Інші завдання дивись тут...

Завдання 430

Висота найвищої вершини Українських Карпат — гори Говерли — 2061 м. Скільки всього десятків, сотень, тисяч метрів містить ця висота?

У числі 2061 всього 206 десятків, всього 20 сотень, всього 2 тисячі.

 

Завдання 431 Ділення з остачею

20 : 8 = 2 (ост. 4)

50 : 7 = 7 (ост. 1)

53 : 7 = 7 (ост. 4)

Завдання 432

_20870 | 30  

 180      695

 _287

   270

   _170

     150

       20 (ост.)

20870 : 30 = 695 (ост. 20)

Завдання 433 Виконай ділення з остачею. Зроби перевірку.

_20810 | 3     

 18        6936

 _28

   27

   _11

      9

     _20

       18

         2 (ост.)

6936 • 3 + 2 = 20810

х 6936

       3

 20808

 

 

+20808

        2

  20810

_14562 | 70    

 140        208

   _562

     560

        2 (ост.)

208 • 70 + 2 = 14562

х 208

      70

 14560

 

+14560

        2

  14562

_37576 | 9       

 36          4175

 _15

     9

   _67

     63

     _46

       45

         1 (ост.)

4175 • 9 + 2 = 37576

х 4175

       9

 37575

 

+37575

        1

  37576

_208184 | 30  

 180        6939

 _281

   270

   _118

       90

      _284

        270

        14 (ост.)

6939 • 30 + 14 = 208184

х 6936

       30

 208170

 

+208170

        14

  208184

Завдання 434

Сума трьох доданків дорівнює 11591. Сума другого і третього доданків — 7817. Знайди ці доданки, якщо перший доданок менший від другого на 41.

Короткий запис

Сума I, II, III  11591

Сума II, III  7817

 ?, на 41 менший, ніж II

II  ? 

Розв'язання

1) _11591

       7817

       3774 – перший доданок 

2) + 3774

         41

      3815 – другий доданок

3) _ 7817

      3815

      4002 – третій доданок

Відповідь: перший доданок 3774, другий доданок 3815, третій доданок 4002.

Завдання 435

Двом операторкам потрібно надрукувати 30 сторінок тексту. За три години спільної роботи вони впоралися із завданням. Якою була продуктивність праці другої операторки, якщо перша друкувала по 4 сторінки за годину?

Короткий запис

 1 год  4 с

II  1 год  ? c

Разом  3 год  30 с

Розв'язання

1) 4  3 = 12 (с.) – перша операторка за 3 год

2) 30 – 12 = 18 (с.) – друга операторка за 3 год

3) 18 : 3 = 6 (с.)

Відповідь: друга операторка друкувала 6 сторінок за годину.

 

Завдання 436 Порівняй вирази та їх значення.

200 • 50 = 2 • 100 • 5 • 10,    1000 = 1000

70 • 360 = 70 • 300 + 70 • 60,    25200 = 25200

3500 : 70 = (35 : 7) • (100 : 10),    50 = 50

7800 : 10 = 7000 : 10 + 800 : 10,   780 = 780

 

Завдання 437

Із двох сіл, відстань між якими 6 км 750 м, одночасно назустріч один одному виїхали 2 велосипедисти. Швидкість першого велосипедиста 200 м/хв, а швидкість другого — 250 м/хв. Чи зустрінуться велосипедисти через 10 хв? Якою на цей час буде відстань між ними? За скільки хвилин велосипедисти зустрінуться?

Розв'язання.

6 км 750 м = 6750 м

1) 200 + 250 = 450 (м/хв) – швидкість зближення

2) 450 • 10 = 4500 (м) – проїхали велосипедисти за 10 хв.

3) 6750 > 4500  велосипедисти не зустрінуться через 10 хв.

4) 6750 – 4500 = 2250 (м) – відстань між велосипедистами через 10 хв.

5) 6750 : 450 = 15 (хв.) – час зустрічі велосипедистів.

Відповідь: велосипедисти не зустрінуться через 10 хв і в цей час відстань між ними буде 2250 м, велосипедисти зустрінуться через 15 хвилин.

 

Завдання 438 Кількість цифр у частці

При діленні числа 12552 на число 4 разом у частці 3 цифри.

_12552 | 4     

  12       3138

   _5

     4

   _15

     12

     _32

       32

         0

_7668 | 9    

 72        852

 _46

   45

   _18

     18

       0

_25760 | 70   

 210        368

 _476

   420

   _560

     560

         0

Завдання 439

Скільки потрібно коробок, щоб упакувати 3225 мобільних телефонів по 15 штук у коробку? Розв’язання задачі запиши числовим виразом. Спробуй виконати дію.

Короткий запис

1 к.  15 шт.

? к.  3235 шт.

Розв'язання

_3225 | 15   

  30      215 (к.)

  _22

    15

    _75

      75

        0

Відповідь: потрібно 215 коробок.

