Інші завдання дивись тут...

ПИСЬМОВЕ МНОЖЕННЯ БАГАТОЦИФРОВОГО ЧИСЛА НА ДВОЦИФРОВЕ

Завдання 810

43 • 38 = 43 • (З0 + 8) = 43 • (8 + З0) = 43 • 8 + 43 • З0 = 344 + 1290 = 1634

 

Завдання 811 

х  43

    38

  344

129 

1634

 

Завдання 812.

х  63

    27

  441

 126 

 1701

Перший неповний добуток 441, другий неповний добуток 126.

 

Завдання 813

х 17

   49

 153

 68 

 833

х 365

     23

 1095

 730 

 8395

х 247

     31

   247

  741 

  7657

х 25

   19

 225

 25 

 475

 

Завдання 814. До обіду господар зібрав 22 однакові ящики помідорів, а піс­ля обіду 18 таких ящиків. Скільки кілограмів помідорів зібрав господар до обіду і після обіду, якщо всього за день їх зібрано 480 кг?

Розв'язання

1 спосіб

1) 22 + 18 = 40 (ящ.) – всього ящиків помідорів.

2) 480 : 40 = 12 (кг) – кілограмів помідорів у 1 ящику.

3) 12 • 22 = 264 (кг) – кілограмів помідорів зібрав до обіду.

4) 12 • 18 = 216 (кг) – кілограмів помідорів зібрав після обіду.

2 спосіб

1) 22 + 18 = 40 (ящ.) – всього ящиків помідорів.

2) 480 : 40 = 12 (кг) – кілограмів помідорів у 1 ящику.

3) 12 • 22 = 264 (кг) – кілограмів помідорів зібрав до обіду.

4) 480 – 264 = 216 (кг) – кілограмів помідорів зібрав після обіду.

Відповідь: 264 кг помідорів зібрав до обіду, 216 кг помідорів зібрав після обіду.

 

Завдання 815. Зібрані помідори (див. попередню задачу) господар продав по 15 грн за 1 кг. Скільки грошей отримав господар за всі помідори і скільки за помідори, зібрані до обіду і після обіду окремо?

Розв'язання.

1 спосіб

1) 15 • 264 = 3960 (грн.) – гривень отримав до обіду.

2) 15 • 216 = 3240 (грн.) – гривень отримав після обіду.

3) 15 • 480 = 7200 (грн.) – гривень отримав за всі помідори.

2 спосіб.

1) 15 • 264 = 3960 (грн.) – гривень отримав до обіду.

2) 15 • 216 = 3240 (грн.) – гривень отримав після обіду.

3) 3960 + 3240 = 7200 (грн.) – гривень отримав за всі помідори.

 

Завдання 816

х 76

   38

 608

228 

2888

х 483

    15

 2415

 483 

 7245

х 324

      80

 25920

х 1325

       47

   9275

 5300 

 62275

 

Завдання 817 Столяр розрізає бруси завдовжки 2 м, завширшки і заввишки по 2 дм на кубики з ребром 1 дм. За зміну він розрізає 5 брусів. Скільки кубиків зробить столяр за один тиждень (5 робочих днів)?

Розв'язання

2 м = 20 дм

1) 2 • 2 • 20 = 80 (дм3) – об’єм 1 бруса.

2) 80 : 1 = 80 (к.) – кубиків нарізає з 1 бруса.

3) 80 • 5 = 400 (к.) – кубиків нарізає за зміну.

4) 400 • 5 = 2000 (к.) – кубиків зробить за 5 змін.

Відповідь: 2000 кубиків зробить один столяр за тиждень.

 

Завдання 818. Циферблат годинника поділений пря­мою, утвореною його стрілками, на 2 час­тини так, що сума чисел у них однакова. Проведи цю пряму. О котрій годині це відбулося?

Розв'язання

1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 = 78 – сума всіх цифр.

78 : 2 = 39 – сума чисел однакова.

10 + 11 + 12 + 1 + 2 + 3 = 39

4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 = 39

Це відбулося після 3-00 год (15-00 год).

 

РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

Завдання 819

х 26

   94

  104

234 

2444

х 375

    94

 1500

3375 

35250

х  58

    99

  522

522 

5742   

х   420

       24

    1680

    840 

   10080

 

Завдання 820. Швидкість бігу страуса 1200 м/хв. Скільки метрів пробіжить страус за 5 хв; за 15 хв з такою швидкістю?

Розв'язання

1) 1200 • 5 = 6000 (м) = 6 (км) – відстань за 5 хв.

2) 1200 • 15 = 18000 (м) = 18 (км) – відстань за 15 хв.

Скільки кілометрів пробіжить страус за 1 годину?

