Інші завдання дивись тут...

ПОРІВНЯННЯ ДРОБІВ

Завдання 1027

1/4    2/7    5/7    3/4      4/4     5/7    7/7    9/10    10/10

Найбільший знаменник 10

Найменший знаменник 4

Найбільший чисельник 10

Найменший чисельник 1

Однакові знаменники мають дроби

1/4    3/4       4/4

2/7    2/7       5/7       7/7

9/10   10/10

 

Завдання 1028.

а) 2/8 б) 4/8 в) 3/6 г) 1/4

Завдання 1029

1/8 < 2/8

7/9 > 5/9

3/10 < 8/10

29/100 < 99/100

4/15 > 3/15

З двох дробів з однаковими знаменниками більший той, у кого більший чисельник

 

Завдання 1030. Дроби з однаковими знаменниками у порядку зростання

1/7     2/7     3/7     6/7    6/7 4/10    10/20

Завдання 1031. Приміщення Центру творчості учнів має площу в 480 м2. 1/2 цієї площі займає спортивний зал, 1/4 — танцювальний зал, 1/6 — зал для хорового співу, а решту площі — відведено для гуртка технічної творчості. Скільки квадратних метрів відведено для гуртка технічної творчості?

Розв’язання

1) 480 : 2 = 240 (м2) – площа спортивного залу.

2) 480 : 4 = 120 (м2) – площа танцювального залу.

3) 480 : 6 = 80 (м2) – площа хорового співу.

4) 240 + 120 + 80 = 440 (м2) – площа спортивного залу, танцювального залу, хорового співу.

5) 480 – 440 = 40 (м2) – площа, відведена для гуртка технічної творчості.

Відповідь: 40 м2 площі відведено для гуртка технічної творчості.

 

Завдання 1032. Відстань між Миколаєвом та Дніпропетровськом 336 км. Автобус долав цю відстань 2 год зі швидкістю 60 км/год, а решту шляху їхав зі швидкістю, яка на 1/10 менша. За скіль­ки годин автобус подолав цей маршрут?

Розв’язання

1) 60 • 2 = 120 (км) – відстань зі швидкістю 60 км/год.

2) 336 – 120 = 216 (км) – решта шляху.

3) 60 : 10 = 6 (км) – на стільки зменшив швидкість автобус.

4) 60 – 6 = 54 (км) – нова швидкість автобуса

5) 216 : 54 = 4 (год) – час на решту відстані

6) 4 + 2 = 6 (год) – час на маршруті

Відповідь: за 6 год автобус подолав цей маршрут

 

Завдання 1033

_ 72341

    9999

  62342

+ 72341

    9999

   82340

 

4 • 15 • 25 • 3 = (4 • 25) • (15 • 3) = 100 • 45 = 4500

8 • 10 • 250 • 12 = (4 • 250) • (2 • 12 • 10) = 1000 • 240 = 240000

 

(15375 + 14625) : 100 = 30000 : 100 = 300

(375 + 625) • 100 = 1000 • 100 = 100000

 

Завдання 1034 Ціна ручки 5 грн, пенала 12 грн, а рюкзака 67 грн.

1) На скільки меншою буде вартість цього комплекту, якщо ціна кожного товару зменшиться на 1/10 його ціни.

Розв’язання

5 грн = 500 к.

12 грн = 1200 к.

67 грн = 6700 к.

1) 500 + 1200 + 6700 = 8400 (к.) – ціна комплекту

2) 8400 : 10 = 840 (к.) = 8 грн 4 к. – на скільки меншою буде вартість цього комплекту.

Відповідь: на 8 грн 4 к.

2) На скільки збільшиться вартість комплекту товарів, якщо ціна кожного з них збільшиться на 1/10 його ціни?

На 8 грн 4 к. збільшиться вартість комплекту товарів, якщо ціна кожного з них збільшиться на 1/10 його ціни.

 

ДРОБИ, ЯКІ ДОРІВНЮЮТЬ ОДИНИЦІ

Завдання 1036

а) 3/6 б) 1/2 в) 3/8 г) 4/6 ґ) 25/25 д)  2/4

Завдання 1037. Запиши дроби: дві десяті, п'ять сьомих, одна сота, сорок сімдесятих, три дев'яності, двадцять три сорок других, десять п'ятнадцятих.

2/10 5/7 1/100 40/70 3/90 23/42 10/15

Завдання 1038. Яринка пригощала рідних шоколадкою, Сестрі дала 3 шматочки, брату — 2, мамі — 2, а батькові — 1 шматочок. Запиши, яку частину шоколадки отримала сестра, брат, мама, батько? Чи залишила Яринка хоч шматочок собі?

Розв’язання

Усього 10 частин

3/10 дала сестрі, 2/10 – брату, 2/10 – мамі, 1/2 – татові

3 + 2 + 2 + 1 = 8 (шм.) – шматків роздала

2/10 – залишила дівчинка собі

 

Завдання 1039. Яблуко поділили на 4 рівні частини. Устим з'їв 4 шматочки. Запиши дробом, скільки усіх частин яблука з'їв Устим.

Коли взято усі 4 частини, то це взято яблуко, тобто 1 яблуко (ціле).

Отже, 4/4 = 1.

 

Завдання 1040.

5/5 = 1 7/7 = 1 12/12 = 1

Завдання 1041

6/5 > 5/6

1 > 5/6

9/10 < 1

Завдання 1042. Леся пройшла 1/2 км за 10 хв. З якою швидкістю йшла Леся?

Розв’язання

1/2 км = 1 км : 2 = 1000 м : 2 = 500 (м) – відстань пройшла Леся.

500 : 10 = 50 (м/хв) – швидкість Лесі.

Відповідь: 50 м/хв.

 

Завдання 1043 Учні їхали автобусом на екскурсію до старовинного зам­ку. Проїхавши 1/3 шляху, що становило 80 км, вони зробили зупинку. Скільки кілометрів ще залишилося проїхати авто­бусу до місця призначення?

Розв’язання

1) якщо 80 км уже становить 1/3 всього шляху, тоді

80 • 3 = 240 (км) – увесь шлях.

2) 240 – 80 = 160 (км) – залишилося проїхати автобусу.

 

Завдання 1044

а) сума 1/2 числа 79 408 та 1/7 числа 1 442

79408 : 2 + 1442 : 7 = 39704 + 206 = 39910

б) різницю 1/3 числа 2 595 та 1/5 цього числа

2595 : 3 – 2595 : 5 = 865 – 519 = 346

в) добуток 1/10 числа 340 та 1/8 числа 1 272

340 : 10 • 1272 : 8 = 34 • 159 = 5406

 

Завдання 1045

4/16

4/32

4/9

Інші завдання дивись тут...