Перевірка: 

х 215

    15

 1075

 215  

 3225

Завдання 440 Письмове ділення

_575 | 23  

 46       25

_115

  115

     0

_4494 | 14  

 42       321

 _29

   28

   _14

     14

       0

_5457 | 17  

 51       321

 _35

   34

   _17

     17

       0

_2508 | 19  

 19       132

 _60

   57

   _38

     38

       0

х  25

   23

   75

  50  

  575

х 321

    14

 1284

 321  

 4494

х 321

    17

 2247

 321  

 5457

х 132

    19

 1188

 132  

 2508

Завдання 441

Відстань між двома аеродромами 840 км. З них назустріч один одному одночасно вилетіли два вертольоти. Чому дорівнюватиме відстань між ними через 1 год, якщо перший вертоліт за цей час пролетів 1/4 всієї відстані, а другий — 1/5? На скільки швидкість одного вертольота більша за швидкість другого?

Розв'язання

1) 840 : 4 = 210 (км) – відстань першого вертольоту за 1 год

2) 840 : 5 = 168 (км) – відстань другого вертольоту за 1 год

3) 138 + 210 = 348 (км) – відстань двох вертольотів за 1 год.

4) 840 – 348 = 492 (км) – відстань між вертольотами через 1 год.

5) 210 – 168 = 42 (км/год) – різниця швидкостей вертольотів.

Відповідь: 492 км буде між вертольотами через 1 год, 42 км/год дорівнює різниця швидкостей.

 

Завдання 442

а) Сума чисел у квадраті ABCD

8079 + 731 + 12409 + 984 = 22203

б) Сума чисел у трикутнику DBC

12409 + 731 = 13140

в) Сума чисел у прямокутнику DORC

984 + 12409 = 13393

г) Сума чисел у прямокутнику OABR

8079 + 731 = 8810

2) Числа розміщені в рівних три­кутниках ОDР = RВР: 984, 731.

 

Завдання 443 Порядок дій

804 • 6 + (109004 – 76048) : 7 = 9532

1) 804 • 6 = 4824

2) 109004 – 76048 = 32956

3) 32956 : 7 = 4708

4) 4824 + 4708 = 9532

(720 : 9 + 14 • 5) : (4 + 4 : 4) = 30

1) 720 : 9 = 80

2) 14 • 5 = 70

3) 80 + 70 = 150

4) 4 : 4 = 1

5) 4 + 1 = 5

6) 150 : 5 = 30

87360 : 28 – (87 + 23) • 9 = 2130

1) 87 + 23 = 110

2) 87360 : 28 = 3120

3) 110 • 9 = 990

4) 3120 – 990 = 2130

(312 : 3 + 9 • 4) : (10 : 1 + 10) = 7

1) 312 : 3 = 104

2) 9 • 4 = 36

3) 104 + 36 = 140

4) 10 : 1 = 10

5) 10 + 10 = 20

6) 140 : 20 = 7

280 • 60 : 100 + 208 • 4 = 1000

1) 280 • 60 = 16800

2) 16800 : 100 = 168

3) 208 • 4 = 832

4) 168 + 832 = 1000

(71 – 71 : 1) • 3890 = 0

1) 71 : 1 = 71

2) 71 – 71 = 0

3) 0 • 3890 = 0

Завдання 444 Письмове ділення

_5074 | 59 

 472      86

 _354

   354

      0

_4958 | 67  

 469      74

 _268

   268

      0

_9620 | 52  

 52       185

_442

  416

   _260

     260

        0

х  86

   59

 774

430  

5074

х 74

  67

 518

444  

4958

х 185

    52

  370

 925  

 9620

Завдання 445

Для озеленення вулиці Садової купили 56 саджанців троянд, а для озеленення вулиці Каштанової — 60 троянд за однаковою ціною. Вартість саджанців для вулиці Каштанової більша на 80 грн. Яка вартість саджанців троянд для кожної вулиці? Яка вартість усіх саджанців? Про що дізнаємося, виконавши дії?

60 – 56 = 4 (с.) – на стільки більше купили саджанців для вул. Каштанової

80 : (60 – 56) = 20 (грн) – ціна саджанця

80 : (60 – 56) • 56 = 1120 (грн) – вартість саджанців для вул. Садової

80 : (60 – 56) • 60 = 1200 (грн) – вартість саджанців для вул. Каштанової

56 + 60 = 116 (с.) – всього саджанців купили

80 : (60 – 56) • (56 + 60) = 2320 (грн) – вартість усіх саджанців

80 : (60 – 56) • 60 – 80 : (60 – 56) • 56 = 80 (грн) – на стільки більше грошей заплатили за саджанці для озеленення вул. Каштанової

 

Завдання 446

Прочитай нерівності: 4 < x, x < 10. Добери числа, які є розв’язками одночасно обох нерівностей. х = 5, 6, 7, 8, 9

Чи будуть ці числа розв’язками нерівності 4 < x < 10? Будуть.

Інші завдання дивись тут...