Якщо за 1 хв страус пробігає 1200 м, то за 1 год = 60 хв страус пробіжить у 60 разів більше, тобто

1200 • 60 = 72000 (м) = 72 (км) – відстань страуса за 1 год.

 

Завдання 821. Катер плив за течією річки 2 год зі швидкістю 36 км/год, а повертався назад (проти течії річки) 3 год. На скільки зменшилася швидкість катера проти течії річки? Чому?

Розв'язання.

1) 36 • 2 = 72 (км) – відстань пройдена.

2) 72 : 3 = 24 (км/год) – швидкість катера проти течії.

Швидкість катера за течією річки завжди більша, ніж швидкість катера проти течії річки. На рух впливає швидкість течії річки.

 

Завдання 822. Іванко йде від свого будинку до школи 8 хв зі швидкістю 65 м/хв, а Михайлик — 12 хв зі швидкістю 60 м/хв. Яка від­стань між будинками, де живуть Іванко й Михайлик, якщо школа розміщена між цими будинками? Хто із хлопчиків живе далі від школи? На скільки метрів?

Розв'язання

1) 65 • 8 = 520 (м) – відстань проходить Іванко.

2) 60 • 12 = 720 (м) – відстань проходить Михайлик.

3) 520 + 720 = 1240 (м) – відстань між будинками, де живуть хлопчики.

4) 720 – 520 = 200 (м) – на стільки метрів дальше від школи живе Михайлик, ніж Іванко.

Відповідь: 1240 метрів відстань між будинками, на 200 метрів дальше від школи живе Михайлик.

 

Завдання 823.

Якщо а = 716, b = 921, тоді а • 2 + b • 3 = 716 • 2 + 921 • 3 = 1432 + 2763 = 4195

Якщо а = 716, b = 921, тоді а : 2 + b : З = 716 : 2 + 921 : 3 = 358 + 307 = 665

 

Завдання 824. Пліт пливе за течією річки зі швидкіс­тю 4 км за год. На скільки кілометрів більше він пропливе за течією за 7 год, ніж за 5 год?

Розв'язання.

1 спосіб

1) 4 • 7 = 28 (км) – кілометрів пропливе пліт за 7 год.

2) 4 • 5 = 20 (км) – кілометрів пропливе пліт за 5 год.

3) 28 – 20 = 8 (км) – на стільки більше кілометрів пропливе пліт за 7 год, ніж за 5 год.

2 спосіб

1) 7 – 5 = 2 (год) – на стільки більше годин пливе пліт.

2) 4 • 2 = 8 (км) – на стільки більше кілометрів пропливе пліт.

Відповідь: на 8 км більше пропливе пліт за 7 год, ніж за 5 год.

 

Завдання 825

у – 50 <10

у – 50 < 60 – 50

Різниця менше там, де менше зменшуване

у < 60

у = 0, 1, 2, …, 59

 

х • 2 < 6

х • 2 < 3 • 2

Добуток менший там, де менший множник

х < 3

х = 0, 1, 2

 

у – 50 < 150

у – 50 < 200 – 50

Різниця менша там, де менше зменшуване

у < 200

у = 0, 1, 2, …, 199

 

х • 3 > 8

Розглянемо такий випадок:

х • 3 > 6

х • 3 > 2 • 3

Добуток більший там, де більший множник

х > 2

х = 3, 4, 5, …

 

х + 5 > 17

х + 5 > 12 + 5

Сума більша там, де більший доданок

х > 12

х = 13, 14, 15, …

 

х : 2 < 7

х : 2 < 14 : 2

Частка менша там, де менше ділене

х < 14

х = 0, 1, 2, …, 13

 

х + 5 > 8

х + 5 > 3 + 5

Сума більша там, де більший доданок

х > 3

х = 4, 5, 6, …

х : 3 > 4

х : 3 > 12 : 3

Частка більша там, де більше ділене

х > 12

х = 13, 14, 15, …

 

Завдання 827. Знаки дій і дужки

639 – 63 : 9 = 639 – 7 = 632

639 + 63 : 9 = 639 + 7 = 646

639 + 63 – 9 = 702 – 9 = 693

 

(639 – 63) : 9 = 576 : 9 = 64

(639 + 63) • 9 = 78

639 + 63 • 9 = 1206

 

МНОЖЕННЯ ВИДУ 305 • 27

Завдання 828

х 305

    27

 2135

 610 

 8235

х 3045

      34

 12180

 9135 

103530

 Неповні добутки: 2135, 6100, 12180, 91350

 

Завдання 829. Телевізор коштує 1 079 грн. Скільки коштують 18 таких те­левізорів?

