Інші завдання дивись тут...

КОНТРОЛЬНА РОБОТА 4

І варіант

Завдання 1. Число більше за 507 839.

А 507 389 

В 506 980 

В 507 850

 

Завдання 2. Ділення натуральних чисел з остачею. Найбільша остача при діленні на 18

А 10 

Б 16 

В 17

Міркуємо так.

Остача не може бути більшою від дільника, х < 18. 

Найбільше значення при х = 17

 

Завдання 3. Знайди пропущені цифри в записі.

_580000 

   42107

 537**З 

А 3 і 0

Б 8 і 9

В 4 і 9

Міркуємо так.

_580000 

    42107

  53789З 

10 – 7 = 3

9 – 0 = 9

9 – 1 = 8

 

Завдання 4. 

А діаметр

Б радіус

В хорда

 

Завдання 5. Дії з величинами. Істинна рівність. 

А 125м : 25м = 5 

Б 2800 г + 200 г = 3000 кг

В 250 кг • 4 = 1 ц 

Розв'язання.

125 м : 25 м = 5

2800 г + 200 г = 3000 г

250 кг • 4 = 1000 кг = 1 т

 

Завдання 6. Плоша геометричної фігури. На ділянці завдовжки 9 м і завширшки 12 м побудували будинок, який займає площу 58 м2. Яка площа ділянки залишилась вільною?

Розв'язання.

9 • 12 = (10 + 2) • 9 = 10 • 9 + 2 • 9 = 108 (м2) – площа ділянки.

108 – 58 = 50 (м2) – площа вільної ділянки.

Відповідь: 50 м2.

 

Завдання 7. 1000000 – (345 • 16 : 60 + 10 756) = 989152

х  345

     16

  2070

  345 

  5520

_5520 | 60  

 540       92

   120

   120

      0 

+10756

        92

   10848

 

_1000000

      10848

    989152

 

 

Завдання 8. Рух у протилежному напрямку. Із двох міст, відстань між якими 770 км, одночасно вирушили назустріч один одному два потяги. Перший потяг рухався зі швидкістю 52 км/год. Знайди швидкість другого потяга, якщо вони зустрілися через 7 год.

Розв'язання.

1 спосіб

770 : 7 = 110 (км/год) – швидкість зближення потягів.

110 – 52 = 58 (км/год) – швидкість другого потяга.

2 спосіб

52 • 7 = 364 (км) – відстань проїхав перший потяг.

770 – 364 = 406 (км) – відстань проїхав другий потяг.

406 : 7 = (350 + 56) : 7 = 58 (км/год) – швидкість другого потяга.

Відповідь: швидкість другого потяга 58 км/год.

 

II варіант

Завдання 1. Число менше від числа 825 309?

А 827 302 

Б 815 903 

В 870 154

 

Завдання 2. Ділення натуральних чисел з остачею. Найбільша остача при діленні на 15 

А 14 

Б 10

В 11

Міркуємо так.

Остача не може бути більшою від дільника, х < 15. 

Найбільше значення при х = 14

 

Завдання 3. Знайди пропущені цифри в записі.

_840000

     2645

 83**55

А 3 і 9

Б 3 і 7

В 4 і 9

Міркуємо так.

_840000

     2645

  837355

10 – 5 = 5

9 – 4 = 5

9 – 6 = 3

9 – 2 = 7

 

Завдання 4. 

А. діаметр       Б. радіус          В. хорда

 

Завдання 5. Дії з величинами. Істинна рівність.

А 12 км 50 м — 70 м = 11 км 

Б 208 кг : 4 кг = 54 кг 

В 65 м • 5 = 325 м

Розв'язання.

_12 км 050 м

          070 м

 11 км 980 м

 

208 кг : 4 = (200 кг + 8 кг) : 4 = 200 кг : 4 + 8 кг : 4 = 50 кг + 2 кг = 52 кг

65 м • 5 = (60 м + 5 м) • 5 = 60 м • 5 + 5 м • 5 = 300 м + 25 м = 325 м

 

Завдання 6Плоша геометричної фігури. На ділянці завдовжки 8 м і завширшки 14 м побудували парник, який займає площу 12 м2. Яка площа ділянки залишилась вільною?

Розв'язання.

14 • 8 = (10 + 4) • 8 = 80 + 32 = 112 (м2) – площа ділянки.

112 – 12 = 100 (м2) – площа вільної ділянки.

Відповідь: 100 м2.  

 

Завдання 7. 1000000 – (5446 : 14 • 40 + 5 602) = 978838

_5446 | 14  

 42        389

 124

 112

   126

   126

      0

х 389

       40

 15560

 

+15560

    5602

  21162

 

_1000000

     21162

   978838

 

 

Завдання 8. Рух у протилежному напрямку. Від пристані одночасно в протилежних напрямках вирушили два моторні човни. Через 6 годин відстань між ними була 378 км. Знайди швидкість другого човна, якщо швидкість першого — 35 км/год.

Розв'язання.

1 спосіб

378 : 6 = (360 + 18) : 6 = 360 : 6 + 18 : 6 = 63 (км/год) – швидкість віддалення човнів.

63 – 35 = 28 (км/год) – швидкість другого човна.

2 спосіб

35 • 6 = (30 + 5) • 6 = 180 + 30 = 210 (км) – відстань подолав перший човен.

378 – 210 = 168 (км) – відстань подолав другий човен.

168 : 6 = (120 + 48) : 6 = 28 (км/год) – швидкість другого човна.

Відповідь: швидкість другого човна 28 км/год.

Інші завдання дивись тут...