90 • 7 = 630
630 : 7 = 90
630 : 90 = 7
270 • 3 = 810
810 : 3 = 270
810 : 270 = 3
2100 • 4 = 8400
8400 : 4 = 2100
8400 : 2100 = 4

Завдання 29

52 : 1 = 52
0 : 27 = 0
507 : 507 = 1
249 : 1 = 249
25 • 1000 = 25000
14 • 10000 = 140000
7000 : 1000 = 7
390000 : 10000 = 39

Завдання 30

800 : 4 = 8 сот. : 4 = 2 сот. = 200
420 : 6 = 42 дес. : 6 = 7 дес. = 70
360 : 4 = (36 • 10) : 4 = (36 : 4) • 10 = 90
600 : 4 = (400 + 200) : 4 = 100 + 50 = 150

 

Завдання 31
60000 : 6 = 10000
350 : 5 = 70
810 : 9 = 90
900 : 6 = 150
9000 : 3 = 3000
42000 : 7 = 6000
6300 : 9 = 700
700 : 5 = 140

Завдання 32

Із двох залізничних станцій, відстань між якими становить 910 км, назустріч один одному вирушили два електропотяги. Через 5 год вони зустрілися. Швидкість першого електропотяга становить 87 км/год. Знайди швидкість другого електропотяга. Розв’яжи задачу, склавши вираз.
Розв'язання
Вираз: 910  (87 • 5) : 5 = 910 – 435 : 5 = 95 (км) 
Відповідь: швидкість другого потяга 95 км/год.
Склади й розв’яжи обернену задачу, у якій потрібно дізнатися, через скільки годин електропотяги зустрінуться. Із двох залізничних станцій, відстань між якими становить 910 км, назустріч один одному вирушили два електропотяги. Швидкість першого електропотяга становить 87 км/год, а другого — 95 км/год. Через скільки годин потяги зустрінуться?
Розв'язання
1) 87 + 95 = 182 (км/год) – швидкість зближення
2) 910 : 182 = 5 (год)
Відповідь: потяги зустрінуться через 5 годин.

 

Завдання 33
Із села до міста, відстань між якими становить 48 км, виїхав велосипедист. Одночасно назустріч йому з міста виїхав тракторист. Швидкість велосипедиста дорівнює 14 км/год, а швидкість тракториста — 10 км/год. Через скільки годин вони зустрінуться? Розв’яжи задачу, склавши вираз.
Розв'язання
48 : (14 + 10) = 2 (год)
Відповідь: вони зустрінуться через 2 години.

 

Завдання 34
Покупець придбав по пів кілограма цукру, печива, пряників і цукерок. Знайди масу всієї покупки.
Розв'язання
500 • 4 = 2000 (г) = 2 (кг)
Відповідь: маса всієї покупки 2 кілограми.

 

Завдання 35

560 : 7 = 60

180 : 4 = 45
80 000 : 2 = 40000
120 000 : 6 20000
630 : 6 = 105
8240 : 2 = 4120

Завдання 36

Із двох міст одночасно назустріч один одному виїхали велосипедист і мотоцикліст. Через 3 год вони зустрілися. Велосипедист їхав зі швидкістю 10 км/год, а мотоцикліст — 50 км/год. Знайди відстань між містами.

Розв'язання

1) 10  3 = 30 (км)  проїхав велосипедист

2) 50  3 = 150 (км)  проїхав мотоцикліст

3) 30 + 150 = 180 (км) 

Відповідь: відстань між містами 180 кілометрів.

