1) 152 + 343 = 495 
2) 492 + 108 + 17 = 600 + 17 = 617
3) 513 + 85 + 87 = (513 + 87) + 85 = 600 + 85 = 685
4) 120 + 546 + 880 = (120 + 880) + 546 = 1000 + 546 = 1546
5) 32 + 14 + 18 + 16 = (32 + 18) + (14 + 16) = 50 + 30 = 80
6) 76 + 21 + 79 + 4 = (76 + 4) + (21 + 79) = 80 + 100 = 180

 

Завдання 201 Письмове додавання

+ 105749
    97427
   203176
+ 2371405
   7018419
   9389824
+ 627183
   914908
  1542091

Завдання 202

+ 88639
   75089
 163728
+ 7006489365
    999000469
  8005489834
+ 148495
   251505
   400000
+ 5078075009
      78677388
   5156752397

Завдання 203 

+ 75935
   57367
 133302
+  84708907
 5672998073
 5757706980
+ 42247
   32753
   75000
+ 5097656605
      40875477
   5138532082

Завдання 204 Обчисли значення суми

1) (5 723 418 + 19 449) + 518 371 = 5 742 867 + 518 371 = 6 261 238
2) (613 242 + 2 008 007) + 39 517 = 2 621 249 + 39 517 = 2 660 766

 

Завдання 205 Прочитай ім'я та прізвище першого Президента незалежної України.
579 755 + 873 + 339 686 = 980 314 ЛЕОНІД
75 982 + 14 582 + 3 005 018 = 3 095 582 КРАВЧУК

 

Завдання 206 Збільши число:
27 139 + 14 573 = 41 712
5 142 117 + (242 319 + 35 473) = 5 419 909
+27139
  14573
  41712
+ 242319
    35473
   277792
+ 5142117
    277792
   5419909

Завдання 207 Збільши число:

1 259 893 + 5399 = 1 265 292
(2 593 498 + 3 492 003) + 52 792 = 6 138 293
+1259893
      5399
  1265292
+ 2593498
   3492003
   6085501
+ 6085501
      52792
   6138293

Завдання 208

Аліса помітила, що Капелюшник за сніданком випив 37 чашечок чаю, а за обідом — на 12 чашечок більше. Скільки чашечок чаю випив Капелюшник за обідом і сніданком разом?
Короткий запис
За сніданком  37 ч.
За обідом  ?, на 12 ч. більше
Разом  ?
Розв'язання
1) 37 + 12 = 49 (ч.)  випив чашок чаю за обідом
2) 49 + 37 = 86 (ч.) - випив чашок чаю за сніданком і обідом разом
Відповідь: 86 чашок.

 

Завдання  209
Шкільна бібліотека отримала 92 підручники з історії України, 137 підручників з математики і 52 словники. Склади числовий вираз для обчислення всієї кількості книжок, що надійшли в бібліотеку. Обчисли значення цього виразу.
Розв'язання
92 + 137 + 52 = 281 (кн.)
Відповідь: у бібліотеку надійшла 281 книжка.

 

Завдання 210
Картоплі зібрали 71 518 т, а буряків — на 28 489 т більше. Скільки тонн буряків зібрали?
Короткий запис
Картоплі  71 518 т
Буряків  ?, на 28 489 т більше
Розв'язання
+ 71518
   28489
 100007 (т)
Відповідь: зібрали 100007 тонн буряків.

 

Завдання 211
1) 414 + 1952 + 586 = (414 + 586) + 1952 = 1000 + 1952 = 2952
2) 4302 + (20700 + 5698) = (4302 + 5698) + 20 700 = 10000 + 20 700 = 30 700
3) (358 + 373) + 4142 = (358 + 4142) + 373 = 4500 + 373 = 4873
4) 417 + 488 + 583 + 1512 = (417 + 583) + (488 + 1512) = 1000 + 2000 = 3000

 

Завдання 212
871 + 129 + 2145 = 1000 + 2145 = 3145
418 + 582 + 987 = 1000 + 987 = 1987
4104 + 5896 + 30 600 = 10000 + 30600 = 40600
255 + 745 + 473 + 527 = (255 + 745) + (473 + 527) = 1000 + 1000 = 2000

