Інші завдання дивись тут...

Завдання 353 Прочитай число.

Двісті вісімдесят шість. Це число записане трьома цифрами.

 

Завдання 354

а) 286  40 = 286  (4  10) = (286  4)  10 = 1144  10 = 11440

б) 350 • 400 = 35 • 10 • 4 • 100 = (35 • 4) • (10 • 100) = 140 • 1000 = 140000

 

Завдання 355

На потяг Одеса — Київ придбано 40 дитячих квитків за ціною 286 грн. Яка вартість цих квитків?

Короткий запис

1 кв.  286 грн

40 кв.  ?

Розв'язання

286  40 = 286  (4  10) = (286  4)  10 = 1144  10 = 11440 (грн)

Відповідь: вартість квитків 11440 гривень.

 

Завдання 356

х 25

    30

   750

х 24

    40

   960

х 320

    30

  9600

Завдання 357 Порядок дій

334  20 – 4719 = 1961

218  300 – 53800 = 11600

40000 – 39  500 = 20500

13150 + 250  20 = 18150

х 334

     20

  6680

_ 6680

  4719

  1961

х 218

     300

  65400

_ 65400

  53800

  11600

х 39

    500

 19500

_ 40000

  19500

  20500

х 250

    20

  5000

+13150

   5000

 18150

Завдання 358

1) а • b = c

Ціна

Кількість

Вартість

300 : 10 = 30 (грн)

10

300 грн

30 грн

300 : 30 = 10

300 грн

30 грн

10

30 • 10 = 300 (грн)

б) v • t = s

Швидкість

Час

Відстань

180 : 3 = 60 (м/хв)

3 хв

180 м

60 м/хв

180 : 60 = 3 (хв)

180 м

60 м/хв

3 хв

60 • 3 = 180 (м)

в) a • b = S

Довжина

прямокутника

Ширина

прямокутника

Площа

прямокутника

800 : 10 = 80 (м)

10 м

800 м2

80 м

800 : 80 = 10 (м)

800 м2

80 м

10 м

80 • 10 = 800 (м2) 

7560 : 9 = 84 (помилка, перше неповне ділене 75 на 9 у частці дасть 1 цифру, ще додати дві цифри, усього 3 цифри)

3650 : 5 = 75 (помилка, перше неповне ділене 36 на 5 у частці дасть 1 цифру, ще додати дві цифри, усього 3 цифри)

4010 : 5 = 82 (помилка, перше неповне ділене 40 на 5 у частці дасть 1 цифру, ще додати дві цифри, усього 3 цифри)

828 : 6 = 138

_7560 |  9   

 72       840

 _36

   36

     0

_3650 |  5   

 35       730

 _15

   15

     0

         

_4010 |  5   

 40       802

   _10

     10

       0

_828 | 6   

 6      138

_22

  18

  _48

    48

      0

Завдання 360

Перший квиток на футбол касирка продала за номером 23064, а останній — за номером 24086. Скільки всього квитків продала касирка?

Короткий запис

Перший номер  23064

Останній номер  24086

Всього квитків  ?

Розв'язання

24086 – 23064 + 1 = 1023 (кв.)

Відповідь: касирка продала 1023 квитків.

 

Завдання 361

5957 : 7 – 13 < 7659 : 9 + 13   

              (838 < 864)

_5957 |  7 

 56      851

 _35

   35

      _7

        7

        0 

_851

   13

  838

_7659 |  9  

 72      851

 _45

   45

      _9

        9

        0

+851

   13

  864

763 • 20 + 50 > 637 • 30 – 3900

          (15310 > 15210)

х 763

     20

 15260

_15260

      50

  15310

х 637

     30

 19110

_19110

   3900

 15210

24 • 3 + 118 > 120

     (190 > 120)

364 : 7 • 2 = 104        

      (104 = 104)

х 24

    3

  72

+118

   72

  190

_364 |  7 

 35     52

 _14

   14

     0

х 52

    2

 104

Завдання 362

У трьох коробках 60 банок згущеного молока. Скільки банок згущеного молока в п’яти таких коробках? У дев’яти? У тридцяти трьох?

Короткий запис

3 к.  60 б.

5 к.  ?

9 к.  ?

33 к.  ?

Розв'язання

1) 60 : 3 = 20 (б.) – банок молока в 1 коробці

2) 20 • 5 = 100 (б.) – банок молока в 5 коробках

3) 20 • 9 = 180 (б.) – банок молока в 9 коробках

4) 20 • 33 = 660 (б.) – банок молока в 33 коробках

Відповідь: у п'яти коробках є 100 банок, у дев'яти  180 банок, у тридцять трьох — 660 банок.

