Інші завдання дивись тут...

§ 82 Завдання 103 Порядок дій
120 • 2 : 10 : 4 • 6 • 2  22 = 50

 

Завдання 104
Очисліть частку, отриману від ділення числа 824 на число, що дорівнює кількості десятків у ньому.
824 : 2 = 412
Обчисліть частку, отриману від ділення числа 60 300 на число, що дорівнює кількості сотень у ньому.
60300 : 3 = 20100
Обчисліть частку, отриману від ділення числа 8100 на число, що дорівнює сумі його розрядних одиниць.
8100 : 9 = 900

 

+ 14527
   16492
   31019

 

Завдання 106
+ 2135
   2354
   4489
+ 408216
    35267
   443483
10623
    3286
   13909
+ 73144
   24825
   97969
348581
   561229
   909810
28920
    4308
  33228
Завдання 107 Рівняння
х – 4245 = 1542
х = 1542 + 4245
х = 5787
у – 1734 = 2162
у = 2162 + 1734
у = 3896
z – 2574 = 4745
z = 4745 + 2574
z = 7319

+ 1542

   4245

   5787

 + 2162

   1734

   3896

 + 4745

    2574

    7319

Завдання 108
Розв’яжи задачі. Виконай обчислення письмово.
1) У першому будинку живе 1213 мешканців, а в другому — на 365 мешканців більше. Скільки мешканців живе в другому будинку?
Короткий запис
— 1213 м.
II — ?, на 365 м. більше
Розв'язання
+ 1213
    365
   1578 (м.) 
Відповідь: в другому будинку живе 1578 мешканців.
2) У бібліотеці за день видали 1425 книжок. Після цього в ній залишилося ще 236 164 книжки. Скільки книжок було в бібліотеці спочатку?
Короткий запис
Видали — 1425 кн.
Залишилося — 236164 кн.
Було кн. — ?
Розв'язання
+    1425
   236164
   327589 (кн.) 
Відповідь: спочатку було в бібліотеці 327589 книжок.
3) До супермаркету привезли 2525 пакетів фруктового соку та 1465 пакетів овочевого соку. Скільки всього пакетів соку привезли до супермаркету?
Короткий запис
Фруктовий — 2525 п.
Овочевий — 1465 п.
Разом п. — ?
Розв'язання
+ 2525
   1465
   3990 (п.) 
Відповідь: до супермаркету привезли 3990 пакетів соку.

 

Завдання 109
У лісі росте 2457 дубів, кленів — на 122 дерева більше, ніж дубів, а осик — на 328 дерев більше, ніж кленів. Скільки осик росте в лісі?
Короткий запис
Дубів  2457 д.
Кленів  ?, на 122 д. більше, ніж дубів
Осик  ?, на 328 д. більше, ніж кленів
Розв'язання
1) +2457
       122
      2579 (д.) – кленів

2)  +2579

        328

      2907 (д.)

Відповідь: осик росте 2907 дерев.

+ 109384
    36228
   145612
+ 418306
   212290
   630596

561392

    73275

   634667

+ 89106
   11274
 100380
+ 78430
    9583
   88013
+ 804637
    28905
   833542
Завдання 111
Маса новонародженого слоненяти становить 130 кг, що на 1870 кг менше від маси дитинчати синього кита. Знайди масу дитинчати синього кита.
Короткий запис
Слон  130 кг, що на 1870 кг менше, ніж кита
Кит  ?
Розв'язання
+  130
   1870
   2000 (кг) 
Відповідь: маса синього кита 2000 кілограмів.

 

§ 83 Завдання 112  Порядок дій
20 • 5 : 4 • 6 + 150 + 1000 + 2000 = 150 + 150 + 1000 + 2000 = 3300
Дізнайтеся в супермаркеті (зважуванням), скільки лимонів можна придбати, купуючи 1 кг.  5-6 лимонів.

 

64521
   18279
   82800

+ 37903

   72108

  110011

730289

    83171

  813460

+816048
   37481
 853529

916025

    24375

   940400

+ 284139

      6874

   291013

Завдання 114
116 • 8 + 47876 = 48804 
х 116
     8
  928
+   928
  47876
  48804

632713 + 87 • 11 = 633670

х 87
  11
  87
 87 
 957
+ 632713
       957
   633670
Завдання 115 Виконай перетворення іменованих чисел
4 км 400 м = 4400 м
60 000 кг = 60 т
250 000 см = 2500 м
16 т 7 кг = 16007 кг
27 дм = 270 см
560 см = 5600 мм
Завдання 116
Баржа пропливла 150 км за 5 год. Швидкість катера на 40 км/год більша. Яку відстань пропливе катер за 7 год?
Розв'язання
1) 150 : 5 = 30 (км/год) – швидкість баржі
2) 30 + 40 = 70 (км/год) – швидкість катера
2) 70 • 7 = 490 (км)

Відповідь: катер пропливе 490 кілометрів.