 

Завдання 213 Порівняй числа, попередньо виконавши дії:
8 391 592 + 7 453 372 = 9 592 347 + 6 252 617, бо 15 844 964 = 15 844 964
3 592 731 + 5 492 + 10 111 < 3 493 573 + 114 765, бо 3 608 334 < 3 608 338
+ 8391592
   7453372
  15844964
+ 9592347
   6252617
 15844964
+ 3592731
       5492
   3598223
+ 3598223
      10111
   3608334
+ 3493573
    114765
   3608338

Завдання 214

Якщо х = 3 892 316, то 5 792 397 + х = 5 792 397 + 3 892 316 = 9 684 713
Якщо а = 1 597, b = 1 319 542, то а + 312 492 + b = 1 597 + 312 492 + 1 319 542 =
= 1 633 631

 

Завдання 215
У Іванки є хом'ячок Хомка. За місяць він з'їдає на 24 грн корму для хом'яків, на 14 грн  моркви та на 10 грн - соняшникових зерен. Скільки щомісяця витрачають батьки Іванки на утримання хом'ячка?
Короткий запис
Корм  24 грн
Морква  14 грн
Зерна  10 грн
Усього  ?
Розв'язання
24 + 14 + 10 = 48 (грн)
Відповідь: на утримання хом'ячка батьки Іванки щомісяця витрачають 48 гривень.

 

Завдання 216
Петрик забажав, щоб на день народження йому подарували папугу. Бабуся придбала клітку за 120 грн, дідусь — корму на 35 грн, а батьки обрали найгарні-шого папугу вартістю 350 грн. Скільки коштів витратила родина, щоб здійснити бажання Петрика?
Короткий запис
Клітка  120 грн
Корм  35 грн
Папуга  350 грн
Усього  ?
Розв'язання
120 + 35 + 350 = 505 (грн)
Відповідь: родина витратила 505 гривень.

 

Завдання 217
Першого дня у фермерському господарстві зібрали 13 223 кг картоплі, що на 1231 кг менше, ніж другого дня. Третього дня зібрали на 727 кг картоплі більше, ніж другого дня. Скільки кілограмів картоплі зібрали за три дні разом?
Короткий запис
 13 223 кг, що на 1231 кг менше, ніж II дня
II  ?
III  ?, на 727 кг більше, ніж II дня
Разом  ?
Розв'язання
1) 13 223 + 1231 = 14 454 (кг) - зібрали картоплі II дня
2) 14 454 + 727 = 15 181 (кг) - зібрали картоплі III дня
3) 14 454 + 15 181 = 29 635 (кг) - зібрали картоплі за ці два дні разом
4) 13 233 + 29 635 = 42 858 (кг) - всього картоплі зібрали
Відповідь: 42 858 кг.

 

Завдання 218
Олівець коштує 3 грн 65 к., що на 2 грн 60 к. менше, ніж ручка. Зошит коштує на 6 грн 20 к. більше, ніж олівець і ручка разом. Скільки коштують олівець, ручка та зошит разом?
Короткий запис
Олівець  3 грн 65 к, що на 2 грн 60 к. менше, ніж ручка
Ручка  ?
Зошит  ?, більше на 6 грн 20 к., ніж ніж олівець і ручка разом
Усього  ?
Розв'язання
1) 3 грн 65 к + 2 грн 60 к = 5 грн 125 к. = 6 грн 25 к  коштує ручка
2) 3 грн 65 к + 6 грн 25 к + 6 грн 20 к = 15 грн 110 к. = 16 грн 10 к.  коштують олівець і ручка разом
3) 3 грн 65 к + 6 грн 25 к + 16 грн 10 к = 25 грн 100 к. = 26 грн  коштують разом усі предмети
Відповідь: 26 грн.