Розв'язання

х 1079

      18

  8632

1079 

19422 (грн) – коштують телевізори.

Відповідь: 19422 гривень коштують телевізори.

 

Завдання 830

х 208

    45

 1040

 832 

 9360

х  407

     38

  3256

1221 

15466

х 245

    24

  980

490 

5880

х  315

     53

   945

1575 

16695

 

Завдання 831 Рівняння

х + 150 • 70 = 14000

х + 10500 = 14000

х = 14000 – 10500

х = 3500

х : (368 : 2) = 0

х = 0 • (368 : 2)

х = 0

х – 150 • 70 = 0

х – 10500 = 0

х = 0 + 10500

х = 10500

х + 350 = 1080 • 2

х + 350 = 2160

х = 2160 – 350

х = 1810

х : (100 : 25) = 25

х : 4 = 25

х = 25 • 4

х = 100

х + (350 – 350) = 402 • 15

х + 0 = 402 • 15

х = 402 • 15 – 0

х = 6030

 

Завдання 832 Виправ помилки

Швидкість (v)

Час (t)

Відстань (s)

15 км/год

3 год

45 км

40 см/хв.

10 хв

4 см

7 м/хв.

56 м

Розв'язання

Швидкість (v)

Час (t)

Відстань (s)

15 км/год

3 год

45 км

40 см/хв.

10 хв

400 см

7 м/с

56 м

 

Завдання 833

Через

І годинник

ІІ годинник

ІІІ годинник

 

12 год 40 хв

4 год

8 год 25 хв

25 хв

+12 год 40 хв

            25 хв

  12 год 65 хв

  13 год 5 хв

+4 год 00 хв

          25 хв

  4 год 25 хв

+8 год 25 хв

           25 хв

  8 год 50 хв

2 год 30 хв

+12 год 40 хв

   2 год 30 хв

  14 год 70 хв

  15 год 10 хв

+4 год 00 хв

  2 год 30 хв

  6 год 30 хв

+8 год 25 хв

  2 год 30 хв

10 год 55 хв

 

Завдання 834. У магазині до обіду продали 13 комп'ютерів, а після обіду 16 таких комп'ютерів. Скільки коштують продані комп'ю­тери, якщо ціна одного комп'ютера 3208 грн?

Розв'язання

1 спосіб

1) 13 + 16 = 29 (к.) – комп’ютерів продали.

2) 3208 • 29 = 93032 (грн.) – гривень коштують продані комп’ютери.

2 спосіб

1) 3208 • 13 = 41704 (грн.) – гривень коштують продані комп’ютери до обіду.

2) 3208 • 16 = 51328 (грн.) – гривень коштують продані комп’ютери після обіду.

3) 41704 + 51328 = 93032 (грн.) – гривень коштують продані комп’ютери.

Відповідь: 93032 гривень коштують продані комп’ютери.   

 

Завдання 835

_7344 | 9  

 72        816

 _14

     9

   _54

     54

       0

х 709

       9

  6381

 

Завдання 836. На проїзд 110 км шляху автомобіль витрачає 10 л бензи­ну. Скільки літрів бензину витратить автомобіль на 55 км? 220 км? 275 км шляху? Яка вартість бензину, витраченого на 55 км, 220 км і 275 км шляху, якщо 1 л коштує 18 грн?

Розв'язання

1) 110 : 10 = 11 (л) – літрів витрачає на 1 км.

2) 55 : 11 = 5 (л) – літрів витрачає на 55 км

3) 220 : 11 = 22 (л) – літрів витрачає на 220 км

4) 275 : 11  = 25 (л) – літрів витрачає на 275 км.

5) 18 • 5 = 90 (грн.) – вартість бензину на 55 км.

6) 18 • 22 = 396 (грн.) – вартість бензину на 55 км.

7) 18 • 25 = 450 (грн.) – вартість бензину на 55 км.

 

Завдання 837. Запиши число 45 у вигляді суми двох доданків, один з яких більший від іншого в 4 рази. Допоможи собі схе­мою.

Розв'язання

1 спосіб

Якщо один доданок у 4 рази більший від другого, то умовно на перший доданок припадає 4 частини, на другий – 1 частина

1) 4 + 1 = 5 (части) – частин має число 45.

2) 45 : 5 = 9 – друге число (1 частина)

3) 9 • 4 = 36 – перше число (4 частини).

2 спосіб.

Нехай х – друге число, тоді 4 • х – перше число. Складемо рівняння

х + 4 • х = 45

х • (1 + 4) = 45

х • 5 = 45

х = 45 : 5

х = 9 – друге число

4х = 4 • 9 = 36 – перше число

Відповідь: 36 – перше число, 9 – друге число.

Інші завдання дивись тут...