Інші завдання дивись тут...

ПИСЬМОВЕ ДІЛЕННЯ НА ТРИЦИФРОВЕ ЧИСЛО

Завдання 983

_275400 | 90   

 270            3060

    _540

      540

          0

_285900 | 700   

  2800        408 (ост. 300)

     _5900

       5600

         300 (ост.)

 

Завдання 984. Найшвидше серед птахів літає сапсан, його швидкість 236 км/год. Скільки го­дин був у польоті цей птах, якщо він про­летів 472 км?

_472 | 236

 472      2 (год) – час у польоті.

     0

Відповідь: 2 год сапсан був у польоті.

 

Завдання 986

_4120 | 824  

  4120      5

        0

_2268 | 324  

 2268       7

       0

_ 5250 | 125  

   500         42

   _250

    250

        0

 

_744 | 248  

 744       3

     0

_ 4752 | 594  

   4752       8

         0

_3240 | 405  

 3240       8

       0

_7475 | 23  

 69          325

 _57

   46

  _115

    115

        0

 

Завдання 987. Для покриття прямокутної ділянки автодороги, розміри якої 6 х 20 (м), привезли З0 т асфальту. Скільки тонн асфальту потрібно для покриття дороги, розміри якої 12 х 40 (м)?

Розв’язання

1 спосіб

30 т = 30 000 кг

1) 6 • 20 = 120 (м2) – площа першої ділянки.

30 т – 120 м2

? т – 1 м2

2) 30 000 : 120 = 250 (кг) – асфальту йде на ділянку 1 м2.

3) 12 • 40 = 480 (м2) – площа другої ділянки.

4) 480 • 250 = 120000 (кг) = 120 (т) – тонн асфальту потрібно для покриття дороги з другою площею.

2 спосіб

1) 6 • 20 = 120 (м2) – площа першої ділянки.

2) 12 • 40 = 480 (м2) – площа другої ділянки.

120 м2 – 30 т

480 м2 - ? т

3) 480 : 120 = 4 (рази) – у стільки разів більша друга площа.

4) 30 • 4 = 120 (т) – тонн асфальту потрібно для покриття дороги з другою площею.

Відповідь: 120 тонн асфальту потрібно для покриття дороги з другою площею.

 

Завдання 988

а) Номери гострих кутів: 1, 3, 4, 6.

б) Гострі кути многокутника: А, D

 

Завдання 989

_590 | 118   

 590        5

     0

_ 1848 | 231  

   1848      8

         0

_6180 | 309  

 618        20

     0

_7498 | 326  

 652        23

  _978

    978

        0

 

АЛГОРИТМ ПИСЬМОВОГО ДІЛЕННЯ НА ТРИЦИФРОВЕ ЧИСЛО

Завдання 990 Кількість цифр у частці

Для частки 63270 : 9 перше неповне ділене 63 на 9 дає 1 цифру, ще залишилося 3 цифри, разом 4 цифри

63270 : 9 = 7030

Для частки 32640 : 8 перше неповне ділене 32 на 8 дає 1 цифру, ще залишилося 3 цифри, разом 4 цифри.

32640 : 8 = 4080

Для частки 27692 : 46 перше неповне ділене 276 на 46 дає 1 цифру, ще залишилося 2 цифри, разом 3 цифри

27692 : 46 = 602

Для частки 6513 : 13 перше неповне ділене 65 на 13 дає 1 цифру, ще залишилося 2 цифри, разом 3 цифри

6513 : 13 = 501

 

Завдання 991

_14706 | 258  

 1290        57

  _1806

    1806

          0

 

Завдання 992

_7935 | 345   

  690        23

_1035

  1035

        0

_148808 | 418  

  1254        356

   _2340

     2090

     _2508

       2508

             0

_148808 | 356  

  1424        418

     _640

      356

     _2848    

       2848

             0

 

Завдання 993. Сторона першого квадрата З см, а другого удвічі більша.

Р = 3 см • 4 = 12 см – периметр першого квадрата

S = 3 см • 3 см = 9 см2 – площа першого квадрата

3 • 2 = 6 (см) – сторона другого квадрата

Р = 6 см • 4 = 24 см – периметр другого квадрата

S = 6 см • 6 см = 36 см2 – площа другого квадрата

а) На скільки периметр (площа) першого квадрата менший (менша) від периметра (площі) другого?

24 – 12 = 12 (см) – на стільки периметр першого квадрата менший від периметра другого квадрата

36 – 9 = 27 (см2) – на стільки площа першого квадрата менша від площі другого квадрата

б) У скільки разів периметр (площа) другого квадрата біль­ший (більша) від периметра (площі) першого квадрата?

24 : 12 = 2 (рази) – у стільки разів менший периметр першого квадрата, ніж другого квадрата

36 : 9 = 4 (рази) – у стільки разів менша площа першого квадрата, ніж другого квадрата

 

Завдання 994 Ділення з остачею

_23756 | 117   

  234         203 (ост. 5)

    _356

      351

          5 (ост.)

Перевірка

х   203

     117

   1421

   203

 203   

 23751

Перевірка

+ 23751

            5

   23756

 

_33339 | 149   

 298            223 (ост.)

  _353

    298

     _559

      447

      112 (ост.)

Перевірка

х   223

     149

   2007

   892

 223   

 33227

Перевірка

+ 33227

       112

   33339

 

Завдання 995 Рівняння

х – 85 • 58 = 5930

х – 4930 = 5930

х = 5930 + 4930

х = 10860

49300 : 29 – х = 1070

1700 – х = 1070

х = 1700 – 1070

х = 630

х • 54 = 11286 • 2

х • 54 = 22572

х = 22572 : 54

х = 418

Завдання 99б Три тістечка коштують 12 грн.

а) Скільки коштуватимуть 18 таких тістечок?

12 : 3 = 4 (грн) – ціна тістечка

4 • 18 = 72 (грн) – вартість тістечок.

б) Скільки таких тістечок можна купити за 120 грн?

12 : 3 = 4 (грн) – ціна тістечка

120 : 4 = 30 (т.) – тістечок можна купити.

 

Завдання 997. Сума довжини і ширини (півпериметр) прямокутника 120 дм. Який його периметр?

120 • 2 = 240 (дм) – периметр прямокутника.

Інші завдання дивись тут...