 

Завдання 219 У клітинки постав цифри так, щоб додавання було виконано правильно:
+ 573571
   426429
  1000000
+ 787595
   147834
   935429

Завдання 220 Знайди найбільше із чисел, яке є сумою двох різних шестицифрових чисел

999 999 + 999 998 = 1 999 997

 

Завдання 221
Знайди суму всіх натуральних чисел, що закінчуються цифрою 5, які більші за 1800, але менші від 1846.
1805 + 1815 + 1825 + 1835 + 1845 = 9125

 

Завдання 222
З першої ділянки зібрали 58 506 кг картоплі, з другої — на 17 480 кг більше, ніж з першої, а з третьої — на 12 981 кг більше, ніж з другої. Скільки кілограмів картоплі зібрали з третьої ділянки?
Короткий запис
 58 506 кг
II  ?, на 17 480 кг більше, ніж з I
III  ?, на 12 981 кг більше, ніж з II
Розв'язання
1) 58 506 + 17 480 = 75 986 (кг)  зібрали картоплі з II ділянки
2) 75 986 + 12 981 = 88 967 (кг)  зібрали картоплі з III ділянки
Відповідь: 88 967 кг.

 

Завдання 223 Спростили вирази
1) (72 + a) + 29 = (72 + 29) + a = 101 + a
2) 43 + (96 + b) = (43 + 96) + b = 139 + b
3) m + 1001 + 9999 = m + (1001 + 9999) = m + 11000
4) 1273 + n + 2127 = (1273 + 2127) + n = 3400 + n

 

Завдання 224 Спростили вирази
1) (39 + x) + 171 = (39 + 171) + x = 210 + x
2) 272 + у + 3598 = (272 + 3598) + y = 3870 + y

 

Завдання 225
(32 + у) + 128 = (32 + 128) + у = 160 + у
Якщо у = 320, то 160 + у = 160 + 320 = 480

 

Завдання 226
Знайди суму двох доданків, один з яких дорівнює 18 492, а другий на 793 більший за перший.
Короткий запис
 18492
II  ?, на 793 більший
Сума  ?
Розв'язання
1) 18 492 + 793 = 19 285  другий доданок
2) 18 492 + 19 285 = 37 777  сума
Відповідь: 37 777.

 

Завдання 227
На прямій послідовно позначено точки А, В, С і D. Довжина відрізка АВ дорівнює 25 мм і менша від довжини відрізка ВС на 5 мм. Довжина відрізка СВ на 7 мм більша за довжину відрізка ВС. Знайди довжину відрізка АD.
Короткий запис
АВ  25 мм, що на 5 мм менше, ніж ВС
ВС  ?
СD  ?, на 7 мм більша за ВС
AD  ?
Розв'язання
1) 25 + 5 = 30 (мм)  довжина відрізка BC
2) 30 + 7 = 37 (мм)  довжина відрізка СD
3) 25 + 30 + 37 = 92 (мм)  довжина відрізка AD

 

Завдання 228 Як зміниться сума, якщо один з доданків:
1) збільшити на 10; Збільшиться на 10
2) зменшити на 6; Зменшиться на 6
3) збільшити на 5, а другий — на 7; Збільшиться на 12
4) зменшити на 3, а другий — на 9; Зменшиться на 12
5) збільшити на 3, а другий зменшити на 1; Збільшиться на 2
6) збільшити на 5, а другий зменшити на 7? Зменшиться на 2

 

Завдання 229 Як зміниться сума, якщо один з доданків:
1) збільшити на 13; Збільшиться на 13
2) збільшити на 7, а другий зменшити на 7? Не зміниться

 

Завдання 230
При додаванні двох п'ятицифрових чисел отримали п'ятицифрове число. Перший доданок починається із цифри 8. З якої цифри починається другий доданок? З якої цифри починається сума цих чисел? Поясни відповідь.
Оскільки найбільше п'ятицифрове число починається з цифри 9, отже, маємо: 
8**** + ***** = 9****, тому 9  8 = 1

 

Завдання 231
Сума двох натуральних чисел дорівнює 500. Чи може менший з доданків бути більшим за 251? Не може бути. Поясни відповідь. Припустимо, що менший з доданків є більший за 251. Це означає, що другий доданок теж більший за 251, а іхня сума буде більшою від 500. Отримали протиріччя, наше припущення хибне.

 

Завдання 232
На першому складі фруктів на 200 кг більше, ніж на другому. Після того як з першого складу замовникам відвезли фрукти, їх стало на 300 кг менше, ніж на другому складі. Скільки кілограмів фруктів відвезли замовникам?
Розв'язання
300 + 200 = 500 (кг)
Відповідь: замовникам відвезли 500 кг фруктів.

