Інші завдання дивись тут...

Завдання 421 Круглі числа

Полічи сотнями від 600 до 1200: 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200

Полічи тисячами від 10 тис. до 30 тис.: 10 тис, 11 тис., 12 тис., 13 тис., 14 тис., 15 тис., 16 тис., 17 тис., 18 тис., 19 тис., 20 тис., 21 тис., 22 тис., 23 тис., 24 тис., 25 тис., 26 тис., 27 тис., 28 тис., 29 тис., 30 тис.

Полічи десятками тисяч від 300 тис. до 150 тис.: 300 тис., 290 тис., 280 тис., 270 тис., 260 тис., 250 тис., 240 тис., 230 тис., 220 тис., 210 тис., 200 тис., 190 тис., 180 тис., 170 тис., 160 тис., 150 тис.

 

Завдання 422 Письмове ділення

_7255 | 5    

 5        1451

_22

  20

  _25

    25

      _5

        5

        0

_17301 | 3    

 15        5767

 _23

   21

   _20

     18

     _21

       21

         0

_1500 | 6  

 12      250

 _30

   30

     0

_36000 | 9    

 36        4000

   0

Завдання 423

42000 : 7000 = 42 тис. : 7 тис. = 6 тис.

4200 : 60 = 420 дес. : 6 дес. = 7 дес. = 70

27000 : 9000 = 27 тис. : 9 тис. = 3 тис.

5600 : 80 = 560 дес. : 8 дес. = 7 дес. = 70

 

Завдання 424

_52000 | 40   

 40         130

_120

  120

     0

х 130

    40

   5200

Завдання 425

_1200 | 80 

   80     15

  _400

    400

       0

_76000 | 400 

 400       190

_3600

  3600

       0

 

16200 : 60 + 125000 : 500 = 520

_16200 | 60  

 120       270

 _4200

   4200

        0

_125000 | 500

 1000      250

 _2500

   2500

        0

+ 270

   250

   520

Завдання 426

З Житомира і Кропивницького, відстань між якими 407 км, одночасно назустріч одне одному виїхали автобус зі швидкістю 70 км/год і вантажівка зі швидкістю 50 км/год. Чи зустрінуться вони через 3 год? Яка відстань буде між автобусом і вантажівкою через 3 год?

План і розв'язування

1-й спосіб

1) Яку відстань проїде перший автобус за 3 год?

70 • 3 = 210 (км)

2) Яку відстань проїде другий автобус за 3 год?

50 • 3 = 150 (км)

3) Яку відстань проїдуть два автобуси за 3 год?

210 + 150 = 360 (км)

4) Чи зустрінуться автобуси, будучи в дорозі 3 год?

Не зустрінуться, бо 360 < 407

5) Яка відстань буде між автобу­сом і вантажною машиною через 3 год?

407 – 360 = 47 (км)

2-й спосіб

1) Якою буде швидкість зближення автобусів?

70 + 50 = 120 (км/год)

2) Яку відстань подолають автобуси за 3 год?

120 • 3 = 360 (км)

3) Чи зустрінуться автобуси, будучи в дорозі 3 год?

Не зустрінуться, бо 360 < 407

4) Яка відстань буде між автобу­сом і вантажною машиною через 3 год?

407 – 360 = 47 (км)

Які вирази є відповіддю на друге запитання задачі.

а) 70  3 + 50  3

б) 407 – (70  3 + 50  3)

в) 407 – (70 + 50)  3

Завдання 427 Рівняння

а) Сума числа x і різниці чисел 29104 і 21705 дорівнює 50000.

х + (29104 – 21705) = 50000

х + 7399 = 50000

х = 50000 – 7399

х = 42601

_ 29104

   21705

    7399

_ 50000

    7399

   42601

б) Якщо від 10 000 відняти задумане число, то отримаємо частку чисел 8800 і 4.

10000 – х = 8800 : 4 

10000 – х = 2200

х = 10000 – 2200

х = 7800

_8800 | 4    

 800     2200

 _800

   800

      0

_ 10000

    2200

    7800

Завдання 428

Від морського причалу одночасно в протилежних напрямках відпливли 2 теплоходи. Швидкість першого теплохода 35 км/год, а другого — 42 км/год. Якою буде відстань між ними через 5 год?

Розв'язання

1) +35

      42

      77 (км/год) – швидкість віддалення теплоходів

2) х 77

       5

    385 (км)

Відповідь: через 5 год між ними буде 385 кілометрів.

Завдання 429 Віднови цифри.

х *24

    2*

 162*

 6*8 

 ****

х 324

    25

 1620

 648 

 8100

_***6 | 3   

 12      *5*

 _1*

   **

     _*

       *

       0

_1356 | 3   

 12      452

 _15

   15

     _6

       6

        0

_49*38 | 9     

 **        *4**

 _**

   36

   _7*

    **

    _1*

      **

        0

_49338 | 9   

  45      5482

  _43

    36

    _73

      72

      _18

        18

          0

Інші завдання дивись тут...