Інші завдання дивись тут...

ЗМІНА СУМИ Й РІЗНИЦІ ПРИ ЗМІНІ ЇХ КОМПОНЕНТІВ

Завдання 67. «Розшифруй» записи (до обох частин рівності можна додавати одне і те число).

Якщо а + Ь = с, то (а + k) + b = с + k   

Якщо а – b = с, то (а + k) – b = с + k

 

Завдання 68. Поясни за таблицею залежність зміни суми від зміни її доданків.

10 + 35 = 45

(10 + 30) + 35 = (10 + 35) + 30 = 45 + 30 = 75

40 + 35 = 75

 

22 + 35 = 57

(22 – 2) + 35 = (22 + 35) – 2 = 57 – 2 = 55

20 + 35 = 55

 

22 + 35 = 57

(22 + 3) + (35 + 5) = (22 + 35) + (3 + 5) = 57 + (3 + 5) = 65

25 + 40 = 65

 

22 + 35 = 57

(22 – 2) + (35 – 5) = 22 + 35 – 2 – 5 = (22 + 35) – (2 + 5) = 57 – 7 = 50

20 + 30 = 50

 

Завдання 69. Поясни за таблицею залежність зміни різниці від зміни зменшуваного; від зміни від'ємника.

40 – 12 = 28

(40 + 10) – 12 = (40 – 12) + 10 = 28 + 10 = 38

50 – 12 = 38

 

24 – 11 = 13

(24 – 2) – 11 = (24 – 11) – 2 = 13 – 2 = 11

22 – 11 = 11

 

40 – 12 = 28

40 – (12 + 10) = 40 – 12 – 10 = 28 – 10 = 18

40 - 22 = 18

 

54 – 14 = 40

54 – (14 – 4) = 54 – 14 + 4 = 40 + 4 = 44

54 – 10 = 44

 

68 – 13 = 55

(68 + 2) – (13 + 2) = 68 + 2 – 13 – 2 = (68 – 13) + (2 – 2) = 55 + 0 = 55

70 – 15 = 55 

 

Завдання 70. Поясни хід виконання обчислень.

(395 + 5) + (47 – 5) = 400 + 42 = 442

(498 + 2) + (77 – 2) = 500 + 75 = 575

 

Завдання 71. Обчислення зручним способом (округленням).

497 + 264 = 500 + 264 – 3 = 764 – 3 = 761

248 – 50 = 250 – 50 – 2 = 200 – 2 = 198

386 – 97 = 386 – 100 + 3 = 286 + 3 = 289

735 + 98 = 735 + 100 – 2 = 835 – 2 = 833

 

Завдання 72.

I — а кг

II — b кг

III — ?, на с кг більше, ніж ІІ

Всього – ? кг

Відповідь: вираз розв’язку задачі б) а + b + (b + с)

Якщо а = 28; b = 16; с = 17, тоді а + b + (b + с) = 28 + 16 + (16 + 17) =

= (28  + 32) + 17 = 60 + 17 = 77

 

Завдання 73. Приставка коштує 130 грн, фотоапарат 470 грн, телефон 325 грн, навушники 75 грн. У покупця є 1 000 грн.

Яку решту (здачу) він отримає, якщо купить найдешевший предмет?

1000 – 75 = 925 (грн.)

Яку решту (здачу) він отримає, якщо купить найдорожчий предмет?

1000 – 470 = 530 (грн.)

Ви­бери будь-яких два предмети. Яка їх вартість? Чи вистачить грошей на їх покупку?

130 + 470 = 600 (грн.) – вартість приставки і фотоапарату.

130 + 325 = 455 (грн.) – вартість приставки і телефону.

130 + 75 = 205 (грн.) – вартість приставки і навушників.

470 + 325 = 795 (грн.) – вартість фотоапарата і телефону.

470 + 75 = 545 (грн.) – вартість фотоапарата і навушників.

325 + 75 = 400 (грн.) – вартість телефона і навушників.

 

Завдання 74. На кондитерській фабриці за зміну виготовили 1 т 5 ц карамелевих цукерок, 3 ц шоколадних і 1 т 4 ц мармеладних. Яка маса солодкої продукції, виготовленої за зміну?

Розв’язання.

1 спосіб.

1 т 5 ц = 1 т + 5 ц = 10 ц + 5 ц = 15 ц

1 т 4 ц = 1 т + 4 ц = 10 ц + 4 ц = 14 ц

1) 15 + 3 + 14 = 32 (ц) = 3 т 2 ц – маса солодкої продукції.

2 спосіб.

+ 1 т 5 ц

        3 ц

   1 т 4 ц

   3 т 2 ц – маса солодкої продукції.

Відповідь: 3 т 2 ц

1 т = 10 ц

 

Завдання 75. Досліди, як зміниться різниця, якщо:

а) зменшуване зменшити на 5 одиниць, а від'ємник збільшити на 5 одиниць

Розв’язання.

1 спосіб (словесний).

Якщо зменшуване зменшити на 5 одиниць, то на 5 одиниць зменшиться різниця, потім від’ємник збільшити на 5 одиниць, то різниця зменшиться ще на 5 одиниць. В цілому різниця зменшиться на 10 одиниць (5 + 5 = 10)

2 спосіб (формулами).

а – с

(а – 5) – (с + 5) = а – 5 – с – 5 = (а – с) – 5 – 5 = (а – с) – (5 + 5) = (а – с) – 10 

 

б) зменшуване збільшити на 10 одиниць, а від'ємник змен­шити на 10 одиниць

Розв’язання.

1 спосіб (словесний)

Якщо зменшуване збільшити на 10 одиниць, то різниця збільшиться на 10 одиниць, потім від’ємник зменшити на 10 одиниць, то різниця збільшиться на 10 одиниць. В цілому різниця збільшиться на 20 одиниць (10 + 10 = 20)

2 спосіб (формулами)

а – с

(а + 10) – (с – 10) = а + 10 – с + 10 = (а – с) + 10 + 10 = (а – с) + 20

 

в) зменшуване і від'ємник збільшити на 10 одиниць

Розв’язання.

1 спосіб (словесно)

Якщо зменшуване збільшити на 10 одиниць, то різниця збільшиться на 10 одиниць, якщо від’ємник збільшити на 10 одиниць, то різниця зменшиться на 10 одиниць. В цілому різниця не зміниться (10 – 10 = 0)

2 спосіб (формулами)

а – с

(а + 10) – (с + 10) = а + 10 – с – 10 = (а - с) – (10 – 10) = (а - с) – 0 = а - с

Інші завдання дивись тут...