Інші завдання дивись тут...

КОНТРОЛЬНА РОБОТА 3

І варіант

Завдання 1. Принцип групування розрядів у класи. Цифра 4 стоїть в розряді десятків тисяч. 

А 247 314

Б 410 849 

В 724 307

Міркуємо так.

Сотні тисяч

Десятки тисяч

Тисячі

Сотні

Десятки

Одиниці

2

4

7

3

1

4

4

1

0

8

4

9

7

2

4

3

0

7

 

Завдання 2. Яку частину тонни становить 1 кг?

А 1/1000

Б 1/100

В 1/10

Міркуємо так.

1 т = 1000 кг, тому 1 кг = 1/1000 т 

 

Завдання 3. Неправильний добуток.

А 469 • 2 = 938 

Б 1419 • 3 = 4257 

В 124 • 12 = 1448

Розв'язання.

х 469

      2

  938

х 1419

        3

   4257

х 124

    12

 1488

 

Завдання 4. Розв'язок рівняння 209 370 + d = 220 390

А 11 020 

Б 11 200 

В 101 020

Розв'язання.

d = 220390 – 209370

d = 11020

 

Завдання 5. Периметр геометричної фігуриШирина прямокутника 11 см, а його довжина — у 2 рази більша за ширину. Знайти периметр прямокутника.

А 48 см 

Б 66 см 

В 68 см

Розв'язання.

11 • 2 = 22 (см) – довжина прямокутника.

Р = (22 см + 11 см) • 2 = 66 см – периметр прямокутника.

 

Завдання 6. В Інтернет-магазині побутової техніки продали 120 обігрівачів, що складає 2/5 від усієї кількості обігрівачів у магазині. Скільки обігрівачів було спочатку в цьому Інтернет-магазині?

Розв'язання.

Якщо 120 обігрівачів уже складає дріб 2/5 від усієї кількості обігрівачів, тоді

120 : 2 • 5 = 300 (об.) – обігрівачів було спочатку в цьому магазині.

Відповідь: в цьому магазині спочатку було 300 обігрівачів.

 

Завдання 7. 150 006 – (375 345 : 45 + 613 • 32) = 122049

_375345 | 45    

 360           8341

   153

   135

    184

    180

       45

       45

         0

 

х  613

     32

  1226

1839   

19616

 

+19616

    8341

  27957

 

_150006

    27957

   122049

 

Дії з величинами. 

18 км 570 м + 6 км 500 м = 25 км 70 м

Розв’язання.

+18 км 570 м

    6 км 500 м

  25 км 070 м

 

Завдання 8. Відстань, час, швидкість. Гелікоптер за 2 год пролетів 440 км. Швидкість літака у 3 рази більша, ніж швидкість гелікоптера. На скільки менше кілометрів пролетів гелікоптер за 2 год, ніж літак за той самий час?

Розв'язання.

1 спосіб

440 : 2 = 220 (км/год) – швидкість гелікоптера.

220 • 3 = 660 (км/год) – швидкість літака.

660 – 220 = 440 (км/год) – на стільки менша швидкість гелікоптера, ніж літака.

440 • 2 = 880 (км) – на стільки меншу відстань за 2 год пролетів гелікоптер, ніж літак.

2 спосіб

440 : 2 = 220 (км/год) – швидкість гелікоптера.

220 • 3 = 660 (км/год) – швидкість літака.

660 – 220 = 440 (км) – на стільки менша відстань за 1 год гелікоптера, ніж літака.

440 • 2 = 880 (км) – на стільки меншу відстань за 2 год пролетів гелікоптер, ніж літак.

3 спосіб

440 : 2 = 220 (км/год) – швидкість гелікоптера.

220 • 3 = 660 (км/год) – швидкість літака.

220 • 2 = 440 (км) – відстань гелікоптера за 2 год.

660 • 2 = 1320 (км) – відстань літака за 2 год. 

1320 – 440 = 880 (км) – на стільки меншу відстань за 2 год пролетів гелікоптер, ніж літак.

Відповідь: гелікоптер пролетів на 880 км менше, ніж літак.

 

II варіант

Завдання 1. Принцип групування розрядів у класи. Цифра 5  в розряді сотень тисяч.

А 457 591 

Б 520 527 

В 715 605

Міркуємо так.

