836 | 4    

  8      209

   3

   0

   36

   36

     0 

х 326

      2

   652

х 193

      5

   965

Завдання 202. 

х • 3 = 132 

х = 132 : 3

х = 44

44 • 3 = (40 + 4) • 3 = 40 • 3 + 4 • 3 = 120 + 12 = 132

132 = 132

 

_132 | 3   

  12    44

    12

    12

      0

 

z : 9 = 24

z = 24 • 9

z = 216

216 : 9 = (180 + 36) : 9 = 180 : 9 + 36 : 9 = 20 + 4 = 24

24 = 24

 

х 24

    9

 216

 

320 : у = 40 : 5

320 : у = 8

у = 320 : 8

у = 40

320 : 40 = 8

40 : 5 = 8

8 = 8

 

Завдання 203. За 4 м шовку заплатили 624 грн. Скільки коштує 1 м такого шовку? Склади та розв'яжи обернену задачу.

Розв'язання.

1) 624 : 4 = 156 (грн.) – коштує 1 метр шовку

                                  (ціна шовку).

_624 | 4     

  4        156 

  22

  20 

   24

   24

     0 

Відповідь: 1 метр шовку коштує 156 гривень.

Обернена задача.

Мама купила 4 м шовку по ціні 156 грн за 1 м. Скільки гривень мама заплатила за покупку?

Розв'язання.

1) 156 • 4 = 624  (грн.) – заплатила за покупку

                                (вартість покупки).

х 156

      4

   624

Відповідь: мама заплатила 624 гривні.

 

Завдання 204. Для ательє закупили 464 м шерсті. Із неї вже пошили 38 пальт, витративши на кожне пальто по 4 м тканини. Скільки таких самих пальт можна пошити з тканини, що залишилася? Розв'яжи задачу за допомогою виразу двома способами. Скористайся підказками:

Розв'язання.

1 спосіб. Вираз 464 : 4 – 38 

1) 464 : 4 = 116 (п.) – можна пошити усього пальт.

2) 116 – 38 = 78 (п.) – можна пошити пальт з тканини, що залишилась.

_464 | 4    

  4       116

   6

   4

   24

   24 

     0 

_ 116

    38

    78 

2 спосіб. Вираз (464 – 38 • 4):4

1) 38 • 4 = 152 (м) – пішло тканини на пошиті пальта.

2) 464 – 152 = 312 (м) – решта тканини.

3) 312 : 4 = 78 (п.) – можна пошити пальт з решти тканини.

х 38

    4

 152 

_ 464

  152

  312 

_312 | 4   

 28      78

   32

   32

    0   

Відповідь: з решти тканини можна пошити 78 пальт.

Завдання 205. Периметр трикутника, усі сторони якого рівні, дорівнює 111 мм. Визнач довжину сторони цього трикутника. Склади та розв'яжи обернену задачу.

Розв'язання.

1) 111 : 3 = 37 (мм) – довжина сторони

рівностороннього трикутника.

_111 | 3    

   9      37

   21

   21

     0  

Відповідь: сторона трикутника 37 мм.

Обернена задача.

Знайди периметр трикутника, усі сторони якого рівні, якщо довжина однієї сторони дорівнює 37 мм.

1) 37 • 3 = (30 + 7) • 3 = 30 • 3 + 7 • 3 = 90 + 21 = 111 (мм) – периметр рівностороннього трикутника.

Відповідь: периметр трикутника 111 мм.

 

Завдання 206. Вінні-Пух, П'ятачок та Кролик на 210 грн купили 3 кг малини по 46 грн за кілограм і 9 кг яблук. Скільки коштує 1 кг яблук?

Розв'язання.

1) 46 • 3 = 138 (грн.) – заплатили за малину (вартість малини).

2) 210 – 138 = 72 (грн.) – заплатили за яблука (вартість яблук).

3) 72 : 9 = 8 (грн.) – коштує 1 кг яблук (ціна яблук).