 

§ 76 Завдання 37
На скільки потрібно зменшити число 9847, щоб у розряді одиниць отримати цифру 2, у розряді десятків — цифру 1, у розряді сотень — цифру 3 і розряді тисяч — цифру 5?
9847  5 = 9842
9847  30 = 9817
9847  500 = 9347
9847  40005842

Завдання 38

600 • 4 = 2400
900 • 7 = 6300
5600 : 8 = 700
8100 : 9 = 900
27000 • 3 = 81000
58000 : 2 = 29000

Завдання 39

6300 : 3 = 2100
6400 : 8 = 800
13100 • 4 52400
4200 • 5 21000
810 : 3 = 270
320 • 4 1280
75000 : 5 = 15000
45000 • 2 90000

Завдання 40 Порядок дій

(84000 – 200 • 2) + 960 : 3=83280
х 200
     2
  400
_84000
     400
  83600

_960|  3

 9    320

 _6

   6

   0

+83600

     320

  83280

(4000 + 12000 : 4) – 20 • 5 = 6900

_12000|   4 

  12     3000

    0

+ 4000
   3000
   7000
х 20
   5 
 100

_ 7000

    100

   6900

Завдання 41

Розв’яжи задачі. Розв’язуючи кожну наступну задачу, використовуй дані попередніх задач.
1) Велосипедистка проїжджає за годину 20 км, а мотоцикліст — у 3 рази більше. Скільки кілометрів проїжджає за годину мотоцикліст?
20 • 3 = 60 (км)  проїжджає мотоцикліст за 1 год.
2) Продовження... Яка відстань буде між велосипедисткою та мотоциклістом через 3 год, якщо вони виїдуть одночасно з одного населеного пункту й рухатимуться в протилежних напрямках?
2) 60 • 3 = 180 (км)  відстань мотоцикліста.
3) 60 + 180 = 240 (км)  відстань проїдуть разом.
3) Продовження... Яка відстань буде між велосипедисткою та мотоциклістом через 3 год, якщо вони виїдуть одночасно назустріч один одному з різних населених пунктів, відстань між якими становить 320 км?
4) 320 – 240 = 80 (км)  відстань буде між велосипедисткою і мотоциклістом.

 

Завдання 42
Із Харкова до Запоріжжя виїхав мотоцикл. Одночасно назустріч йому із Запоріжжя виїхав моторолер. Мотоцикл їхав зі швидкістю 50 км/год, а моторолер — 30 км/год. Через 3 год вони зустрілися. Яка відстань між містами? Розв’яжи задачу, склавши вираз.

Розв'язання

50  3 + 30  3 = 240 (км)

Відповідь: відстань між містами 240 кілометрів.

 

Завдання 43
У фермера є 504 л вершків. Скільки з них можна виготовити масла, якщо з кожних 3 л вершків виходить 2 кг масла?
Короткий запис
3 л  2 кг
504 л  ?
Розв'язання
1) 504 : 3 = 168 (р.)  у стільки разів більше вершків
2) 2 • 168 = 336 (кг)
Відповідь: можна виготовити 336 кілограмів масла.

 

Завдання 44
(5000 – 500 • 4) + 690 : 3 : 2=3115
х 500
     4
 2000
_5000
  2000
  3000

_690|  3 

 6     230

  _9

    9

    0

_230|  2 

  2    115

  _3

    2

   _10

     10

       0

+3000

   115

  3115

Завдання 45

Два вершники рухалися назустріч один одному. Швидкість руху першого вершника — 12 км/год, а швидкість другого — 14 км/год. На скільки кілометрів вершники наблизяться один до одного через 2 год?

Розв'язання

1) 12  2 = 24 (км)  проїхав велосипедист

2) 14  2 = 28 (км)  проїхав мотоцикліст

3) 24 + 28 = 52 (км) 

Відповідь: вершники наблизяться один до одного на 52 кілометри.

