Інші завдання дивись тут...

Завдання 581 Ознайомлення з дробами

1/2

1/4

1/8

 

1/16

Завдання 582

Побудуй відрізок AB завдовжки 12 см. Яка довжина половини, третьої і четвертої частин відрізка?

12 : 2 = 6 (см) – половина відрізка

12 : 3 = 4 (см) – третина відрізка

12 : 4 = 3 (см) – четверта частина відрізка

 

Завдання 583

Довжина відрізка AB дорівнює 8 см. Яка довжина половини цього відрізка? 1/4, 1/8, 1/16 відрізка AB?

Розв’язання

8 : 2 = 4 (см) – половина відрізка 8 см

8 : 4 = 2 (см) – 1/4 частина відрізка 8 см

8 : 8 = 1 (см) – 1/8 частина відрізка 8 см

8 см = 80 мм

80 : 16 = 5 (мм) – 1/16 частина відрізка 8 см

 

Завдання 584

Дроби в порядку зростання: 1//100, 1/10, 1/8, 1/6, 1/5, 1/3, 1/2

 

Завдання 585

Довжина шкільного коридору прямокутної форми 64 м, а його ширина дорівнює 1/16 довжини. Яка площа коридору?  Хто швидше рухатиметься — велосипедист, який їде зі швидкістю 15 км/год, чи цей школяр?

1) 64 : 16 = 4 (м) – ширина коридору

2) 64 • 4 = 256 (м2) – площа коридору

З якою швидкістю має бігати школяр, щоб за велику перерву (20 хв) пробігти коридором 50 разів? Відповідь запиши в метрах за хвилину.

1) 64 • 50 = 3200 (м) – відстань подолає школяр

2) 3200 : 20 = 160 (м/хв) – швидкість школяра

Хто швидше рухатиметься: велосипедист, який їде зі швид­кістю 15 км/год, чи цей школяр?

15 км/год = 15000 м : 60 хв = 250 м/хв

250 м/хв > 160 м/хв. Швидше рухатиметься велосипедист.

 

Завдання 586

Визнач час, витрачений на обчислення значень виразів. Обчисли середній час, витрачений на виконання однієї дії в кожному виразі. Для виконання завдання скористайся секундоміром.

108000 – 73944 : 36  7 + 6378 = 100000

(272640 : 284 + 40) : 10 = 1000 : 10 = 100

_73944 | 36   

  72       2054

  _194

    180

    _144

      144

         0

х 2054

       7

 14378

_ 108000

    14378

    93622

+ 93622

    6378

 100000

_272640 | 284 

  2556      960

  _1704

    1704

         0

Завдання 587 

Для їдальні купили капусту і моркву. Моркви купили 72 кг, що становить 1/3 маси куплених продуктів. Скільки кілограмів капусти купили для їдальні?

Короткий запис

Морква  72 кг, що становить 1/3

Куплених продуктів — ?

Капусти — ?

Розв'язання

1) 72 : 1  3 = 216 (кг) – площа коридору

2) 216 – 72 = 144 (кг)

Відповідь: купили 144 кг капусти.

 

Завдання 588

На будівництво привезли 34500 цеглин у 34 палетах. У шести палетах було по 1000 цеглин, у десяти — по 1500. По скільки цеглин було в решті однакових палет? Скільки цеглин обов’язково мають бути цілими, якщо допускається, що 1/15 з них можуть бути битими?

Розв’язання

1) 1000 • 6 = 6000 (ц.) – у 6 палетах

2) 1500 • 10 = 15000 (ц.) – у 10 палетах

3) 6000 + 15000 = 21000 (ц.) – разом у цих палетах

4) 34500 – 21000 = 13500 (ц.) – у 18 палетах

5) 13500 : 18 = 750 (ц.) – у решті палет

6) 34500 : 15 • 1 = 2300 (ц.) – биті

7) 34500 – 2300 = 32200 (ц.) – цілі

Відповідь: по 750 цеглин було у цих 18 палетах, обов'язково мають бути 32200 цеглин цілими.

 

Завдання 589

На 207 грн 50 коп. сім’я купила 18 кг картоплі за ціною 6 грн 50 коп., 5 кг цибулі — по 12 грн 90 коп., 2 кг винограду. Яка ціна 1 кг винограду?

Розв’язання

207 грн 50 коп. = 20750 коп.

6 грн 50 коп. = 650 коп.

