Інші завдання дивись тут...

ПИСЬМОВЕ ДІЛЕННЯ ВИДУ 304 500 : 75

Завдання 896. Округлення до найближчого попереднього та наступного круглих чисел

З0, 36, 40

20, 27, 30

50, 59, 60

70, 74, 80

90, 98, 100

 

Завдання 897. За 7 год синиця 196 разів приносить до гнізда своїм пташенятам корм. Скільки разів вона принесе корму за 18 годин?

Розв'язання. Вираз (196 : 7) • 18

1) 196 : 7 = 28 (р.) – разів приносить корму за 1 год.

2) 28 • 18 = 504 (р.) – разів принесе корму за 18 год.

Відповідь: 504 рази принесе синиця корму за 18 годин.

 

Завдання 898

_304500 | 75   

 300          4060

   _45

       0

   _450

     450

         _0

           0

            0

_304500 | 75   

  300           4060

    _450

      450

          0

 

Завдання 899

Повна форма запису

Коротка форма запису

_3811 | 37  

  37         103

  _11

     0

  _111

    111

        0

_3811 | 37   

  37        103

  _111

    111

        0

_6900 | 46  

 46        150

_230

  230

      _0

        0

        0

_6900 | 46   

 46       150

_230

  230

     0

 

Завдання 900

_7942 | 38  

 76        209

 _342

   342

      0

_5066 | 74  

 444      68 (ост. 34)

  _626   

    592

      34 (ост.)

_207672 | 68  

  204         3054

    _367

      340

      _272

        272

           0

 

Завдання 901

З784 м : 8 = 473 м

1875 кг : 5 = 375 кг

11 км484 м : 66 = 11484 м : 66 = 174 м

12 т 705 кг : 55 = 12705 кг : 55 = 231 кг

6606 мм : 9 = 734 мм

8 дм 6 см : 43 = 86 см : 43 = 2 см

 

Завдання 902. Наляканий заєць-русак зустрів на поляні лісу вовка і кинувся від нього навтьоки зі швидкістю 1 200 м/хв, а вовк, не роздумуючи, почав доганяти його, долаючи 1 100 м/хв. Чи пощастить зайцеві втекти? Якою буде відстань між ними че­рез 1 хв? Через 10 хв? А  якщо після 10 хв заєць зупиниться на відпочинок на 1 хв, чи буде йому загрожувати небезпека?

Розв'язання.

1 спосіб

1) 1200 – 1100 = 100 (м) – відстань між ними за 1 хв.

2) 100 • 10 = 1000 (м) – відстань між ними через 10 хв.

3) оскільки 1100 > 1000, тому небезпека загрожуватиме

2 спосіб

1) 1200 – 1100 = 100 (м) – відстань між ними за 1 хв.

2) 1200 • 10 = 12000 (м) – відстань зайця за 10 хв.

2) 1100 • 10 = 11000 (м) – відстань вовка за 10 хв.

3) 12000 – 11000 = 1000 (м) – відстань між ними через 10 хв.

4) оскільки 1100 > 1000, тому небезпека загрожуватиме

 

Завдання 903

1)

_2616 | 24  

 24        109

 _216

   216

      0

_12852 | 63  

  126       204

    _252

      252

          0

_29904 | 48  

 288       623

 _110

     96

   _144

     144

         0

_13800 | 50  

 100        276

 _380

   350

   _300

     300

         0

2)

+ 605819

   124191

   730010

+ 473672

   526328

 1000000

_ 500452

    50764

   449688

261 • 69 – 42000 : 70 = 17409

1) 264 • 69 = 18009

2) 42000 : 70 = 4200 : 7 = 600

3) 18009 – 600 = 17409

 

189 • 75 – 150000 : 5000 = 14145

1) 189 • 75 = 14175

2) 150000 : 5000 = 150 : 5 = 30

3) 14175 – 30 = 14145

 

174 • 34 + 26 • 34 = (174 + 26) • 34 = 200 • 34 = 6800

 

Завдання 904

1) Якщо це число помножити на 3000, то отримаємо число, яке менше 15000

х • 3000 < 15000

х • 3000 < 5 • 3000

Добуток менший там, де менший множник

х < 5

х = 0, 1, 2, 3, 4

2) У Максима 120 грн. Скільки компакт-дисків він може придбати, якщо ціна компакт-диска 25 грн?

х • 25 = 120

х = 120 : 25

х = 4 (ост. 20)

Відповідь: 4 диски.

