Інші завдання дивись тут...

Завдання 493

Знайти результат будь-якої арифметичної дії можна за допомогою калькулятора. Проте важливо вміти й самому / самій виконувати ці дії.

 

Завдання 494 Множення натуральних чисел

419 • 326 = 419 • (6 + 20 + 300) = 2514 + 8380 + 125700 = 136594

 

Завдання 495

х  213

   154

   852

1065

213   

32802

х  197

   382

   394

1576

591   

75254

х 873

    45

 4365

3492  

39285

х 236

  115

 1180

 236

236   

27140

2 м 36 см  115 = 236 см • 115 = 27140 см = 271 м 40 см 

Завдання 496

Лижники за три дні пройшли 97 км. Першого дня вони рухалися 2 год зі швидкістю 12 км/год, другого дня — 3 год зі швидкістю 11 км/год, а третього дня були в дорозі 4 год. З якою швидкістю рухалися лижники третього дня?

 

Швидкість

 Час

 Відстань

I

12 км/год

 2 год 

 ?  

II

11 км/год

3 год

III

?

4 год

Розв'язання

1) 12 • 2 = 24 (км) – пройшли першого дня

2) 11 • 3 = 33 (км) – пройшли другого дня

3) 24 + 33 = 57 (км) – пройшли за два дні разом

4) 97 – 57 = 40 (км) – пройшли третього дня

5) 40 : 4 = 10 (км/год)

Відповідь третього дня лижники рухалися зі швидкістю 10 км/год.

 

Завдання 497

Постав дужки так, щоб рівності стали правильними.

48 + 36 : (2 • 3) = 54

(48 + 36 : 2) • 3 = 198 

 

Завдання 498

32700 грн : 5 = 6540 грн

16 см  8 = 128 см

8 год 20 хв : 4 = 2 год 5 хв

26 кг 372 г : 4 + 22 кг 88 г : 8 = 9354 г = 9 кг 354 г

39 км 200 м : 5 + 54 м  4 = 8056 м = 8 км 56 м

2 год 45 хв  2 – 2 год 30 хв : 3 = 165 хв   2 – 150 хв : 3 = 280 хв  

_32700| 5    

 30      6540

 _27

   25

   _20

     20

       0

х 16

    8

 128

_500| 4   

 4     125

_10

   8

  _20

    20

      0

_26372| 4   

 24      6593

 _23

   20

   _37

     36

     _12

       12

         0

_22088| 8   

 16      2761

 _60

   56

   _48

     48

       _8

         8

         0

+6593

  2761

  9354

_39200| 5    

 35       7840

 _42

   40

   _20

     20

       0

х 54

    4

 216

+ 7840

    216

   8056

х 165

     2

  330

_150 | 3  

  15    50

    0

_330

   50

  280

 

Завдання 499

Які 2 відрізки поділили квадрат ABCD на 4 рівні частини? Виміряй довжину сторони квадрата. Знайди площу 1/4 квадрата. Чому дорівнює площа DAOB?

Розв'язання

Довжина сторони квадрата 4 см. Відрізки AC i BD поділили квадрат ABCD на 4 рівні частини.

1) 4 см • 4 см = 16 см2 – площа квадрата.

2) 16 : 4 = 4 (см2) – площа трикутника АОВ.

 

Завадння 500

Першого дня туристи були в поході 4 год, другого — 5 год, а третього — 3 год, рухаючись із однаковою швидкістю. За цей час вони пройшли 48 км. З якою швидкістю рухалися туристи? Яку відстань вони долали кожного дня?

 

Швидкість

 Час

Загальна відстань

I

Однакова

 4 год 

?

 48 км  

II

5 год

?

III

3 год

?

Розв'язання

1) 4 + 5 + 3 = 12 (год) – весь час

2) 48 : 12 = 4 (км/год) – швидкість туриста

3) 4 • 4 = 16 (км) – подолали першого дня

4) 4 • 5 = 20 (км) – подолали другого дня

5) 4 • 3 = 12 (км) – подолали третього дня

Відповідь: туристи рухалися зі швидкістю 4 км/год, першого дня долали 16 км, другого дня  20 км, третього дня — 12 км.

 

Завдання 501 Письмове множення

х 245

  136

 1470

 735

245   

33320

х  546

     24

  2184

1092 

13104

х   258

    852

    516

 1290

2064   

219816

х 311

   113

   933

  311

 311   

 35143

_ 219816

    35143

  184673

258 • 852  311 • 113 = 184673

Завадння 502

24  25 = 24  100 : 4 = 2400 : 4 = 600

24  25 = 24 : 4  100 = 6  100 = 600

36  25 = 36  100 : 4 = 3600 : 4 = 900

36  25 = 36 : 4  100 = 9  100 = 900

 25 = 6  100 : 4 = 600 : 4 = 150

25  12 = 12  100 : 4 = 1200 : 4 = 300

Інші завдання дивись тут...