х 46

    3

 138

_ 210

   138

    72 

Відповідь: 1 кг яблук коштує 8 гривень.

 

Завдання 207. 

х 345

      2

   690

х 308

      3

   924

_816 | 4    

 8        204

   1

   0

   16

   16

     0

_225 | 9    

 18      25

   45

   45

     0

Завдання 208. Периметр трикутника, усі сторони якого рівні, дорівнює 108 мм. Знайди сторону цього трикутника. Склади та розв'яжи обернену задачу.

Розв'язання.

1) 108 : 3 = 36 (мм) – довжина сторони 

рівностороннього трикутника.

_108 | 3    

   9      36

   18

   18

     0  

Відповідь: сторона трикутника 36 мм.

Обернена задача.

Знайди периметр трикутника, усі сторони якого рівні, якщо довжина однієї сторони дорівнює 16 мм.

1) 36 • 3 = 108 (мм) – периметр рівностороннього трикутника.

Відповідь: периметр трикутника 108 мм.

 

Завдання 209. Обчисли письмово. Перевір.

х 306

      2

   612

_612 | 2   

 6        306

  1

  0

  12

  12

    0 

_315 | 3   

 3       105

   1

   0

   15

   15 

     0 

х 105

      3

   315

х  89

     7

  623

_623 | 7   

 56      89

   63

   63

     0 

_906 | 2    

 8       453

 10

 10

    6

    6

    0

х 453

      2

   906

 

Завдання 210. Не виконавши ділення, визнач кількість цифр у частці. Виконай письмове ділення лише тих чисел, у частці яких є нуль у середині запису.

540 : 5  (3 цифри)

512 : 8  (2 цифри)

832 : 8  (3 цифри)      

438 : 6  (2 цифри)

612 : 3  (3 цифри)

_540 | 5    

 5        108

   4

   0

   40

   40

     0 

_832 | 8   

 8        104

   3

   0

   32

   32

     0  

_612 | 3   

 6       204

   1

   0

   12

   12

     0

 

Завдання 211. Знайди значення виразів, виконавши кожну дію окремо.

468 : 6 + 396 : 4 = 177

_468 | 6   

  42     78

   48

   48

     0

_396 | 4  

  36     99

   36

   36

     0 

+ 78

   99

  177

409 • 2 – 448 : 8 = 762

х409

     2

  818

_448 | 8   

  40      56

   48

   48

     0 

_818

   56

  762

 

Завдання 212. Установи всі значення змінних, за яких нерівності будуть істинними.

420 • а < 650 ,    

а = 0, 1 

 

с : 3 < 4

невідоме ділене с = 4 • 3 = 12, частка менша, коли менше ділене, 

тому с < 12, тобто с = 0, 3, 6, 8, 9

 

d • 5 < 100

невідомий множник d = 100 : 5 = 20, добуток менший, коли менший множник, 

тому d < 20, тобто d = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,  14, 15, 16, 17, 18, 19

 

Завдання 213. Одна бригада побудувала 5 будинків по 36 квартир у кожному, а друга — 7 будинків по 32 квартири. Яка бригада побудувала більше квартир і на скільки?

Розв'язання.

1) 36 • 5 = 180 (кв.) – побудувала квартир одна бригада.

2) 32 • 7 = 224 (кв.) – побудувала квартир друга бригада.

3) 224 – 180 = 44 (кв.) – на стільки більше квартир побудувала друга бригада, ніж перша.

х 36

    5 

 180 

х 32 

    7

 224

_224

  180

   44

Відповідь: друга бригада побудувала на 44 квартири більше, ніж перша.

 

Завдання 214. На птахофабриці 504 курки посадили в 9 кліток. Скільки потрібно таких кліток, щоб посадити 392 курки?

Розв'язання.

1) 504 : 9 = 56 (к.) – можна посадити курей у одну клітку.

2) 392 : 56 = 7 (кл.) – треба кліток.

_504 | 9

  45     56

   54

   54

     0

Відповідь: треба 7 кліток.

 

Завдання 215. 

