Інші завдання дивись тут...

Натуральні числа. Число нуль. Цифри.
Завдання 114 Який з рядів є рядом натуральних чисел3) 1, 2, 3, 4, 5, 6, ...;

 

Завдання 115
1) Прочитай числа та дізнаєшся кількість мешканців у різних містах України за останнім переписом населення.
Авдіївка: 37 тисяч 210
Бердянськ: 121 тисяча 692
Берестечко: 1 тисяча 904
Біла церква: 200  тисяч 131
Дніпро: 1 мільйон  65 тисяч 8
Зміів: 17 тисяч 63
Калинівка: 20 тисяч 61
Київ: 2 мільйони 611 тисяч 327

Завдання 116 Запиши словами числа: 

1) 52 003 342 — п'ятдесят два мільйони три тисячі триста сорок два
2) 3 742 500 000 — три мільярди сімсот сорок два мільйони п'ятсот тисяч
3) 110 602 327 — сто десять мільйонів шістсот дві тисячі триста двадцять і сім
4) 7 000 101 — сім мільйонів сто один

 

Завдання 117 Запиши цифрами число
1) 5 мільйонів 413 тисяч 25;  5 413 025
2) 12 мільярдів 507 мільйонів 125 тисяч;  12 507 125 000
3) сім мільйонів тридцять сім;  7 000 037
4) двадцять п'ять мільярдів сімнадцять мільйонів п'ятдесят дві тисячі сімсот.
25 017 052 700

 

Завдання 118 Запиши цифрами число:
1) 7 мільйонів 52 тисячі 9;  7 052 009
2) 39 мільярдів 119 мільйонів 15; 39 119 000 015
3) дванадцять мільйонів сто тисяч; 12 100 000
4) сто п'ять мільярдів сімнадцять мільйонів сорок сім тисяч двісті. 105 017 470 200

 

Завдання 119 Запиши сім разів підряд цифру 5. Прочитай одержане число
5 555 555  п'ять мільйонів п'ятсот п'ятдесят п'ять тисяч п'ятсот п'ятдесят п'ять

 

Завдання 120
Найбільше шестицифрове число: 999999
Наступне за ним число: 999999 + 1 = 1000000
Для запису цього числа використовують цифри: 1 і 0

 

Завдання 121
Найменше шестицифрове число 100000а найбільше п'ятицифрове 99999.
На скільки одиниць перше з них більше за друге? 100000  99999 = 1

 

Завдання 122 Лічимо
1) від 1 312 542 до 1 312 545: 1 мільйон 312 тисяч 542, 1 мільйон 312 тисяч 543, 1 міільйон 312 тисяч 544, 1 мільйон 312 тисяч 545
2) у зворотньому порядку від 1 000 003 до 999 998. 1 мільйон 3, 1 мільйон 2, 1 мільйон 1, 1 мільйон, 999 тисяч 999, 999 тисяч 998

 

Завдання 123
Запиши чотири рази поспіль число 27. 27 272 727
Яке число утворилося? Двадцять сім мільйонів двісті сімдесят дві тисячі сімсот двадцять сім (восьмизначне число) 
Усього мільйонів, тисяч, одиниць? 27 мільйонів, 272 тисячі, 27 272 727 одиниць.

 

Завдання 124 
Найбільше натуральне п'ятицифрове числ0 99 999 і найменше натуральне чотирицифрове число 1000.
Різниця цих чмсел: 99 999  1000 = 98 999

 

Завдання 125
Найбільше натуральне чотирицифрове число 9999 і найменше натуральне п'ятицифрове число 10000.
Сума цих чисел: 9999 + 10 000 = 19 999

 

Завдання 126 Запиши число, яке:
1) на 4 більше за найбільше семицифрове число; 9 999 999 + 4 = 10 000 003
2) на 7 менше, ніж найбільше чотирицифирове число; 9999 – 7 =  9992
3) на 3 більше за найменше шестицифрове число; 100 000 + 3 = 100 003
4) на 4 менше, ніж найменше семицифрове число. 1 000 000 – 4 = 999 996

 

Завдання 127 Запиши число, яке: 
1) на 3 більше за найменше трицифрове число; 100 + 3 = 103
2) на 2 менше від найменшого восьмицифрового числа;
10 000 000 – 2 = 9 999 998
3) на 5 більше за найбільше трицифрове число; 999 + 5 = 1004
4) на 8 менше від найбільшого шестицифрового числа.
999 999 – 8 = 999 991

 

Завдання 128
Напиши трицифрове число, у якого цифра сотень у 3 рази більша за цифру десятків і на 4 менша від цифри одиниць. 317

 