12 грн 90 коп. = 1290 коп.

1) 650 • 18 = 11700 (коп.) – за картоплю

2) 1290 • 5 = 6450 (коп.) – за цибулю

3) 11700 + 6450 = 18150 (коп.) – за картоплю і цибулю разом

4) 20750 – 9550 = 2600 (коп.) – за виноград

5) 2600 : 2 = 1300 (коп.) = 13 (грн)

Відповідь: ціна винограду 13 гривень. 

 

Завдання 590

Периметр квадрата 6 дм. Яка його площа?

Розв’язання

6 дм = 60 см

1) 60 : 4 = 15 (см) – сторона квадрата

2) 15 см • 15 см = 225 см2 – площа квадрата

Відповідь: 225 см2.

 

Завдання 691

Пиріг розрізали на 5 однакових частин. Одну п’яту пирога з’їли за сніданком. Скільки частин залишилося? Чотири частини.

– 1 = 4

 

Завдання 592 Ознайомлення з дробами

1) Третину відрізка можна отримати, поділивши відрізок на три рівні частиниТретину від цілого можна отримати, поділивши ціле на три рівні частини.

2) У цілому 3 третини, 2 половини, 4 четвертини, 8 восьмих

3) Ціле у 2 рази більше від половини, у 3 рази – від третини, у 10 разів – від десятини.

4) Половина у 2 рази менша від цілого. Четверта частина в 4 рази менша від цілого.

 

Завдання 593

Торт поділено на 12 шматків. Мама дала 5 дітям по 1 шматку. Скільки частин торта з’їли діти? Скільки частин залишилося?

Діти з'їли 5/12 торта, або 5 частин. Залишилося 7/12 торта, або 7 частин

 

Завдання 594 Паперова стрічка поділена на 6 рівних частин.

1) Не заштрихована 1/6 стрічки

2) Заштриховано 5/6 частин

3) 1/2 (одна друга), 5/6 (п'ять шостих), 3/6 (три шостих), 3/4 (три четвертих), 2/4 (дві четвертих), 1/6 (одна шоста).

 

Завдання 595

Накресли прямокутник, довжина якого 7 см, а ширина — 2 см.

Виділи (зафарбуй) у ньому 4/7 частини.

На скільки рівних частин ти маєш ділити прямокутник? На сім

Скільки частин ти за­фарбуєш (виділиш)? Чотири

 

Завдання 596

1) 3/4 від цілого означає, що фігура поділена на 4 рівні частини, а зафарбовані 3 частини: малюнок б).

2) На рисунку ґ) неправильно зафарбовано частини, бо частини нерівні.

3) а) 2/3      б) 3/4      в) 4/8    г) 1/4

 

Завдання 597

Бджола легша від маси свого вантажу в 310 разів. Скільки кілограмів змогла б підняти людина, маса якої 70 кг, якби мала можливості бджоли?

Розв'язання

70 • 310 = 70 • (300 + 10) = 21000 + 700 = 21700 (кг)

Відповідь: 21700 кілограмів.

 

Завдання 598

2 ц = 200 кг

1/5 ц = 100 кг : 5 = 20 кг

4 т = 4000 кг

1/2 т = 1000 кг : 2 = 500 кг

25 т = 25 • 1000 кг = 25000 кг

1/25 т = 1000 кг : 25 = 40 кг

Завдання 599

Човен проплив за течією річки 40 км зі швидкістю 10 км/год, а повернувся назад проти течії зі швидкістю 8 км/год. Скільки часу витратив човен для подолання всього шляху?

 

Швидкість

Загальний час

Відстань

За течією

10 км/год

?

 ? 

40 м

Проти течії

8 км/год

?

 

40 м

Розв’язання

1) 40 : 10 = 4 (год) – за течією

2) 40 : 8 = 5 (год) – проти течії

3) 4 + 5 = 9 (год)

Відповідь: човен для подолання всього шляху витратив 9 годин.

 

Завдання 600

Чисельник

5

7

8

10

11

15

Знаменник

10

10

10

10

10

10

Дріб

5/10

7/10

8/10

10/10

11/10

15/10

Читаємо

п'ять

десятих

сім

десятих

вісім

десятих

десять десятих

одинадцять

десятих

п'ятнадцять

десятих

 

Чисельник менший, ніж знаменник

 

Чисельник більший, ніж знаменник

Інші завдання дивись тут...