68 • 7 – 906 : 2 = 23

х 68

    7

 476

_906 |2    

 8      453

 10

 10

    6

    6

    0

_ 476

   453

     23

 

971 – 584 : 8 • 4 = 679

_584 | 8    

 56      73

   24

   24  

     0 

х 73

    4

 292

_ 971

   292

   679

 

Завдання 216. 72 кг картоплі розклали у 8 ящиків порівну в кожний. Скільки потрібно ящиків, щоб розкласти 414 кг картоплі?

Розв'язання.

1) 72 : 8 = 9 (кг) – картоплі в 1 ящику.

2) 414 : 9 = 46 (ящ.) – треба ящиків.

_414 | 9  

  36     46

    54

    54

      0

 Відповідь: треба 46 ящиків.

 

Завдання 217. Обчисли письмово.

х368

      2

   736

_855 | 5   

  5      171

  35

  35

     5

     5

     0

х 97

     5

 485

_801 | 3  

  6       267

  20

  18

   21

   21

    0

Завдання 218. Перше число дорівнює 67, а друге — у 5 разів більше. Знайди суму цих чисел. Склади вираз та обчисли його значення.

Розв'язання.  Вираз 67 + 67 • 5

1) 67 • 5 – друге число.

2) 67 + 67 • 5 = 67 + 335 = 402 – сума двох чисел.

х 67

     5

 335

+ 335

     67

   402

Завдання 219. Знайди значення виразів, виконавши кожну дію окремо.

735 : 5 + 17 • 8 = 283

_735 | 5  

  5       147

  23

  20

   35

   35

     0

х 17

     8

 136

+ 147

   136

   283

670 – 78 • 6 : 3 = 514

х 78

     6

 468

 

_468 |3    

  3      156

  16

  15

   18

   18

     0

_670

  156

  514

 

Завдання 220. Майстер виготовляє 48 брусків за 3 год роботи, а його учень виготовляє стільки ж брусків за 6 год. За скільки годин вони виготовлять 48 брусків, попрацювавши разом?

Розв'язання.

1) 48 : 3 = 16 (б.) – виготовляє брусків майстер за 1 год.

2) 48 : 6 = 8 (б) – виготовляє брусків учень за 1 год.

3) 16 + 8 = 24 (б) – виготовляють брусків разом за 1 год.

4) 48 : 24 = 2 (год) – потрібно часу.

Відповідь: 48 брусків вони разом виготовлять за 2 години. 

 

Завдання 221. Склади та розв'яжи задачу за таблицею.

Два слюсарі виготовили 245 деталей. Перший слюсар працював 3 год, другий – 4 год. Скільки деталей виготовив кожен слюсар, якщо їхня продуктивність праці однакова?

Розв'язання.

1) 3 + 4 = 7 (год) – працювали два слюсарі разом.

2) 245 : 7 = 35 (д.) – виготовляли деталей за 1 год (продуктивність праці).

3) 35 • 3 = 105 (д.) – виготовив деталей І слюсар.

4) 35 • 4 = 140 (д.) – виготовив деталей ІІ слюсар.

_245 |

  21     35

   35

   35

     0

х 35

    3

 105

х 35

    4

 140

Відповідь: І слюсар виготовив 105 деталей, ІІ слюсар – 140 деталей. 

 

Завдання 222. Покупець придбав сорочку за 316 грн, витративши третю частину своїх грошей. Скільки грошей було в покупця спочатку? Склади обернену задачу, у якій потрібно знайти, скільки коштувала сорочка.

Розв'язання.

1) 316 • 3 = 948 (грн.) – було грошей спочатку.

х 316

      3

  948

Відповідь: у покупця було 948 гривень.

Обернена задача.

У покупця було 948 грн. Третю частину грошей він витратив на сорочку. Скільки коштувала сорочка?

1) 948 : 3 = 316 (грн.) – коштувала сорочка

_948 | 3   

  9        316

   4

   3

   18

   18

     0

Відповідь: сорочка коштувала 316 гривень.

