Інші завдання дивись тут...

Завдання 542 Письмове ділення за різними формами запису.

Повна форма:

_241200 | 400 

 2400       603

   _120

        0

  _ 1200

     1200

          0

Скорочена форма:

_241200 | 400 

 2400       603

   _1200

     1200

          0

Завдання 543

Повна форма

Скорочена форма

Перевірка

_24480 | 60 

 240      408

   _48

      0

   _480

     480

        0

_24480 | 60  

 240      408

   _480

     480

        0

х 408

     60

 24480

_143500 | 700  

 1400       205

   _350

        0

    _3500

      3500

           0

_143500 | 700 

 1400       205

    _3500

      3500

           0

х 205

     700

 143500

_19000 | 500 

 1500      38

 _4000

   4000

        0

 

х 38

    500

 19000

Завдання 544

Чемпіон з бігу серед звірів — гепард. Він утримує рекорд зі швидкості — понад 108 км/год або 30 м/с на дистанції до 300 м. За скільки приблизно часу він долає цю відстань?

Розв’язання

300 : 30 = 10 (с.)

Відповідь: гепард долає цю відстань за 10 секунд.

 

Завдання 545 Дії з іменованими величинами

а)

+ 37 км 700 м

   45 км 400 м

   83 км 100 м

_8 т 032 кг

  3 т 045 кг

  4 т 987 кг

б)

4 м 8 дм • 6 = 48 дм • 6 = 288 дм = 28 м 8 см

5 ц 28 кг • 7 = 528 кг • 7 = 3696 кг = 36 ц 96 кг

х 48

    6

 288 (см)

х 528

      7

 3696 (кг)

в)

3 дм 9 см : 3 = 39 см : 3 = 13 см

25 кг 200 г : 8 = 25200 г : 8 = 3150 г = 3 кг 150 г

_39 | 3  

 3     13 (см)

 _9

   9

   0

_25200 | 8     

  24       3150 (г)

  _12

      8

     _40

       40

         0

Завдання 546

Туристи-вершники проїхали половину запланованого шляху, і їм ще залишилося рухатися 2 год зі швидкістю 13 км/год. Який шлях мають подолати туристи-вершники?

Розв'язання

1) 13 • 2 = 26 (км) – проїхали туристи-вершники

2) 26 • 2 = 52 (км) – мають подола­ти туристи-вершники

Відповідь: туристи-вершники мають подолати 52 км.

 

Завдання 547

1) Найбільша зона  степ, найменша зона  широколісні ліси.
2) Зона лісостепу більша, ніж зона мішаних лісів
3) Зона лісостепу менша, ніж зона степу
4) Зона степу і лісостепу більша за зону мішаних лісів.

 

Завдання 548 Письмове ділення

Повна форма

_62400 | 300 

  600      208

  _240

      0

  _2400

    2400

         0

_282000 | 400 

  2800     705

   _200

        0

   _2000

     2000

          0

_154500 | 500 

 1500       309

   _450

        0

    _4500

      4500

           0

_ 50100 | 60  

  480       835

    210

    180

    _300

      300

          0

Скорочена форма

_62400 | 300 

  600      208

  _2400

    2400

         0

_282000 | 400 

  2800     705

    _2000

      2000

           0

_154500 | 500 

 1500       309

   _4500

     4500

          0
 

Завдання 549

На тренуванні два спортсмени почали бігти одночасно в протилежних напрямах від тренера. Швидкість одного з них 290 м/хв, а іншого — 310 м/хв. Чому дорівнюватиме відстань між ними через 5 хв бігу? Порівняй цю відстань з 2 км.

Розв’язання

1) 290 + 310 = 600 (м/хв) – швидкість віддалення.

2) 600 • 5 = 3000 (м) = 3 (км) – відстань буде між ними.

3 км > 2 км

Відповідь: 3 км буде між спортсменами за 5 хв бігу.

 

Завдання 550

Знайди суму чотирьох доданків, першим з яких є число 138840, а кожне наступне менше від попереднього у 2 рази.

138840 : 2 = 69420 – другий доданок

69420 : 2 = 34710 – третій доданок

34710 : 2 = 17355 – четвертий доданок

138840 + 69420 + 34710 + 17355 = 260325 – шукана сума чотирьох доданків

 

Завдання 551 Письмове ділення і ділення з остачею.

_275400 | 90   

 270        3060

   _540

     540

        0

_285900 | 700             

  2800      408 (ост. 300)

    _5900

      5600

        300

Завдання 552

Найшвидше серед птахів літає сапсан, його швидкість 236 км/год. Скільки годин був у польоті цей птах, якщо він пролетів 472 км? Запиши числовий вираз для розв’язання задачі. Сформулюй відповідь до задачі. А де живе сапсан?

Розв’язання

_472 | 236

 472     2 (год) – час у польоті.

     0

Відповідь: 2 год сапсан був у польоті.

 

Завдання 553 Письмове ділення

_572 | 143 

 272      4

    0

Завдання 554 

а)

_942 | 157 

 942     6

    0

_972 | 324 

 972     3

    0

_860 | 215 

 860     4

    0

б)

_4120 | 824 

 4120     5

     0

_2268 | 324  

 2268     7

     0

_5250 | 125  

  500     42

  _250

    250

       0

_744 | 248  

 744     3

    0

_35100 | 468  

  3276     75

  _2340

    2340

         0

_7475 | 23   

 69       325

 _57

   46

  _115

    115

       0

в)

(4752 : 594)  (3240 : 405) = 8 • 8 = 64 

7475 : 23 – 744 : 248 = 325 – 3 = 322

_4752 | 594  

  4752    8

      0

_3240 | 405  

  3240    8

       0

_7475 | 23  

  69      325

  _57

    56

    _15

      15

        0

_744 | 248 

  744    3

     0

Завдання 555 

Для покриття прямокутної ділянки автодороги, розміри якої 6 м 20 м, привезли 30 т асфальту. Скільки тонн асфальту потрібно для покриття ділянки, розміри якої 12 м 40 м?

Короткий запис

Площа 6 х 20 м2  30 т

Площа 12 х 40 м2  ?

Розв’язання

1) 6 • 20 = 120 (м2) – площа першої ділянки

2) 12 • 40 = 480 (м2) – площа другої ділянки

3) 480 : 120 = 4 (р.) – у стільки разів більша площа

4) 30 • 4 = 120 (т)

Відповідь:для покриття ділянки потрібно 120 т асфальту.

 

Завдання 556

Які кути можуть утворитися за перетину 2 прямих? 

На рисунку 1: кути 1 і 3  тупі, 4 і 2  гострі.

На рисунку 2: кути 1, 2, 3 і 4  прямі.

 

Завдання 557

а) 1, 3, 4, 6 — гострі кути.

б) гострі кути многокутника A, D.

 

Завдання 558

_590 | 118 

 590     5

    0

_7498 | 326 

  652     23

  _978

    978

       0 

_1848 | 231 

 1848    8

     0

_6180 | 309 

 618      20

    0

(1848 : 231)  (6180 : 309) = 8 • 20 = 160

Завдання 559

Кожну фігуру поділи на три однакові частини.

Інші завдання дивись тут...