Сотні тисяч

Десятки тисяч

Тисячі

Сотні

Десятки

Одиниці

4

5

7

5

9

1

5

2

0

5

2

7

7

1

5

6

0

5

 

Завдання 2. Яку частину кілограма становить 1 г?

А 1/100 

Б 1/1000

В 1/10

Міркуємо так.

1 кг = 1000 г, тому 1 г = 1/1000 кг

 

Завдання 3. Неправильний добуток.

А 713 • 3 = 2139 

Б 123 • 13 = 1569

В 1417 • 2 = 2834

Розв'язання.

х 713

      3

 2139

х 123

    13

  369

123

1599

х 1417

        2

  2834  

 

 

Завдання 4. 308 560 + b = 320 590

А 102 030 

Б 11 300 

В 12 030

Розв'язання.

308 560 + b = 320 590

b = 320590 – 308560

b = 12030

_320590

 308560

  12030

 

 

Завдання 5. Периметр геометричної фігури. Довжина прямокутника дорівнює 16 см, а його ширина — у 2 рази менша за довжину. Чому дорівнює периметр такого прямокутника?

А 38 см 

Б 42 см 

В 48 см

Розв'язання.

16 : 2 = 8 (см) – ширина прямокутника.

Р = (16 см + 8 см) • 2 = 24 см • 2 = 48 см – периметр прямокутника.

 

Завдання 6. В Інтернет-магазині побутової техніки продали 120 смартфонів, що складає 3/5 від усієї кількості смартфонів у магазині. Скільки смартфонів було спочатку в цьому Інтернет-магазині?

Розв'язання.

Якщо 120 смартфонів уже становить дріб 3/5 від усієї кількості, тоді

120 : 3 • 5 = 200 (см.) – смартфонів було спочатку в магазині.

Відповідь: спочатку в магазині було 200 смартфонів.

 

Завдання 7. 

120 003 – (294 735 : 35 + 512 • 24) = 99294

_294735 | 35    

 280          8421

   147

   140

      73

      70

        35

        35

          0

х  512

     24

  2048

1024 

12288

 

+12288

    8421

  20709

_120003

   20709

   99294

 

Дії з величинами. 

17 км 740 м + 8 км 300 м = 26 км 40 м

+17 км 740 м

    8 км 300 м

  26 км 040 м

 

Завдання 8. Відстань, час, швидкість. Мотоцикліст за 5 год проїхав 260 км. Швидкість руху велосипедиста у 4 рази менша, ніж швидкість мотоцикліста. На скільки більше кілометрів проїхав мотоцикліст за 5 год, ніж велосипедист за той самий час?

Розв'язання.

1 спосіб

260 : 5 = (250 + 10) : 5 = 250 : 5 + 10 : 5 = 52 (км/год) – швидкість мотоцикліста.

52 : 4 = (40 + 12) : 4 = 40 : 4 + 12 : 4 = 13 (км/год) – швидкість велосипедиста.

52 – 13 = 39 (км/год) – на стільки більша швидкість мотоцикліста, ніж велосипедиста.

39 • 5 = (30 + 9) • 5 = 150 + 45 = 195 (км) – на стільки більша відстань за 5 год мотоцикліста, ніж велосипедиста.

2 спосіб

260 : 5 = 52 (км/год) – швидкість мотоцикліста.

52 : 4 = 13 (км/год) – швидкість велосипедиста.

52 – 13 = 39 (км) – на стільки більша відстань за 1 год мотоцикліста, ніж велосипедиста.

39 • 5 = 195 (км) – на стільки більша відстань за 5 год мотоцикліста, ніж велосипедиста.

3 спосіб

260 : 5 = 52 (км/год) – швидкість мотоцикліста.

52 : 4 = 13 (км/год) – швидкість велосипедиста.

52 • 5 = (50 + 2) • 5 = 50 • 5 + 2 • 5 = 260 (км) – відстань мотоцикліста за 5 год.

13 • 2 = (10 + 3) • 5 = 10 • 5 + 3 • 5 = 65 (км) – відстань велосипедиста за 5 год. 

260 – 65 = 195 (км) – на стільки більша відстань за 5 год мотоцикліста, ніж велосипедиста.

Відповідь: мотоцикліст проїхав на 195 км більше, ніж велосипедист.

Інші завдання дивись тут...