Інші завдання дивись тут...

Завдання 522

х    408

     375

    2040

  2856

1224    

153000

х   483

    306

   2898

1449   

147798

х 306

    48

 2448

1224  

14688

х   309

    206

  1854

618    

63654

Завдання 523

х • 42 = 8710 + 4940

х • 42 = 13650

х = 13650 : 42

х = 325

х : (205 + 72) = 200 : 2

х : 277 = 100

х = 100 • 277

х = 27700

х – 162 • 24 = 4800 • 1

х – 3888 = 4800

х = 4800 + 3888

х = 8688

45 • 2 + х = 330

90 + х = 330

х = 330 – 90

х = 240

Завдання 524 

Євген записав свої кишенькові витрати. За даними лінійної діаграми дай відповіді на запитання.

а) Євген вів записи протягом 8 днів.
б) Найбільші витрати були в неділю, а найменші  у понеділок.
в) За перші три дні Євген витратив 21 грн.
г) Протягом 8 днів Євген витратив 73 грн.
ґ) Витрати хлопчика зростали у вівторок, середу, п'ятницю і неділю.

 

Завдання 525

Ширина кімнати 4 м, довжина — 6 м. Скільки коштуватиме ламінат для покриття підлоги в кімнаті, якщо ціна 1 м2 ламінату 135 грн?

Розв’язання

1) 6 • 4 = 24 (м2) – площа підлоги

2) 135 • 24 = 3240 (грн)

Відповідь: 3240 грн коштує ламінат для покриття підлоги. 

 

Завдання 526

На одній стіні кімнати завширшки 4 м і заввишки 3 м висить три картини прямокутної форми.

Розв’язання

1) 4  3 = 12 (м2) - площа стіни
2) 70  40 = 2800 (м2) - площа першої картини
3) 55  30 = 1650 (м2) - площа другої картини
4) 55  65 = 3575 (м2) - площа третьої картини
5) (70 + 40)  2 = 220 (см) - периметр першої рамки
6) (55 + 30)  2 = 170 (см) - периметр другої рамки
7) (55 + 65)  2 = 240 (см) - периметр третьої рамки

 

Завдання 527

В одній ялиновій шишці 125 насінин. Скільки насінин у 10, 25, 50, 72, 99, 100, 108 (ста восьми) ялинових шишках?На 1 м2 розсадника висівають до 500 (п’ятисот) насінин. Скільки квадратних метрів розсадника можна засіяти насінням із 200 (двохсот) ялинових шишок?

Розв’язання

125 • 10 = 1250 (н.) – насінин у 10 шишках

125 • 25 = 3125 (н.) – насінин у 25 шишках

125 • 50 = 6250 (н.) – насінин у 50 шишках

125 • 72 = 9000 (н.) – насінин у 72 шишках

125 • 99 = 12375 (н.) – насінин у 99 шишках

125 • 100 = 12500 (н.) – насінин у 100 шишках

125 • 108 = 13500 (н.) – насінин у 108 шишках

125 • 200 = 25000 (н.) – насінин у 200 шишках

25000 : 500 = 50 (м2) – квадратних метрів розсадника можна засіяти. 

 

Завдання 528 Швидкість вітру 15 м/с.

а) На скільки метрів переміститься повітряна кулька за 10 с?

15 • 10 = 150 (м) – відстань пролетить кулька

б) За скільки секунд кулька переміститься на 45 м?

45 : 15 = 45 : 5 : 3 = 3 (с.) – час переміщення кульки

 

Завдання 529

х   420

    35

  210

126   

14700

х  555

   555

  2775

 2775

2775   

308025

х 425

    15

 2125

 425  

 6375

х 268

  206

 1608

536   

55208

+ 6375

 55208

 61583

425  15 + 268  206 = 61583 

Завдання 530

Найповільнішим серед ссавців є трипалий лінивець, який за 1 хв долає близько 2 м. Скільки метрів він подолає за 1 годину? У скільки разів швидше рухається «нешвидка» свиня, ніж трипалий лінивець, якщо за 15 хв вона може пробігти 1800 м? 

Розв’язання

1 год = 60 хв

1) 2 • 60 = 120 (м) – подолає лінивець за 1 год

2) 1800 : 15 = 1800 : 3 : 5 = 120 (м/хв) – швидкість свині

3) 2 (м/хв.) – швидкість лінивця

4) 120 : 2 = 60 (р.) - у скільки разів швидше рухається «нешвидка» свиня, ніж лінивець.

 

Завдання 531

21000 : 70 = 2100 : 7 = 300

21000 : 700 = 210 : 7 = 30

210000 : 7000 = 210 : 7 = 30

420000 : 6 = 70000

420000 : 60 = 42000 : 6 = 7000

420000 : 600 = 4200 : 6 = 700

650 : 130 = 65 : 13 = 5

770 : 77 = 10

3600 : 120 = 360 : 12 = 30

264 : 132 = 2

448 : 112 = 4

975 : 325 = 3

Завдання 532

У контейнери розсипали 47 т 500 кг зерна пшениці, по 500 кг у кожний. Скільки знадобилося контейнерів? Який вираз є розв’язанням задачі?