 

Завдання 223. Скільки трикутників зображено на малюнку? Назви кожний із них. Обчисли периметр трикутника, усі сторони якого рівні.

Розв'язання.

Зображено 5 трикутників: ABC, AFC, CFD, BDF, BCF.

Усі сторони рівні у трикутнику  AFC.

РAFC = 22 мм • 3 = 66 мм = 6 см 6 мм – периметр трикутника AFC.

 

Завдання 224. 

756 : 6 + 16 = 142

_756 | 6   

  6       126

  15

  12

    36

    36

      0

+ 126

     16

   142

67 • 8 – 231 = 305

х 67

     8

 536

- 536

  231

  305

651 : 3 + 73 = 290

_651 | 3   

  6       217

   5

   3

   21

   21

     0

+ 217

     73

   290

37 • 9 + 247 = (30 + 7) • 9 + 247 = 30 • 9 + 7 • 9 + 247 = 270 + 63 + 247 = 270 + 310 = 580 

х 37

     9

 333

+ 333

   247

   580

Завдання 225. Бурундучок за 2 дні назбирав 256 горішків, а білочка за 3 дні — 546 горішків. Скільки горішків назбирають бурундучок і білочка разом за один день?

Розв'язання.

1) 256 : 2 = 128 (г.) - зібрав горішків бурундучок за 1 день.

2) 546 : 3 = 182 (г.) – зібрала горішків білочка за 1 день.

3) 128 + 182 = 310  (г.) – зібрали горішків разом за 1 день.

_256 | 2    

  2       128

   5

   4

   16

   16

    0

_546 | 3    

 3       182    

  24

  24

     6

     6

     0

+128

  182

  310

Відповідь: за 1 день бурундучок та білочка разом зібрали 310 горішки.

 

Завдання 226.

х 407

       2

   814

х 264

       3

  792

х 316

       3

   948

х 214

       4

   856

_814 | 2   

  8      407

    1

    0

    14

    14

      0

_792 | 3  

  6      264

  19

  18

    12

    12

      0

_948 | 3   

  9      316

    4

    3

    18

    18

      0

_856 | 4   

  8      214

    5

    4

    16

    16

      0

Завдання 227. 

184 : х = 4

х = 184 : 4

х = 46

184 : 46 = (46 • 4) : 46 = 46 : 46 • 4 = 1 • 4 = 4

4 = 4

_184 | 4    

  16      46

    24

    24

      0

х 46

     4

 184

3 • х = 168 

х = 168 : 3

х = 56

3 • 56 = 168

168 = 168

168 : 3 = (150 + 18) : 3 = 150 : 3 + 18 : 3 = 50 + 6 = 56

56 • 3 = (50 + 6) • 3 = 50 • 3 + 6 • 3 = 150 + 18 = 168

 

х • 6 = 654

х = 654 : 6 

х = 109

109 • 6 = 654

654 = 654

654 : 6 = (600 + 54) : 6 = 600 : 6 + 54 : 6 = 100 + 9 = 109

109 •  6 = (100 + 9) • 6 = 100 • 6 + 9 • 6 = 600 + 54 = 654

 

Завдання 228. Дятел щодня з'їдає 98 комах. Скільки комах з'їсть дятел за тиждень?

Розв'язання.

1) 98 • 7 = 686 (к.) - з'їсть комах за тиждень.

х 98

    7

 686

Відповідь: дятел за тиждень з'їсть 686 комах.

 

Завдання 229. На склад привезли 8 мішків огірків по 37 кг кожний та 9 мішків кабачків. Яка загальна маса овочів, якщо мішок кабачків на 2 кг важчий, ніж мішок огірків ?

Розв'язання.

1) 37 + 2 = 39 (кг) – маса 1 мішка кабачків.

2) 37 • 8 = 296 (кг) – маса усіх огірків.

3) 39 • 9 = 351 (кг) – маса усіх кабачків.

4) 296 + 351 = 647 (кг) – загальна маса овочів.