 

Завдання 363

Скориставшись лінійкою і масштабом карти, перевір правильність позначень відстаней:

а) від крайньої північної до крайньої південної точки України;

100 : 10 • 83 = 830 (км)

б) від крайньої західної до крайньої східної точки України.

100 : 10 • 132 = 1320 (км)

Скільки (наближено) потрібно часу, щоб подолати відстань між крайніми точками з півночі до півдня, від заходу до сходу України поїздом (60–80 км/год), літаком (700 – 900 км/год), велосипедом (10–20 км/год), пішки (4–6 км/год)?

Транспорт

Швидкість

від­стань між крайніми

точками з півночі до

півдня 830 км

від­стань між крайніми

точками від за­ходу до

сходу України 1320 км

поїзд

(60-80 км/год)

70 км/год

830 : 70 ≈ 12 (год)

1320 : 70 ≈ 19 (год)

літак

(700-900 км/год)

800 км/год

830 : 800 ≈ 1 (год)

1320 : 800 ≈ 2 (год)

велосипед

(10-20 км/год)

15 км/год

830 : 15 ≈ 55 (год)

1320 : 15 = 88 (год)

пішки

(4–6 км/год)

5 км/год

830 : 5 = 166 (год)

1320 : 5 = 264 (год)

Завдання 364 Множення чисел

43  38 = 43  (30 + 8) = 43  (8 + 30) = 43  8 + 43  30 = 344 + 1290 = 1634

 

Завдання 365 Письмове множення

х 43

  38

 344

1290

1634

Другий неповний добуток містить нуль.

х 43

  38

 344

129 

1634

         

Завдання 366, 567 Письмове множення

х 17

  49

153

68  

833

х 36

  15

 180

 36  

 540 

х 44

  22

  88

 88 

 968

х 365

    23

 1095

 730 

 8395

х 222

    55

 1110

1110 

12210

х 247

    31

  247

 741 

 7657

25  19 + 6015 = 6490

24000 + 18  38 = 24000 + 684 = 24684

12  12 – 11  11 = 23

х 25

  19

225

25  

475

+ 475

  6015

  6490

х 18

  38

 144

 54  

 684

х 12

  12

  24

 12  

 144

х 11

  11

  11

 11  

 121

_ 144

   121

    23

Завдання 368

До обіду господар зібрав 22 однакові ящики помідорів, а після обіду — 18 таких ящиків. Скільки кілограмів помідорів зібрав господар до обіду і після обіду, якщо всього за день він зібрав їх 480 кг?

Розв'язання

1) 22 + 18 = 40 (ящ.) – всього

2) 480 : 40 = 12 (кг) – у 1 ящику

3) 12 • 22 = 264 (кг) – до обіду

4) 12 • 18 = 216 (кг) – після обіду

Відповідь: господар до обіду зібрав 264 кг помідорів, а після обіду — 216 кг.

 

Завдання 369

Зібрані помідори (див. № 368) господар продав по 15 грн за 1 кг. Скільки грошей отримав господар за всі помідори і скільки за помідори, зібрані до обіду і після обіду окремо?

Розв'язання

1) х 264

       15

    1320

    264 

    3960 (грн) – до обіду

2) х 216

       15

    1080

    216 

    3240 (грн) – після обіду

3) + 3960

      3240

      7200 (грн)

Відповідь: господар отримав 7200 грн.

Завдання 370

На кожній круговій діаграмі позначено числові дані, що є в текстах чи розв’язках задач № 368 і № 369

Дані вписані правильно. Вони позначають співвідношення однакових об'єктів.

 

Завдання 371 Письмове множення

х 76

  38

 608

228 

2888

х 324

     80

 25920 

1325  47 – 3280 = 58995 

х 1325

     47

  8645

 5300 

 62275

_ 62275

    3280

   58995

Завдання 372

Столяр розрізає бруси завдовжки 2 м, завширшки і заввишки по 2 дм на кубики з ребром 1 дм. За годину він розрізає 5 брусів. Скільки кубиків зробить столяр за одну зміну (7 год)? Виконай схематичний рисунок бруса.

Розв'язання

2 м = 2 дм

1) 20 • 2 • 2 = 80 (дм3) – має 1 брус

2) 80 : 1 = 80 (к.) – кубиків з 1 бруса

3) 80 • 5 = 400 (к.) – кубиків зробить за 1 год

4) 400 • 7 = 2800 (к.) – кубиків зробить за 7 год

Відповідь: 2800 кубиків зробить столяр за зміну (7 днів).

 

Завдання 373

х  25

   42

   50

100 

1050

х 32

  46

 192

128 

1472 

Інші завдання дивись тут...