Інші завдання дивись тут...

Розв'язник до підручника "Українська література 5 клас Коваленко Л.Т."

МАКСИМ РИЛЬСЬКИЙ (1895—1964) На все дивився власними очима.

Сторінка 243 (2013) / 210 (2018)

1 (2013) / 1 (2018) Коли і де народився Максим Рильський?

Максим Тадейович Рильський народився 1895 року в Києві в родині громадського діяча й ученого-етнографа Тадея Рильського та селянки Мелани Федорівни.

 

(2013) / 2 (2018) Спілкування з родинами яких українських діячів культури впливало на виховання М. Рильського? Рильські спілкувалися з родинами Лесі Українки, композитора Миколи Лисенка, драматурга Панаса Саксаганського, збирача українських дум і пісень Дмитра Ревуцького.

 

3 (2013) Які випробування довелося пройти Максимові Тадейовичу на життєвому шляху? Голодні роки революції, громадянської та Великої Вітчизняної воєн; переслідування влади й визнання його заслуг на державному рівні та присвоєння звання академіка; тиск і намагання примусити писати на догоду владі. 

 

(2013) / 3 (2018) Який факт із біографії митця свідчить про його велику працездатність? За свого життя він надрукував 35 книжок поезії, переклав із 13 мов на українську понад 25000 рядків ліричних творів, підготував кілька книжок статей, а ще — редагував незчисленну кількість різних поетичних та етнографічних видань.

 

 

Максим Рильський «ДОЩ» («БЛАГОДАТНИЙ, ДОВГОЖДАНИЙ...»)

Поміркуй над прочитаним.

(2013) / 1 (2018) Який момент життя природи зображено у вірші? Доведи свою відповідь, посилаючись на текст. Літній вечірній дощ («довгожданий», «вечірній гість», «гарячі груди», «остудить»).

 

(2013) / 2 (2018) Вірш складається усього з трьох речень. Назви ключові слова в кожному реченні.

«Впав бадьоро, свіжо, дзвінко».

«Відкривай гарячі груди».

«Дощ остудить, оживить і запліднить».

 

(2013) / 3 (2018) Прочитай перші два рядки вірша. Назви в них слова, які надають реченню відтінку урочистості.  Благодатний, осіянний.

Чому саме такі слова вжив поет? У спекотну пору дощ дуже важливий для рослин.

 

(2013) / 4 (2018) Чому дощ у вірші названо золотим вечірнім гостем? Яку картину життя ці слова допомагають тобі уявити? Золотий, бо приносить урожай і добробут; вечірній, бо його чекали довго. 

 

(2013) / 5 (2018) Яким настроєм пройнятий вірш? Які слова допомагають тобі зробити такий висновок? Доповни словничок настроїв ще одним настроєм. Бадьорий, оптимістичний.

 

(2013) / 6 (2018) Назви художні засоби, які допомагають ліричному героєві висловити свої переживання і враження.

Епітети: «благодатний, довгожданий, сяйвом осіянний, золотий гість», «впав бадьоро, свіжо», «закурені будинки», «зголоднілих передмість», «гарячі груди», «буйним посівом», «білі села». 

Метафора: «відкривай гарячі груди».

Персоніфікація:  «дощ оживить і запліднить,… села звеселить».

Оклики: Мати земле!

Перелічення:  «впав бадьоро, свіжо, дзвінко», «дощ остудить, оживить і запліднить».

 

(2013) / 7 (2018) Які засоби роблять вірш музикальним? Наведи приклади.

Рими:  довгожданий – осіянний, гість – передмість, дзвінко – будинки, груди – остудить, запліднить – звеселить, ячменем – зеленим.

Слухові образи: дзвінко.

Алітерація: Відкривай гарячі груди.

 

(2013) / 8 (2018) Який настрій створив вірш «Дощ» у тебе? Чи збігається твій настрій із настроєм ліричного героя? Свою думку поясни.

Бадьорий, оптимістичний.

 

 

Максим Рильський «ОСІНЬ-МАЛЯР ІЗ ПАЛІТРОЮ ПИШНОЮ...»