х 37

    8

 296

х 39

    9

 351

+ 296

   351

   647

Відповідь: загальна маса овочів 647 кілограмів. 

 

Завдання 230. Купили два відрізи однакової тканини. У першому відрізі було 6 м тканини, а в другому — 3 м. За обидва відрізи заплатили 378 грн. Скільки грошей заплатили за кожний відріз?

Розв'язання.

1) 6 + 3 = 9 (м) – купили метрів тканини.

2) 378 : 9 = 42 (грн.) – коштує 1 метр тканини.

3) 42 • 6 = 252 (грн.) – заплатили за перший відріз.

4) 42 • 3 = 126 (грн.) – заплатили за другий відріз.

_378 | 9   

  36      42

   18

   18

     0

х 42

     6

 252

х 42

     3

 126

Відповідь: за перший відріз заплатили 252 гривні, за другий – 126 гривень.

 

Завдання 231. Обчисли периметр (сума довжин усіх сторін) квадрата (всі сторони рівні) зі стороною 86 мм.

Розв'язання.

1) 84 • 4 = 344 (мм) = 34 см 4 мм – периметр квадрата.

х 86

     4

 344

 

Завдання 232. Периметр трикутника, усі сторони якого рівні, дорівнює 81 мм. Обчисли його сторону.

Розв'язання.

1) 81 : 3 = 27 (мм) = 2 см 7 мм – сторона трикутника.

_81 | 3  

  6      27

  21

  21

    0

 

Завдання 233. Світланка разом із мамою за дві години назбирали 128 каштанів, причому дівчинка за 1 год зібрала на 8 каштанів більше, ніж мама. Скільки каштанів назбирали за одну годину мама і Світланка окремо?

Розв'язання.

1) 128 : 2 = 64 (к.) – зібрали каштанів мама і Світланка разом за 1 год.

1) 64 – 8 = 56 (к.) – зібрали порівну каштанів мама і Світланка за 1 год.

2) 56 : 2 = 28 (к.) – зібрала каштанів мама за 1 год.

3) 28 + 8 = 36 (к.) – зібрала каштанів Світланка за 1 год.

Відповідь: мама зібрала 28 каштанів, а Світланка зібрала 36 каштанів.

 

Світланка разом із мамою за дві години назбирали 128 каштанів, причому дівчинка зібрала на 8 каштанів більше, ніж мама. Скільки каштанів назбирали за одну годину мама і Світланка окремо?

Розв'язання.

1) 128 : 2 = 64 (к.) – зібрали каштанів мама і Світланка разом за 1 год.

2) 8 : 2 = 4 (к.) – на стільки більше каштанів зібрала дівчинка за 1 год.

1) 64 – 4 = 60 (к.) – зібрали порівну каштанів мама і Світланка за 1 год.

2) 60 : 2 = 30 (к.) – зібрала каштанів мама за 1 год.

3) 30 + 4 = 34 (к.) – зібрала каштанів Світланка за 1 год.

Відповідь: мама зібрала 30 каштанів, а Світланка зібрала 34 каштанів.

 

Завдання 234. 

х 105

       5

  525

х 68

     8

 544

х 237

       3

   717

х 208

       4

    832

_525 | 5  

  5      105

    2

    0

    25

    25

      0 

_544 | 8  

  48     68 

    64

    64

      0

_717 | 3  

  6       239

  11

    9

    27

    27

      0

_832 | 4    

  8       208

    3

    0

    32

    32

      0

Завдання 235. Автомобіль за 7 год роботи використав 63 л бензину. Скільки літрів бензину використає автомобіль за 9 год роботи? Розв'яжи задачу, скориставшись таблицею.

Розв'язання.

1) 63 : 7 = 9 (л) – використав бензину за 1 год.

2) 9 • 9 = 81 (л) – використає бензину за 9 год.

Відповідь: за 9 годин автомобіль використає 81 літру бензину.

 

Письмове множення і ділення двоцифрових та трицифрових чисел на двоцифрові числа

Завдання 236. Перевірте письмово, хто з друзів найкраще навчився множити і ділити в межах 1000 на одноцифрове число. Проаналізуйте помилки.

