Інші завдання дивись тут...

МНОЖЕННЯ ВИДУ 483 • 306

Завдання 950

329 • 105 = 329 • (100 + 5) = 32900 + 1645 = 34545

 

Завдання 951

х   243

     207

   1701

 486    

 50301

х     435

       304

     1740

 1305    

 132240

х  2483

      108

  19864

2483    

268164

 

Завдання 952. Знайди площу стільниці (кришки) шкільної парти, якщо її довжина 120 см, а ширина — 80 см. Обчислення виконай у квадратних сантиметрах; у квадратних дециметрах.

Розв'язання

1) 120 • 80 = 9600 (см2) – площа стільниці у квадратних сантиметрах.

2) 12 • 8 = 96 (дм2) – площа стільниці у квадратних дециметрах.

 

Завдання 953. Практична робота.

1. Виміряй розміри парти (чи стола): довжина 120 см = 12 дм та ширина 80 см = 8 дм

2. Обчисли площу: S = 12 дм • 8 дм = 96 дм2

3. Визнач, якою площею парти (стола) користуєшся ти: 96 : 2 = 48 (дм2)

 

Завдання 954. Знайди діаметр кола, радіус якого 2 см 5 мм.

Розв'язання

2 см 5 мм • 2 = (2 см + 5 мм) • 2 = 4 см + 10 мм = 5 см – діаметр кола.

 

Завдання 955

х    483

      306

    2898

1449    

147798

х  154

    203

    462

308    

31262

х   709

       35

   3545

 2127   

 24815

х 27

   270

 189

 54   

 7290

 

Завдання 956 Міжміський автобус від'їхав від автостанції о 9 год З0 хв і прибув до місця призначення о 14 год З0 хв, подолавши 335 км. З якою середньою швидкістю їхав автобус?

Розв'язання

1) 14 год 30 хв – 9 год 30 хв = 5 год – час у дорозі.

2) 335 : 5 = 67 (км/год) – швидкість автобуса.

Відповідь: 67 км/год

 

Завдання 957. Практична робота.

Тема. Визначення площі стільниці письмового стола вдома.

1. Виміряй розміри парти (чи стола): довжина 120 см = 12 дм та ширина 90 см = 9 дм

2. Обчисли площу: S = 12 дм • 9 дм = 108 дм2

3. Визнач, якою площею стола користуєшся ти: 108 : 3 = 36 (дм2)

 

РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

Завдання 958

х    408

      375

    2040

  2856

1224    

153000

х      483

        306

     2898

 1449    

 147798

х   306

       48

   2448

 1224  

 14688

 

х    309

      206

    1854

  618    

  63654

 

Завдання 959.

х • 42 = 8710 + 4940

х • 42 = 13650

х = 13650 : 42

х = 325

х : (205 + 72) = 200 : 2

х : 277 = 100

х = 100 • 277

х = 27700

х – 162 • 24 = 4800 • 1

х – 3888 = 4800

х = 4800 + 3888

х = 8688

45 • 2 + х = 330

90 + х = 330

х = 330 – 90

х = 240

 

Завдання 960. За даними лінійної діаграми дай відповіді на запитання.

1) На якому промені позначено бали за навчальні досягнен­ня учнів з математики?

На горизонтальному промені.

2) Які бали отримували учні класу?

1, 5, 9, 11, 12

3) На якому промені позначено кількість учнів?

На вертикальному промені

4) Скільки учнів класу мають 5 балів? 7 балів? 9 балів? 11 балів? 12 балів?

5 балів мають 4 учні, 7 балів не має жоден учень, 9 балів мають 10 учнів, 11 балів мають 12 учнів, 12 балів мають 2 учні.

5) Скільки всього учнів у класі?

У класі 15 учнів

 

Завдання 961. Ширина кімнати 4 м, довжина — 6 м. Скільки коштуватиме ламінат для по­криття підлоги в кімнаті, якщо ціна 1 м2 ламінату — 135 грн?

Розв’язання

1) 6 • 4 = 24 (м2) – площа підлоги.

2) 135 • 24 = 3240 (грн) – вартість ламінату.

Відповідь: 3240 грн коштує ламінат для покриття підлоги. 

 

Завдання 962 В одній ялиновій шишці 125 насінин. Скільки насінин у 10, 25, 50, 72, 99, 100, 108 ялинових шишках? На 1 м2 розсадника висівають до 500 насінин. Скільки квадратних метрів розсадника можна засіяти насінням із 200 (двохсот) ялинових шишок?

Розв’язання

125 • 10 = 1250 (н.) – насінин у 10 ялинових шишках.

125 • 25 = 3125 (н.) – насінин у 25 ялинових шишках.

125 • 50 = 6250 (н.) – насінин у 50 ялинових шишках.

125 • 72 = 9000 (н.) – насінин у 72 ялинових шишках.

125 • 99 = 12375 (н.) – насінин у 99 ялинових шишках.

125 • 100 = 12500 (н.) – насінин у 100 ялинових шишках.

125 • 108 = 13500 (н.) – насінин у 108 ялинових шишках.

125 • 200 = 25000 (н.) – насінин у 200 ялинових шишках.

25000 : 500 = 50 (м2) – квадратних метрів розсадника можна засіяти. 

 

Завдання 963

х  420

      35

  2100

1260  

14700

х 425

     15

 2125

 425  

 6375

х   268

     206

   1608

 536   

 55208

х    555

     555

    2775

  2775

 2775    

 308025

 

Завдання 964 Швидкість вітру 15 м/с.

а) На скільки метрів переміститься повітряна кулька за 10 с?

15 • 10 = 150 (м) – відстань пролетить кулька

б) За скільки секунд кулька переміститься на 45 м?

45 : 15 = 45 : 5 : 3 = 3 (с.) – час переміщення кульки.

 

Завдання 965. Найповільнішим серед ссавців є трипалий  лінивець, який за 1 хв долає близько 2 м. Скільки метрів він подолає за 1 годину? У скільки разів швидше рухається «нешвидка» свиня, якщо за 15 хв вона пробігає 1 800 м?

Розв’язання

1 год = 60 хв

1) 2 • 60 = 120 (м) – метрів подолає за 1 годину лінивець.

2) 1800 : 15 = 1800 : 3 : 5 = 120 (м/хв) – швидкість свині.

3) 2 (м/хв.) – швидкість лінивця.

4) 120 : 2 = 60 (раз) - у скільки разів швидше рухається «нешвидка» свиня, ніж лінивець.

Інші завдання дивись тут...