Інші завдання дивись тут...

Завдання 261

320 : 5 = 64

3200 : 5 = (320 : 5) • 10 = 64 • 10 = 640

320 : 10 = 32

32000 : 5 = (320 : 5) • 100 = 64 • 100 = 6400

32000 : 50 = (320 : 5) • 10 = 64 • 10 = 640

 

Завдання 262

1//4 від 1 т = 1000 кг : 4 = 250 кг

1/3 від 1 год = 60 хв : 3 = 20 хв

1/5 від 1 ц = 100 кг : 5 = 20 кг

1/4 від 3 год = 180 хв : 4 = 45 хв

1/10 від 2 кг = 2000 г : 10 = 200 г

1/60 від 3 хв = 3 • 60 с : 60 = 3 с

1/3 від 2 кг 400 г = 2400 г : 3 = 800 г

1/6 від 3 хв 54 с = (180 с + 54 с) : 6 = 30 с + 9 с = 39 с

 

Завдання 263

Периметр прямокутника ABCD дорівнює 20 см, а його площа 24 см2. Які сторони в цього прямокутника? Знайди сторони добором чисел. Побудуй прямокутник ABCD.

Розв'язання

1) 20 : 2 = 10 (см) – сума довжини і ширини.

2) 10 см = 6 см + 4 см – сторони прямокутника, бо

6 • 4 = 24 (см2) – площа прямокутника довжиною 6 см і шириною 4 см.

Треба побудувати прямокутник ABCD довжиною 6 см і шириною 4 см.

Завдання 264 Письмове ділення

_1440 |  6  

 12       240

 _24

   24

     0

_1224 |  6   

 12       204

  _24  

    24

      0

_1005 |  5  

 10       201

    _5

      5

      0

_121212 |  4    

 12         30303

   _12

     12

       _12

         12

           0

х 240

    6 

 1440

х 204

     6

 1224

х 201

     5

 1005

х 30303

        4

 121212

Завдання 265

Н 277036 – 275059 = 1977

О 108032 : 8 = 13504

Р (118118 + 775576) : З = 297898

И 58128 : 7 = 8304

Д 1059 • 9 = 9531

А 4059 : 9 = 451

У порядку спадання : 297898, 13504, 9531, 8304, 1977, 451

РОДИНА 

_277036

  275059

     1977

_108032 |  8     

   8         13504

  _28  

    24

    _40

      40

        _32

          32

            0

+118118

   77578

  893694

_58128 |  7    

  56        8304

  _21

    21

      _28

        28

          0

_1059

      9

  9531

_4059 |  9  

  36      451

  _45

    45

      _9

        9

        0

Завдання 266

Якщо а = 720, b = 360, тоді а : 5 – b : 5 = (а – b) : 5 = (720 – 360) : 5 = 360 : 5 = 72

Якщо m = 10, n = 5, тоді 17 • m – 17 • n = 17 • (m – n) = 17 • (10 – 5) = 17 • 5 = 85
 
Завдання 267
Перший кран може наповнити водою бак, місткість якого 6000 л, за 4 год, а два крани, відкритих одночасно, наповнять цей бак за 3 год. Скільки літрів води за 1 год витікає з другого крана?
Короткий запис
I кр.  за 4 год  6000 л
Разом  за 3 год  6000 л
II кр.  за 1 год  ? л
Розв'язання

1) 6000 : 4 = 1500 (л) – з I крану за 1 год

2) 6000 : 3 = 2000 (л) – з двох кранів разом за 1 год

3) 2000 – 1500 = 500 (л)

Відповідь: з другого крану за 1 год витікає 500 літрів води.

 

Завдання 268
За допомогою палетки знайди приблизну площу:

а) 5 цілих квадрати, 6 нецілих, тоді 5 + 3 = 8 (см2)

б) 6 цілих квадратів, 6 нецілих, тоді 6 + 3 = 9 (см2)

в) 3 цілих квадратів, 10 нецілих, тоді 3 + 5 = 8 (см2)

г) 4 цілих квадрати, 6 нецілих, тоді 4 + 3 = 7 (см2)

 

Завдання 269

Скількома тритонними вантажівками можна перевезти 20 т цегли на будівництво? Скільки тонн цегли везтиме остання вантажівка?

Розв'язання

20 : 3 = 6 (ост. 2)

Відповідь: потрібно 7 тритонних машин, остання вантажівка вестиме 2 т цегли.

 

Завдання 270
7461 : 3 – 1722 : 3 = 1913
716  4 + 716 : 4 = 3043
7200 : 800  3504 = 9  3504 = 31536 
(18734 – 15845)  8 = 23112

 

 

 

_7461 |  3    

 6        2487

_14  

  12

  _26

    24

    _21

      21

       0

_1722 |  3    

 15         574

 _22  

   21

   _12

     12

       0

_2487

   574

 1913

х716

    4

2864

_716 |  4   

 4       179

_31

  28

  _36

    36

      0

+2864

   179

 3043

х3504

      9

31536

_18734

 15845

  2889

х2889

      8

23112

Завдання 271 Рівняння
Ігор задумав число, збільшив його у 2 рази, до результату додав 170 і отримав 550. Знайди задумане число.

х • 2 + 170 = 550

х • 2 = 550 – 170

х • 2 = 380

х = 380 : 2

х = 190 – задумане число

Інші завдання дивись тут...