х 243

      4

   972

х 339

      2

  678

х 409

      2

  818

_648 | 6    

  6        108

   4

   0

   48

   48

     0

_868 | 7    

  7       124

  16

  14

    28

    28

      0

_448 | 8  

  40    56

    48

    48

      0

Завдання 237.

600 : 10 = 60   

120 : 3 = 40

60 : 5 = (50 + 10) : 5 = 50 : 5 + 10 : 5 = 10 + 2 = 12

40 • 5 = 200

12 • 10 = 120

2 • 10 = 20

200 : 100 = 2 

20 • 30 = 600

 

Завдання 238. 

40 • 20 = (4 • 10) • (2 • 10) =(4 •2) • (10 • 10) = 8 • 100 = 800. 

20 • 30 = (2 • 10) • (3 • 10) = (2 • 3) • (10 • 10) = 6 • 100 = 600

14 • 20 = 14 • (2 • 10) = (14 • 2) • 10 = 28 • 10 = 280

23 • 30 = 23 • (3 • 10) = (23 • 3) • 10 = 69 • 10 = 690

 

Завдання 239. 

I спосіб:

400 : 20 = (40 •  10) : (2 • 10) = (40 : 2) • (10 : 10) = 20 • 1 = 20

360 : 20 = (36 • 10) : (2 • 10) = (36 : 2) • (10 : 10) = 18 • 1 = 18

II спосіб:

400 : 20 = 400 : (2 • 10) = (400 : 10) : 2 = 40 : 2 = 20. 

360 : 20 = 360 : (2 • 10) = (360 : 10) : 2 = 36 : 2 = 18

900 : 30 = 900 : (10 • 3) = 900 : 10 : 3 = 90 : 3 = 30

480 : 40 = 480 : (10 • 4) = 480 : 10 : 4 = 48 : 4 = 12

870 : 30 = 870 : (10 • 3) = 870 : 10 : 3 = 87 : 3 = (60 + 27) : 3 = 60 : 3 + 27 : 3 = 20 + 9 = 29

650 : 50 = 650 : (10 • 5) = 650 : 10 : 5 = 65 : 5 = (50 + 15) : 5 = 50 : 5 + 15 : 5 = 10 + 3 = 13

 

Завдання 240. 

900 : 30 • 20 = 30 • 20 = 600  

620 : 20 • 1 = 31

12 •  40 : 10 = 480 : 10 = 48

 

Завдання 241. 

560 : х = 80

х = 560 : 80

х = 560 : 10 : 8 

х = 7

560 : 7 = 80

х : 20 = 12 – 4

х : 20 = 8

х = 8 • 20

х = 160

160 : 20 = 8

12 – 4 = 8

8 = 8

х •  40 = 40 + 80

х • 40 = 120

х = 120 : 40

х = 3

3 • 40 = 120

40 + 80 = 120

120 = 120

Завдання 242. 

Марина поділила задумане число на 40 й отримала в частці 76. Яке число задумала Марина? Склади та розв'яжи рівняння.

Розв'язання.

Нехай х – задумане число, тоді складемо рівняння

х : 40 = 76

х = 76 • 40 

х = 3040

3040 : 40 = 3040 : (10 • 4) = 3040 : 10 : 4 = 304 : 4 = 76 

х 76

    40

 3040

_304 |

  28    76

   24

   24

     0

Відповідь: Марина задумала число 3040.

 

Марина поділила задумане число на 30 й отримала в частці 26. Яке число задумала Марина? Склади та розв'яжи рівняння.

Розв'язання.

Нехай х – задумане число, тоді складемо рівняння

х : 30 = 26

х = 26 • 30 

х = 780

780 : 30 = 780 : (10 • 3) = 780 : 10 : 3 = 78 : 3 = 26 

Х 26

     30

   780

_78 |

  6     26

  18

  18

    0

Відповідь: Марина задумала число 780.