 

Завдання 905

а • 5 = а • (10 : 2) = а • 10 : 2 = а : 2 • 10

48 • 5 = 48 : 2 • 10 = 24 • 10 = 240

244 • 5 = 244 : 2 • 10 = 122 • 10 = 1220

542 • 5 = 542 : 2 • 10 = 271 • 10 = 2710

158 • 5 = 158 : 2 • 10 = 79 • 10 = 790

 

ПИСЬМОВЕ ДІЛЕННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ

Завдання 906

а) знайди

1/2 від 400 л = 400 л : 2 = 200 л

1/5 від 400 л = 400 л : 5 = 80 л

1/8 від 400 л = 400 л : 8 = 50 л

1/10 від 400 л = 400 л : 10 = 40 л

1/20 від 400 л = 400 л : 20 = 20 л

1/2 від 1280 кг = 1280 кг : 2 = (1200 кг + 80 кг) : 2 = 640 кг

1/5 від 1280 кг = 1280 кг : 5 = (1000 кг + 200 кг + 40 кг + 40 кг) : 5 = 200 кг + 40 кг + 8 кг + 8 кг = 256 кг

1/8 від 1280 кг = (1600 кг – 320 кг) : 8 = 200 кг – 40 кг = 160 кг

1/10 від 1280 кг = 1280 кг : 10 = 128 кг

1/20 від 1280 кг = 1280 кг : 20 = 128 кг : 2 = 64 кг

б) Число, якщо 1/2 його дорівнює 38 к.; 46 грн; 301 хв.

38 к. • 2 = (30 к. + 8 к.) • 2 = 60 к. + 16 к. = 76 к.

46 грн • 2 = (40 грн + 6 грн) • 2 = 80 грн + 12 грн = 92 грн

301 хв • 2 = 602 хв

 

Завдання 907 Визначення кількості цифр у частці

21844 : 43 = 5008 (помилка, перше неповне ділене 218 на 43 у частці дасть 1 цифру, ще додати дві цифри, усього 3 цифри)

22842 : 27 = 8046 (помилка, перше неповне ділене 228 на 27 у частці дасть 1 цифру, ще додати дві цифри, усього 3 цифри)

161500 : 38 = 425 (помилка, перше неповне ділене 161 на 38 у частці дасть 1 цифру, ще додати три цифри, усього 4 цифри)

 

Завдання 908 

Значення виразів, у яких ділене і частка матимуть однакову кількість цифр, одержимо тоді, коли перше неповне ділене є одноцифровим числом

_82720 | 8   

 8           10340

 _27

   24

   _32

     32

       0

_9380 | 4    

 8         2345 

_13

  12

  _18

    16

    _20

      20

       0

 

Завдання 909

Перший велосипедист їхав зі швидкістю 5 км/год, другий – 4 км/год. Відстань між велосипедистами, коли вони поїхали в протилежні населені пункти була 10 км. Яка відстань між населеними пунктами, якщо на дорогу вони витратили 3 години?

Розв'язання

1 спосіб

1) 5 + 4 = 9 (км/год) – швидкість віддалення.

2) 9 • 3 = 27 (км) – відстань подолали велосипедисти.

3) 27 + 10 = 37 (км) – відстань між населеними пунктами.

2 спосіб

1) 5 + 4 = 9 (км) – відстань долають за 1 год.

2) 9 • 3 = 27 (км) – відстань подолали велосипедисти.

3) 27 + 10 = 37 (км) – відстань між населеними пунктами.

3 спосіб

1) 5 • 3 = 15 (км) – відстань подолав перший велосипедист.

2) 4 • 3 = 12 (км) – відстань подолав другий велосипедист.

3) 15 + 12 = 27 (км) – відстань подолали велосипедисти.

4) 27 + 10 = 37 (км) – відстань між населеними пунктами.

Відповідь: 37 кілометрів між населеними пунктами.

 

Велосипедисти їхали 3 год в протилежні сторони, кожен до свого населеного пункту, відстань між якими 37 км. Перший велосипедист їхав зі швидкістю 5 км/год, другий – 4 км/год. Яка відстань була між ними до початку руху?

Розв'язання

1 спосіб

1) 5 + 4 = 9 (км/год) – швидкість віддалення.

2) 9 • 3 = 27 (км) – відстань подолали велосипедисти.

3) 37 – 27 = 10 (км) – відстань між велосипедистами до початку руху.

2 спосіб

1) 5 + 4 = 9 (км) – відстань долають за 1 год.