 

Завдання 117
Зі складу першого дня вивезли 14 345 кг овочів, а другого — ще 1647 кг. Після цього на складі залишилося 5360 кг овочів. Скільки кілограмів овочів було на складі спочатку?
Розв'язання
1) +14345
       1647
     15992 (кг) – I i II дні разом

2)  +15992

        5360

      21352 (кг)

Відповідь: на складі спочатку було 21352 кілограмів овочів.

Завдання 118
Довжина прямокутної фермерської ділянки дорівнює 16 м, а ширина — 12 м. Знайди периметр цієї ділянки.
Розв'язання
(16 + 12) • 2 = 56 (м) 
Відповідь: периметр ділянки 56 метрів.

 

Завдання 119
36 • 25 + 108 • 8 + 206542 = 208306 
х 36
   25
 180
 72 
 900
х 108
     8
  864
+ 900
   864
  1764
+    1764
   206542
   208306
Завдання 120
Зі складу продали 205 машин вугілля по 3 т в кожній. Скільки вугілля було на складі спочатку, якщо там залишилося 24085 т?
Розв'язання
1) х 205
     ___3
      615 (т) – продали

2)  +   615

      24085

      24700 (т)

Відповідь: на складі спочатку було 24799 тонн вугілля.

§ 84 Завдання 121 Письмове додавання
+17061
   5499
  22560
+37159
  44721
  81880

+64525

  36258
100783

+2436

  7456
  9892
Завдання 122, 123 Письмове віднімання
_4000
   125
  3875
_19000
   6328
  12672
_220000
   31422
 188578
Завдання 124
_35284
 13574
 21710
45257
   3486
 41771
_70000
  44196
  25804
_57375
 34266
 23109
_87201
 56411
 30790
_98000
  69345
  28655
_68124
   4415
 63709

_9693

  7564

  2129

_80000

  62118

  17882

Завдання 125
1) Алла відняла від числа 17 354 задумане число й отримала число 11 185. Яке число задумала Алла?
17354 – х = 11185
х = 17354 – 11185
х = 6169
Відповідь: Алла задумала число 6169.
_17354
   1185
   6169
2) У кінотеатрі 2435 місць. Після того, як більшу частину місць глядачі вже зайняли, залишилися вільними ще 580 місць. Скільки місць зайняли глядачі?.
2435 – х = 580
х = 2435 – 580
х = 1855
Відповідь: глядачі зайняли 1855 місць.
_2435
   580
 1855
Завдання 126  Рівняння
(12452 + 5813) – х = 11539
18265 – х = 11539
х = 18265 – 11539
х = 6726
+12452
   5813
  18265
_18265
  11539
   6726

х + (3000 – 1419) = 2531

х + 1581 = 2531

х = 2531 – 1581

х = 950

_3000

  1419

  1581 

_2531

  1581

    950

х – (32452 + 12158) = 3459

х – 44610 = 3459

х = 3459 + 44610

х = 48069

+32452

  12158

  44610

+  3459

  44610

  48069

Завдання 127
Сума трьох чисел дорівнює 30999. Перший доданок — найбільше чотирицифрове число, другий — найменше чотирицифрове число. Знайди третій доданок.
9999 + 1000 + х = 30999
10999 + х = 30999
х = 30999 – 10999
х = 20000 – третій доданок

 

Завдання 128
_345717
  236342
  109375
_56317
 36225
 20092
710000
  621212
   88788
_91560
  45357
  46203
Завдання 129
Склади задачу за коротким записом умови. Розв’яжи її.
У бібліотеці на першому стелажі є 1257 книжок, на другому — 3264 книжок, а на третьому — на 1239 книжок менше, ніж на першому та другому стелажах разом. Скільки книжок є на третьому стелажі?
Короткий запис
І — 1257 кн.
ІІ — 3264 кн.
ІІІ — ?, на 1239 кн. менше, ніж на I, II разом
Розв'язання
1) + 1257
      3264
      4521 (кн.) – на I, II стелажах разом

2)  _4521

      1239

      3282 (кн.)

Відповідь: на третьому стелажі є 3282 книжки.