 

§ 77 Завдання 46 Порядок дій
Обчисліть «ланцюжок» виразів і дізнаєтеся, скільки квітів має облетіти одна бджола, щоб зібрати 100 кг меду.
10 • 10 • 10 • 10 • 10 • 10 = 1000000 квітів

 

Завдання 47
Розгляньте діаграму, що відображає результати опитування населення про те, чи безпечний інтернет. Використавши числові дані діаграми, складіть і розв’яжіть усно задачі. Визначте загальну кількість опитаних.
Розв'язання
1) 60 + 100 + 20 = 180 (ос.)  від 10 до 18 років
2) 40 + 100 + 40 = 180 (ос.)  від 20 до 40 років
3) 20 + 60 + 80 = 160 (ос.)  від 50 до 70 років
4) 180 + 180 + 160 = 520 (ос.)
Відповідь: загальна кількість опитаних 520 осіб.

 

Завдання 48
Якщо а = 7, тоді 63000 : а = 63000 : 7 = 9000
Якщо а = 9, тоді 63000 : а = 63000 : 9 = 7000
Якщо b = 8, тоді 3200 : b = 3200 : 8 = 400
Якщо b = 4, тоді 3200 : b = 3200 : 4 = 800
Якщо а = 3, тоді 23 000 • а = 23000 • 3 = 69000
Якщо а = 8, тоді 23 000 • а = 23000 • 8 = 184000
Якщо b = 5, тоді 6000 • b = 6000 • 5 = 30000
Якщо b = 7, тоді 6000 • b = 6000 • 7 = 42000

 

Завдання 49 Рівняння
х : 5 = 13000
х = 13000 • 5
х = 65000
у • 8 = 64000
y = 64000 : 8
y = 8000
27000 : х = 27
х = 27000 : 27
х = 1000

Завдання 50

З пункту А в протилежних напрямках виїхали два електроскутери. Швидкість руху першого електроскутера — 30 км/год, а другого — 40 км/год. Через скільки годин відстань між ними становитиме 210 км?

Розв'язання

Вираз: 210 : (30 + 40) = 210 : 70 = 3 (год)

Відповідь: через 3 години відстань між ними становиттиме 210 км.

Склади й розв’яжи обернену задачу, у якій потрібно знайти швидкість одного з електроскутерів.
З пункту А в протилежних напрямках виїхали два електроскутери. Швидкість руху першого електроскутера  30 км/год. Через 3 год вони були на відстані 210 км один від одного. З якою швидкістю рухався другий електроскутер?
Розв'язання

Вираз: 210 : 3 – 30 = 40 (км/год)

Відповідь: другий електроскутер рухався зі швидкістю 40 км/год.

 

Завдання 51
За течією річки за 4 год катер проплив 96 км, а проти течії за 5 год — 100 км. На скільки кілометрів швидкість катера за течією більша, ніж проти течії?

Розв'язання

1) 96 • 4 = 384 (км)  за течією річки

2) 100 • 5 = 500 (км)  проти течії річки

3) 500 – 384 = 116 (км)

Відповідь: на 116 кілометрів.

 

Завдання 52
У кошик з яблуками поклали 17 персиків. Потім половину всіх фруктів переклали в інший кошик, після чого в першому кошику залишилося 19 фруктів. Скільки яблук було в кошику спочатку?
Розв'язання

1) 19 + 19 = 38 (фр.) – фруктів у першому кошику спочатку

2) 38  17 = 21 (фр.) – яблук

Відповідь: в кошику спочатку було 21 яблуко.

 

Завдання 53 Рівняння
х : 4 = 21000
х = 21000 • 4
х = 84000
у • 7 = 4900
y = 4900 : 7
y = 700
9000 : х = 90
х = 9000 : 90
х = 100

Завдання 54

Відстань у 288 км теплохід пройшов за течією річки за 9 год. За скільки годин він подолає цю відстань проти течії, якщо швидкість руху проти течії на 8 км/год менша, ніж за течією?

Розв'язання

1) 288 : 9 = 32 (км/год)  за течією річки

2) 32 – 8 = 24 (км/год)  проти течії річки

3) 288 : 24 = 12 (год)

Відповідь: теплохід подолає цю відстань проти течії за 12 годин.