2) 9 • 3 = 27 (км) – відстань подолали велосипедисти.

3) 37 – 27 = 10 (км) – відстань між велосипедистами до початку руху

3 спосіб

1) 5 • 3 = 15 (км) – відстань подолав перший велосипедист.

2) 4 • 3 = 12 (км) – відстань подолав другий велосипедист.

3) 15 + 12 = 27 (км) – відстань подолали велосипедисти.

4) 37 – 27 = 10 (км) – відстань між велосипедистами до початку руху

Відповідь: 37 кілометрів між велосипедистами до початку руху.

 

Завдання 910. Першого дня велосипедист проїхав З0 км за 2 год. Скільки кілометрів проїде велосипедист другого дня за 3 год, якщо їхатиме з такою самою швидкістю?

Розв'язання

1 спосіб. Вираз (30 : 2) • 3

1) 30 : 2 = 15 (км/год) – швидкість велосипедиста.

2) 15 • 3 = 45 (км) – кілометрів проїде другого дня.

2 спосіб. Вираз (30 : 2) • 3

1) 30 : 2 = 15 (км) – кілометрів проїжджає за 1 год.

2) 15 • 3 = 45 (км) – кілометрів проїде другого дня за 3 год.

3 спосіб

Нехай х (км) – відстань другого дня, тоді х : 3 (км/год) – швидкість другого дня, 30 : 2 (км/год) – швидкість першого дня. Складемо рівняння

х : 3 = 30 : 2

х : 3 = 15

х = 15 • 3

х = 45 (км) – відстань за другий день.

Відповідь: 45 кілометрів проїде велосипедист другого дня.

 

Завдання 911

а)

1/2 від 2 ц = 2 ц : 2 = 1 ц

1/2 від 4 кг = 4 кг : 2 = 2 кг

1/2 від 600 г = 600 г : 2 = 300 г

1/2 від 10 т = 10 т : 2 = 5 т

1/2 від 5 ц = 5 ц : 2 = 500 кг : 2 = 250 кг

б)

1/5 від 1 км = 1 км : 5 = 1000 м : 5 = 200 м

1/5 від 100 м = 100 м : 5 = 20 м

1/5 від 2000 дм = 2000 дм : 5 = 400 дм

1/5 від 15 дм = 15 дм : 5 = 3 дм

1/5 від З0 см = 30 см : 5 = 6 см

1/5 від 3 дм = 3 дм : 5 = 30 см : 5 = 6 см

1/5 від 5 мм = 5 мм : 5 = 1 мм

в)

1/6 від 1 доби = 1 доба : 6 = 24 год : 6 = 4 год

1/6 від 12 год = 12 год : 6 = 2 год

1/6 від 1 год = 1 год : 6 = 60 хв : 6 = 10 хв

1/6 від 3 год = 3 год : 6 = 180 хв : 6 = 30 хв

1/6 від 54 хв = 54 хв : 6 = 9 хв

1/6 від 72 см = 72 хв : 6 = 12 хв

 

Завдання 912. Протягом двох днів, рухаючись з однаковою швидкістю, велосипедист проїхав 75 км. Першого дня він був у дорозі 2 год, а другого — 3 год. Скільки кілометрів долав велосипе­дист кожного дня?

Розв'язання

1) 2 + 3 = 5 (год) – час у дорозі.

2) 75 : 5 = 15 (км/год) – швидкість велосипедиста.

3) 15 • 2 = 30 (км) – відстань подолав першого дня.

4) 15 • 3 = 45 (км/год) – відстань подолав другого дня.

Відповідь: 30 кілометрів велосипедист подолав першого дня, 45 км – другого дня.

 

Завдання 913. Периметр трикутника ABC 25 см. Перша сторона більша від другої на 2 см, а від третьої на 3 см. Яка до­вжина третьої сторони?

Розв'язання

Нехай х (см) – довжина першої сторони, тоді х – 2 (см) – довжина другої сторони, х – 3 (см) – довжина третьої сторони. Складемо рівняння

х + (х – 2) + (х – 3) = 25

х + х – 2 + х – 3 = 25

3 • х – 5 = 25

3 • х = 25 + 5

3 • х = 30

х = 30 : 3

х = 10 (см) – довжина першої сторони.

х – 2 = 10 – 2 = 8 (см) – довжина другої сторони

х – 3 = 10 – 3 = 7 (см) – довжина третьої сторони.

Відповідь: 7 см – довжина третьої сторони.

Інші завдання дивись тут...