 

Завдання 233 На першій полиці х книжок, на другій — 30 книжок, а на третій — на 5 книжок більше, ніж на перших двох разом. Скільки книжок на трьох полицях? Склади буквений вираз та обчисли його значення, якщо х = 24.
Розв'язання
Вираз:  x + 30 + (x + 30) + 5
1) (x + 30) + 5  книжок на третій полиці
2) x + 30 + (x + 30) + 5  книжок на трьох полицях
Якщо х = 24, то x + 30 + (x + 30) + 5 = 24 + 30 + 24 + 30 + 5 = 113 (кн.)

 

Завдання 234 Магічний квадрат
Сума чисел у середньому стовпчику дорівнює: 27 + 25 + 23 = 75
22 27 26
29 25 21
24 23 28

 

Завдання 235
Заміни зірочки цифрами так, щоб рівність **** + **** = 19 998 була правильна. 9 999 + 9 999 = 19 998

 

Завдання 236
Знайди суму всіх трицифрових чисел, які можна скласти із цифр 3, 4 і 5, якщо цифри в кожному числі не повторюються.
345 + 354 + 435 + 453 + 534 + 543 = 2664

 

Завдання 237
У першому ящику 17 кг картоплі, що на у кілограмів менше, ніж у другому. У мішку картоплі на 8 кг більше, ніж у двох ящиках разом. Скільки картоплі у двох ящиках і мішку разом? Склади буквений вираз та обчисли його значення, якщо у = 3.
Розв'язання
Вираз: 76 + у + у
1) у + 17 (кг)  у другому ящику
2) 17 + у + 17) (кг)  у двох ящиках разом
2) (17 + у + 17) + 8 = 42 + у (кг)  у мішку
3) (17 + у + 17) + (42 + у) = 76 + у + у кг  у двох ящиках та мішку
Якщо у = 3, то 76 + у + у = 76 + 3 + 3 = 82 (кг)

 

Завдання 238 Що більше й у скільки разів:
1) дві години чи сорок хвилин;
2 год > 40 хв, бо 2 год = 120 хв
120 хв : 40 хв = 3 (рази)
2) п'ять центнерів чи дві тонни
5 ц < 2 т, бо 2 т = 20 ц
20 ц : 5 ц = 4 (рази)

Завдання 239 Порівняй:

1) 4/5 т > 7 ц, бо 4/5 т = 10 ц : 5 • 4 = 2 ц • 4 = 8 ц
2) 3/10 ц > 29 кг, бо 3/10 ц = 100 кг : 10 • 3 = 10 кг • 3 = 30 кг 
3) 8 ц 50 кг = 17/20 т, бо 17/20 т = 1000 кг : 20 • 17 = 50 кг • 17 = 850 кг = 8 ц 50 кг
4) 1/10 т > 9/10 ц, бо 1/10 т = 10 000 кг : 10 = 1000 кг, 9/10 ц = 100 кг : 10 • 9 = 90 кг
5) 980 кг < 4950 т, бо 4950 т = 4950 000 кг 
6) 3/5 т < 6 ц 12 кг, бо 3/5 т = 1000 кг : 5 • 3 = 200 кг • 3 = 600 кг = 6 ц

 

Завдання 240
У дитячому садочку 1 л соку розливають порівну на 5 склянок. Скільки літрів соку має придбати дитсадок на тиждень (5 робочих днів), якщо у дитсадку 95 дітей, і кожна дитина отримує на сніданок склянку соку?
Розв'язання
1) 1 : 5 • 5 = 1 (л) - соку треба 1 дитині на тиждень
2) 1 • 95 = 95 (л) - соку треба 95 дітям тиждень.
Відповідь: 95 літрів.

 

Завдання 241 Знайди ім'я та прізвище українського поета:
2 • 5 + 7 = 17 (KO)
2 • 8 + 2= 18 (ШЕВ)
2 • 7 + 5= 19 (TA)
2 • 8 + 4 = 20 (ЧЕН)
2 • 6 + 3=15 (PAC)
ТАРАС ШЕВЧЕНКО