Завдання 129
Знайди суму найбільшого на найменшого чотирицифрових чисел, записаних за допомогою цифр 0, 3, 5 і 9 (у кожному числі однакових цифр немає.)
Найбільше число: 9530. Найменше число: 3059. Сума: 9530 + 3059 = 12 589

 

Завдання 130 Запиши римськими цифрами число: 
1) 15; XV
2) 17; XVII
3) 23; XXIII
4) 48; XLVIII
5) 52. LII

Завдання 131 Запиши арабськими цифрами число:

1) XVI; 16
2) XIX; 19
3) XXVII; 27
4) XLIV. 44

Завдання 132

День народження Марічки є п'ятнадцятим днем місяця, якщо лічити від спочатку, так і від кінця місяця. Вкажи день і місяць народження Марічки. 15 лютого

 

Завдання 133
На алеї дерева ростуть в один ряд. Улюблена тополя Сашка п'ята, якщо рахувати з одного боку, і шоста  з другого. Скільки дерев у цьому ряді? 10 дерев

 

Завдання 134 Знайди закономірність і продовж ряд на три наступних числа:
1) 1253, 1257, 1261, 1265, 1269, 1273, 1277, 1281 ....
Закономірність: кожне наступне число на 4 більше від попереднього.
2) 3273, 3276, 3275, 3278, 3277, 3280, 3279, 3282 ...
Закономірність: кожне наступне число на 3 більше від попереднього і на 1 більше від наступного.

 

Завдання 135 Знайди закономірність і продовж ряд на три наступних числа:
1) 1763, 1761, 1759, 1757, 1755, 1753, 1751, 1749
Закономірність: кожне наступне число на 2 менше від попереднього.
2) 9837, 9835, 9836, 9834, 9835, 9833, 9834,9832
Закономірність: кожне наступне число на 2 менше від попереднього і на 1 більше від наступного.

 

Завдання 136 У книжці пронумеровано сторінки з першої по сто дев'яту. Скільки цифр було використано під час нумерації?
Розв'язання
9 одноцифрових чисел від 1 до 9
90 двоцифрових чисел від 10 до 99
10 трицифрових чисел від 100 до 109
Отже, 9 + 90 • 2 + 10 • 3 = 9 + 180 + 30 = 219
Відповідь: 219 цифр. 

 

Завдання 137
Для нумерації сторінок зошита довелося написати 63 цифри. Скільки сторінок у зошиті?
Розв'язання
Перші 9 цифр використали для 9 сторінок.
1) 63  9 = 54 (цифр)  залишилося для решти сторінок.
2) 54 : 2 = 27 (с.)
3) 9 + 27 = 36 (с.)
Відповідь: у книзі 36 сторінок.

 

Завдання 138
Із 12 олівців виклади таку нерівність : VI  IV = IX. Переклади один олівець так, щоб рівність стала правильною. Варіант 1: VI + IV = X Варіант 2:  + VIX

 

Завдання 139
Одна сторона трикутника дорівнює 27 см, друга на 9 см коротша від першої, а третя на 6 см довша за другу. Знайди периметр трикутника.
Короткий запис
— 27 см
II — ?, на 9 см менша, ніж I
III — ?, на 6 см більша, ніж II
Периметр — ?
Розв'язання
1) 27  9 = 18 (см)  друга сторона.
2) 18 + 6 = 24 (см)  третя сторона.
3) 24 + 18 + 27 = 69 (см)
Відповідь: периметр трикутника 69 см.

 

Завдання 140
Письменник і громадський діяч Іван Петрович Котляревський народився 9 вересня 1769 року, а помер 10 листопада 1838 року. Скільки років, місяців і днів прожив І.П. Котляревський? 
Розв'язання
_1838 р. 10 міс. 10 днів
  1769 р.  8 міс.   9 днів
     69 р.  2 міс.   1 день
Відповідь: 69 років 2 місяці 1 день.

 

Завдання 140
Тато одержав зарплату 8050 грн, мама — на 1050 грн менше за тата. Брат отримав стипендію, що становить п'яту частину від маминої зарплати, бабусина пенсія - на 320 грн більша, ніж стипендія брата. Який загальний бюджет сім'ї на місяць?
Розв'язання
1) 8050  1050 = 7000 (грн)  одержала мама.
2) 7000 : 5 = 1400 (грн)  одержав брат.
3) 1400 + 320 = 1720 (грн)  одержала бабуся.
3) 8050 + 7000 + 1400 + 1720 = 28620 (грн)
Відповідь: загальний б'юджет сім'ї на місяць становить 28620 гривень.

 

Завдання 142 У якому числі стільки цифр, скільки й букв? 100
У числі 100 і у слові "сто"  три цифри і три букви.