 

Завдання 243. Тимур задумає число. Після того як він збільшив його в 7 разів, то одержав 721. Яке число задумав Тимур? Склади та розв'яжи рівняння.

Розв'язання.

Нехай х – задумане число, тоді складемо рівняння

х • 7 = 721

х = 721 : 7

х = 103

103 • 7 = 721

_721 | 7   

  7       103

   2

   0

   21

   21

     0

х 103

      7

   721

Відповідь: Тимур задумав число 103.

 

Завдання 244. Два майстри працювали однакову кількість днів і відремонтували 110 мобільних телефонів. Один майстер ремонтував за день 6 телефонів, а інший — 4. Скільки мобільних телефонів відремонтував кожний майстер за час спільної праці? Розв'яжи задачу, скориставшись таблицею.

Розв'язання.

1) 6 + 4 = 10 (т.) – ремонтували телефонів разом за 1 день.

2) 110 : 10 = 11 (дн.) – працювали днів.

3) 6 • 11 = 66 (т.) – відремонтував телефонів перший майстер.

4) 4 • 11 = 44 (т.) – відремонтував телефонів другий майстер.

Відповідь: перший майстер відремонтував 66 телефонів, другий – 44 телефони.

 

Завдання 245. 

720 : х = 90

х = 720 : 90

х = 72 : 9

х = 8

720 : 8 = 90

х : 3 = 120 – 50 

х : 3 = 70

х = 70 • 3 

х = 210

210 : 3 = 70

120 – 50 = 70

70 = 70

х • 70 = 400 + 20

х • 70 = 420

х = 420 : 70

х = 42 : 7

х = 6

6 • 70 = 420

400 +20 = 420

420 = 420

Завдання 246. 3 однієї грядки зібрали 7 мішків картоплі, а з іншої — З мішки. Маса всієї зібраної картоплі становить 360 кг. Скільки кілограмів картоплі зібрали з кожної грядки окремо?

Розв'язання.

1) 3 + 7 = 10 (м) – зібрали усього мішків картоплі.

2) 360 : 10 = 36 (кг) – маса 1 мішка.

3) 36 • 7 = 252 (кг) – зібрали картоплі  з першої ділянки.

4) 36 • 3 = 108 (кг) – зібрали картоплі з другої ділянки.

х 36

     7

 252

х 36

     3

 108

Відповідь з першої ділянки зібрали 252 кілограмів картоплі, з другої – 108 кілограмів. 

 

Завдання 247. 

• Яке одноцифрове число треба помножити на 5, щоб одержати найменше двоцифрове число? 

х • 5 = 10

х = 10 : 5 

х = 2

• Від якого трицифрового числа потрібно відняти число 1, щоб одержати двоцифрове число?

100 – 1 = 99 

• Із цифр 7, 0, 6 утворіть усі можливі трицифрові числа. Яке з отриманих чисел найбільше? А найменше?

706, 607, 670, 760

Найбільше 760, найменше 607.

 

Завдання  248. 

120 • 6 = (12 • 10) • 6 = (12 • 6) • 10 = 72 • 10 = 720

х 120

    6

   720

У першому множнику 0 одиниць. Тому підписуємо другий множник під першою відмінною від нуля цифрою першого множника, тобто 6 одиниць під 2 десятками. Починаємо множити з десятків. 2 десятки помножити на 6 дорівнює 12 десятків. 12 десятків — це 1 сотня і 2 десятки. Цифру 2 пишемо під десятками, а 1 сотню запам'ятовуємо. 1 сотню множимо на 6 — одержуємо 6 сотень. 6 сотень та ще 1 сотня — це 7 сотень. Цифру 7 пишемо під сотнями. 0 одиниць першого множника зносимо в добуток на місце одиниць. У добутку одержали число 720.

 

Завдання  249. 

х 37

     20

   740

 

Завдання 250. 

х 42

     20

   840

х 19

     30

   570

х 240

     2

   480

х 180

     4

    720

Інші завдання дивись тут...