Розв’язання

47 т 500 кг = 47500 кг

47500 : 500 = 95 (к.)

Відповідь: знадобилося 95 контейнерів.

 

Завдання 533

_47500| 500 

 4500     95

 _2500

   2500

        0

Завдання 534

_22800 | 600

 1800     38

 _4800

   4800

       0

_22200 | 300

 2100     74

  _1200

    1200

          0

_25200 | 400 

 2400      63

  _1200

    1200

          0

_227500 | 700 

 2100      325

  _1750

    1400

     _3500

       3500

             0

х 38

    600

 22800

х 74

    300

 22200 

х 62

    400

 25200 

х 325

     700

 227500

Завдання 535 Порядок дій

40000 – 33600 : 800 + 42 = 40000

1) 33600 : 800 = 42

2) 40000 – 42 + 42  = 40000

(249 • 345 – 1905) : 300 + 220 = 500

1) 249 • 345 = 85905

2) 85905 – 1905 = 84000

3) 84000 : 300 = (60000 + 24000):300=280

4) 280 + 220 = 500

9400 : 200 • 15 – 350 = 355

1) 9400 : 200 = (8000 + 1400):200=47

2) 47 • 15 = 705

3) 705 – 350 = 355

(507 • 39 + 7 427) : 400 – 68 = 0

1) 507 • 39 = 19773

2) 19773 + 7428 = 27200

3) 27200 : 400 = (24000 + 3200) : 400=68

4) 68 – 68 = 0 

Завдання 536

Звук поширюється в повітрі зі швидкістю 340 м/c. Через 8 с після спалаху блискавки в будинку почули грім. На якій відстані від будинку вдарила блискавка?

Розв’язання

340 • 8 = 2720 (м) = 2 км 720 м – відстань від будинку до місця, де вдарила блискавка.

 

Завдання 537

Робітник отримав за 2 місяці роботи 20 700 грн. Перший його робочий місяць тривав 24 дні, а другий — 22 дні. Яку зарплату отримував робітник кожного місяця, якщо щоденна оплата праці однакова?

Короткий запис

 24 дн. по ? грн

II  22 дн. по ? грн

Разом  20700 грн

Розв’язання

1) 24 + 22 = 46 (дн.) – усього днів

2) 6900 : 46 = 150 (грн) – щоденна оплата

3) 150 • 24 = 3600 (грн) – зарплата за I місяць

4) 150 • 22 = 3300 (грн) – зарплата за II місяць

Відповідь: робітник отримав за перший місяць  3600 грн і за другий місяць 3300 грн.

 

Завдання 538 Ділення з остачею

_21040 | 70   

 210      300 (ост.40)

    _4

      0

     _40

_21300 | 700    

 2100     30 (ост. 300)

   _300

        0

     300

_21400 | 7000   

  21000   3 (ост. 400)

     400

 

_420640 | 60   

 420         7010 (ост. 40)

     _64

       60

         40

_420640 | 600   

 4200        701 (ост. 40)

    _64

       0

    _640

      600

        40

_420640 | 6000   

 42000       70 (ост. 640)

      _640

            0

        640

Завдання 539 Порядок дій

(26  62 + 2914 : 62) : 3 = 553 

(604  604 – 604  600) – 604  4=604  (604 – 600 – 4)=0

402  42 – 205200 : 400 = 16371

(462 + 630)  0 + 0 : (995 — 987) = 0

 (513  201 + 201  513) + 104400 : 600 = 174

х 26

   62

   52

156  

1612

_2914| 62 

 248     47

 _434

   434

      0 

+ 1612

      47

   1659

_1659| 3  

 15    553

 _15

   15

     _9

       9

       0

х 402

    42

   804

1608 

16884

_205200 | 400 

 2000       513

   _520

     400

    _1200

      1200

           0

_16884

    513

  16371

_104400| 600

   600     174

  _4440

    4200

    _2400

      2400

           0

Завдання 540

Швидкість трактора 3000 м/год. Ширина борозни під час оранки — 2 м. Чи встигне трактор за 2 год зорати ділянку землі, площа якої 1 га?

Розв'яжи задачу за планом.

1) Знайду площу, яку може зорати трактор за 1 год,

3000 • 2 = 6000 (м2)

2) Знайду площу, яку трактор може зорати за 2 год.

6000 • 2 = 12000 м2

3) Порівняю зорану площу з 1 га.

1 га = 100 м • 100 м = 10000 м2.

12000 м2 > 10000 м2

Відповідь: так.

 

Завдання 541

1) 8  250 = 8  1000 : 4 = 8000 : 4 = 2000
16  250 = 16  1000 : 4 = 16000 : 4 = 4000
32  250 = 32  1000 : 4 = 32000 : 4 = 8000
400  250 = 400  1000 : 4 = 400000 : 4 = 100000
2) 8000 : 250 = 8000 : 1000  4 = 8  4 = 32
3000 : 250 = 3000 : 1000  4 = 3  4 = 12
12000 : 250 = 12000 : 1000  4 = 12  4 = 48

Інші завдання дивись тут...