Сторінка 244 (2013) / 211 (2018)

ПОМІРКУЙ НАД ПРОЧИТАНИМ.

(2013) / 1 (2018) Який період осені — початок, середину чи закінчення — зображено у вірші?  Доведи свою думку. Середина осені, тоді жовтіють дерева.

 

(2013) / 2 (2018) Який художній засіб у вірші вжито найчастіше? Чому? Метафори оживляють осінню картину. 

 

(2013) / 3 (2018) Розкажи, як прикрашає осінь усе довкола. Посилайся на текст твору. «Ліс одягає в шати барвисті…», листя фарбує у «фарби рожеві, злотисті, червоні», часто стелить ранкові тумани, робить «срібно-блакитне повітря». 

 

(2013) / 4 (2018) Який настрій вірша? Доведи свою думку. Доповни словничок настроїв ще одним настроєм. Спокійний («осінь… тихо кружляє») , захоплений («все осипає красою розкішною»), замріяний («ніжні осінні пісні тиходзвонні»).

 

(2013) / 5 (2018) Чим захоплюється ліричний герой, споглядаючи картину осені? Росами сріблистими, шатами барвистими, грою з вітром, срібно-блакитним повітрям, ніжними піснями.

 

(2013) / 6 (2018) Порівняй вірші М. Рильського «Дощ» («Благодатний, довгожданий...») і «Осінь-маляр із палітрою пишною...». Чи однаковий у них ритм? Ритм – рівномірне чергування впорядкованих елементів (звукових, мовних, зображальних і т. ін.), циклів, фаз, тих чи інших процесів і явищ (темп, пульс).

 

(2013) / 7 (2018) Як вибір ритму вірша пов'язаний із його змістом?

 

(2013) / 8 (2018) Як ти думаєш, чи зміниться настрій ліричного героя, коли він описуватиме пізню осінь? Чому ти так думаєш? Настрій буде сумним. Пізньої осені стоять голі дерева, навкруги почорніла трава, холодні дощові дні.

 

(2013) / 9 (2018) А якою є твоя осінь? Опиши свої враження, настрої від приходу осені.

Осінь-чарівниця.

Рання осінь.

Пізня осінь.

Прихід осені.

 

 

Максим Рильський  «ЛЮБИ ПРИРОДУ НЕ ЯК СИМВОЛ...»

Сторінка 245 (2013) / 212 (2018)

Поміркуй над прочитаним.

(2013) / 1 (2018) До кого звернено мову в цьому вірші? Свою думку підтвердь текстом. Мову звернено до майбутніх поетів, поетично обдарованих людей («І станеш ти не папіряним,— живим поетом!»).

 

(2013) / 2 (2018) Зверни увагу на особливості побудови вірша. Яку роль відіграють у ньому чергування довгих і коротких рядків? Акцентується увага на коротких стислих словосполученнях.

 

З (2013) / 3 (2018) Яка думка об'єднує другу й третю строфи? Природа дає багато тем та велике натхнення. 

 

(2013) / 4 (2018) Поясни, як ти розумієш рядки: В ній є висоти незміримі й святі глибини. Висоти незміримі – пізнавати усе нове, святі глибини – не забувати віковічну  мудрість. 

 

(2013) / 5 (2018) Який настрій вірша? Доведи свою думку, посилаючись на текст. Доповни словничок настроїв ще одним настроєм. Закличний («люби природу»), задушевний («у неї є душа могуча»), натхненний («порив є в неї, що більший над усі пориви…).

 

ЛІТЕРАТУРА В КОЛІ

(2013) / 1 (2018) Розглянь репродукції картин Леоніда Афремова. Ілюстраціями до яких поезій М. Рильського вони можуть бути? Доведи свою думку. Перша ілюстрація підходить до вірша «Дощ» (темні сині хмари свідчать про наближення проливного дощу після спеки), інші картини – до вірша «Осінь-маляр з палітрою пишною» (дерева у жовтогарячих барвах). 

Інші завдання дивись тут...