Інші завдання дивись тут...

ОБЧИСЛЕННЯ ЗНАЧЕНЬ ВИРАЗІВ

Завдання 998

15000 : 50 + 700=1000

1) 15000 : 50 = 1500 : 5=300

2) 300 + 700 = 1000

 

 

3600 : (12 • 3) + 450 • 2=1000

1) 12 • 3 = 36

2) 3600 : 36 = 100

3) 450 • 2 = 900

4) 100 + 900 = 1000

900-29=871

 

 

 

 

520 : 13 • 2 – 50 = 30

1) 520 : 13 = 40

2) 40 • 2 = 80

3) 80 – 50 = 30

8000 : 100 • (25 + 25)=4000

1) 25 + 25 = 50

2) 8000 : 100 = 80

3) 80 • 50 = 4000

30•30=900

 

 

 

9000 : 45 • 5 – 25 • 4=900

1) 9000 : 45 = 200

2) 200 • 5 = 1000

3) 25 • 4 = 100

4) 1000 – 100 = 900

15600 – (150•4 + 500•30)=0

1) 150 • 4 = 600

2) 500 • 30 = 15000

3) 600 + 15000 = 15600

4) 15600 – 15600 = 0

29•30=870

 

 

 

 

 Завдання 999 Від перестановки множників добуток не змінюється.

 

Завдання 1000. Яка вартість 350 мобільних телефонів, якщо ціна одного телефону 459 грн?

Розв’язання

1) 459 • 350 = 160650 (грн) – вартість телефонів.

Відповідь: 160650 грн

Обернені задачі

За 350 однакових мобільних телефонів заплатили 160650 грн. Яка ціна кожного телефону?

Розв’язання

1) 160650 : 350 = 459 (грн) – ціна кожного телефону.

Відповідь: 459 грн

За покупку однакових телефонів заплатили 160650 грн. Скільки купили телефонів, якщо їхня ціна 459 грн?

Розв’язання

1) 160650 : 459 = 350 (т.) – телефонів купили.

Відповідь: 350 телефонів

 

Завдання 1001. Розшифруй ім'я грецького математика, записуючи  результати в порядку зростання.

А  320 + 1750 = 2070

Ф  371 • 5 = 1855

Г  35 • 580 = 20300

О  562 • 45 = 25290

І  48165 : 65 = 741

П  48165 : 741 = 65

Р  100 • 2000 = 200000

65, 741, 1855, 2070, 20300, 25290, 200000

ПІФАГОР

 

Завдання 1002.

Якщо а = 135 , тоді 8640 : а = 8640 : 135 = 64

Якщо а = 135 , тоді 8640 : а • 2 = 8640 : 135 • 2 = 64 • 2 = 128

Якщо а = 135 , тоді 8640 : а : 2 = 8640 : 135 : 2 = 64 : 2 = 32

 

Якщо а = 270 , тоді 8640 : а = 8640 : 270 = 32

Якщо а = 270 , тоді 8640 : а • 2 = 8640 : 270 • 2 = 32 • 2 = 64

Якщо а = 270 , тоді 8640 : а : 2 = 8640 : 270 : 2 = 32 : 2 = 16

 

Якщо а = 540 , тоді 8640 : а = 8640 : 540 = 16

Якщо а = 540 , тоді 8640 : а • 2 = 8640 : 540 • 2 = 64 • 2 = 32

Якщо а = 540 , тоді 8640 : а : 2 = 8640 : 540 : 2 = 64 : 2 = 8

 

а

135

270

540

8640 : а

64

32

16

8640 : а • 2

128

64

32

8640 : а : 2

32

16

8

 

Завдання 1003

а) Добуток чисел 350 і 0 менший від їх суми. 

350 • 0 < 350 + 0

0 < 350 

б) Добуток чисел 350 і 1 менший від їх суми. 

350 • 1 < 350 + 1

350 < 351

в) Добуток чисел 350 і 2 більший від їх суми. 

350 • 2 > 350 + 2

700 > 352

г) Добуток чисел 350 і 1 дорівнює їх частці.

350 • 1 = 350 : 1

350 = 350

 

Завдання 1004 Площа Житомирської області дорівнює 29 832 км2, Івано-Франківської — 13 928 км2, Рівненської — 20 047 км2, Хар­ківської — 31 415 км2а) Назви номер відрізка на рисунку, який зображує площу певної області України. б) Площа якої області найбільша? Найменша?

Область

Площа (км2)

Відрізок

Харківська

31 415 (найбільша)

4

Житомирська

29 832

2

Рівненська

20 047

3

Івано-Франківська

13 928 (найменша)

1

 

Завдання 1005

28 • 300 < 25 • 350                

8400 < 8750

9164 : 58 < 9440 : 59

158 < 160

38700 + 400 > 38700 – 400

39100 > 38300

410 • 73 < 210 • 150

29930 < 31500

15000 : 75 > 14527 : 73

200 > 199

23456 – 12345 < 12345 + 0

11111 < 12345

 

Завдання 1006. Не обчислюючи, запиши вирази у порядку спадання їх значень

621 • 27 

621 + 27

621 – 27

621 : 27

 

ПЕРЕВІР СЕБЕ

Завдання 1007. Учні четвертого класу зібрали для класної бібліотеки 96 книг. Література про тварин становила 1/6 усіх книг, книг про пригоди було у 2 рази більше, 1/4 — залишку книги про фантастику, а решта книги з казками. Скільки книг кож­ної тематики зібрали учні?

Розв’язання

1) 96 : 6 = 16 (кн.) – книги про тварин.

2) 16 • 2 = 32 (кн.) – книг про пригоди.

3) 16 + 32 = 48 (кн.) – книг про тварин і пригоди.

4) 96 – 48 = 48 (кн.) – залишок.

5) 48 : 4 = 12 (кн.) – книг про фантастику.

6) 48 – 12 = 36 (кн.) – книг із казками.

 

Завдання 1008. Господиня засіяла морквою 20 м2 землі, що становить 1/18 всієї площі земельної ділянки, відведеної під городні куль­тури. Площа під городніми культурами становить 1/5 площі дачної ділянки. Яка площа подвір'я, якщо вона дорівнює 1/36 площі всієї дачної ділянки?

Розв’язання

1) Якщо 20 м2 уже становить 1/18 площі під городніми культурами, тоді

20 • 18 = 360 (м2) – площа під городніми культурами.

2) Якщо 360 м2 уже становить 1/5 площі дачної ділянки, тоді

360 • 5 = 1800 (м2) – площа дачної ділянки.

3) 1800 : 36 = 50 (м2) – площа подвір'я

Відповідь: 50 м2.

Подвір'я

Морква

Інші городні культури

 

 

Завдання 1009. 1) Від туристичної бази одночасно в протилежних напря­мах вийшли 2 лижники. Один з них йшов зі швидкістю 10 км/год, а інший — 8 км/год. Якою буде відстань між ними через 3 год?

Розв’язання

1 спосіб

1) 10 + 8 = 18 (км/год) – швидкість віддалення

2) 18 • 3 = 54 (км) – відстань між лижниками через 3 год

2 спосіб

1) 10 + 8 = 18 (км) – відстань подолають за 1 год

2) 18 • 3 = 54 (км) – відстань між лижниками через 3 год

3 спосіб

1) 10 • 3 = 30 (км) – відстань подолав перший лижник через 3 год

2) 8 • 3 = 24 (км) – відстань подолав другий лижник через 3 год

3) 30 + 24 = 54 (км) – відстань між лижниками через 3 год

Відповідь: 54 км буде відстань між лижниками через 3 год

Інші завдання дивись тут...