Інші завдання дивись тут...

ПЕРЕВІР СЕБЕ

Завдання 872

14 : 2 = 7

15 : 2 = 7 (ост. 1)

18 : З = 6

20 : З = 6 (ост. 2)

 

1400 : 20 = 140 : 2 = 70

1500 : 200 = 15 : 2 = 7 (ост. 1)

18000 : 300 = 180 : 3 = 60

20000 : 3000 = 20 : 3 = 6 (ост. 2)

 

238 : 70 = 3 (ост. 28)

415 : 80 = 5 (ост. 15)

2450 : 300 = 245 : 30 = 8 (ост. 5)

42000 : 8000 = 42 : 8 = 5 (ост. 2)

  

13 • 50 = (10 + 3) • 50 = 500 + 150 = 650

153 • 6 = (100 + 50 + 3) • 6 = 600 + 300 + 18 = 918

204 • 7 = (200 + 4) • 7 = 1400 + 28 = 1428

Х  39

    93

  117

351 

3627

  

Завдання 873. За планом знайди площу землі, відведену під садок. Яку площу займають городні культури (картопля, буряк, морк­ва, капуста, помідори, огірки, цибуля, часник)?

Розв'язання

1 спосіб

1) (99 + 12) • 60 = 111 • 60 = 6660 (м2) – площа усієї землі

2) 99 • 48 + 39 • (60 – 48) = 4752 + 468 = 5220 (м2) – площа під городніми культурами.

3) 6660 – 5220 = 1440 (м2) – площа під садом.

2 спосіб

1) (99 + 12) • 60 = 111 • 60 = 6660 (м2) – площа усієї землі

2) (99 – 39) • (60 – 48) + 12 • 60 = 720 + 720 = 1440 (м2) – площа під садом.

3) 6660 – 1440 = 5220 (м2) – площа під городніми культурами.

3 спосіб

1) 39 • 60 + (99 – 39) • 48 = 2340 + 2880 = 5220 (м2) – площа під городніми культурами.

2) (99 – 39) • (60 – 48) + 60 • 12 = 720 + 720 = 1440 (м2) – площа під садом.

Відповідь: під садок відведено 1440 м2, а 5220 м2 займають городні культури.

 

Завдання 874

1) 35 см • 5 = (30 см + 5 см) • 5 = 150 см + 25 см = 175 см

35 м • 5 = 175 м

 

25 к. • 8 = (20 к. + 5 к.) • 8 = 160 к. + 40 к. = 200 к.

25 грн • 80 = (25 грн • 8) • 10 = 2000 грн

 

48 дм • 150 = (50 дм – 2 дм) • 150 = 7500 дм – 300 дм = 7200 дм 

74 см • 30 = (70 см + 4 см) • 30 = 2100 см + 120 см = 2220 см

 

24 кг • 15 = (20 кг + 4 кг) • 15 = 300 кг + 60 кг = 360 кг

30 т • 50 = 1500 т

 

2) 54 л : 9 = 6 л

54 м : 90 = 5400 см : 90 = 60 см

72 ц : 8 = 9 ц

 

Завдання 875. З двох військових баз, відстань між якими 130 км, одночасно назустріч одна одній вийшли колона танків і колона автозаправників. Швидкість колони танків — З0 км/год, а швидкість колони автозаправників на 5 км/год більша. Че­рез скільки годин колони зустрінуться?

Розв'язання

1) Яка швидкість колони автозаправників?

30 + 5 = 35 (км/год)

2) На скільки кілометрів зближаються колони за 1 годину?

30 + 35 = 65 (км)

3) Скільки разів відстань зближення за 1 год поміститься в загальній відстані?

130 : 65 = 2 (год) – час зустрічі колони.

 

Завдання 876

1)

7300 – 2805 < 4595  (істина, 4495 < 4595)

82 • 15 < 15 • 81      (хибна, 82 • 15 > 81 • 15)

27310 + 13690 > 39999      (істина, 41000 > 39999)

3500 : 50 > 41400 : 600     (істина, 70 > 69)

2)

5374 – х > 5370

5374 – х > 7374 – 4

Різниця більша там, де менший від’ємник

х < 4

х = 0, 1, 2, 3

 

81 • х < 1620

81 • х < 81 • 20

Добуток менший там, де менший множник

х < 20

х = 0, 1, 2, 3, …, 19

 

15 • х < 60

15 • х < 15 • 4

Добуток менший там, де менший множник

х < 4

х = 0, 1, 2, 3

 

Завдання 877

х 374

       7

 2618

х  374

      73

  1122

2618 

27302

х 2054

         8

 16432

х  3502

        29

  31518

  7004 

101558

х374

      70

26180

х  370

      73

  1110

  259 

 27010

х 250

       80

 20000

х 105

     35

   525

  315 

  3675

_1470 | 70

  140      21

    _70

      70

       0

_2380 | 70

  210      34

  _280

    280

       0

_38700 | 900

 3600       43

 _2700

   2700

        0

_42660 | 60

  420        711

     _66

       60

       _60

         60

           0

 

Завдання 878. З міста Богданівна одночасно в протилежних напрямах виїхали автобус і маршрутне таксі. Швидкість автобуса 55 км/год, а швидкість таксі на 15 км/год більша. Яка від­стань буде між ними через 2 год руху? Через 5 год?

Розв'язання

1 спосіб

1) 55 + 15 = 70 (км/год) – швидкість таксі.

2) 55 + 70 = 125 (км/год) – швидкість віддалення.

3) 125 • 2 = 250 (км) – відстань між ними через 2 год руху.

4) 125 • 5 = 625 (км) – відстань між ними через 5 год руху.

2 спосіб

1) 55 + 15 = 70 (км/год) – швидкість таксі.

2) 55 + 70 = 125 (км) – відстань між ними за 1 год.

3) 125 • 2 = 250 (км) – відстань між ними через 2 год руху.

4) 125 • 5 = 625 (км) – відстань між ними через 5 год руху.

3 спосіб

1) 55 + 15 = 70 (км/год) – швидкість таксі.

2) 55 • 2 = 110 (км) – відстань автобуса через 2 год.

3) 70 • 2 = 140 (км) – відстань таксі через 2 год.

4) 110 + 140 = 250 (км) – відстань між ними через 2 год руху.

5) 55 • 5 = 275 (км) – відстань автобуса через 5 год.

6) 70 • 5 = 350 (км) – відстань таксі через 5 год.

7) 275 + 350 = 625 (км) – відстань між ними через 2 год руху.

Відповідь: 250 км буде між ними через 2 год руху, 625 км – через 5 год руху.

 

Завдання 879.

14 < х

х = 15, 16, 17, 18, 19

х <20

х = 0, 1 , 2, … , 19

14 < х < 20

Х = 15, 16, 17, 18, 19

Інші завдання дивись тут...